Kinh Doanh

3 giai đoạn phục hồi kinh tế của TP Hồ Chí Minh

Chiều qua (10/9), UBND TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến ​​cộng đồng doanh nghiệp, hoàn thiện dự thảo phương án phòng, chống COVID-19 và khắc phục hậu quả kinh tế trên địa bàn. sau ngày 15/9.

</p> <p>Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi cho biết, mục tiêu của thành phố đến ngày 15/9 là cơ bản khống chế dịch bệnh, xoa dịu và phục hồi kinh tế, đưa thành phố về trạng thái “bình thường mới”. </p> <p>“Quan điểm nới lỏng phục hồi kinh tế của TP.HCM dựa trên nguyên tắc an toàn, linh hoạt theo kết quả phòng chống dịch. Tiêu chí đánh giá an toàn là dựa trên thẻ xanh, thẻ vàng dựa trên kết quả tiêm chủng. Cùng với đó, thành phố cũng thực hiện nguyên tắc 5K và các quy định của Chính phủ về an toàn theo ngành, lĩnh vực hoạt động ”, ông Phan Văn Mãi cho biết.</p> <p><b>5 quan điểm và nguyên tắc mở cửa nền kinh tế</b></p> <p>Trình bày phương án phòng chống COVID-19 và phục hồi kinh tế, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch, TP.HCM đưa ra 5 quan điểm: Nguyên tắc. của việc mở cửa nền kinh tế. </p> <div class="VCSortableInPreviewMode" data-back="#FFFEC7" data-border="#FF7D00" style="background-color:#FFFBF1;" id="ObjectBoxContent_1631311450989" type="content"> <div placeholder="[nhập nội dung]"> <p>– Thứ nhất, việc mở cửa phải bảo vệ được tính mạng và sức khỏe của người dân.</p> <p>– Thứ hai, thành phố kiên trì, quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo hài hòa với các hoạt động kinh tế trên tinh thần “Hài hòa lợi ích – Tự do chia sẻ”, “An toàn rộng mở”. Tới đó, mở cửa, chắc là an toàn ”.</p> <p>– Thứ ba, dịch bệnh luôn tồn tại, luôn có những giải pháp thích ứng để sống khỏe, sống an toàn.</p> <p>– Thứ tư, tiếp tục thực hiện phân luồng xã hội phù hợp với tình hình khống chế dịch trên từng địa bàn / khu vực. Tùy theo tình hình của từng địa phương / vùng miền mà việc mở lại nền kinh tế tương ứng đảm bảo tính linh hoạt, bám sát diễn biến thực tế từng thời kỳ.</p> <p>– Thứ năm, đảm bảo an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc.</p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" type="Photo" style=""> <div><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_23702d60-1284-11ec-8dd5-2191c8dbfa90" w="1280" h="854" alt="3 giai đoạn phục hồi kinh tế của TP.HCM - Ảnh 2." title="3 giai đoạn phục hồi kinh tế của TP.HCM - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="23702d60-1284-11ec-8dd5-2191c8dbfa90" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://vtv1.mediacdn.vn/2021/9/11/vnapotalhoplongcauthuthiem2dungtiendodipquockhanh295644946-1631311927077807411671.jpeg" width="" height="" data-lazy-src="https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/640/2021/9/11/vnapotalhoplongcauthuthiem2dungtiendodipquockhanh295644946-1631311927077807411671.jpeg"/><noscript><img src="https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/640/2021/9/11/vnapotalhoplongcauthuthiem2dungtiendodipquockhanh295644946-1631311927077807411671.jpeg" id="img_23702d60-1284-11ec-8dd5-2191c8dbfa90" w="1280" h="854" alt="3 giai đoạn phục hồi kinh tế của TP.HCM - Ảnh 2." title="3 giai đoạn phục hồi kinh tế của TP.HCM - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="23702d60-1284-11ec-8dd5-2191c8dbfa90" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://vtv1.mediacdn.vn/2021/9/11/vnapotalhoplongcauthuthiem2dungtiendodipquockhanh295644946-1631311927077807411671.jpeg" width="" height=""/></noscript></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">“An toàn như thể, mở cửa, mở cửa, an toàn” là một trong những tôn chỉ khi TP.HCM mở cửa trở lại nền kinh tế.</p> </div> </div> <p>Theo đó, thành phố sẽ từng bước giảm bớt khoảng cách xã hội, thí điểm cấp Thẻ xanh COVID và Thẻ vàng COVID, thí điểm mở cửa một số địa bàn theo lộ trình tại Quận 7, Củ Chi và Cần Giờ.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" data-back="#FFFEC7" data-border="#FF7D00" style="background-color:#FFFBF1;" id="ObjectBoxContent_1631312107468" type="content"> <div placeholder="[nhập nội dung]"> <p>Thẻ COVID là một công cụ thống nhất và chủ chốt để kiểm soát các đối tượng trong quá trình phục hồi kinh tế sau ngày 15 tháng 9 năm 2021 và được cấp cho các cá nhân đáp ứng tất cả các yêu cầu về y tế và dịch tễ học. Thẻ gồm 2 loại: thẻ xanh COVID và thẻ vàng COVID. Thẻ có mã QR được cấp từ hệ thống cơ sở dữ liệu của Sở Y tế.</p> </div> </div> <p><b>3 giai đoạn phục hồi kinh tế</b></p> <p>Về lộ trình mở cửa và phục hồi nền kinh tế, TP.HCM dự kiến ​​thực hiện theo 3 giai đoạn. </p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" data-back="#FFFEC7" data-border="#FF7D00" style="background-color:#FFFBF1;" id="ObjectBoxContent_1631311483852" type="content"> <div placeholder="[nhập nội dung]"> <p><i>Giai đoạn 1 (dự kiến ​​từ ngày 16 tháng 9 năm 2021 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021)</i></p> <p>Trong thời gian này, cá nhân và nhân viên có Thẻ xanh COVID có thể tham gia các hoạt động (trừ karaoke, vũ trường, quán bar, massage; dịch vụ ăn uống tại chỗ, sinh hoạt tại khu vui chơi thể thao, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại). Các cá nhân và nhân viên có Thẻ vàng COVID và kết quả xét nghiệm âm tính với COVD-19 được phép tham gia vào một số lĩnh vực cụ thể.</p> <p>Riêng tổ chức có 100% nhân viên có Thẻ xanh COVID được tham gia mọi lĩnh vực (trừ karaoke, vũ trường, quán bar, massage; dịch vụ ăn uống tại chỗ, hoạt động tại khu vui chơi, thể dục thể thao, …) thể thao, rạp chiếu phim, thương mại. trung tâm). Các tổ chức có 100% nhân viên có Thẻ xanh COVID trong bộ phận tiếp xúc với bên ngoài, nhân viên có Thẻ xanh COVID hoặc Thẻ vàng COVID ở các bộ phận còn lại được tham gia một số hoạt động.</p> <p><i>Giai đoạn 2 (dự kiến ​​từ 31/10/2021 đến 15/01/2022)</i></p> <p>Thành phố sẽ mở rộng các hoạt động được phép cho người có Thẻ xanh COVID, bao gồm: Trung tâm thương mại; trung tâm huấn luyện thể thao; các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời; dịch vụ ăn uống có quy mô nhỏ và đảm bảo cự ly theo quy định (dưới 20 người).</p> <p><i>Sang giai đoạn 3 (dự kiến ​​sau ngày 15 tháng 1 năm 2022)</i></p> <p>Thành phố có kế hoạch mở cửa mọi hoạt động của nền kinh tế. Đối với karaoke, vũ trường, bar, massage, người tham gia phải có Thẻ xanh COVID.</p> </div> </div> <p>Ngoài lộ trình đề ra, thành phố cũng có các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, gồm: hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ tổ chức sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí, chăm lo đời sống người lao động; hỗ trợ mở rộng thị trường, hỗ trợ thông tin và đào tạo nguồn nhân lực; hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.</p> <p>“Để có thể sớm rút ngắn khoảng cách và phục hồi kinh tế, thành phố sẽ tập trung quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch. Chỉ có phòng chống dịch hiệu quả mới có thể khôi phục nền kinh tế. Việc nới lỏng và mở cửa trở lại nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của công tác phòng chống dịch. Việc phục hồi kinh tế chỉ được thực hiện sớm và mở rộng nhanh chóng khi tình hình được cải thiện ”, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi khẳng định tại hội nghị.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" type="Photo" style=""> <div><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_60ae8ab0-1283-11ec-9d11-cb45e498525f" w="2000" h="1333" alt="3 giai đoạn phục hồi kinh tế của TP.HCM - Ảnh 5." title="3 giai đoạn phục hồi kinh tế của TP.HCM - Ảnh 5." rel="lightbox" photoid="60ae8ab0-1283-11ec-9d11-cb45e498525f" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://vtv1.mediacdn.vn/2021/9/11/8g9a2489-16313115964641645640063.JPG" width="" height="" data-lazy-src="https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/640/2021/9/11/8g9a2489-16313115964641645640063.JPG"/><noscript><img src="https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/640/2021/9/11/8g9a2489-16313115964641645640063.JPG" id="img_60ae8ab0-1283-11ec-9d11-cb45e498525f" w="2000" h="1333" alt="3 giai đoạn phục hồi kinh tế của TP.HCM - Ảnh 5." title="3 giai đoạn phục hồi kinh tế của TP.HCM - Ảnh 5." rel="lightbox" photoid="60ae8ab0-1283-11ec-9d11-cb45e498525f" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://vtv1.mediacdn.vn/2021/9/11/8g9a2489-16313115964641645640063.JPG" width="" height=""/></noscript></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi nhấn mạnh, thế mạnh của doanh nghiệp cũng là thế mạnh của TPHCM. Vì vậy, khi doanh nghiệp gặp khó khăn và tổn thương, chắc chắn thành phố cũng sẽ như vậy (Ảnh: Huyền Mai)</p> </div> </div> <p>Về vấn đề ngành nào mở lại trước, lĩnh vực nào trước, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho rằng, các ý kiến ​​cho thấy có sự đan xen. Thành phố không đi một mình mà cần phối hợp với các địa phương để giải quyết đồng bộ vấn đề. Vì vậy, thành phố sẽ tiếp thu các ý kiến ​​đóng góp để có cơ sở đưa ra phương án đồng bộ nhất.</p> <p>Đối với công tác phòng chống dịch, thành phố sẽ duy trì xét nghiệm bóc tách F0, truy tìm F0 không rõ nguồn gốc để ngăn chặn chuỗi lây nhiễm mới, đồng thời giám sát các đối tượng nguy cơ cao 7 ngày / lần.</p> <p>Thời gian tới, thành phố tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng, đảm bảo 100% mũi 1 tiêm cho người trên 18 tuổi, mũi 2 tiêm cho tất cả người dân tiêm mũi 1, ưu tiên người dân tuyến đầu. và những người có nguy cơ cao. Cùng với đó, nghiên cứu các lựa chọn tiêm chủng cho trẻ em, trẻ em có nguy cơ cao (bệnh tiềm ẩn, béo phì).</p> <p><b>* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên <a href="https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen.htm" target="_blank" title="TV Online!" rel="nofollow noopener">Tivi trực tuyến</a> và <a class="link-inline-content" data-cke-saved-href="http://vtvgo.vn" href="http://vtvgo.vn/" rel="nofollow noopener" target="_blank" title="VTV Go">VTVGo</a>!</b></p> </p></div> <p> .<br /> <br />Nguồn: <a href="https://vtv.vn/kinh-te/3-giai-doan-phuc-hoi-kinh-te-cua-tp-ho-chi-minh-2021091105161094.htm" target="_blank" rel="noopener">https://vtv.vn/kinh-te/3-giai-doan-phuc-hoi-kinh-te-cua-tp-ho-chi-minh-2021091105161094.htm</a></p> <div class="post-bottom-meta post-bottom-tags post-tags-modern"><div class="post-bottom-meta-title"><span class="tie-icon-tags" aria-hidden="true"></span> Tags</div><span class="tagcloud"><a href="https://tintuc7s.com/tag/covid-19/" rel="tag">Covid-19</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/phuc-hoi-kinh-te/" rel="tag">phục hồi kinh tế</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/thanh-pho-ho-chi-minh/" rel="tag">Thành phố Hồ Chí Minh</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/vac-xin/" rel="tag">Vắc xin</a></span></div> </div><!-- .entry-content /--> <div id="post-extra-info"> <div class="theiaStickySidebar"> <div id="single-post-meta" class="post-meta clearfix"><span class="author-meta single-author with-avatars"><span class="meta-item meta-author-wrapper meta-author-1"> <span class="meta-author-avatar"> <a href="https://tintuc7s.com/author/datknight/"><img alt='Photo of Tin Tức 7S' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20140%20140'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/afd593a3e2cca663f556e45d22e4e7ff?s=280&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-140 photo' height='140' width='140' data-lazy-src="https://secure.gravatar.com/avatar/afd593a3e2cca663f556e45d22e4e7ff?s=140&d=mm&r=g" /><noscript><img alt='Photo of Tin Tức 7S' src='https://secure.gravatar.com/avatar/afd593a3e2cca663f556e45d22e4e7ff?s=140&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/afd593a3e2cca663f556e45d22e4e7ff?s=280&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-140 photo' height='140' width='140' /></noscript></a> </span> <span class="meta-author"><a href="https://tintuc7s.com/author/datknight/" class="author-name tie-icon" title="Tin Tức 7S">Tin Tức 7S</a></span></span></span><span class="date meta-item tie-icon">September 11, 2021</span><div class="tie-alignright"><span class="meta-views meta-item "><span class="tie-icon-fire" aria-hidden="true"></span> 0 </span><span class="meta-reading-time meta-item"><span class="tie-icon-bookmark" aria-hidden="true"></span> 5 minutes read</span> </div></div><!-- .post-meta --> <div id="share-buttons-top" class="share-buttons share-buttons-top"> <div class="share-links icons-only"> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://tintuc7s.com/3-giai-doan-phuc-hoi-kinh-te-cua-tp-ho-chi-minh/" rel="external noopener nofollow" title="Facebook" target="_blank" class="facebook-share-btn " data-raw="https://www.facebook.com/sharer.php?u={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-facebook"></span> <span class="screen-reader-text">Facebook</span> </a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=3%20giai%20%C4%91o%E1%BA%A1n%20ph%E1%BB%A5c%20h%E1%BB%93i%20kinh%20t%E1%BA%BF%20c%E1%BB%A7a%20TP%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh&url=https://tintuc7s.com/3-giai-doan-phuc-hoi-kinh-te-cua-tp-ho-chi-minh/" rel="external noopener nofollow" title="Twitter" target="_blank" class="twitter-share-btn " data-raw="https://twitter.com/intent/tweet?text={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="screen-reader-text">Twitter</span> </a> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://tintuc7s.com/3-giai-doan-phuc-hoi-kinh-te-cua-tp-ho-chi-minh/&title=3%20giai%20%C4%91o%E1%BA%A1n%20ph%E1%BB%A5c%20h%E1%BB%93i%20kinh%20t%E1%BA%BF%20c%E1%BB%A7a%20TP%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh" rel="external noopener nofollow" title="LinkedIn" target="_blank" class="linkedin-share-btn " data-raw="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url={post_full_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-linkedin"></span> <span class="screen-reader-text">LinkedIn</span> </a> <a href="https://www.tumblr.com/share/link?url=https://tintuc7s.com/3-giai-doan-phuc-hoi-kinh-te-cua-tp-ho-chi-minh/&name=3%20giai%20%C4%91o%E1%BA%A1n%20ph%E1%BB%A5c%20h%E1%BB%93i%20kinh%20t%E1%BA%BF%20c%E1%BB%A7a%20TP%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh" rel="external noopener nofollow" title="Tumblr" target="_blank" class="tumblr-share-btn " data-raw="https://www.tumblr.com/share/link?url={post_link}&name={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-tumblr"></span> <span class="screen-reader-text">Tumblr</span> </a> <a href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://tintuc7s.com/3-giai-doan-phuc-hoi-kinh-te-cua-tp-ho-chi-minh/&description=3%20giai%20%C4%91o%E1%BA%A1n%20ph%E1%BB%A5c%20h%E1%BB%93i%20kinh%20t%E1%BA%BF%20c%E1%BB%A7a%20TP%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh&media=" rel="external noopener nofollow" title="Pinterest" target="_blank" class="pinterest-share-btn " data-raw="https://pinterest.com/pin/create/button/?url={post_link}&description={post_title}&media={post_img}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-pinterest"></span> <span class="screen-reader-text">Pinterest</span> </a> <a href="https://reddit.com/submit?url=https://tintuc7s.com/3-giai-doan-phuc-hoi-kinh-te-cua-tp-ho-chi-minh/&title=3%20giai%20%C4%91o%E1%BA%A1n%20ph%E1%BB%A5c%20h%E1%BB%93i%20kinh%20t%E1%BA%BF%20c%E1%BB%A7a%20TP%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh" rel="external noopener nofollow" title="Reddit" target="_blank" class="reddit-share-btn " data-raw="https://reddit.com/submit?url={post_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-reddit"></span> <span class="screen-reader-text">Reddit</span> </a> <a href="https://api.whatsapp.com/send?text=3%20giai%20%C4%91o%E1%BA%A1n%20ph%E1%BB%A5c%20h%E1%BB%93i%20kinh%20t%E1%BA%BF%20c%E1%BB%A7a%20TP%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20https://tintuc7s.com/3-giai-doan-phuc-hoi-kinh-te-cua-tp-ho-chi-minh/" rel="external noopener nofollow" title="WhatsApp" target="_blank" class="whatsapp-share-btn " data-raw="https://api.whatsapp.com/send?text={post_title}%20{post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-whatsapp"></span> <span class="screen-reader-text">WhatsApp</span> </a> </div><!-- .share-links /--> </div><!-- .share-buttons /--> </div> </div> <div class="clearfix"></div> <script id="tie-schema-json" type="application/ld+json">{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"Article","dateCreated":"2021-09-11T12:44:08+00:00","datePublished":"2021-09-11T12:44:08+00:00","dateModified":"2021-09-11T12:44:08+00:00","headline":"3 giai \u0111o\u1ea1n ph\u1ee5c h\u1ed3i kinh t\u1ebf c\u1ee7a TP H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","name":"3 giai \u0111o\u1ea1n ph\u1ee5c h\u1ed3i kinh t\u1ebf c\u1ee7a TP H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","keywords":"Covid-19,ph\u1ee5c h\u1ed3i kinh t\u1ebf,Th\u00e0nh ph\u1ed1 H\u1ed3 Ch\u00ed Minh,V\u1eafc xin","url":"https:\/\/tintuc7s.com\/3-giai-doan-phuc-hoi-kinh-te-cua-tp-ho-chi-minh\/","description":"Chi\u1ec1u qua (10\/9), UBND TP.HCM t\u1ed5 ch\u1ee9c h\u1ed9i ngh\u1ecb l\u1ea5y \u00fd ki\u1ebfn \u200b\u200bc\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng doanh nghi\u1ec7p, ho\u00e0n thi\u1ec7n d\u1ef1 th\u1ea3o ph\u01b0\u01a1ng \u00e1n ph\u00f2ng, ch\u1ed1ng COVID-19 v\u00e0 kh\u1eafc ph\u1ee5c h\u1eadu qu\u1ea3 kinh t\u1ebf tr\u00ean \u0111\u1ecba b\u00e0n. sau ng\u00e0y 15\/9. T\u1ea1i h\u1ed9i","copyrightYear":"2021","articleSection":"Kinh Doanh","articleBody":"\n Chi\u1ec1u qua (10\/9), UBND TP.HCM t\u1ed5 ch\u1ee9c h\u1ed9i ngh\u1ecb l\u1ea5y \u00fd ki\u1ebfn \u200b\u200bc\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng doanh nghi\u1ec7p, ho\u00e0n thi\u1ec7n d\u1ef1 th\u1ea3o ph\u01b0\u01a1ng \u00e1n ph\u00f2ng, ch\u1ed1ng COVID-19 v\u00e0 kh\u1eafc ph\u1ee5c h\u1eadu qu\u1ea3 kinh t\u1ebf tr\u00ean \u0111\u1ecba b\u00e0n. sau ng\u00e0y 15\/9. T\u1ea1i h\u1ed9i ngh\u1ecb, Ch\u1ee7 t\u1ecbch UBND th\u00e0nh ph\u1ed1 Phan V\u0103n M\u00e3i cho bi\u1ebft, m\u1ee5c ti\u00eau c\u1ee7a th\u00e0nh ph\u1ed1 \u0111\u1ebfn ng\u00e0y 15\/9 l\u00e0 c\u01a1 b\u1ea3n kh\u1ed1ng ch\u1ebf d\u1ecbch b\u1ec7nh, xoa d\u1ecbu v\u00e0 ph\u1ee5c h\u1ed3i kinh t\u1ebf, \u0111\u01b0a th\u00e0nh ph\u1ed1 v\u1ec1 tr\u1ea1ng th\u00e1i \u201cb\u00ecnh th\u01b0\u1eddng m\u1edbi\u201d. \u201cQuan \u0111i\u1ec3m n\u1edbi l\u1ecfng ph\u1ee5c h\u1ed3i kinh t\u1ebf c\u1ee7a TP.HCM d\u1ef1a tr\u00ean nguy\u00ean t\u1eafc an to\u00e0n, linh ho\u1ea1t theo k\u1ebft qu\u1ea3 ph\u00f2ng ch\u1ed1ng d\u1ecbch. Ti\u00eau ch\u00ed \u0111\u00e1nh gi\u00e1 an to\u00e0n l\u00e0 d\u1ef1a tr\u00ean th\u1ebb xanh, th\u1ebb v\u00e0ng d\u1ef1a tr\u00ean k\u1ebft qu\u1ea3 ti\u00eam ch\u1ee7ng. C\u00f9ng v\u1edbi \u0111\u00f3, th\u00e0nh ph\u1ed1 c\u0169ng th\u1ef1c hi\u1ec7n nguy\u00ean t\u1eafc 5K v\u00e0 c\u00e1c quy \u0111\u1ecbnh c\u1ee7a Ch\u00ednh ph\u1ee7 v\u1ec1 an to\u00e0n theo ng\u00e0nh, l\u0129nh v\u1ef1c ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng \u201d, \u00f4ng Phan V\u0103n M\u00e3i cho bi\u1ebft.5 quan \u0111i\u1ec3m v\u00e0 nguy\u00ean t\u1eafc m\u1edf c\u1eeda n\u1ec1n kinh t\u1ebfTr\u00ecnh b\u00e0y ph\u01b0\u01a1ng \u00e1n ph\u00f2ng ch\u1ed1ng COVID-19 v\u00e0 ph\u1ee5c h\u1ed3i kinh t\u1ebf, Gi\u00e1m \u0111\u1ed1c S\u1edf K\u1ebf ho\u1ea1ch v\u00e0 \u0110\u1ea7u t\u01b0 L\u00ea Th\u1ecb Hu\u1ef3nh Mai cho bi\u1ebft, tr\u01b0\u1edbc di\u1ec5n bi\u1ebfn ph\u1ee9c t\u1ea1p c\u1ee7a d\u1ecbch, TP.HCM \u0111\u01b0a ra 5 quan \u0111i\u1ec3m: Nguy\u00ean t\u1eafc. c\u1ee7a vi\u1ec7c m\u1edf c\u1eeda n\u1ec1n kinh t\u1ebf. - Th\u1ee9 nh\u1ea5t, vi\u1ec7c m\u1edf c\u1eeda ph\u1ea3i b\u1ea3o v\u1ec7 \u0111\u01b0\u1ee3c t\u00ednh m\u1ea1ng v\u00e0 s\u1ee9c kh\u1ecfe c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi d\u00e2n.- Th\u1ee9 hai, th\u00e0nh ph\u1ed1 ki\u00ean tr\u00ec, quy\u1ebft li\u1ec7t ph\u00f2ng ch\u1ed1ng d\u1ecbch COVID-19, \u0111\u1ea3m b\u1ea3o h\u00e0i h\u00f2a v\u1edbi c\u00e1c ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng kinh t\u1ebf tr\u00ean tinh th\u1ea7n \u201cH\u00e0i h\u00f2a l\u1ee3i \u00edch - T\u1ef1 do chia s\u1ebb\u201d, \u201cAn to\u00e0n r\u1ed9ng m\u1edf\u201d. T\u1edbi \u0111\u00f3, m\u1edf c\u1eeda, ch\u1eafc l\u00e0 an to\u00e0n \u201d.- Th\u1ee9 ba, d\u1ecbch b\u1ec7nh lu\u00f4n t\u1ed3n t\u1ea1i, lu\u00f4n c\u00f3 nh\u1eefng gi\u1ea3i ph\u00e1p th\u00edch \u1ee9ng \u0111\u1ec3 s\u1ed1ng kh\u1ecfe, s\u1ed1ng an to\u00e0n.- Th\u1ee9 t\u01b0, ti\u1ebfp t\u1ee5c th\u1ef1c hi\u1ec7n ph\u00e2n lu\u1ed3ng x\u00e3 h\u1ed9i ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi t\u00ecnh h\u00ecnh kh\u1ed1ng ch\u1ebf d\u1ecbch tr\u00ean t\u1eebng \u0111\u1ecba b\u00e0n \/ khu v\u1ef1c. T\u00f9y theo t\u00ecnh h\u00ecnh c\u1ee7a t\u1eebng \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng \/ v\u00f9ng mi\u1ec1n m\u00e0 vi\u1ec7c m\u1edf l\u1ea1i n\u1ec1n kinh t\u1ebf t\u01b0\u01a1ng \u1ee9ng \u0111\u1ea3m b\u1ea3o t\u00ednh linh ho\u1ea1t, b\u00e1m s\u00e1t di\u1ec5n bi\u1ebfn th\u1ef1c t\u1ebf t\u1eebng th\u1eddi k\u1ef3.- Th\u1ee9 n\u0103m, \u0111\u1ea3m b\u1ea3o an sinh x\u00e3 h\u1ed9i, kh\u00f4ng \u0111\u1ec3 ng\u01b0\u1eddi d\u00e2n thi\u1ebfu \u0103n, thi\u1ebfu m\u1eb7c.\u201cAn to\u00e0n nh\u01b0 th\u1ec3, m\u1edf c\u1eeda, m\u1edf c\u1eeda, an to\u00e0n\u201d l\u00e0 m\u1ed9t trong nh\u1eefng t\u00f4n ch\u1ec9 khi TP.HCM m\u1edf c\u1eeda tr\u1edf l\u1ea1i n\u1ec1n kinh t\u1ebf.Theo \u0111\u00f3, th\u00e0nh ph\u1ed1 s\u1ebd t\u1eebng b\u01b0\u1edbc gi\u1ea3m b\u1edbt kho\u1ea3ng c\u00e1ch x\u00e3 h\u1ed9i, th\u00ed \u0111i\u1ec3m c\u1ea5p Th\u1ebb xanh COVID v\u00e0 Th\u1ebb v\u00e0ng COVID, th\u00ed \u0111i\u1ec3m m\u1edf c\u1eeda m\u1ed9t s\u1ed1 \u0111\u1ecba b\u00e0n theo l\u1ed9 tr\u00ecnh t\u1ea1i Qu\u1eadn 7, C\u1ee7 Chi v\u00e0 C\u1ea7n Gi\u1edd.Th\u1ebb COVID l\u00e0 m\u1ed9t c\u00f4ng c\u1ee5 th\u1ed1ng nh\u1ea5t v\u00e0 ch\u1ee7 ch\u1ed1t \u0111\u1ec3 ki\u1ec3m so\u00e1t c\u00e1c \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng trong qu\u00e1 tr\u00ecnh ph\u1ee5c h\u1ed3i kinh t\u1ebf sau ng\u00e0y 15 th\u00e1ng 9 n\u0103m 2021 v\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1ea5p cho c\u00e1c c\u00e1 nh\u00e2n \u0111\u00e1p \u1ee9ng t\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c y\u00eau c\u1ea7u v\u1ec1 y t\u1ebf v\u00e0 d\u1ecbch t\u1ec5 h\u1ecdc. Th\u1ebb g\u1ed3m 2 lo\u1ea1i: th\u1ebb xanh COVID v\u00e0 th\u1ebb v\u00e0ng COVID. Th\u1ebb c\u00f3 m\u00e3 QR \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1ea5p t\u1eeb h\u1ec7 th\u1ed1ng c\u01a1 s\u1edf d\u1eef li\u1ec7u c\u1ee7a S\u1edf Y t\u1ebf.3 giai \u0111o\u1ea1n ph\u1ee5c h\u1ed3i kinh t\u1ebfV\u1ec1 l\u1ed9 tr\u00ecnh m\u1edf c\u1eeda v\u00e0 ph\u1ee5c h\u1ed3i n\u1ec1n kinh t\u1ebf, TP.HCM d\u1ef1 ki\u1ebfn \u200b\u200bth\u1ef1c hi\u1ec7n theo 3 giai \u0111o\u1ea1n. Giai \u0111o\u1ea1n 1 (d\u1ef1 ki\u1ebfn \u200b\u200bt\u1eeb ng\u00e0y 16 th\u00e1ng 9 n\u0103m 2021 \u0111\u1ebfn ng\u00e0y 31 th\u00e1ng 10 n\u0103m 2021)Trong th\u1eddi gian n\u00e0y, c\u00e1 nh\u00e2n v\u00e0 nh\u00e2n vi\u00ean c\u00f3 Th\u1ebb xanh COVID c\u00f3 th\u1ec3 tham gia c\u00e1c ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng (tr\u1eeb karaoke, v\u0169 tr\u01b0\u1eddng, qu\u00e1n bar, massage; d\u1ecbch v\u1ee5 \u0103n u\u1ed1ng t\u1ea1i ch\u1ed7, sinh ho\u1ea1t t\u1ea1i khu vui ch\u01a1i th\u1ec3 thao, r\u1ea1p chi\u1ebfu phim, trung t\u00e2m th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i). C\u00e1c c\u00e1 nh\u00e2n v\u00e0 nh\u00e2n vi\u00ean c\u00f3 Th\u1ebb v\u00e0ng COVID v\u00e0 k\u1ebft qu\u1ea3 x\u00e9t nghi\u1ec7m \u00e2m t\u00ednh v\u1edbi COVD-19 \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u00e9p tham gia v\u00e0o m\u1ed9t s\u1ed1 l\u0129nh v\u1ef1c c\u1ee5 th\u1ec3.Ri\u00eang t\u1ed5 ch\u1ee9c c\u00f3 100% nh\u00e2n vi\u00ean c\u00f3 Th\u1ebb xanh COVID \u0111\u01b0\u1ee3c tham gia m\u1ecdi l\u0129nh v\u1ef1c (tr\u1eeb karaoke, v\u0169 tr\u01b0\u1eddng, qu\u00e1n bar, massage; d\u1ecbch v\u1ee5 \u0103n u\u1ed1ng t\u1ea1i ch\u1ed7, ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng t\u1ea1i khu vui ch\u01a1i, th\u1ec3 d\u1ee5c th\u1ec3 thao, ...) th\u1ec3 thao, r\u1ea1p chi\u1ebfu phim, th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i. trung t\u00e2m). C\u00e1c t\u1ed5 ch\u1ee9c c\u00f3 100% nh\u00e2n vi\u00ean c\u00f3 Th\u1ebb xanh COVID trong b\u1ed9 ph\u1eadn ti\u1ebfp x\u00fac v\u1edbi b\u00ean ngo\u00e0i, nh\u00e2n vi\u00ean c\u00f3 Th\u1ebb xanh COVID ho\u1eb7c Th\u1ebb v\u00e0ng COVID \u1edf c\u00e1c b\u1ed9 ph\u1eadn c\u00f2n l\u1ea1i \u0111\u01b0\u1ee3c tham gia m\u1ed9t s\u1ed1 ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng.Giai \u0111o\u1ea1n 2 (d\u1ef1 ki\u1ebfn \u200b\u200bt\u1eeb 31\/10\/2021 \u0111\u1ebfn 15\/01\/2022)Th\u00e0nh ph\u1ed1 s\u1ebd m\u1edf r\u1ed9ng c\u00e1c ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u00e9p cho ng\u01b0\u1eddi c\u00f3 Th\u1ebb xanh COVID, bao g\u1ed3m: Trung t\u00e2m th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i; trung t\u00e2m hu\u1ea5n luy\u1ec7n th\u1ec3 thao; c\u00e1c ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng vui ch\u01a1i gi\u1ea3i tr\u00ed ngo\u00e0i tr\u1eddi; d\u1ecbch v\u1ee5 \u0103n u\u1ed1ng c\u00f3 quy m\u00f4 nh\u1ecf v\u00e0 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o c\u1ef1 ly theo quy \u0111\u1ecbnh (d\u01b0\u1edbi 20 ng\u01b0\u1eddi).Sang giai \u0111o\u1ea1n 3 (d\u1ef1 ki\u1ebfn \u200b\u200bsau ng\u00e0y 15 th\u00e1ng 1 n\u0103m 2022)Th\u00e0nh ph\u1ed1 c\u00f3 k\u1ebf ho\u1ea1ch m\u1edf c\u1eeda m\u1ecdi ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a n\u1ec1n kinh t\u1ebf. \u0110\u1ed1i v\u1edbi karaoke, v\u0169 tr\u01b0\u1eddng, bar, massage, ng\u01b0\u1eddi tham gia ph\u1ea3i c\u00f3 Th\u1ebb xanh COVID.Ngo\u00e0i l\u1ed9 tr\u00ecnh \u0111\u1ec1 ra, th\u00e0nh ph\u1ed1 c\u0169ng c\u00f3 c\u00e1c gi\u1ea3i ph\u00e1p h\u1ed7 tr\u1ee3 doanh nghi\u1ec7p, g\u1ed3m: h\u1ed7 tr\u1ee3 t\u00edn d\u1ee5ng, h\u1ed7 tr\u1ee3 t\u1ed5 ch\u1ee9c s\u1ea3n xu\u1ea5t kinh doanh, ti\u1ebft gi\u1ea3m chi ph\u00ed, ch\u0103m lo \u0111\u1eddi s\u1ed1ng ng\u01b0\u1eddi lao \u0111\u1ed9ng; h\u1ed7 tr\u1ee3 m\u1edf r\u1ed9ng th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng, h\u1ed7 tr\u1ee3 th\u00f4ng tin v\u00e0 \u0111\u00e0o t\u1ea1o ngu\u1ed3n nh\u00e2n l\u1ef1c; h\u1ed7 tr\u1ee3 t\u1eeb ng\u00e2n s\u00e1ch nh\u00e0 n\u01b0\u1edbc.\u201c\u0110\u1ec3 c\u00f3 th\u1ec3 s\u1edbm r\u00fat ng\u1eafn kho\u1ea3ng c\u00e1ch v\u00e0 ph\u1ee5c h\u1ed3i kinh t\u1ebf, th\u00e0nh ph\u1ed1 s\u1ebd t\u1eadp trung quy\u1ebft li\u1ec7t c\u00e1c gi\u1ea3i ph\u00e1p ph\u00f2ng ch\u1ed1ng d\u1ecbch. Ch\u1ec9 c\u00f3 ph\u00f2ng ch\u1ed1ng d\u1ecbch hi\u1ec7u qu\u1ea3 m\u1edbi c\u00f3 th\u1ec3 kh\u00f4i ph\u1ee5c n\u1ec1n kinh t\u1ebf. Vi\u1ec7c n\u1edbi l\u1ecfng v\u00e0 m\u1edf c\u1eeda tr\u1edf l\u1ea1i n\u1ec1n kinh t\u1ebf ph\u1ee5 thu\u1ed9c r\u1ea5t nhi\u1ec1u v\u00e0o k\u1ebft qu\u1ea3 c\u1ee7a c\u00f4ng t\u00e1c ph\u00f2ng ch\u1ed1ng d\u1ecbch. Vi\u1ec7c ph\u1ee5c h\u1ed3i kinh t\u1ebf ch\u1ec9 \u0111\u01b0\u1ee3c th\u1ef1c hi\u1ec7n s\u1edbm v\u00e0 m\u1edf r\u1ed9ng nhanh ch\u00f3ng khi t\u00ecnh h\u00ecnh \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1ea3i thi\u1ec7n \u201d, Ch\u1ee7 t\u1ecbch UBND TP Phan V\u0103n M\u00e3i kh\u1eb3ng \u0111\u1ecbnh t\u1ea1i h\u1ed9i ngh\u1ecb.Ch\u1ee7 t\u1ecbch UBND TP Phan V\u0103n M\u00e3i nh\u1ea5n m\u1ea1nh, th\u1ebf m\u1ea1nh c\u1ee7a doanh nghi\u1ec7p c\u0169ng l\u00e0 th\u1ebf m\u1ea1nh c\u1ee7a TPHCM. V\u00ec v\u1eady, khi doanh nghi\u1ec7p g\u1eb7p kh\u00f3 kh\u0103n v\u00e0 t\u1ed5n th\u01b0\u01a1ng, ch\u1eafc ch\u1eafn th\u00e0nh ph\u1ed1 c\u0169ng s\u1ebd nh\u01b0 v\u1eady (\u1ea2nh: Huy\u1ec1n Mai)V\u1ec1 v\u1ea5n \u0111\u1ec1 ng\u00e0nh n\u00e0o m\u1edf l\u1ea1i tr\u01b0\u1edbc, l\u0129nh v\u1ef1c n\u00e0o tr\u01b0\u1edbc, Ch\u1ee7 t\u1ecbch UBND TP Phan V\u0103n M\u00e3i cho r\u1eb1ng, c\u00e1c \u00fd ki\u1ebfn \u200b\u200bcho th\u1ea5y c\u00f3 s\u1ef1 \u0111an xen. Th\u00e0nh ph\u1ed1 kh\u00f4ng \u0111i m\u1ed9t m\u00ecnh m\u00e0 c\u1ea7n ph\u1ed1i h\u1ee3p v\u1edbi c\u00e1c \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ec3 gi\u1ea3i quy\u1ebft \u0111\u1ed3ng b\u1ed9 v\u1ea5n \u0111\u1ec1. V\u00ec v\u1eady, th\u00e0nh ph\u1ed1 s\u1ebd ti\u1ebfp thu c\u00e1c \u00fd ki\u1ebfn \u200b\u200b\u0111\u00f3ng g\u00f3p \u0111\u1ec3 c\u00f3 c\u01a1 s\u1edf \u0111\u01b0a ra ph\u01b0\u01a1ng \u00e1n \u0111\u1ed3ng b\u1ed9 nh\u1ea5t.\u0110\u1ed1i v\u1edbi c\u00f4ng t\u00e1c ph\u00f2ng ch\u1ed1ng d\u1ecbch, th\u00e0nh ph\u1ed1 s\u1ebd duy tr\u00ec x\u00e9t nghi\u1ec7m b\u00f3c t\u00e1ch F0, truy t\u00ecm F0 kh\u00f4ng r\u00f5 ngu\u1ed3n g\u1ed1c \u0111\u1ec3 ng\u0103n ch\u1eb7n chu\u1ed7i l\u00e2y nhi\u1ec5m m\u1edbi, \u0111\u1ed3ng th\u1eddi gi\u00e1m s\u00e1t c\u00e1c \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng nguy c\u01a1 cao 7 ng\u00e0y \/ l\u1ea7n.Th\u1eddi gian t\u1edbi, th\u00e0nh ph\u1ed1 ti\u1ebfp t\u1ee5c tri\u1ec3n khai chi\u1ebfn d\u1ecbch ti\u00eam ch\u1ee7ng, \u0111\u1ea3m b\u1ea3o 100% m\u0169i 1 ti\u00eam cho ng\u01b0\u1eddi tr\u00ean 18 tu\u1ed5i, m\u0169i 2 ti\u00eam cho t\u1ea5t c\u1ea3 ng\u01b0\u1eddi d\u00e2n ti\u00eam m\u0169i 1, \u01b0u ti\u00ean ng\u01b0\u1eddi d\u00e2n tuy\u1ebfn \u0111\u1ea7u. v\u00e0 nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi c\u00f3 nguy c\u01a1 cao. C\u00f9ng v\u1edbi \u0111\u00f3, nghi\u00ean c\u1ee9u c\u00e1c l\u1ef1a ch\u1ecdn ti\u00eam ch\u1ee7ng cho tr\u1ebb em, tr\u1ebb em c\u00f3 nguy c\u01a1 cao (b\u1ec7nh ti\u1ec1m \u1ea9n, b\u00e9o ph\u00ec).* M\u1eddi qu\u00fd \u0111\u1ed9c gi\u1ea3 theo d\u00f5i c\u00e1c ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh \u0111\u00e3 ph\u00e1t s\u00f3ng c\u1ee7a \u0110\u00e0i Truy\u1ec1n h\u00ecnh Vi\u1ec7t Nam tr\u00ean Tivi tr\u1ef1c tuy\u1ebfn v\u00e0 VTVGo!\n .\r\nNgu\u00f4\u0300n: https:\/\/vtv.vn\/kinh-te\/3-giai-doan-phuc-hoi-kinh-te-cua-tp-ho-chi-minh-2021091105161094.htm","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"Tin T\u1ee9c 7s","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/tintuc7s.com\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Tic-tuc-logo.png"},"sameAs":["#","#","#","#"]},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/tintuc7s.com\/3-giai-doan-phuc-hoi-kinh-te-cua-tp-ho-chi-minh\/","breadcrumb":{"@id":"#Breadcrumb"}},"author":{"@type":"Person","name":"Tin T\u1ee9c 7S","url":"https:\/\/tintuc7s.com\/author\/datknight\/"}}</script> <div id="share-buttons-bottom" class="share-buttons share-buttons-bottom"> <div class="share-links icons-text"> <div class="share-title"> <span class="tie-icon-share" aria-hidden="true"></span> <span> Share</span> </div> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://tintuc7s.com/3-giai-doan-phuc-hoi-kinh-te-cua-tp-ho-chi-minh/" rel="external noopener nofollow" title="Facebook" target="_blank" class="facebook-share-btn large-share-button" data-raw="https://www.facebook.com/sharer.php?u={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-facebook"></span> <span class="social-text">Facebook</span> </a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=3%20giai%20%C4%91o%E1%BA%A1n%20ph%E1%BB%A5c%20h%E1%BB%93i%20kinh%20t%E1%BA%BF%20c%E1%BB%A7a%20TP%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh&url=https://tintuc7s.com/3-giai-doan-phuc-hoi-kinh-te-cua-tp-ho-chi-minh/" rel="external noopener nofollow" title="Twitter" target="_blank" class="twitter-share-btn large-share-button" data-raw="https://twitter.com/intent/tweet?text={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="social-text">Twitter</span> </a> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://tintuc7s.com/3-giai-doan-phuc-hoi-kinh-te-cua-tp-ho-chi-minh/&title=3%20giai%20%C4%91o%E1%BA%A1n%20ph%E1%BB%A5c%20h%E1%BB%93i%20kinh%20t%E1%BA%BF%20c%E1%BB%A7a%20TP%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh" rel="external noopener nofollow" title="LinkedIn" target="_blank" class="linkedin-share-btn large-share-button" data-raw="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url={post_full_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-linkedin"></span> <span class="social-text">LinkedIn</span> </a> <a href="https://www.tumblr.com/share/link?url=https://tintuc7s.com/3-giai-doan-phuc-hoi-kinh-te-cua-tp-ho-chi-minh/&name=3%20giai%20%C4%91o%E1%BA%A1n%20ph%E1%BB%A5c%20h%E1%BB%93i%20kinh%20t%E1%BA%BF%20c%E1%BB%A7a%20TP%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh" rel="external noopener nofollow" title="Tumblr" target="_blank" class="tumblr-share-btn large-share-button" data-raw="https://www.tumblr.com/share/link?url={post_link}&name={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-tumblr"></span> <span class="social-text">Tumblr</span> </a> <a href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://tintuc7s.com/3-giai-doan-phuc-hoi-kinh-te-cua-tp-ho-chi-minh/&description=3%20giai%20%C4%91o%E1%BA%A1n%20ph%E1%BB%A5c%20h%E1%BB%93i%20kinh%20t%E1%BA%BF%20c%E1%BB%A7a%20TP%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh&media=" rel="external noopener nofollow" title="Pinterest" target="_blank" class="pinterest-share-btn large-share-button" data-raw="https://pinterest.com/pin/create/button/?url={post_link}&description={post_title}&media={post_img}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-pinterest"></span> <span class="social-text">Pinterest</span> </a> <a href="https://reddit.com/submit?url=https://tintuc7s.com/3-giai-doan-phuc-hoi-kinh-te-cua-tp-ho-chi-minh/&title=3%20giai%20%C4%91o%E1%BA%A1n%20ph%E1%BB%A5c%20h%E1%BB%93i%20kinh%20t%E1%BA%BF%20c%E1%BB%A7a%20TP%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh" rel="external noopener nofollow" title="Reddit" target="_blank" class="reddit-share-btn large-share-button" data-raw="https://reddit.com/submit?url={post_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-reddit"></span> <span class="social-text">Reddit</span> </a> <a href="https://vk.com/share.php?url=https://tintuc7s.com/3-giai-doan-phuc-hoi-kinh-te-cua-tp-ho-chi-minh/" rel="external noopener nofollow" title="VKontakte" target="_blank" class="vk-share-btn large-share-button" data-raw="https://vk.com/share.php?url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-vk"></span> <span class="social-text">VKontakte</span> </a> <a href="mailto:?subject=3%20giai%20%C4%91o%E1%BA%A1n%20ph%E1%BB%A5c%20h%E1%BB%93i%20kinh%20t%E1%BA%BF%20c%E1%BB%A7a%20TP%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh&body=https://tintuc7s.com/3-giai-doan-phuc-hoi-kinh-te-cua-tp-ho-chi-minh/" rel="external noopener nofollow" title="Share via Email" target="_blank" class="email-share-btn large-share-button" data-raw="mailto:?subject={post_title}&body={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-envelope"></span> <span class="social-text">Share via Email</span> </a> <a href="#" rel="external noopener nofollow" title="Print" target="_blank" class="print-share-btn large-share-button" data-raw="#"> <span class="share-btn-icon tie-icon-print"></span> <span class="social-text">Print</span> </a> </div><!-- .share-links /--> </div><!-- .share-buttons /--> </article><!-- #the-post /--> <div class="post-components"> <div class="about-author container-wrapper about-author-1"> <div class="author-avatar"> <a href="https://tintuc7s.com/author/datknight/"> <img alt='Photo of Tin Tức 7S' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20180%20180'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/afd593a3e2cca663f556e45d22e4e7ff?s=360&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-180 photo' height='180' width='180' data-lazy-src="https://secure.gravatar.com/avatar/afd593a3e2cca663f556e45d22e4e7ff?s=180&d=mm&r=g" /><noscript><img alt='Photo of Tin Tức 7S' src='https://secure.gravatar.com/avatar/afd593a3e2cca663f556e45d22e4e7ff?s=180&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/afd593a3e2cca663f556e45d22e4e7ff?s=360&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-180 photo' height='180' width='180' /></noscript> </a> </div><!-- .author-avatar /--> <div class="author-info"> <h3 class="author-name"><a href="https://tintuc7s.com/author/datknight/">Tin Tức 7S</a></h3> <div class="author-bio"> Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất. </div><!-- .author-bio /--> <ul class="social-icons"> <li class="social-icons-item"> <a href="https://tintuc7s.com" rel="external noopener nofollow" target="_blank" class="social-link url-social-icon"> <span class="tie-icon-home" aria-hidden="true"></span> <span class="screen-reader-text">Website</span> </a> </li> </ul> </div><!-- .author-info /--> <div class="clearfix"></div> </div><!-- .about-author /--> <div class="prev-next-post-nav container-wrapper media-overlay"> <div class="tie-col-xs-6 prev-post"> <a data-bg="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/09/ta-quynh-tu-390x220.jpg" href="https://tintuc7s.com/dao-dien-ta-quynh-tu-va-chuyen-chua-ke-trong-phim-ranh-gioi/" style="" class="post-thumb rocket-lazyload" rel="prev"> <div class="post-thumb-overlay-wrap"> <div class="post-thumb-overlay"> <span class="tie-icon tie-media-icon"></span> </div> </div> </a> <a href="https://tintuc7s.com/dao-dien-ta-quynh-tu-va-chuyen-chua-ke-trong-phim-ranh-gioi/" rel="prev"> <h3 class="post-title">Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư và chuyện chưa kể trong phim 'Ranh giới'</h3> </a> </div> <div class="tie-col-xs-6 next-post"> <a data-bg="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/09/qh2-0-16313599542841277767895-72-0-700-1200-crop-1631359987419471460713-390x220.jpg" href="https://tintuc7s.com/viet-nam-nhan-them-100-000-lieu-vaccine-va-gan-300-ty-thiet-bi-y-te-chong-dich/" style="" class="post-thumb rocket-lazyload" rel="next"> <div class="post-thumb-overlay-wrap"> <div class="post-thumb-overlay"> <span class="tie-icon tie-media-icon"></span> </div> </div> </a> <a href="https://tintuc7s.com/viet-nam-nhan-them-100-000-lieu-vaccine-va-gan-300-ty-thiet-bi-y-te-chong-dich/" rel="next"> <h3 class="post-title">Việt Nam nhận thêm 100.000 liều vaccine và gần 300 tỷ thiết bị y tế chống dịch</h3> </a> </div> </div><!-- .prev-next-post-nav /--> <div id="related-posts" class="container-wrapper has-extra-post"> <div class="mag-box-title the-global-title"> <h3>Related Articles</h3> </div> <div class="related-posts-list"> <div class="related-item"> <h3 class="post-title"><a href="https://tintuc7s.com/vgp-news-thieu-vat-lieu-4-du-an-cua-cao-toc-bac-nam-cham-tien-do/">.: VGP News :. | Thiếu vật liệu, 4 dự án của cao tốc Bắc-Nam chậm tiến độ</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">June 2, 2021</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> <div class="related-item"> <a aria-label="S&P Global hạ dự báo tăng trưởng khu vực Đông Nam Á" href="https://tintuc7s.com/sp-global-ha-du-bao-tang-truong-khu-vuc-dong-nam-a/" class="post-thumb"><img width="390" height="220" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20390%20220'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="S&P Global hạ dự báo tăng trưởng khu vực Đông Nam Á" title="S&P Global hạ dự báo tăng trưởng khu vực Đông Nam Á 1" data-lazy-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/08/tang-truong-kinh-te-dong-nam-a-16293590447231343874537-390x220.jpg"><noscript><img width="390" height="220" src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/08/tang-truong-kinh-te-dong-nam-a-16293590447231343874537-390x220.jpg" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="S&P Global hạ dự báo tăng trưởng khu vực Đông Nam Á" title="S&P Global hạ dự báo tăng trưởng khu vực Đông Nam Á 1"></noscript></a> <h3 class="post-title"><a href="https://tintuc7s.com/sp-global-ha-du-bao-tang-truong-khu-vuc-dong-nam-a/">S&P Global hạ dự báo tăng trưởng khu vực Đông Nam Á</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">August 19, 2021</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> <div class="related-item"> <a aria-label=".: VGP News :. | Hợp tác kinh tế – Điểm sáng trong quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào" href="https://tintuc7s.com/vgp-news-hop-tac-kinh-te-diem-sang-trong-quan-he-dac-biet-viet-nam-lao/" class="post-thumb"><img width="390" height="220" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20390%20220'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt=".: VGP News :. | Hợp tác kinh tế - Điểm sáng trong quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào" loading="lazy" title=".: VGP News :. | Hợp tác kinh tế - Điểm sáng trong quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào 2" data-lazy-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/06/IMG_0396-390x220.jpg"><noscript><img width="390" height="220" src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/06/IMG_0396-390x220.jpg" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt=".: VGP News :. | Hợp tác kinh tế - Điểm sáng trong quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào" loading="lazy" title=".: VGP News :. | Hợp tác kinh tế - Điểm sáng trong quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào 2"></noscript></a> <h3 class="post-title"><a href="https://tintuc7s.com/vgp-news-hop-tac-kinh-te-diem-sang-trong-quan-he-dac-biet-viet-nam-lao/">.: VGP News :. | Hợp tác kinh tế – Điểm sáng trong quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">June 28, 2021</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> <div class="related-item"> <a aria-label="Không để công nhân F0 cảm thấy bị ruồng bỏ" href="https://tintuc7s.com/khong-de-cong-nhan-f0-cam-thay-bi-ruong-bo/" class="post-thumb"><img width="390" height="220" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20390%20220'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="80% F0 không có triệu chứng, chăm sóc tốt để họ tiếp tục làm việc" loading="lazy" title="Không để công nhân F0 cảm thấy bị ruồng bỏ 3" data-lazy-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/08/tiem-vac-xin-390x220.jpg"><noscript><img width="390" height="220" src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/08/tiem-vac-xin-390x220.jpg" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="80% F0 không có triệu chứng, chăm sóc tốt để họ tiếp tục làm việc" loading="lazy" title="Không để công nhân F0 cảm thấy bị ruồng bỏ 3"></noscript></a> <h3 class="post-title"><a href="https://tintuc7s.com/khong-de-cong-nhan-f0-cam-thay-bi-ruong-bo/">Không để công nhân F0 cảm thấy bị ruồng bỏ</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">August 27, 2021</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> </div><!-- .related-posts-list /--> </div><!-- #related-posts /--> </div><!-- .post-components /--> </div><!-- .main-content --> <div id="check-also-box" class="container-wrapper check-also-right"> <div class="widget-title the-global-title"> <div class="the-subtitle">Check Also</div> <a href="#" id="check-also-close" class="remove"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> </div> <div class="widget posts-list-big-first has-first-big-post"> <ul class="posts-list-items"> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Năm 2021, TGDĐ mở chuỗi TopZone bán đồ Apple chuẩn hãng, việc mà “đối thủ” FPT Retail đã làm từ năm 2012 và làm ăn ngon lành suốt 9 năm qua" href="https://tintuc7s.com/nam-2021-tgdd-mo-chuoi-topzone-ban-do-apple-chuan-hang-viec-ma-doi-thu-fpt-retail-da-lam-tu-nam-2012-va-lam-an-ngon-lanh-suot-9-nam-qua/" class="post-thumb"><span class="post-cat-wrap"><span class="post-cat tie-cat-46">Kinh Doanh</span></span><img width="390" height="220" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20390%20220'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="Năm 2021, TGDĐ mở chuỗi TopZone bán đồ Apple chuẩn hãng, việc mà “đối thủ” FPT Retail đã làm từ năm 2012 và làm ăn ngon lành suốt 9 năm qua" loading="lazy" title="Năm 2021, TGDĐ mở chuỗi TopZone bán đồ Apple chuẩn hãng, việc mà “đối thủ” FPT Retail đã làm từ năm 2012 và làm ăn ngon lành suốt 9 năm qua 4" data-lazy-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/10/photo1635184400835-16351844011221146949997-1635184417938877743897-390x220.jpg"><noscript><img width="390" height="220" src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/10/photo1635184400835-16351844011221146949997-1635184417938877743897-390x220.jpg" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="Năm 2021, TGDĐ mở chuỗi TopZone bán đồ Apple chuẩn hãng, việc mà “đối thủ” FPT Retail đã làm từ năm 2012 và làm ăn ngon lành suốt 9 năm qua" loading="lazy" title="Năm 2021, TGDĐ mở chuỗi TopZone bán đồ Apple chuẩn hãng, việc mà “đối thủ” FPT Retail đã làm từ năm 2012 và làm ăn ngon lành suốt 9 năm qua 4"></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://tintuc7s.com/nam-2021-tgdd-mo-chuoi-topzone-ban-do-apple-chuan-hang-viec-ma-doi-thu-fpt-retail-da-lam-tu-nam-2012-va-lam-an-ngon-lanh-suot-9-nam-qua/">Năm 2021, TGDĐ mở chuỗi TopZone bán đồ Apple chuẩn hãng, việc mà “đối thủ” FPT Retail đã làm từ năm 2012 và làm ăn ngon lành suốt 9 năm qua</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">October 26, 2021</span> </div> </div> </li> </ul><!-- .related-posts-list /--> </div> </div><!-- #related-posts /--> <aside class="sidebar tie-col-md-4 tie-col-xs-12 normal-side is-sticky" aria-label="Primary Sidebar"> <div class="theiaStickySidebar"> <div id="posts-list-widget-10" class="container-wrapper widget posts-list"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Bài đăng gần đây<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="widget-posts-list-container" ><ul class="posts-list-items widget-posts-wrapper"> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Clip ô tô va chạm xe đặc chủng, CSGT TP.HCM rút súng: Sự thật vụ việc diễn ra thế nào?" href="https://tintuc7s.com/clip-o-to-va-cham-xe-dac-chung-csgt-tp-hcm-rut-sung-su-that-vu-viec-dien-ra-the-nao/" class="post-thumb"><img width="80" height="80" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Clip ô tô va chạm xe đặc chủng, CSGT TP.HCM rút súng: Sự thật vụ việc diễn ra thế nào?" loading="lazy" title="Clip ô tô va chạm xe đặc chủng, CSGT TP.HCM rút súng: Sự thật vụ việc diễn ra thế nào? 5" data-lazy-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2022/11/img-2707-2859.jpg"><noscript><img width="80" height="80" src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2022/11/img-2707-2859.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Clip ô tô va chạm xe đặc chủng, CSGT TP.HCM rút súng: Sự thật vụ việc diễn ra thế nào?" loading="lazy" title="Clip ô tô va chạm xe đặc chủng, CSGT TP.HCM rút súng: Sự thật vụ việc diễn ra thế nào? 5"></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://tintuc7s.com/clip-o-to-va-cham-xe-dac-chung-csgt-tp-hcm-rut-sung-su-that-vu-viec-dien-ra-the-nao/">Clip ô tô va chạm xe đặc chủng, CSGT TP.HCM rút súng: Sự thật vụ việc diễn ra thế nào?</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">42 mins ago</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Khách sạn Việt Nam có hồ bơi mới vào top 10 đẹp nhất thế giới" href="https://tintuc7s.com/khach-san-viet-nam-co-ho-boi-moi-vao-top-10-dep-nhat-the-gioi/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20220%20150'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Khách sạn Việt Nam có hồ bơi mới vào top 10 đẹp nhất thế giới" loading="lazy" title="Khách sạn Việt Nam có hồ bơi mới vào top 10 đẹp nhất thế giới 6" data-lazy-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2022/11/holiday-5528-220x150.jpg"><noscript><img width="220" height="150" src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2022/11/holiday-5528-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Khách sạn Việt Nam có hồ bơi mới vào top 10 đẹp nhất thế giới" loading="lazy" title="Khách sạn Việt Nam có hồ bơi mới vào top 10 đẹp nhất thế giới 6"></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://tintuc7s.com/khach-san-viet-nam-co-ho-boi-moi-vao-top-10-dep-nhat-the-gioi/">Khách sạn Việt Nam có hồ bơi mới vào top 10 đẹp nhất thế giới</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">1 hour ago</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Sinh viên y khoa Việt Nam được cấp chứng chỉ hành nghề quốc tế" href="https://tintuc7s.com/sinh-vien-y-khoa-viet-nam-duoc-cap-chung-chi-hanh-nghe-quoc-te/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20220%20150'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Sinh viên y khoa Việt Nam được cấp chứng chỉ hành nghề quốc tế" loading="lazy" title="Sinh viên y khoa Việt Nam được cấp chứng chỉ hành nghề quốc tế 7" data-lazy-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2022/11/315000551-478580994262047-4291007440736607750-n-3372-220x150.jpg"><noscript><img width="220" height="150" src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2022/11/315000551-478580994262047-4291007440736607750-n-3372-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Sinh viên y khoa Việt Nam được cấp chứng chỉ hành nghề quốc tế" loading="lazy" title="Sinh viên y khoa Việt Nam được cấp chứng chỉ hành nghề quốc tế 7"></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://tintuc7s.com/sinh-vien-y-khoa-viet-nam-duoc-cap-chung-chi-hanh-nghe-quoc-te/">Sinh viên y khoa Việt Nam được cấp chứng chỉ hành nghề quốc tế</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">2 hours ago</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Bạc Liêu phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp tôm của cả nước" href="https://tintuc7s.com/bac-lieu-phan-dau-tro-thanh-trung-tam-cong-nghiep-tom-cua-ca-nuoc/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20220%20150'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Bạc Liêu phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp tôm của cả nước" loading="lazy" title="Bạc Liêu phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp tôm của cả nước 8" data-lazy-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2022/11/anh-006-7847-220x150.jpg"><noscript><img width="220" height="150" src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2022/11/anh-006-7847-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Bạc Liêu phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp tôm của cả nước" loading="lazy" title="Bạc Liêu phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp tôm của cả nước 8"></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://tintuc7s.com/bac-lieu-phan-dau-tro-thanh-trung-tam-cong-nghiep-tom-cua-ca-nuoc/">Bạc Liêu phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp tôm của cả nước</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">2 hours ago</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai lần thứ 4" href="https://tintuc7s.com/hoi-nghi-khoa-hoc-ky-thuat-benh-vien-quoc-te-hoan-my-dong-nai-lan-thu-4/" class="post-thumb"><img width="80" height="80" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai lần thứ 4" loading="lazy" title="Hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai lần thứ 4 9" data-lazy-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2022/11/img-20221127-094822-8141.jpg"><noscript><img width="80" height="80" src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2022/11/img-20221127-094822-8141.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai lần thứ 4" loading="lazy" title="Hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai lần thứ 4 9"></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://tintuc7s.com/hoi-nghi-khoa-hoc-ky-thuat-benh-vien-quoc-te-hoan-my-dong-nai-lan-thu-4/">Hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai lần thứ 4</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">3 hours ago</span> </div> </div> </li> </ul></div><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .theiaStickySidebar /--> </aside><!-- .sidebar /--> </div><!-- .main-content-row /--></div><!-- #content /--> <footer id="footer" class="site-footer dark-skin dark-widgetized-area"> <div id="footer-widgets-container"> <div class="container"> <div class="footer-widget-area "> <div class="tie-row"> <div class="tie-col-md-3 normal-side"> <div id="custom_html-2" class="widget_text container-wrapper widget widget_custom_html"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Về Chúng Tôi<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="textwidget custom-html-widget">Tintuc7s.com là một Website được thành lập với mục đích chia sẻ tin tức nhanh – mới – nóng nhất đang diễn ra về: kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ.</div><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .tie-col /--> <div class="tie-col-md-3 normal-side"> <div id="tie-widget-categories-4" class="container-wrapper widget widget_categories tie-widget-categories"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Danh Mục<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><ul> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-1"><a href="https://tintuc7s.com/tin-tuc/">Tin Tức</a> <span>25,149</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-48"><a href="https://tintuc7s.com/the-gioi/">Thế Giới</a> <span>16,426</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-41"><a href="https://tintuc7s.com/doi-song/">Đời Sống</a> <span>14,392</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-43"><a href="https://tintuc7s.com/the-thao/">Thể Thao</a> <span>13,342</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-46"><a href="https://tintuc7s.com/kinh-doanh/">Kinh Doanh</a> <span>13,331</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-45"><a href="https://tintuc7s.com/giai-tri/">Giải Trí</a> <span>10,711</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-42"><a href="https://tintuc7s.com/suc-khoe/">Sức Khỏe</a> <span>8,942</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-44"><a href="https://tintuc7s.com/giao-duc/">Giáo Dục</a> <span>8,461</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-49"><a href="https://tintuc7s.com/cong-nghe/">Công Nghệ</a> <span>8,366</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-47"><a href="https://tintuc7s.com/video/">Video</a> <span>8,195</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-50"><a href="https://tintuc7s.com/thoi-trang/">Thời Trang</a> <span>7,700</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-40"><a href="https://tintuc7s.com/du-lich/">Du Lịch</a> <span>6,692</span> </li> </ul><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .tie-col /--> <div class="tie-col-md-3 normal-side"> <div id="tag_cloud-2" class="container-wrapper widget widget_tag_cloud"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Thẻ<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="tagcloud"><a href="https://tintuc7s.com/tag/chau-my/" class="tag-cloud-link tag-link-302 tag-link-position-1" style="font-size: 11.9375pt;" aria-label="Châu mỹ (2,604 items)">Châu mỹ</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/chinh-tri-va-xa-hoi-the-gioi/" class="tag-cloud-link tag-link-11381 tag-link-position-2" style="font-size: 8.2916666666667pt;" aria-label="Chính trị và xã hội thế giới (1,466 items)">Chính trị và xã hội thế giới</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/chu-tich/" class="tag-cloud-link tag-link-4114 tag-link-position-3" style="font-size: 8pt;" aria-label="Chủ tịch (1,426 items)">Chủ tịch</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/covid-19/" class="tag-cloud-link tag-link-74 tag-link-position-4" style="font-size: 22pt;" aria-label="Covid-19 (13,013 items)">Covid-19</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/cong-nghe/" class="tag-cloud-link tag-link-197 tag-link-position-5" style="font-size: 10.479166666667pt;" aria-label="Công nghệ (2,066 items)">Công nghệ</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/du-lich/" class="tag-cloud-link tag-link-137 tag-link-position-6" style="font-size: 9.6041666666667pt;" aria-label="du lịch (1,836 items)">du lịch</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/dich-benh-do-covid-19-gay-ra/" class="tag-cloud-link tag-link-9744 tag-link-position-7" style="font-size: 9.75pt;" aria-label="Dịch bệnh do covid-19 gây ra (1,852 items)">Dịch bệnh do covid-19 gây ra</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/ha-noi/" class="tag-cloud-link tag-link-788 tag-link-position-8" style="font-size: 11.645833333333pt;" aria-label="Hà nội (2,524 items)">Hà nội</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/thanh-pho-ho-chi-minh/" class="tag-cloud-link tag-link-7476 tag-link-position-9" style="font-size: 9.6041666666667pt;" aria-label="Thành phố Hồ Chí Minh (1,823 items)">Thành phố Hồ Chí Minh</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/thu-tuong/" class="tag-cloud-link tag-link-2631 tag-link-position-10" style="font-size: 9.4583333333333pt;" aria-label="Thủ tướng (1,765 items)">Thủ tướng</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/tin/" class="tag-cloud-link tag-link-126 tag-link-position-11" style="font-size: 18.354166666667pt;" aria-label="Tin (7,191 items)">Tin</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/tin-tuc-nong/" class="tag-cloud-link tag-link-233 tag-link-position-12" style="font-size: 14.270833333333pt;" aria-label="Tin tức nóng (3,791 items)">Tin tức nóng</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/tp-hcm/" class="tag-cloud-link tag-link-73 tag-link-position-13" style="font-size: 9.6041666666667pt;" aria-label="TP.HCM (1,810 items)">TP.HCM</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/trung-quoc/" class="tag-cloud-link tag-link-204 tag-link-position-14" style="font-size: 12.520833333333pt;" aria-label="Trung Quốc (2,882 items)">Trung Quốc</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/viet-nam/" class="tag-cloud-link tag-link-453 tag-link-position-15" style="font-size: 10.625pt;" aria-label="Việt Nam (2,131 items)">Việt Nam</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/vac-xin-phong-ngua-covid-19/" class="tag-cloud-link tag-link-9750 tag-link-position-16" style="font-size: 9.75pt;" aria-label="Vắc-xin phòng ngừa covid-19 (1,878 items)">Vắc-xin phòng ngừa covid-19</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/vac-xin/" class="tag-cloud-link tag-link-715 tag-link-position-17" style="font-size: 8.1458333333333pt;" aria-label="Vắc xin (1,452 items)">Vắc xin</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/doi-viet-nam/" class="tag-cloud-link tag-link-1007 tag-link-position-18" style="font-size: 9.1666666666667pt;" aria-label="Đội việt nam (1,714 items)">Đội việt nam</a></div> <div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .tie-col /--> <div class="tie-col-md-3 normal-side"> <div id="posts-list-widget-11" class="container-wrapper widget posts-list"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Bài đăng được xem nhiều nhất<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="widget-posts-list-container timeline-widget" ><ul class="posts-list-items widget-posts-wrapper"> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://tintuc7s.com/nhan-dinh-bong-da-scotland-vs-sec-bang-d-euro-2020/"> <span class="date meta-item tie-icon">June 14, 2021</span> <h3>Nhận định bóng đá Scotland vs Séc, bảng D EURO 2020</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://tintuc7s.com/vy-oanh-len-tieng-khi-bi-boi-nho-giat-chong-de-thue-lam-gai-giai-tri/"> <span class="date meta-item tie-icon">May 22, 2021</span> <h3>Vy Oanh lên tiếng khi bị bôi nhọ giật chồng, đẻ thuê, làm gái | Giải trí</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://tintuc7s.com/chong-ngoai-tinh-chan-vo-cang-co-ep-theo-y-minh-cang-danh-mat-nhau-nhanh-hon/"> <span class="date meta-item tie-icon">June 21, 2021</span> <h3>Chồng ngoại tình chán vợ, càng cố ép theo ý mình càng đánh mất nhau nhanh hơn</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://tintuc7s.com/clip-co-gai-len-cau-truong-tien-coi-sach-noi-y-roi-tu-quay-clip-tren-mang-da-tim-ra-danh-tinh-nhan-vat-chinh/"> <span class="date meta-item tie-icon">August 2, 2021</span> <h3>Clip cô gái lên cầu Trường Tiền, cởi sạch nội y rồi tự quay clip trên mạng: Đã tìm ra danh tính nhân vật chính</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://tintuc7s.com/phim-tinh-duc-cuoc-song-bi-vi-la-tham-hoa-vi-ngap-tran-canh-nong/"> <span class="date meta-item tie-icon">July 14, 2021</span> <h3>Phim Tình dục/cuộc sống bị ví là thảm họa vì ngập tràn cảnh nóng</h3> </a> </li> </ul></div><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .tie-col /--> </div><!-- .tie-row /--> </div><!-- .footer-widget-area /--> </div><!-- .container /--> </div><!-- #Footer-widgets-container /--> <div id="site-info" class="site-info site-info-layout-2"> <div class="container"> <div class="tie-row"> <div class="tie-col-md-12"> <div class="copyright-text copyright-text-first">Tintuc7s.com © Bản quyền 2022, Mọi quyền được bảo lưu</div><div class="footer-menu"><ul id="menu-menu" class="menu"><li id="menu-item-1009" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-1009"><a href="https://tintuc7s.com/">Trang Chủ</a></li> <li id="menu-item-1091" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-privacy-policy menu-item-1091"><a href="https://tintuc7s.com/chinh-sach-bao-mat/">Chính sách bảo mật</a></li> <li id="menu-item-1092" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1092"><a href="https://tintuc7s.com/dieu-khoan-su-dung/">Điều khoản sử dụng</a></li> <li id="menu-item-1093" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1093"><a href="https://tintuc7s.com/lien-he/">Liên Hệ</a></li> </ul></div><ul class="social-icons"><li class="social-icons-item"><a class="social-link facebook-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-facebook"></span><span class="screen-reader-text">Facebook</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link twitter-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-twitter"></span><span class="screen-reader-text">Twitter</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link youtube-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-youtube"></span><span class="screen-reader-text">YouTube</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link instagram-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-instagram"></span><span class="screen-reader-text">Instagram</span></a></li></ul> </div><!-- .tie-col /--> </div><!-- .tie-row /--> </div><!-- .container /--> </div><!-- #site-info /--> </footer><!-- #footer /--> <div id="share-buttons-mobile" class="share-buttons share-buttons-mobile"> <div class="share-links icons-only"> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://tintuc7s.com/3-giai-doan-phuc-hoi-kinh-te-cua-tp-ho-chi-minh/" rel="external noopener nofollow" title="Facebook" target="_blank" class="facebook-share-btn " data-raw="https://www.facebook.com/sharer.php?u={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-facebook"></span> <span class="screen-reader-text">Facebook</span> </a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=3%20giai%20%C4%91o%E1%BA%A1n%20ph%E1%BB%A5c%20h%E1%BB%93i%20kinh%20t%E1%BA%BF%20c%E1%BB%A7a%20TP%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh&url=https://tintuc7s.com/3-giai-doan-phuc-hoi-kinh-te-cua-tp-ho-chi-minh/" rel="external noopener nofollow" title="Twitter" target="_blank" class="twitter-share-btn " data-raw="https://twitter.com/intent/tweet?text={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="screen-reader-text">Twitter</span> </a> <a href="https://api.whatsapp.com/send?text=3%20giai%20%C4%91o%E1%BA%A1n%20ph%E1%BB%A5c%20h%E1%BB%93i%20kinh%20t%E1%BA%BF%20c%E1%BB%A7a%20TP%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20https://tintuc7s.com/3-giai-doan-phuc-hoi-kinh-te-cua-tp-ho-chi-minh/" rel="external noopener nofollow" title="WhatsApp" target="_blank" class="whatsapp-share-btn " data-raw="https://api.whatsapp.com/send?text={post_title}%20{post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-whatsapp"></span> <span class="screen-reader-text">WhatsApp</span> </a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=https://tintuc7s.com/3-giai-doan-phuc-hoi-kinh-te-cua-tp-ho-chi-minh/&text=3%20giai%20%C4%91o%E1%BA%A1n%20ph%E1%BB%A5c%20h%E1%BB%93i%20kinh%20t%E1%BA%BF%20c%E1%BB%A7a%20TP%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh" rel="external noopener nofollow" title="Telegram" target="_blank" class="telegram-share-btn " data-raw="https://telegram.me/share/url?url={post_link}&text={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-paper-plane"></span> <span class="screen-reader-text">Telegram</span> </a> </div><!-- .share-links /--> </div><!-- .share-buttons /--> <div class="mobile-share-buttons-spacer"></div> <a id="go-to-top" class="go-to-top-button" href="#go-to-tie-body"> <span class="tie-icon-angle-up"></span> <span class="screen-reader-text">Back to top button</span> </a> </div><!-- #tie-wrapper /--> <aside class=" side-aside normal-side dark-skin dark-widgetized-area slide-sidebar-desktop is-fullwidth appear-from-left" aria-label="Secondary Sidebar" style="visibility: hidden;"> <div data-height="100%" class="side-aside-wrapper has-custom-scroll"> <a href="#" class="close-side-aside remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a><!-- .close-side-aside /--> <div id="mobile-container"> <div id="mobile-search"> <form role="search" method="get" class="search-form" action="https://tintuc7s.com/"> <label> <span class="screen-reader-text">Search for:</span> <input type="search" class="search-field" placeholder="Search …" value="" name="s" /> </label> <input type="submit" class="search-submit" value="Search" /> </form> </div><!-- #mobile-search /--> <div id="mobile-menu" class="hide-menu-icons"> </div><!-- #mobile-menu /--> <div id="mobile-social-icons" class="social-icons-widget solid-social-icons"> <ul><li class="social-icons-item"><a class="social-link facebook-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-facebook"></span><span class="screen-reader-text">Facebook</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link twitter-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-twitter"></span><span class="screen-reader-text">Twitter</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link youtube-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-youtube"></span><span class="screen-reader-text">YouTube</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link instagram-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-instagram"></span><span class="screen-reader-text">Instagram</span></a></li></ul> </div><!-- #mobile-social-icons /--> </div><!-- #mobile-container /--> <div id="slide-sidebar-widgets"> </div> </div><!-- .side-aside-wrapper /--> </aside><!-- .side-aside /--> </div><!-- #tie-container /--> </div><!-- .background-overlay /--> <div id="autocomplete-suggestions" class="autocomplete-suggestions"></div><div id="is-scroller-outer"><div id="is-scroller"></div></div><div id="fb-root"></div> <div id="tie-popup-search-desktop" class="tie-popup tie-popup-search-wrap" style="display: none;"> <a href="#" class="tie-btn-close remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> <div class="popup-search-wrap-inner"> <div class="live-search-parent pop-up-live-search" data-skin="live-search-popup" aria-label="Search"> <form method="get" class="tie-popup-search-form" action="https://tintuc7s.com/"> <input class="tie-popup-search-input is-ajax-search" inputmode="search" type="text" name="s" title="Search for" autocomplete="off" placeholder="Type and hit Enter" /> <button class="tie-popup-search-submit" type="submit"> <span class="tie-icon-search tie-search-icon" aria-hidden="true"></span> <span class="screen-reader-text">Search for</span> </button> </form> </div><!-- .pop-up-live-search /--> </div><!-- .popup-search-wrap-inner /--> </div><!-- .tie-popup-search-wrap /--> <div id="tie-popup-search-mobile" class="tie-popup tie-popup-search-wrap" style="display: none;"> <a href="#" class="tie-btn-close remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> <div class="popup-search-wrap-inner"> <div class="live-search-parent pop-up-live-search" data-skin="live-search-popup" aria-label="Search"> <form method="get" class="tie-popup-search-form" action="https://tintuc7s.com/"> <input class="tie-popup-search-input " inputmode="search" type="text" name="s" title="Search for" autocomplete="off" placeholder="Search for" /> <button class="tie-popup-search-submit" type="submit"> <span class="tie-icon-search tie-search-icon" aria-hidden="true"></span> <span class="screen-reader-text">Search for</span> </button> </form> </div><!-- .pop-up-live-search /--> </div><!-- .popup-search-wrap-inner /--> </div><!-- .tie-popup-search-wrap /--> <div id="tie-popup-login" class="tie-popup" style="display: none;"> <a href="#" class="tie-btn-close remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> <div class="tie-popup-container"> <div class="container-wrapper"> <div class="widget login-widget"> <div class="widget-title the-global-title"> <div class="the-subtitle">Log In <span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div> </div> <div class="widget-container"> <div class="login-form"> <form name="registerform" action="https://tintuc7s.com/wp-login.php" method="post"> <input type="text" name="log" title="Username" placeholder="Username"> <div class="pass-container"> <input type="password" name="pwd" title="Password" placeholder="Password"> <a class="forget-text" href="https://tintuc7s.com/wp-login.php?action=lostpassword&redirect_to=https%3A%2F%2Ftintuc7s.com">Forget?</a> </div> <input type="hidden" name="redirect_to" value="/3-giai-doan-phuc-hoi-kinh-te-cua-tp-ho-chi-minh/"/> <label for="rememberme" class="rememberme"> <input id="rememberme" name="rememberme" type="checkbox" checked="checked" value="forever" /> Remember me </label> <button type="submit" class="button fullwidth login-submit">Log In</button> </form> </div> </div><!-- .widget-container /--> </div><!-- .login-widget /--> </div><!-- .container-wrapper /--> </div><!-- .tie-popup-container /--> </div><!-- .tie-popup /--> <script type='text/javascript' id='rocket-browser-checker-js-after'> "use strict";var _createClass=function(){function defineProperties(target,props){for(var i=0;i<props.length;i++){var descriptor=props[i];descriptor.enumerable=descriptor.enumerable||!1,descriptor.configurable=!0,"value"in descriptor&&(descriptor.writable=!0),Object.defineProperty(target,descriptor.key,descriptor)}}return function(Constructor,protoProps,staticProps){return protoProps&&defineProperties(Constructor.prototype,protoProps),staticProps&&defineProperties(Constructor,staticProps),Constructor}}();function _classCallCheck(instance,Constructor){if(!(instance instanceof Constructor))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}var RocketBrowserCompatibilityChecker=function(){function RocketBrowserCompatibilityChecker(options){_classCallCheck(this,RocketBrowserCompatibilityChecker),this.passiveSupported=!1,this._checkPassiveOption(this),this.options=!!this.passiveSupported&&options}return _createClass(RocketBrowserCompatibilityChecker,[{key:"_checkPassiveOption",value:function(self){try{var options={get passive(){return!(self.passiveSupported=!0)}};window.addEventListener("test",null,options),window.removeEventListener("test",null,options)}catch(err){self.passiveSupported=!1}}},{key:"initRequestIdleCallback",value:function(){!1 in window&&(window.requestIdleCallback=function(cb){var start=Date.now();return setTimeout(function(){cb({didTimeout:!1,timeRemaining:function(){return Math.max(0,50-(Date.now()-start))}})},1)}),!1 in window&&(window.cancelIdleCallback=function(id){return clearTimeout(id)})}},{key:"isDataSaverModeOn",value:function(){return"connection"in navigator&&!0===navigator.connection.saveData}},{key:"supportsLinkPrefetch",value:function(){var elem=document.createElement("link");return elem.relList&&elem.relList.supports&&elem.relList.supports("prefetch")&&window.IntersectionObserver&&"isIntersecting"in IntersectionObserverEntry.prototype}},{key:"isSlowConnection",value:function(){return"connection"in navigator&&"effectiveType"in navigator.connection&&("2g"===navigator.connection.effectiveType||"slow-2g"===navigator.connection.effectiveType)}}]),RocketBrowserCompatibilityChecker}(); </script> <script type='text/javascript' id='rocket-preload-links-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var RocketPreloadLinksConfig = {"excludeUris":"\/(.+\/)?feed\/?.+\/?|\/(?:.+\/)?embed\/|\/(index\\.php\/)?wp\\-json(\/.*|$)|\/wp-admin\/|\/logout\/|\/wp-login.php","usesTrailingSlash":"1","imageExt":"jpg|jpeg|gif|png|tiff|bmp|webp|avif","fileExt":"jpg|jpeg|gif|png|tiff|bmp|webp|avif|php|pdf|html|htm","siteUrl":"https:\/\/tintuc7s.com","onHoverDelay":"100","rateThrottle":"3"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' id='rocket-preload-links-js-after'> (function() { "use strict";var r="function"==typeof Symbol&&"symbol"==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&"function"==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?"symbol":typeof e},e=function(){function i(e,t){for(var n=0;n<t.length;n++){var i=t[n];i.enumerable=i.enumerable||!1,i.configurable=!0,"value"in i&&(i.writable=!0),Object.defineProperty(e,i.key,i)}}return function(e,t,n){return t&&i(e.prototype,t),n&&i(e,n),e}}();function i(e,t){if(!(e instanceof t))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}var t=function(){function n(e,t){i(this,n),this.browser=e,this.config=t,this.options=this.browser.options,this.prefetched=new Set,this.eventTime=null,this.threshold=1111,this.numOnHover=0}return e(n,[{key:"init",value:function(){!this.browser.supportsLinkPrefetch()||this.browser.isDataSaverModeOn()||this.browser.isSlowConnection()||(this.regex={excludeUris:RegExp(this.config.excludeUris,"i"),images:RegExp(".("+this.config.imageExt+")$","i"),fileExt:RegExp(".("+this.config.fileExt+")$","i")},this._initListeners(this))}},{key:"_initListeners",value:function(e){-1<this.config.onHoverDelay&&document.addEventListener("mouseover",e.listener.bind(e),e.listenerOptions),document.addEventListener("mousedown",e.listener.bind(e),e.listenerOptions),document.addEventListener("touchstart",e.listener.bind(e),e.listenerOptions)}},{key:"listener",value:function(e){var t=e.target.closest("a"),n=this._prepareUrl(t);if(null!==n)switch(e.type){case"mousedown":case"touchstart":this._addPrefetchLink(n);break;case"mouseover":this._earlyPrefetch(t,n,"mouseout")}}},{key:"_earlyPrefetch",value:function(t,e,n){var i=this,r=setTimeout(function(){if(r=null,0===i.numOnHover)setTimeout(function(){return i.numOnHover=0},1e3);else if(i.numOnHover>i.config.rateThrottle)return;i.numOnHover++,i._addPrefetchLink(e)},this.config.onHoverDelay);t.addEventListener(n,function e(){t.removeEventListener(n,e,{passive:!0}),null!==r&&(clearTimeout(r),r=null)},{passive:!0})}},{key:"_addPrefetchLink",value:function(i){return this.prefetched.add(i.href),new Promise(function(e,t){var n=document.createElement("link");n.rel="prefetch",n.href=i.href,n.onload=e,n.onerror=t,document.head.appendChild(n)}).catch(function(){})}},{key:"_prepareUrl",value:function(e){if(null===e||"object"!==(void 0===e?"undefined":r(e))||!1 in e||-1===["http:","https:"].indexOf(e.protocol))return null;var t=e.href.substring(0,this.config.siteUrl.length),n=this._getPathname(e.href,t),i={original:e.href,protocol:e.protocol,origin:t,pathname:n,href:t+n};return this._isLinkOk(i)?i:null}},{key:"_getPathname",value:function(e,t){var n=t?e.substring(this.config.siteUrl.length):e;return n.startsWith("/")||(n="/"+n),this._shouldAddTrailingSlash(n)?n+"/":n}},{key:"_shouldAddTrailingSlash",value:function(e){return this.config.usesTrailingSlash&&!e.endsWith("/")&&!this.regex.fileExt.test(e)}},{key:"_isLinkOk",value:function(e){return null!==e&&"object"===(void 0===e?"undefined":r(e))&&(!this.prefetched.has(e.href)&&e.origin===this.config.siteUrl&&-1===e.href.indexOf("?")&&-1===e.href.indexOf("#")&&!this.regex.excludeUris.test(e.href)&&!this.regex.images.test(e.href))}}],[{key:"run",value:function(){"undefined"!=typeof RocketPreloadLinksConfig&&new n(new RocketBrowserCompatibilityChecker({capture:!0,passive:!0}),RocketPreloadLinksConfig).init()}}]),n}();t.run(); }()); </script> <script type='text/javascript' id='tie-scripts-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var tie = {"is_rtl":"","ajaxurl":"https:\/\/tintuc7s.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","is_taqyeem_active":"","is_sticky_video":"","mobile_menu_top":"","mobile_menu_active":"area_1","mobile_menu_parent":"","lightbox_all":"true","lightbox_gallery":"true","lightbox_skin":"dark","lightbox_thumb":"horizontal","lightbox_arrows":"true","is_singular":"1","autoload_posts":"","reading_indicator":"","lazyload":"","select_share":"true","select_share_twitter":"","select_share_facebook":"","select_share_linkedin":"","select_share_email":"","facebook_app_id":"5303202981","twitter_username":"","responsive_tables":"true","ad_blocker_detector":"","sticky_behavior":"upwards","sticky_desktop":"","sticky_mobile":"true","sticky_mobile_behavior":"default","ajax_loader":"<div class=\"loader-overlay\"><div class=\"spinner-circle\"><\/div><\/div>","type_to_search":"1","lang_no_results":"Nothing Found","sticky_share_mobile":"true","sticky_share_post":""}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://tintuc7s.com/wp-content/themes/jannah/assets/js/scripts.min.js?ver=5.4.0' id='tie-scripts-js' defer></script> <script type='text/javascript' id='tie-scripts-js-after'>window.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { jQuery.ajax({ type : "GET", url : "https://tintuc7s.com/wp-admin/admin-ajax.php", data : "postviews_id=131944&action=tie_postviews", cache: !1, success: function( data ){ jQuery("#single-post-meta").find(".meta-views").html( data ); } }); });</script> <script data-minify="1" type='text/javascript' src='https://tintuc7s.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/jannah/assets/ilightbox/lightbox.js?ver=1663896272' id='tie-js-ilightbox-js' defer></script> <script type='text/javascript' src='https://tintuc7s.com/wp-content/themes/jannah/assets/js/desktop.min.js?ver=5.4.0' id='tie-js-desktop-js' defer></script> <script data-minify="1" type='text/javascript' src='https://tintuc7s.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/jannah/assets/js/live-search.js?ver=1663896272' id='tie-js-livesearch-js' defer></script> <script type='text/javascript' src='https://tintuc7s.com/wp-content/themes/jannah/assets/js/single.min.js?ver=5.4.0' id='tie-js-single-js' defer></script> <script data-minify="1" type='text/javascript' src='https://tintuc7s.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/jannah/assets/js/br-news.js?ver=1663896272' id='tie-js-breaking-js' defer></script> <script type="rocketlazyloadscript"> WebFontConfig ={ google:{ families: [ 'Montserrat:600,regular:latin&display=swap' ] } }; (function(){ var wf = document.createElement('script'); wf.src = '//ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1/webfont.js'; wf.type = 'text/javascript'; wf.defer = 'true'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(wf, s); })(); </script><script>window.lazyLoadOptions={elements_selector:"img[data-lazy-src],.rocket-lazyload,iframe[data-lazy-src]",data_src:"lazy-src",data_srcset:"lazy-srcset",data_sizes:"lazy-sizes",class_loading:"lazyloading",class_loaded:"lazyloaded",threshold:300,callback_loaded:function(element){if(element.tagName==="IFRAME"&&element.dataset.rocketLazyload=="fitvidscompatible"){if(element.classList.contains("lazyloaded")){if(typeof window.jQuery!="undefined"){if(jQuery.fn.fitVids){jQuery(element).parent().fitVids()}}}}}};window.addEventListener('LazyLoad::Initialized',function(e){var lazyLoadInstance=e.detail.instance;if(window.MutationObserver){var observer=new MutationObserver(function(mutations){var image_count=0;var iframe_count=0;var rocketlazy_count=0;mutations.forEach(function(mutation){for(var i=0;i<mutation.addedNodes.length;i++){if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName!=='function'){continue} if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName!=='function'){continue} images=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('img');is_image=mutation.addedNodes[i].tagName=="IMG";iframes=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('iframe');is_iframe=mutation.addedNodes[i].tagName=="IFRAME";rocket_lazy=mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName('rocket-lazyload');image_count+=images.length;iframe_count+=iframes.length;rocketlazy_count+=rocket_lazy.length;if(is_image){image_count+=1} if(is_iframe){iframe_count+=1}}});if(image_count>0||iframe_count>0||rocketlazy_count>0){lazyLoadInstance.update()}});var b=document.getElementsByTagName("body")[0];var config={childList:!0,subtree:!0};observer.observe(b,config)}},!1)</script><script data-no-minify="1" async src="https://tintuc7s.com/wp-content/plugins/wp-rocket-2/assets/js/lazyload/17.5/lazyload.min.js"></script><script>function lazyLoadThumb(e){var t='<img data-lazy-src="https://i.ytimg.com/vi/ID/hqdefault.jpg" alt="" width="480" height="360"><noscript><img src="https://i.ytimg.com/vi/ID/hqdefault.jpg" alt="" width="480" height="360"></noscript>',a='<button class="play" aria-label="play Youtube video"></button>';return t.replace("ID",e)+a}function lazyLoadYoutubeIframe(){var e=document.createElement("iframe"),t="ID?autoplay=1";t+=0===this.parentNode.dataset.query.length?'':'&'+this.parentNode.dataset.query;e.setAttribute("src",t.replace("ID",this.parentNode.dataset.src)),e.setAttribute("frameborder","0"),e.setAttribute("allowfullscreen","1"),e.setAttribute("allow", "accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"),this.parentNode.parentNode.replaceChild(e,this.parentNode)}document.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){var e,t,p,a=document.getElementsByClassName("rll-youtube-player");for(t=0;t<a.length;t++)e=document.createElement("div"),e.setAttribute("data-id",a[t].dataset.id),e.setAttribute("data-query", a[t].dataset.query),e.setAttribute("data-src", a[t].dataset.src),e.innerHTML=lazyLoadThumb(a[t].dataset.id),a[t].appendChild(e),p=e.querySelector('.play'),p.onclick=lazyLoadYoutubeIframe});</script> </body> </html> <!-- This website is like a Rocket, isn't it? Performance optimized by WP Rocket. Learn more: https://wp-rocket.me -->