Kinh Doanh

9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy kinh tế những tháng cuối năm 2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 63 / NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng nên kinh tê, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

5 mục tiêu của Nghị quyết

– Quyết liệt phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu tại Nghị quyết số 124/2020 / QH14 của Quốc hội và Nghị quyết số 01 / NQ-CP của Chính phủ;

– Tập trung khống chế và đẩy lùi dịch COVID-19, phấn đấu hoàn thành công tác tiêm phòng để đạt miễn dịch toàn đàn trong thời gian sớm nhất;

– Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; phát triển xuất nhập khẩu, hướng tới cán cân thương mại hài hòa và bền vững;

– Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước năm 2021 đạt từ 95-100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao từ đầu năm. Trong đó, đến hết quý III / 2021, giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch;

– Giữ vững ổn định chính trị – xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh; chủ động hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng; giữ vững môi trường hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh và bền vững.

9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy nền kinh tế những tháng cuối năm 2021 - Ảnh 1.

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành trung ương và địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công. (Ảnh minh họa: Báo Đầu tư)

9 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

– Tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội;

– Giữ ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn;

– Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số;

– Rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách;

– Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công;

– Thúc đẩy xuất nhập khẩu, phát triển thương mại hài hòa và bền vững;

– Giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh;

– Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, trên tinh thần “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực, lấy cái đẹp xóa cái xấu”, khơi dậy niềm tin cho nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống. tinh thần trách nhiệm, tự giác, tích cực triển khai công tác phòng chống dịch và thúc đẩy sản xuất kinh doanh; tăng cường giám sát trên không gian mạng để loại bỏ thông tin độc hại; tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch;

– Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho đất nước. phát triển đất nước.

Đặc biệt, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành trung ương và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần “đánh giặc như đánh giặc”, phương châm “vắc xin 5K +”. và tăng cường ứng dụng công nghệ; Kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng bệnh với tiến công, lấy phòng chống là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, tiến công là chủ động, đột phá.

Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhưng cũng đừng hoảng sợ, mất bình tĩnh, thiếu dũng khí. Rà soát các phương án phòng chống dịch, rút ​​kinh nghiệm thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, cập nhật thường xuyên tình hình dịch bệnh, có phương án cụ thể để chủ động phòng chống dịch hiệu quả, nhất là tại các khu công nghiệp, khu đông dân cư, chợ đầu mối để thích ứng với dịch. các tình huống.

Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện chiến lược vắc xin, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ Quỹ vắc xin COVID-19; Vận động các đối tác đã cam kết giao vắc xin đúng tiến độ và thời gian sớm nhất; Tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 có hiệu quả; tập trung vào các đối tượng ưu tiên, bao gồm những đối tượng thuộc lĩnh vực, ngành nghề, lĩnh vực là động lực tăng trưởng của nền kinh tế, công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp và trong lĩnh vực thương mại. , dịch vụ; Tích cực đàm phán, công nhận kết quả tiêm chủng với các nước, nhất là các nước là đối tác quan trọng của Việt Nam.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, nhất là nhiệm vụ phòng chống dịch.

Khuyến khích các doanh nghiệp, địa phương tiếp cận bình đẳng với nguồn vắc xin, tuân thủ sự quản lý của nhà nước, nhất là kiểm tra chất lượng và cấp phép của Bộ Y tế, nhất định không để xảy ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các vùng miền. khu vực công và khu vực tư nhân.

Hình thành ngành sản xuất vắc xin

Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp tại các nhà máy, khu công nghiệp, chợ đầu mối, bảo đảm duy trì sản xuất. và các hoạt động kinh doanh.

Bộ Y tế nghiên cứu, đề xuất thành lập Trung tâm chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và sản xuất vắc xin đạt tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng chính sách hỗ trợ cụ thể để thu hút các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư, nghiên cứu, tiếp nhận công nghệ sản xuất vắc xin, hướng tới hình thành ngành công nghiệp sản xuất vắc xin.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thủ tục xuất, nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia, tư vấn vào Việt Nam, đặc biệt là phục vụ các dự án đầu tư.

9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy nền kinh tế những tháng cuối năm 2021 - Ảnh 2.

Bộ Y tế nghiên cứu, đề xuất thành lập trung tâm chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, sản xuất vắc xin đạt tiêu chuẩn quốc tế … (Ảnh minh họa: LĐ)

Ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao điều hành chính sách tiền tệ. chủ động, linh hoạt, đảm bảo an toàn hệ thống; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả các chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách khác, phù hợp với tình hình thực tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng. .

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành trên kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tích cực triển khai các biện pháp giám sát, kiểm soát và xử lý nợ xấu; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên theo Nghị quyết số 58 / NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ.

Theo Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu theo dõi sát tình hình, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn giá cả, thị trường; Kiểm soát và có biện pháp kịp thời để đảm bảo nguồn cung, giá cả nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào cho sản xuất trong nước, nhất là xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư.

Tăng tốc chuyển đổi kỹ thuật số, thúc đẩy thương mại điện tử

Về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành trung ương và địa phương tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với cá thể hóa trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh cải cách, cắt giảm ngay thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất, hiệu quả, tránh lãng phí thời gian, nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; chủ động thực hiện các biện pháp thúc đẩy, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong chuyển đổi số; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, khẩn trương triển khai thí điểm dịch vụ chuyển tiền di động.

Bộ Công Thương chủ trì xây dựng chính sách thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử; có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo chất lượng hàng hóa, nâng cao niềm tin của người tiêu dùng.

Tháo “điểm nghẽn” trong giải ngân vốn đầu tư công

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; rà soát lại việc phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án theo đúng tiến độ thực hiện, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, kéo dài.

Trong đó, tập trung vào:

– Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, tài nguyên;

– Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng;

– Rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt và còn thiếu vốn;

– Thành lập Tổ công tác xúc tiến giải ngân vốn tại từng bộ, cơ quan, địa phương để đôn đốc, kiểm tra, giám sát và xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công;

– Kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu và cá nhân có liên quan trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra;

– Kiên quyết chống trì trệ, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực trong đầu tư công;

– Thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch và lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực;

– Xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng.

Khẩn trương ban hành chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do COVID-19

Tại Nghị quyết này, Chính phủ giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương trình Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động. và những người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp tục đề xuất các giải pháp, chính sách thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng. bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các chính sách, giải pháp tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Dịch bệnh do covid-19 gây ra; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho người dân và doanh nghiệp; khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để tiếp tục giảm lãi suất cho vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chính sách kích cầu, khôi phục hoạt động du lịch, lữ hành; khẩn trương trình Chính phủ ban hành chính sách giảm số tiền ký quỹ của các doanh nghiệp lữ hành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên Tivi trực tuyếnVTVGo!

.

Nguồn: https://vtv.vn/kinh-te/9-nhiem-vu-giai-phap-trong-tam-thuc-day-kinh-te-nhung-thang-cuoi-nam-2021-20210629171227366.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button