Giáo Dục

Bạch Vân cư sĩ là hiệu của nhà thơ nào?

Thứ Ba, ngày 05/10/2021, 19:56 (GMT + 7)

Ông từng đỗ Trạng nguyên, là người đặc biệt thông minh, hiếu học, để lại hơn 1.000 bài thơ suy tư và triết lý bằng chữ Hán và chữ Nôm.