Giáo Dục

Bài cuối: Cần có chế độ chính sách với công tác tư vấn tâm lý học đường

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ GD & ĐT Ngô Thị Minh. Ảnh: KHU

Thân mến Thứ trưởng, những căng thẳng, áp lực từ học tập, gia đình, bạn bè ở lứa tuổi thanh thiếu niên (cấp 2, cấp 3) đã dẫn đến những sự việc đau lòng như báo chí đã nêu và vẫn còn nhiều tảng băng chưa được khám phá. có thể phá vỡ. Vậy công tác tư vấn tâm lý học đường sau đại dịch được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cùng các Sở GD-ĐT và các trường đồng hành như thế nào?

Bộ GD & ĐT đã chỉ đạo các Sở GD & ĐT, các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác tư vấn tâm lý trong trường học; Các Chỉ thị, Đề án, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến công tác tư vấn tâm lý; tăng cường và đẩy mạnh triển khai các hoạt động hỗ trợ tư vấn tâm lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư vấn tâm lý tại các cơ sở giáo dục. Ban hành Kế hoạch triển khai công tác tư vấn tâm lý trong trường học đến năm 2022 và giai đoạn 2022 – 2025.

Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các hoạt động: Tiếp tục phối hợp với Bộ LĐ-TB & XH, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Hướng Nam thực hiện các hoạt động hỗ trợ tư vấn tâm lý, trong đó tập trung giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Nghiên cứu, rà soát, đề xuất bổ sung, sửa đổi Thông tư 31/2017 / TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông và Thông tư 33/2018 / TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ GD & ĐT về hướng dẫn công tác xã hội trong trường học, trong đó nghiên cứu quy định rõ quy trình thực hiện công tác tư vấn tâm lý tại cơ sở giáo dục, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của công tác xã hội. trách nhiệm của các bên liên quan; xem xét, tham mưu, đề xuất việc bố trí cán bộ làm công tác tư vấn tâm lý trong trường phổ thông phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường …

Bộ cũng chỉ đạo xây dựng và phát triển mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý trong trường học; đa dạng hóa các hình thức và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý trong trường học, phù hợp với nhu cầu và bối cảnh xã hội; xây dựng tiêu chí hoạt động tư vấn tâm lý của các cơ sở giáo dục. Hoàn thiện và ban hành các tài liệu cho giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý trong trường học: Tài liệu hướng dẫn công tác tư vấn tâm lý học sinh phổ thông; Sổ tay thực hành công tác xã hội trong trường học; Tài liệu về quy trình công tác xã hội hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trong trường học; Các ấn phẩm truyền thông về tư vấn tâm lý xã hội trong bảo vệ trẻ em.

Bộ tiếp tục tăng cường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và cộng tác viên công tác xã hội và tư vấn sức khỏe tâm thần. quản lý trong các cơ sở giáo dục để chuyên nghiệp hóa đội ngũ này.

Đồng thời, xây dựng hướng dẫn về chuẩn nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức và cộng tác viên tư vấn tâm lý học đường tại các cơ sở giáo dục. Bố trí linh hoạt cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm công tác xã hội, tư vấn tâm lý học đường tùy theo quy mô của cơ sở giáo dục; tăng cường vai trò của cán bộ, giáo viên phụ trách Đoàn, Đội và nhân viên y tế trường học trong việc hỗ trợ, bảo vệ học sinh.

Bộ cũng phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tuân thủ chính sách, pháp luật và đạo đức trong thực hiện công tác tư vấn tâm lý của cán bộ, viên chức, người lao động. cộng tác viên kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục; thực hiện nghiên cứu khoa học gắn với tổng kết, đánh giá thực tiễn để hoàn thiện cơ chế, chính sách và phát triển công tác tư vấn tâm lý trong trường học.

Chú thích ảnh
Bên cạnh sự chia sẻ của nhà trường, công tác tư vấn tâm lý học đường rất cần sự đồng hành của các bậc phụ huynh. Ảnh: Lê Vân.

Thực tế, cán bộ tư vấn tâm lý học đường ở nhiều nơi vẫn kiêm nhiệm, chỉ một tỷ lệ nhỏ có phòng tư vấn tâm lý học đường. Vậy trong thời gian tới, Bộ GD & ĐT sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?

Để giải quyết những vướng mắc này, thời gian tới, Bộ GD & ĐT sẽ tiếp tục thực hiện một số giải pháp, cụ thể như sau:

Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên phụ trách về vai trò, tầm quan trọng của công tác tư vấn tâm lý trong trường học. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ thể thao, sở thích … nhằm nâng cao nhận thức về bổn phận của trẻ em, học sinh đối với gia đình, ông bà, cha mẹ, với bản thân và cộng đồng; thấy được ý nghĩa của cuộc sống.

Mặc dù, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra các giải pháp của ngành, tuy nhiên, những vấn đề cốt yếu để phát triển phòng tư vấn tâm lý học đường, phòng tư vấn tâm lý theo tiêu chuẩn gồm: Tổ tư vấn chuyên trách, phòng tư vấn tiêu chuẩn, tài liệu… vẫn nằm trong… thì tương lai. Vì vậy, nhiều trường vẫn đang “liệu ​​cơm gắp mắm” và làm theo tinh thần tình nguyện giúp đỡ học sinh của giáo viên, nhưng điều này sẽ chỉ như “muối bỏ bể” trước sự phát triển mạnh mẽ của các vấn đề xã hội. Xã hội, công nghệ ảnh hưởng đến tâm lý lứa tuổi mà học sinh đang mắc phải.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tư vấn tâm lý trong trường học được quy định tại Chỉ thị số 31 / CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chính phủ ngày 4/12/2019 về việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, trong đó nêu rõ “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư vấn học đường; từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động tư vấn, hỗ trợ tâm lý học đường tại các cơ sở giáo dục”; Quyết định số 1895 / QĐ- TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021 – 2030”; Thông tư 31 / TT- BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2017 hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý học sinh trong trường phổ thông. có chủ trương, chính sách phù hợp, hỗ trợ kinh phí cho hoạt động tư vấn tâm lý học đường.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm công tác hỗ trợ tư vấn tâm lý cho học sinh tại các đơn vị trường học; bổ sung nhân sự có chuyên môn sâu nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả công tác tư vấn cho học sinh. Tập trung phát triển và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ tư vấn tâm lý, huy động các nguồn lực xã hội hóa trong việc triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho học sinh …

Phối hợp với các tổ chức quốc tế phát triển công tác xã hội trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nhất là lĩnh vực bảo vệ trẻ em, tư vấn học đường, phòng, chống bạo lực học đường …

Theo Thứ trưởng, gia đình, nhà trường và giáo viên cần làm gì để hạn chế tốt nhất vấn nạn “trầm cảm học đường”?

Để hạn chế tình trạng học sinh gặp khó khăn về tâm lý, đặc biệt là bệnh trầm cảm học đường, từ thực tiễn, tôi nhận thấy nhà trường, giáo viên và gia đình cần quan tâm, chú trọng các nội dung sau:

Giáo viên cần kiểm soát tốt cảm xúc của chính mình; tạo điều kiện để học sinh có nhiều không gian trò chuyện, thông cảm và hiểu nhau hơn.

Đối với những học sinh có vấn đề về tâm lý, sự quan tâm, an ủi, động viên, chia sẻ là rất quan trọng. Nhà trường dành thời gian cho các hoạt động giao lưu, trò chơi nhằm kích hoạt kỹ năng giao tiếp. Giáo viên cần thực sự hiểu lắng nghe tích cực.

Giáo viên cần trang bị kiến ​​thức để nhận biết các dấu hiệu của bệnh trầm cảm học đường cũng như các dấu hiệu tâm lý khó khăn khác của học sinh để kịp thời phối hợp với gia đình có biện pháp hỗ trợ, can thiệp cho học sinh. Học sinh.

Đối với những trường chưa có phòng tư vấn tâm lý hoặc cán bộ làm công tác tư vấn tâm lý, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn cần quan tâm, chú ý đến những biểu hiện sang chấn tâm lý của trẻ. học sinh và làm việc với phụ huynh để cung cấp hỗ trợ.

Nhà trường cũng cần quan tâm khảo sát, sàng lọc để phát hiện sớm các vấn đề về thể chất, tâm lý của học sinh; phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức các chương trình, hoạt động cung cấp kiến ​​thức, kỹ năng giải quyết các vấn đề tâm lý cho học sinh.

Cha mẹ đừng tạo áp lực quá lớn cho con cái trong học tập, thi cử cũng như các mối quan hệ xã hội. Cha mẹ cần hiểu rằng, mỗi học sinh đều có thế mạnh riêng, cha mẹ hãy phát huy những thế mạnh này, không nên ép con học quá sức và không nên so sánh con với bạn bè… để tạo áp lực về mặt tinh thần, ảnh hưởng đến sự phát triển và sức bền của trẻ. và học sinh.

Cha mẹ cũng cần quan tâm, dành thời gian trò chuyện với con, lắng nghe con nhiều hơn, giúp con cân bằng giữa hoạt động trí não và các hoạt động thể thao, giải trí, chú ý ngủ đủ giấc.

Cha mẹ cần quan tâm đến con để nhận biết và can thiệp kịp thời khi con có biểu hiện căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi, …. Dạy con những thông điệp tích cực tự nói để vượt qua khó khăn tâm lý. Đối với những trẻ có biểu hiện trầm cảm, rối loạn lo âu cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Đặc biệt, phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ với giáo viên và nhà trường để đảm bảo và nâng cao khả năng học tập của con em mình, đồng thời lựa chọn chương trình học phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ.

Xin cảm ơn Bộ trưởng!Nguồn: https://baotintuc.vn/giao-duc/bat-mach-tram-cam-hoc-duong-sau-dich-covid19-bai-cuoi-gia-dinh-nha-truong-dong-hanh-cung-cac-con-20220602181150237.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button