Kinh Doanh

Ban hành hệ thống giám sát đánh giá thích ứng với biến đổi khí hậu


Ban hành hệ thống giám sát và đánh giá thích ứng với biến đổi khí hậu - ảnh 1

Mưa lớn bất thường từng gây ngập phố cổ Hà Nội

Cụ thể, tại Quyết định số 148 / QĐ-TTg ban hành Hệ thống Giám sát và Đánh giá về Thích ứng với Khí hậu thay đổi Ở cấp quốc gia, Chính phủ đặt ra các yêu cầu đối với việc thiết lập và vận hành hệ thống này. Hệ thống sẽ tạo cơ sở cho việc quản lý, điều phối và nâng cao hiệu quả của các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, công tác giám sát, đánh giá quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu sẽ tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, chính sách; xây dựng và ban hành chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án; xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật; Lập báo cáo về thích ứng với biến đổi khí hậu…

Ngoài ra, sẽ chú trọng tăng cường khả năng chống chịu, năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu trong các lĩnh vực: nông, lâm, thủy sản; môi trường và Sự đa dạng sinh học; Tài nguyên nước; Vận tải; xây dựng, đô thị; công nghiệp, thương mại và dịch vụ; y tế và y tế sức khỏe cộng đồng; lao động và xã hội; văn hóa – thể thao – du lịch.

Nội dung giám sát, đánh giá giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm thiệt hại do biến đổi khí hậu bao gồm: giám sát khí tượng thủy văn; giám sát biến đổi khí hậu, nước biển dâng và xâm nhập mặn; quản lý rủi ro thiên tai …

\n

Cơ sở dữ liệu giám sát, đánh giá được xây dựng và vận hành trực tuyến, đảm bảo an toàn thông tin, bao gồm: thông tin về tiến độ và kết quả thực hiện các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu; báo cáo theo dõi, đánh giá của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Thông tin thích hợp khác; phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu.

Với vai trò là cơ quan đầu mối của hệ thống, Bộ TN&MT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức giám sát, đánh giá dự án. các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu trong phạm vi quản lý; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu để đảm bảo cung cấp và chia sẻ thông tin cập nhật về tiến độ và kết quả của các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu; …

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức giám sát, đánh giá các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu do mình quản lý; cập nhật thông tin về tiến độ và kết quả thực hiện các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống giám sát và đánh giá; báo cáo kết quả giám sát, đánh giá trước ngày 25 tháng 12 hàng năm.

Source link

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button