Giáo Dục

Ban hành thông tư quy định về đánh giá học viên học chương trình xóa mù chữ

Chú thích ảnh
Minh họa: Chu Hiếu / TTXVN

Thông tư này áp dụng đối với trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên; trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng do Bộ Công an quản lý và các cơ sở giáo dục khác được giao tổ chức thực hiện chương trình xóa mù chữ; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Thông tư nhằm tổ chức đánh giá, xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện, học tập của học sinh theo yêu cầu đạt quy định của chương trình dạy chữ; cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để học sinh điều chỉnh hoạt động rèn luyện và học tập, cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên điều chỉnh hoạt động quản lý giáo dục và dạy học. Việc đánh giá dựa trên yêu cầu về phẩm chất, năng lực của từng môn học được quy định trong chương trình dạy học ngữ văn, đảm bảo chính xác, công bằng, trung thực, khách quan, khuyến khích sự tiến bộ. trong học tập và rèn luyện của học sinh…

Theo thông tư, nội dung đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh đạt yêu cầu cần đạt và thể hiện cụ thể các yếu tố cấu thành năng lực của từng đối tượng theo chương trình xóa mù. bức thư; đánh giá sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh thông qua các phẩm chất chính, năng lực cốt lõi theo quy định của chương trình ngữ văn …

Phương pháp đánh giá được thực hiện thông qua nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh và bằng điểm số qua các bài kiểm tra mà học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

Thông tư nêu rõ quy định về việc thực hiện đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ nội dung học tập các môn học, sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh, tổng hợp đánh giá. kết quả giáo dục cuối học kỳ, sử dụng kết quả đánh giá để xét hoàn thành chương trình học kỳ, chương trình môn văn và khen thưởng học sinh.

Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của các Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc chỉ đạo tổ chức, thực hiện đánh giá học sinh do mình quản lý; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục sử dụng hồ sơ đánh giá, học bạ của học sinh trong trường hợp triển khai đánh giá, học bạ điện tử; Báo cáo kết quả tổ chức đánh giá học sinh về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 19/2020 / TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo viên có trách nhiệm đánh giá quá trình học tập, rèn luyện và kết quả học tập của học sinh, tổng hợp kết quả giáo dục học sinh của lớp; Hoàn thiện hồ sơ đánh giá học sinh theo quy định …

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 8 năm 2022, thay thế Quyết định số 79/2008 / QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá, xếp loại học sinh vào chương trình xóa mù chữ và giáo dục thường xuyên sau khi biết chữ.

Đối với học sinh học theo chương trình xóa mù chữ ban hành kèm theo Thông tư số 33/2021 / TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện đánh giá theo Quyết định số 79 / 2008 / QĐ-BGDĐT đến hết học kỳ hiện tại. Đối với học sinh đang theo học chương trình xóa mù chữ và học tiếp sau khi biết chữ ban hành kèm theo Quyết định số 13/2007 / QĐ-BGDĐT thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 79/2008 / QĐ-BGDĐT.

Các văn bản quy định tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản mới.Nguồn: https://baotintuc.vn/giao-duc/ban-hanh-thong-tu-quy-dinh-ve-danh-gia-hoc-vien-hoc-chuong-trinh-xoa-mu-chu-20220726142759082.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button