Công Nghệ

Ban Kinh tế TƯ đặt hàng nghiên cứu các vấn đề có tính dự báo

Lệnh được Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nêu vào chiều 17/5 khi dự lễ ký Quy chế phối hợp công tác với Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo Quy chế, trong Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương thực hiện các hoạt động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất; thẩm định các đề án, dự án lớn về phát triển kinh tế – xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hai bên trao đổi thông tin, tổ chức tọa đàm, hội thảo, diễn đàn …

Việc ký kết được thực hiện nhằm nâng cao chất lượng công tác tư vấn, tập hợp đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế tham gia tư vấn, hỗ trợ xây dựng các chủ trương, chính sách lớn về kinh tế. kinh tế – xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt (phải) và ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ký Quy chế phối hợp.  Ảnh: AT.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt (phải) và Phó Trưởng Ban Kinh tế TƯ Nguyễn Hữu Nghĩa ký Quy chế hợp tác. Hình ảnh: Đẹp.

Ông Trần Tuấn Anh mong muốn được cộng tác thực tế và đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ đặt hàng nghiên cứu các đề tài khoa học cấp quốc gia để nghiên cứu các vấn đề lớn, mang tính dự báo cùng với các đề tài khác. nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Trong quá trình tuyên bố các nội dung nghiên cứu, đề xuất chung, hai bên cần bám sát nội dung Nghị quyết và Văn kiện Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Nghiên cứu những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội của các nước, làm cơ sở tham khảo khi tham mưu, đề xuất các chính sách, phương hướng phát triển kinh tế – xã hội.

Ông Trần Tuấn Anh phát biểu tại sự kiện.  Ảnh: AT.

Ông Trần Tuấn Anh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: AT.

Ghi nhận những kết quả đạt được của ngành Khoa học, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhắc lại nhiều kết quả đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp thực hiện trước đó. Trong đó, ông tham gia nghiên cứu xây dựng Đề án “Định hướng chính sách công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Đề án “Kế hoạch, chính sách tham gia tích cực vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Các đề án này tạo cơ sở để Ban Kinh tế Trung ương tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 23 về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 52 về một số chủ trương, chính sách tích cực tham Cuộc cách mạng công nghiệp.

Nhiều sự kiện trong nước và quốc tế đã được hai bên phối hợp tổ chức thành công, bao gồm Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế thường niên về Công nghiệp 4.0; Hội thảo và triển lãm quốc tế về Smart IoT Việt Nam; Hội thảo “Định hướng phát triển nền kinh tế số trong bối cảnh Công nghiệp 4.0 – Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam… Các diễn đàn, hội thảo mang lại nhiều giá trị thông tin, đưa ra các giải pháp cụ thể về phát triển kinh tế trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại Lễ ký kết.  Ảnh: AT.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại Lễ ký kết. Hình ảnh: TẠI.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt khẳng định, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng cộng đồng chuyên gia, nhà khoa học trong nước sẽ nỗ lực phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước. các chủ trương, chính sách lớn về phát triển kinh tế – xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng cũng khẳng định, thời gian tới, toàn ngành Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, tập trung thực hiện các giải pháp đột phá chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021. -2030 theo phân công tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, trong đó “đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo”.

Phuong Nguyen

.

Nguồn: https://vnexpress.net/ban-kinh-te-tu-dat-hang-nghien-cuu-cac-van-de-co-tinh-du-bao-4279530.html

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button