Đời Sống

Báo cáo Thường vụ Quốc hội Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Trình bày Tờ trình về Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Tờ trình dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi giao lưu (ảnh quochoi.vn)

Theo đó, Luật Điện ảnh được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 18/6/2009. Sau 14 năm thi hành. , bên cạnh những đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển của điện ảnh Việt Nam, Luật Điện ảnh đã bộc lộ những tồn tại, bất cập cần sớm được sửa đổi, bổ sung, trong đó có một số quy định của Luật Điện ảnh. Luật Điện ảnh hiện hành không còn phù hợp hoặc đã bị bãi bỏ hoặc điều chỉnh trong các luật chuyên ngành khác như quy định “Doanh nghiệp phát hành phim và doanh nghiệp khác có đăng ký kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu phim phải có rạp chiếu phim và rạp chiếu phim”. chiếu phim tham gia phổ biến phim ”, dẫn đến việc một số công ty phát hành phim sở hữu hệ thống nhiều rạp chiếu phim đã chiếm lĩnh thị trường chiếu phim, hạn chế việc nhập phim của các công ty phát hành phim không có rạp chiếu phim.

Quy định “Đối với doanh nghiệp sản xuất phim ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp còn phải có” Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh “do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp. Một số vi phạm về sản xuất, phát hành, phổ biến, lưu trữ phim, nhân bản phim không còn phù hợp với tình hình thực tế đã được các văn bản quy phạm pháp luật khác điều chỉnh cụ thể.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng, một số quy định của Luật Điện ảnh hiện hành chưa thể hiện được đặc trưng của điện ảnh nên không khả thi. Luật Điện ảnh chưa quy định rõ mô hình, lĩnh vực hoạt động và nguồn thu ổn định, lâu dài để Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh tồn tại, phát triển và hoạt động hiệu quả. Quy định về cấp phép tổ chức chiếu, giới thiệu phim Việt Nam ở nước ngoài; quy định về việc đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam ở nước ngoài. Ngoài ra, các chính sách đặc thù đối với đội chiếu phim lưu động; Kinh phí phổ biến phim phục vụ miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa chưa được quan tâm, triển khai ở nhiều địa phương do phụ thuộc vào ngân sách nhà nước và thay đổi cơ cấu tổ chức của các đơn vị phát triển. sản xuất và chiếu phim của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cũng cho rằng, Luật Điện ảnh có một số vấn đề mới cần bổ sung như ngành điện ảnh, thị trường điện ảnh, ứng dụng công nghệ số. trong các khâu sản xuất, phát hành, phổ biến và lưu trữ phim. Quản lý việc phát hành, phổ biến nội dung phim trên không gian mạng và nơi công cộng. Quy định về phân loại và hiển thị các mức phân loại, cảnh báo nội dung phim. Cơ chế thu hút, khuyến khích sản xuất, ưu đãi đoàn phim nước ngoài vào Việt Nam làm phim. Quy định cụ thể về phân cấp quản lý hoạt động điện ảnh. Xúc tiến, quảng bá phim thông qua việc tổ chức liên hoan phim, chương trình phim, tuần phim, giải thưởng điện ảnh trong và ngoài nước, chính sách tăng cường xã hội hóa hoạt động điện ảnh. .

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam và các cam kết trong các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, đồng thời đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong điện ảnh. các hoạt động. Ngành công nghiệp điện ảnh hiện đã hoàn toàn chuyển đổi sang công nghệ kỹ thuật số. Việc phân phối và phổ biến phim trên mạng băng thông rộng và thông qua các ứng dụng trên nền tảng kỹ thuật số đang diễn ra phức tạp ở Việt Nam và trên thế giới. Tuy nhiên, Luật Điện ảnh hiện hành vẫn chưa cập nhật sự phát triển của điện ảnh về kỹ thuật và công nghệ.

Để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, quản lý hiệu quả phương thức phát hành, phổ biến phim trên nền tảng kỹ thuật số và các công nghệ tiên tiến khác trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị cần thiết để tạo hành lang pháp lý điều chỉnh, hỗ trợ ứng dụng thành tựu công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến khác. để quản lý và hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh.

Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) thống nhất với 04 chính sách đề xuất trong đề án xây dựng Luật đã được Chính phủ thông qua, gồm:

Chính sách 1: Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất phim.

Chính sách 2: Hỗ trợ, khuyến khích phát hành và phổ biến phim Việt Nam.

Chính sách 3: Khuyến khích, thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia quảng bá, xúc tiến điện ảnh trong và ngoài nước.

Chủ trương 4: Đổi mới công tác quản lý, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong điều kiện phát triển của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật.

Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) gồm 8 chương, 52 điều, trong đó có 25 điều kế thừa, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và 27 điều mới so với Luật Điện ảnh hiện hành. Trong quá trình xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi) còn một số vấn đề còn ý kiến ​​khác nhau, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu rõ hai vấn đề: Thứ nhất, quy định về sản xuất phim bằng ngân sách nhà nước. nước; Thứ hai, phổ biến phim trên không gian mạng.

Về quy định sản xuất phim bằng ngân sách nhà nước, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, phương án 1: Sản xuất phim theo hình thức giao, đặt hàng. Phương án 1 còn vướng mắc là chưa phù hợp với quy định của Nhà nước về sử dụng vốn ngân sách nhà nước và quy định về đấu thầu, đặt hàng dịch vụ công. Tùy chọn 2: Giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng hoặc đấu thầu. Đa số thành viên Chính phủ và cơ quan soạn thảo nhất trí với Phương án 1: “Sản xuất phim bằng ngân sách nhà nước thực hiện theo một trong hai hình thức giao hoặc đặt hàng”. Cơ quan chủ trì soạn thảo mong các bộ, ngành ủng hộ phương án này để khắc phục những tồn tại thời gian qua khi phải xin cơ chế đặt hàng sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước.

Tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Tờ trình dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trình bày Tờ trình về Luật Điện ảnh (sửa đổi) (ảnh quochoi.vn)

Đề cập đến vấn đề phổ biến phim trên không gian mạng, Dự thảo Luật đưa ra hai phương án:

Phương án 1: Dự thảo Luật quy định “Phải phân loại, hiển thị kết quả phân loại phim theo quy định tại Điều 33 của Luật này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả phân loại phim”. Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho rằng, đây là cách tiếp cận mới, linh hoạt trong bối cảnh dịch vụ phát hành, phổ biến phim trực tuyến đang phát triển, giúp giảm gánh nặng chi phí. phí và nhân sự cho cán bộ quản lý, tăng cường hội nhập quốc tế, thương mại điện tử xuyên biên giới. Tuy nhiên, phương án này tạo ra sự phân biệt và không công bằng giữa các phương pháp phổ biến phim. Việc tự kiểm tra cũng có nguy cơ để lọt ra ngoài những sản phẩm phản ánh sai sự thật về lịch sử, nội dung bạo lực, sử dụng ma túy, khiêu dâm, lạm dụng trẻ em,… gây hậu quả tiêu cực trong đời sống văn hóa. văn hóa xã hội khó xử lý kịp thời, triệt để.

Phương án 2: Dự thảo Luật quy định: “Chỉ được phổ biến phim khi có giấy phép phân loại phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp hoặc quyết định phân loại của cơ quan thông tấn, báo chí. Ngay cả khi có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình, họ được phép phổ biến trên không gian mạng. Phim chưa được cấp phép phải được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân loại trước khi phổ biến trên không gian mạng.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, đa số thành viên Chính phủ và cơ quan chủ trì soạn thảo thống nhất phương án 1.

Trong báo cáo kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban đề xuất bổ sung phương án 3 là kết hợp hậu kiểm và tiền kiểm một cách hợp lý. “Hậu kiểm là chính, tiền kiểm đối với phim có ảnh hưởng xấu đến chính trị, tư tưởng, quốc phòng, an ninh, đối ngoại thì phải phù hợp với điều kiện và năng lực quản lý của cơ quan nhà nước”. , ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết.

Sau khi cho ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng “đá xéo” phương án kết hợp vì cho rằng cần phải có cả hai khâu tiền kiểm và hậu kiểm chứ không phải chỉ lựa chọn cực đoan một trong hai.

Tiếp thu các ý kiến, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, ban soạn thảo sẽ điều chỉnh theo hướng gắn tiền kiểm, hậu kiểm để phim chiếu trên không gian mạng đảm bảo an ninh, chính trị … /.

.

Nguồn: https://toquoc.vn/bao-cao-thuong-vu-quoc-hoi-du-an-luat-dien-anh-sua-doi-202109141638012.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button