Thế Giới

Bảo hiểm xã hội đã từng bước trở thành trụ cột của lưới an sinh xã hội


Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB & XH Đào Ngọc Dung phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Phạm Kiên / TTXVN

Số người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp

Về BHXH tự nguyện, trong báo cáo tình hình thực hiện chế độ, chính sách BHXH, quản lý và sử dụng Quỹ BHXH năm 2020, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2020 là 2,33%, tăng gấp đôi so với Năm 2019, vượt mục tiêu Nghị quyết số 28 đề ra.

Tuy nhiên, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hoàng Ngọc Định (Hà Giang) cho rằng con số còn khiêm tốn so với tiềm năng. “Tôi cho rằng, nguyên nhân số người tham gia BHXH tự nguyện thấp một phần là do quyền lợi chưa đủ hấp dẫn, mới dừng lại ở chế độ hưu trí và tử tuất. Điểm hấp dẫn so với các loại hình bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm thương mại là các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động. Mặt khác, tôi cho rằng công tác tuyên truyền chưa đầy đủ, chưa kịp thời cùng với nhiều nguyên nhân như nhiều đại biểu đã nêu ”, đại biểu Hoàng Ngọc Định nói.

Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định, sớm sửa đổi Luật BHXH, Luật Việc làm để có biện pháp nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện cũng như tháo gỡ những vướng mắc khó khăn. , các vấn đề như đã nêu trong báo cáo.

Liên quan đến báo cáo tình hình quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết 68 của Quốc hội, một số đại biểu Quốc hội cho rằng, trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban xã hội nêu rõ tồn tại: hạn chế trong việc đóng. phương thức, chi phí khám bệnh, chữa bệnh tính theo giá dịch vụ áp dụng trong thời gian qua tiếp tục bộc lộ những bất cập.

Tại Điều 30 Luật BHYT năm 2008 về phương thức thanh toán chi phí KCB BHYT đã đưa ra 3 phương thức thanh toán là bình quân đầu người, giá dịch vụ và theo từng trường hợp cụ thể. Ngày 30/6/2020, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2747 phê duyệt thực hiện thí điểm phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất và nhóm chẩn đoán liên quan tại 5 tỉnh, thành phố. từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Ngày 29 tháng 4 năm 2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư 04 hướng dẫn phương thức thanh toán theo định suất.

Tuy nhiên, vẫn chưa được triển khai và trong các báo cáo kèm theo cũng không có phần tóm tắt, đánh giá nội dung này. Các đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ cần có báo cáo tổng kết việc thực hiện thí điểm, đánh giá tác động các mặt, khi đưa ra phương thức thanh toán này, nếu có tác động tích cực thì sớm ban hành hướng dẫn thực hiện. khai báo thực hiện.

Về chính sách bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, đối với các xã khu vực III khi đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định 861 ngày 4/6/2021 của Chính phủ sẽ chuyển lên cao hơn. các cấp độ. Vùng I và không được hưởng các chế độ, chính sách, nhất là chính sách về bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, trên thực tế, đối với các tỉnh miền núi, trong đó có tỉnh Lạng Sơn, các xã khu vực III cơ bản là các xã có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên hết sức khó khăn. Mặc dù đã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên không thay đổi. Đồng bào vẫn là dân tộc thiểu số, đời sống có tăng nhưng chưa ổn định. Do vẫn chủ yếu làm nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, thiên tai dịch bệnh vẫn xảy ra nên đời sống người dân nơi đây vẫn khấm khá. khó khăn và thách thức.

Vì vậy, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ có giải pháp theo hướng điều chỉnh thời gian khởi công cho phù hợp với người dân để người dân có thời gian thích ứng nhất định với việc không được hưởng chế độ hỗ trợ. Bên cạnh đó, còn tạo điều kiện để chính quyền địa phương có thời gian tuyên truyền, vận động và tiếp tục có các biện pháp hỗ trợ người dân ổn định sản xuất, nâng cao đời sống, sẵn sàng di dời ra khu vực I mà không cần các phương thức hỗ trợ.

Về phát triển đối tượng tham gia BHYT theo hướng BHYT toàn dân, nhiều đại biểu Quốc hội kiến ​​nghị, Chính phủ cũng cần có giải pháp mở rộng hệ thống đại lý thu, khuyến khích các đại lý thu tích cực, chủ động, nhiệt tình trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia. . Chỉ đạo các bộ, ngành liên quan và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp trong việc tuyên truyền, triển khai và giám sát việc thực hiện chính sách. sổ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội. Không chỉ về mặt phát triển đối tượng tham gia mà cả về quy định của pháp luật để chống gian lận, trục lợi từ các Quỹ BHXH, BHYT, BHTN.

Sẽ sớm có đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 528 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trường Giang (Đắk Nông) đánh giá cao việc ngành bảo hiểm đã cắt giảm chi phí quản lý so với quy định. Tuy nhiên, qua nghiên cứu báo cáo thẩm tra cũng như báo cáo của Chính phủ, mức giảm so với năm 2019 nhìn chung cho thấy, dự toán chi phát triển đối tượng và quản lý thu BHXH năm 2020 các khoản này đều cao hơn năm 2019, trong khi ứng dụng công nghệ thông tin và hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin được tăng lên, mức giảm này chưa tương xứng.

Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị đối với chi phí quản lý quỹ, tiếp tục tiết giảm chi phí quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trong điều kiện tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trong quản lý quỹ cần chủ động, tích cực, quyết liệt sắp xếp lại bộ máy theo hướng của độ gầy. Các chỉ tiêu này được giao cho Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định và chi phí quản lý phải gắn với kết quả phát triển của đối tượng tham gia bảo hiểm và lợi nhuận hoạt động của quỹ.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trường Giang cũng đề nghị Chính phủ sớm hoàn thành việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 528 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm quyết định cho giai đoạn tiếp theo. các quy định. của Luật Bảo hiểm xã hội.

“Bây giờ là cuối tháng 10, nếu Chính phủ không trình sớm thì quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ không được xem xét để kịp triển khai, thực hiện trong năm 2022 và những năm tiếp theo”, đại biểu Quốc hội nói. Nguyễn Trường Giang đề xuất.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB & XH Đào Ngọc Dung khẳng định: BHXH đã thực sự từng bước trở thành trụ cột của mạng lưới an toàn xã hội, góp phần nâng cao khả năng chống chịu, phòng ngừa và khắc phục rủi ro cho người lao động trong quá trình tham gia lực lượng lao động. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết sẽ khẩn trương kiến ​​nghị Quốc hội xem xét, sửa đổi căn bản Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Việc làm.

“Cuối tháng 10 này, phiên họp Chính phủ sẽ bàn về nội dung của Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Thể chế hóa Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm, trong đó thực hiện một số nội dung. Chẳng hạn, khi điều chỉnh tuổi nghỉ hưu thì vấn đề điều chỉnh lương hưu độc lập với ngân sách nhà nước rồi ”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.

Cũng theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, thời gian tới sẽ sửa đổi giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm và có thể là 10 năm trong tương lai, đồng thời xây dựng các nguyên tắc đóng bảo hiểm theo hướng bảo đảm nguyên tắc. thanh toán – lợi ích công bằng và bình đẳng để phát triển bền vững. Điều chỉnh chính sách hưởng một lần, phát triển lực lượng tham gia khu vực phi chính thức, đa dạng hóa danh mục và cơ cấu đầu tư quỹ BHXH theo nguyên tắc an toàn, bền vững và hiệu quả.

Source link

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button