Giáo Dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn dạy học các môn chuyên

Chú thích ảnh
Minh họa: TTXVN

Theo đó, nội dung dạy học của từng chuyên đề bao gồm nội dung chương trình môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 (bao gồm các chuyên đề học tập tự chọn) và các nội dung trong phụ lục kèm theo văn bản này.

Tổng thời lượng của từng chuyên đề bằng 150% thời lượng của chương trình môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, bao gồm cả thời lượng của các chủ đề học tập đã chọn.

Việc lựa chọn các môn học trong 9 chuyên đề tự chọn theo định hướng nghề nghiệp và chọn chủ đề học tập (3 cụm chuyên đề) thực hiện theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 tại Thông tư số 13/2022 / TT-BGDĐT ngày 03/8/2022.

Cụ thể, đối với các lớp chuyên Toán, Văn, Sử, học sinh chọn học 4/9 môn tự chọn. Với chủ đề học tập đã chọn, ngoài cụm chủ đề học tập đã chọn trong chương trình chuyên biệt, học sinh chọn 2 cụm chủ đề học tập tự chọn của 2 môn học khác nhau từ 4 chuyên đề đã chọn và chuyên đề đã chọn. Toán, Văn, Sử.

Đối với các lớp chuyên Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Tin học, học sinh chọn học 3 môn (khác với môn chuyên) trong tổng số 9 môn đã chọn. Đối với các chủ đề học tập tự chọn, ngoài cụm chủ đề học tập tự chọn trong chương trình chuyên biệt, học sinh lựa chọn hai cụm chủ đề học tập của hai môn học trong 6 môn gồm ba môn tự chọn và các môn học khác. Toán, Văn, Sử.

Đối với lớp chuyên Ngoại ngữ, học sinh chọn 4 môn trong tổng số 9 môn. Đối với chủ đề học tập đã chọn, học sinh chọn ba cụm chủ đề tự chọn của ba môn học trong bảy môn học, trong đó có bốn môn học tự chọn và Toán, Văn, Sử.

Về sách giáo khoa, các trường sử dụng danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phê duyệt để sử dụng cho các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.Nguồn: https://baotintuc.vn/giao-duc/bo-giao-duc-va-dao-tao-huong-dan-day-hoc-cac-mon-chuyen-20220908123951193.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button