Tin Tức

Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

Chú thích ảnh
Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. Ảnh: TTXVN

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 05/2022 / TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012 / TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Thông tư 05 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 “Quy trình, hồ sơ thành lập thôn mới, tổ dân phố mới” như sau:

Trường hợp đề án thành lập thôn mới, tổ dân phố mới được trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn thành lập thôn, tổ dân phố mới tán thành thì Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thành. . hồ sơ (kèm theo biên bản lấy ý kiến ​​cử tri) trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua tại kỳ họp gần nhất.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp không có Hội đồng nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày lấy ý kiến ​​cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình, Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ thành lập thôn mới. , tổ dân phố mới (kèm theo biên bản lấy ý kiến ​​cử tri) để trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trường hợp chưa được trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình ở khu vực thành lập thôn, tổ dân phố mới tán thành thì Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến ​​lần thứ hai; nếu vẫn không được trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình tán thành thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày lấy ý kiến ​​lần thứ hai, Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã. Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. ”

Đồng thời, Thông tư 05 bổ sung nội dung: Quy trình, hồ sơ sáp nhập, giải thể và đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố.

Theo đó, quy trình, hồ sơ sáp nhập thôn, tổ dân phố được áp dụng tương tự như quy trình, hồ sơ thành lập thôn mới, tổ dân phố mới.

Căn cứ Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường, thị trấn từ đơn vị hành chính cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chuyển thôn thành tổ dân phố của phường, thị trấn.

Đối với trường hợp giải thể thôn, tổ dân phố: Sau khi thực hiện Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc Phương án sắp xếp, ổn định dân cư và các trường hợp khác được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập tờ trình danh sách các hộ gia đình của thôn, tổ dân phố có liên quan trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể thôn, tổ dân phố.Nguồn: https://baotintuc.vn/chinh-phu-voi-nguoi-dan/bo-noi-vu-huong-dan-ve-to-chuc-va-hoat-dong-cua-thon-to-dan-pho-20220528223721274.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button