Tin Tức

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Bộ máy hiện còn quá cồng kềnh, tầng nấc

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, bộ máy hiện nay còn quá cồng kềnh, thứ bậc, chồng chéo về tổ chức đầu mối bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm ngành Nội vụ sáng 2/7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, 6 tháng đầu năm, ngành đã thực hiện nỗ lực hoàn thành khối lượng lớn công việc. lớn.

Chính thức trình Chính phủ cơ cấu nhiệm kỳ 2021-2026

Đặc biệt, ngành Nội vụ đã chủ động tham mưu, đóng góp rất tích cực vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thi hành.

Bộ trưởng Nội vụ: Bộ máy hiện nay quá cồng kềnh, thứ bậc
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Đáng chú ý, Bộ đã chủ động rà soát, kiến ​​nghị Thủ tướng Chính phủ bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học và cắt giảm quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp. văn phòng.

Cụ thể, Bộ đã tham mưu, đề xuất bỏ chứng chỉ ngoại ngữ của 74 ngạch công chức và 155 chức danh nghề nghiệp viên chức; bỏ chứng chỉ tin học của 74 ngạch công chức và 142 chức danh nghề nghiệp viên chức; giảm 17 chứng chỉ theo tiêu chuẩn ngạch công chức và 87 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết, Bộ đã tham mưu Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị thông qua Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 để trình Quốc hội khóa XV xem xét, sự chấp thuận. trong lần gặp đầu tiên. Ngày 14/6, Bộ Nội vụ chính thức có tờ trình Chính phủ về việc này.

Ông Minh cho biết, các bộ, ngành đã chủ động rà soát, xây dựng phương án, đề xuất điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoàn thiện tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ theo đúng quy định. Nghị định số 101/2020 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ).

Bộ ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện trong phạm vi ngành, lĩnh vực phụ trách, tạo cơ sở pháp lý để kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ. máy địa phương.

Trong đó, một số địa phương đã chủ động, tích cực triển khai các nội dung sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo quy định mới của Chính phủ như Ninh Thuận, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Nam,… Quảng Bình, Sơn La. , An Giang, Thừa Thiên Huế, Đắk Nông …

Bộ trưởng Nội vụ: Bộ máy hiện nay quá cồng kềnh, thứ bậc
Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng thừa nhận vẫn còn những tồn tại, hạn chế, trong đó có tình trạng một số bộ quản lý công chức, viên chức chuyên ngành chưa kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về tiêu chuẩn. tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, chức danh nghề nghiệp viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế chậm sửa đổi định mức học sinh / lớp, giáo viên / lớp các cấp học; định mức cán bộ y tế / giường bệnh, nhân viên y tế / dân số theo tinh thần Nghị quyết số 102 năm 2020 của Chính phủ làm cơ sở để bố trí biên chế và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp đảm bảo tính khoa học, sát thực tiễn.

Cùng với đó, việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, huyện, đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm, chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Ủy ban Trung ương. ngoài…

Đột phá mạnh để thu gọn đầu mối bên trong các bộ, ngành

Theo Bộ trưởng Nội vụ, vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm, lúng túng. Nơi nào sáng tạo, linh hoạt, năng động, tích cực, quyết liệt, quyết liệt thì nơi đó thực hiện rất tốt. Nơi nào còn nghi ngại, chưa quyết liệt, chưa quyết tâm cao thì còn chậm.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, bộ máy hiện nay còn quá cồng kềnh, thứ bậc các đầu mối bên trong. Các bộ, cơ quan ngang bộ cũng rất chồng chéo, thứ bậc.

“Trong thời gian tới, chúng ta sẽ phải bứt phá rất mạnh mẽ về sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các bộ, cơ quan ngang bộ, đơn vị sự nghiệp, đơn vị hành chính”, Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh. Bà cho biết thêm, nếu giữ nguyên đầu mối, nếu không giảm được biên chế thì không thể giảm được.

Việc giảm đầu mối gắn với tinh giản biên chế là một nguyên tắc phải tập trung đột phá. Trước mắt, vừa tập trung tinh giản đầu mối bên trong của các bộ, ngành, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, vừa chuyển đổi mô hình quản lý, phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị, sự nghiệp.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cũng bứt phá mạnh mẽ trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Bộ trưởng Nội vụ: Bộ máy hiện nay quá cồng kềnh, thứ bậc
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm ngành nội thất

Bộ trưởng Bộ Nội vụ lưu ý, nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới rất nặng nề, khó khăn, nhiều nội dung rất phức tạp, nhạy cảm, nếu không quyết tâm, nỗ lực, không năng động, sáng tạo sẽ không thể thực hiện được.

Vì vậy, toàn ngành cần quan tâm bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 13 và Chương trình hành động của Chính phủ, Bộ Nội vụ và các địa phương để tập trung đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo, điều hành. bám sát thực tế địa phương, cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá.

“Nếu không dám nghĩ, dám làm, không dám đột phá thì sẽ không thể giải quyết được những vấn đề rất lớn mà Đảng, Nhà nước và xã hội đang mong đợi”, người đứng đầu ngành Nội vụ nhấn mạnh.

Để có hệ thống công chức, viên chức đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ trưởng lưu ý toàn ngành phải đổi mới tư duy, đổi mới phương thức, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành.

Cùng với đó, tập trung cao độ, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực của ngành, trên cơ sở rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để tiếp tục bổ sung, tích hợp, hoàn thiện và tăng cường phân cấp, phân quyền, tháo gỡ khó khăn, chướng ngại vật.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để khơi thông những điểm nghẽn, vướng mắc để thúc đẩy ngành phát triển, nhất là những lĩnh vực khó khăn như tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ công vụ, viên chức, … thu hút, trọng dụng nhân tài, cải cách hành chính. .

Thu Hằng

Bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử lần đầu khi nâng tuổi nghỉ hưu

Bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử lần đầu khi nâng tuổi nghỉ hưu

Bộ Chính trị đồng ý lấy tuổi nghỉ hưu thực tế của cán bộ (nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi) làm cơ sở xác định điều kiện về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ.

.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/bo-truong-pham-thi-thanh-tra-bo-may-hien-con-qua-cong-kenh-tang-nac-752279.html

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button