Tin Tức

Cán bộ dám nghĩ, dám làm có thể được bổ nhiệm vượt cấp

Đây là đề xuất tại dự thảo Nghị định quy định khuyến khích và bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. bộ Nội vụ dịch vụ xuất bản.

Cán bộ doanh nghiệp có thể được bổ nhiệm vượt cấp - Ảnh 1.

Bộ Nội vụ đề xuất quy hoạch, bổ nhiệm vượt cấp vì cán bộ dám nghĩ, dám làm

Theo Bộ Nội vụ, đổi mới, sáng tạo luôn là chủ trương đúng đắn, cần thiết trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Công tác quản lý nói riêng chưa phát huy hết năng lực, tinh thần đổi mới, sáng tạo, thậm chí còn e ngại trách nhiệm hình sự, kỷ luật khi có khuyết điểm, vi phạm.

Trong khi đó, chưa có cơ chế, chính sách đủ mạnh để khuyến khích cán bộ và nhất là thiếu cơ chế bảo vệ cán bộ đối với những trường hợp có những quyết định sáng tạo, đột phá nhưng có sai sót.

Vì vậy, Bộ Nội vụ cho rằng việc ban hành nghị định này là cần thiết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, tạo hành lang pháp lý để khuyến khích, bảo vệ đội ngũ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thách thức, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung, đồng thời góp phần ngăn chặn, xử lý những cán bộ lợi dụng chính sách trên để làm sai, vụ lợi các hoạt động.

Một trong những nội dung trong dự thảo được nhiều người quan tâm là các hình thức khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Theo đó, dự thảo nêu rõ, cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, khi có đề án, kế hoạch, đề án đổi mới được thông qua và triển khai thực hiện. Hiện nay việc tạo ra sự thay đổi tích cực được khuyến khích dưới các hình thức sau:

Được khen thưởng trước tập thể cơ quan, đơn vị và được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng Thưởng. Trong đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cuối năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Được ưu tiên, tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ.

Được quy hoạch, bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn chức vụ đang giữ hoặc bổ nhiệm, quy hoạch vượt cấp.

Cơ quan quản lý trực tiếp cán bộ có hình thức ghi chép, áp dụng và nhân rộng, bảo vệ kết quả đổi mới, sáng tạo; tạo điều kiện, giúp đỡ về vật chất, tinh thần và các hình thức khuyến khích khác phù hợp với tổ chức, hoạt động và vị trí địa lý của cơ quan, đơn vị nơi cán bộ công tác.

Dự thảo cũng quy định, cán bộ có ý tưởng, phát minh, sáng chế, sáng kiến ​​ngoài phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao được khuyến khích thực hiện và bảo hộ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, khoa học và công nghệ. khoa học và công nghệ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Khuyến khích cán bộ công khai, minh bạch

Việc đề bạt, bảo vệ cán bộ phải được tiến hành kịp thời, dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định; bảo đảm điều kiện áp dụng, đúng đối tượng, trình tự theo quy định tại Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Những cán bộ có tư tưởng, cách làm mới, mạnh dạn đột phá, tháo gỡ nút thắt, nút thắt và những vấn đề chưa có quy định hoặc quy định nhưng còn phù hợp với thực tế thì được khuyến khích, bảo vệ. không trái Hiến pháp và Điều lệ Đảng.

Cán bộ nào lợi dụng chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ để làm hoặc bao che cho việc vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì bị xử lý nghiêm minh theo quy định. dưới luật.

Ngoài ra, dự thảo quy định trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp, người đứng đầu cơ quan quản lý các cấp xây dựng cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ có tài năng. Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm… phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của cơ quan được giao quản lý. Phổ biến pháp luật, tập huấn các quy định của pháp luật về khuyến khích và bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung theo thẩm quyền quản lý.

Nguồn: https://thanhnien.vn/can-bo-dam-nghi-dam-lam-co-the-duoc-bo-nhiem-vuot-cap-185230327120610693.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button