Giáo Dục

Cần hướng dẫn các chuẩn mực về văn hoá đạo đức trên không gian mạng

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: KHU

Hội nghị được tổ chức theo hình thức đối mặt kết hợp trực tuyến với 64 điểm cầu trên cả nước. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý: Thời gian qua, Bộ GD & ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, từ đó các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. xây dựng Bộ quy tắc ứng xử. Việc lồng ghép giáo dục văn hóa học đường trong chương trình giáo dục chính khóa đang dần trở nên phù hợp và hiệu quả. Đã tiến hành đổi mới việc dạy và học các môn đạo đức, giáo dục công dân, sinh hoạt Đoàn, Đội; tăng cường liên hệ với thực tiễn, gắn với những tấm gương người thật việc thật; đề cao trách nhiệm của nhà giáo tham gia giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, giáo viên phải gương mẫu mọi lúc mọi nơi.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa thực sự sâu sát, quyết liệt. Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội chưa chặt chẽ; Vai trò của các tổ chức đoàn thể trong trường học chưa được phát huy đầy đủ. Cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường của nhiều cơ sở giáo dục chưa xanh, sạch, đẹp. Ý thức giữ gìn môi trường của một bộ phận học sinh còn hạn chế.

Nội dung, phương pháp giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh chậm được đổi mới. Kỷ cương học đường ở một số cơ sở giáo dục chưa được quan tâm đúng mức, còn có biểu hiện lệch chuẩn về văn hóa ứng xử. Vấn nạn bạo lực học đường, bệnh thành tích, thiếu trung thực trong giáo dục vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt công tác xây dựng văn hóa học đường, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị và toàn ngành giáo dục tiếp tục quán triệt sâu sắc và được nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò quan trọng của việc xây dựng văn hóa học đường và kiên trì tổ chức thực hiện, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra. Nghiên cứu, hoàn thiện lý luận, khoa học, thực tiễn và tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Phát huy dân chủ và vai trò của cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục, các thầy, cô giáo trong việc xây dựng văn hóa học đường. Tập trung xây dựng một số mô hình điểm và nhân rộng các mô hình hay. Thường xuyên theo dõi, động viên, đôn đốc kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện xây dựng văn hóa trường học để kịp thời định hướng, điều chỉnh cho phù hợp.

Ủy ban Văn hóa – Giáo dục của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Gắn việc xây dựng và tổ chức thực hiện văn hóa học đường với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nói chung và việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục nói riêng. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống trong các chương trình giáo dục và đào tạo.

Phát huy vai trò quan trọng của nhà trường trong việc tạo dựng các giá trị văn hóa và thiết lập, củng cố, hoàn thiện các nguyên tắc ứng xử. Tập trung xây dựng và hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực về văn hóa đạo đức, ứng xử trong nhà trường, ngoài nhà trường và trên không gian mạng. Xây dựng bộ tiêu chí về môi trường văn hóa học đường xanh, sạch, đẹp, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, thân thiện. Lấy con người làm trung tâm, ưu tiên bồi dưỡng phẩm chất yêu nước, trung thực, tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy năng lực tự học, tự chủ, tự tôn, tự chịu trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh, tư duy phản biện, tác phong làm việc khoa học.

Huy động các nguồn lực đầu tư để hoàn thiện và bảo đảm các thiết chế văn hóa trong nhà trường như thư viện, nhà văn hóa, sân vận động, …; tăng cường các điều kiện hạ tầng, cơ sở vật chất, cập nhật các tiêu chuẩn xây dựng trường học đảm bảo phù hợp sinh thái với môi trường giáo dục. Có các giải pháp huy động sự tham gia tích cực của gia đình, cộng đồng và xã hội; phát huy vai trò của học sinh, sinh viên trong việc xây dựng văn hóa học đường.

Bộ GD & ĐT cần phát huy tốt vai trò chủ trì tham mưu, phối hợp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó cần phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, Hội Khuyến học trong việc xây dựng nhà trường. văn hóa. , đặc biệt là các cơ quan được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ tại Chỉ thị 08.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc, tích cực chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm học 2022-2023.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD & ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng: “Xây dựng và phát triển văn hóa học đường phải được coi là một trong những nhiệm vụ lớn, trọng tâm, quan trọng của toàn ngành giáo dục, ở từng cấp học, địa phương và ở mỗi ở đó, con người phải là trung tâm và phải quản lý việc phát triển con người trong mọi hoạt động của nhà trường ”.

Ngành giáo dục đang thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018, chú trọng phát triển phẩm chất và năng lực của người học, lấy dạy học làm nội dung chính. Việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới là giải pháp toàn diện nhằm củng cố, nâng cao phẩm chất văn hóa và phát triển con người. Trong đó, văn hóa học đường là môi trường quan trọng để rèn luyện nhân cách, giáo dục người học trở thành con người phát triển toàn diện về đức – trí – thể – mỹ, yêu nước, tự hào, tự trọng. tôn trọng dân tộc, có ý thức, trách nhiệm cao với đất nước, gia đình và cộng đồng.

Với vai trò quản lý nhà nước, Bộ GD & ĐT đã và đang tích cực tham mưu cho Chính phủ về chủ trương, trực tiếp ban hành nhiều chính sách nhằm từng bước thực hiện công tác văn hóa học đường, hướng tới giải quyết các vấn đề. về hệ thống giá trị và các nguyên tắc cơ bản của hành vi học đường trong dài hạn.

Đặc biệt, ngày 1/6/2022, Bộ GD & ĐT đã kiến ​​nghị Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 08 / CT-TTg về việc tăng cường thực hiện xây dựng văn hóa học đường. Chỉ thị là cơ sở để tạo ra những chuyển biến tích cực về văn hóa học đường trong thời gian tới.Nguồn: https://baotintuc.vn/giao-duc/can-huong-dan-cac-chuan-muc-ve-van-hoa-dao-duc-tren-khong-gian-mang-20220822170736457.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button