Đời Sống

Cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ tại 03 địa điểm thuộc tỉnh Hải Dương

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2038 / QĐ-BVHTTDL cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương phối hợp với Hội Khảo cổ học Việt Nam thăm dò, khai quật khảo cổ học tại 03 địa điểm, gồm: Sùng Chùa Nghiêm, phường Phả Lại. , Chùa Huyền Thiên, Phường Vạn An và Chùa Thanh Mai, Xã Hoàng Hoa Thám, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.

Thời gian thăm dò, khai quật từ ngày 15 tháng 7 năm 2021 đến ngày 15 tháng 10 năm 2021. Diện tích thăm dò, khai quật là 420m2, trong đó thăm dò là 20m2 và khai quật là 400m2.

Cụ thể: thăm dò 10m2 tại chùa Sùng Nghiêm và 10m2 tại chùa Huyền Thiên; khai quật 400m2 tại chùa Thanh Mai. Chủ nhiệm cuộc thăm dò và khai quật là ông Bùi Văn Liêm, thuộc Hội Khảo cổ học Việt Nam.

Trong thời gian thăm dò, khai quật, cơ quan cấp phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho người dân về công tác bảo vệ di sản văn hóa tại địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thống nhất của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Các hiện vật thu được trong quá trình thăm dò, khai quật, Bảo tàng tỉnh Hải Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn để tránh hư hỏng, mất mát hiện vật, báo cáo Bộ trưởng. Văn hóa, Thể thao và Du lịch có kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị của các hiện vật đó.

Sau khi kết thúc công tác thăm dò, khai quật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương và Hội Khảo cổ học Việt Nam phải báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã thăm dò, khai quật trong kỳ. trong 01 (một) tháng và báo cáo khoa học trong 01 (một) năm gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nguồn: https://toquoc.vn/cap-phep-tham-do-khai-quat-khao-co-tai-03-dia-diem-thuoc-tinh-hai-duong-1920216710833491.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button