Thế Giới

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh


Chú thích ảnh
Khu liên hợp điện năng lượng tái tạo của Tập đoàn Trung Nam đầu tư tại huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận). Ảnh: Công Thư / TTXVN

Mục tiêu chung của Chiến lược là tăng trưởng xanh góp phần thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nhằm đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng xã hội; hướng tới một nền kinh tế xanh, trung hòa với các-bon và góp phần thực hiện mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.

Xanh hóa nền kinh tế

Chiến lược đặt ra mục tiêu giảm cường độ phát thải khí nhà kính tính theo tỷ lệ phần trăm GDP; phấn đấu đến năm 2030, cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP giảm ít nhất 15% so với năm 2014; Đến năm 2050, cường độ phát thải khí nhà kính tính theo tỷ lệ phần trăm GDP sẽ giảm ít nhất 30% so với năm 2014.

Chiến lược đặt ra mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hóa các thành phần kinh tế, áp dụng mô hình kinh tế vòng tròn thông qua khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên và năng lượng dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, phát triển cơ sở hạ tầng bền vững nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát huy lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Mục tiêu chính là đến năm 2030, mức tiêu thụ năng lượng sơ cấp trên GDP bình quân giai đoạn 2021-2030 giảm 1,0 – 1,5% / năm; tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng nguồn cung cấp năng lượng sơ cấp đạt 15 – 20%; kinh tế số đạt 30% GDP; tỷ lệ che phủ rừng ổn định 42%; tối thiểu 30% tổng diện tích cây trồng cạn được tưới áp dụng các biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Xây dựng lối sống xanh

Chiến lược hướng tới xây dựng lối sống xanh kết hợp với lối sống đẹp truyền thống nhằm tạo ra một cuộc sống chất lượng cao, hài hòa với thiên nhiên. Thực hiện đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững; tạo dựng văn hóa tiêu dùng bền vững trong bối cảnh hội nhập với thế giới.

Mục tiêu chính là đến năm 2030, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt của thành phố được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định đạt 95%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp so với chất thải được thu gom là 10%; tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định đạt trên 50% đối với đô thị loại II trở lên và 20% đối với các loại đô thị khác; tỷ lệ vận tải hành khách công cộng tại các đô thị đặc biệt và đô thị loại I tối thiểu đạt 20% và 5%; tỷ lệ xe buýt sử dụng năng lượng sạch tại các đô thị đặc biệt đạt tối thiểu 15% trên tổng số xe buýt đang hoạt động và 10% xe buýt mới tại các đô thị loại I; tỷ lệ mua sắm công xanh trong tổng số mua sắm công đạt tối thiểu 35%; ít nhất 10 thành phố phê duyệt và triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển đô thị tăng trưởng xanh, hướng tới thành phố thông minh bền vững.

Chiến lược cũng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, đảm bảo bình đẳng về điều kiện và cơ hội để phát huy năng lực và thụ hưởng thành quả của sự phát triển. không để lại ai phía sau trong quá trình chuyển đổi màu xanh lá cây.

Mục tiêu chính là đến năm 2030, chỉ số phát triển con người (HDI) đạt trên 0,75; 100% tỉnh, thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý chất lượng không khí cấp tỉnh; tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế tối thiểu 70%.

Chú thích ảnh
Sản xuất và lắp ráp tấm pin quang điện mặt trời tại Công ty TNHH Sản xuất Canada Solar Việt Nam, do Canada đầu tư, tại Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng. Minh họa: Danh Lam / TTXVN

Định hướng chiến lược

Định hướng chung của Chiến lược là tập trung nỗ lực tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, giảm cường độ phát thải khí nhà kính thông qua khai thác, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả, tiết kiệm. nguồn lực dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, phát triển cơ sở hạ tầng xanh và bền vững, xây dựng lối sống xanh, bảo đảm chuyển đổi xanh trên cơ sở nguyên tắc, bình đẳng, hòa nhập và khả năng chống chịu trong toàn bộ nền kinh tế.

Về định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực trọng điểm, Chiến lược nhằm nâng cao hiệu suất, hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm tiêu hao năng lượng trong hoạt động sản xuất, vận tải, thương mại và công nghiệp; thúc đẩy khai thác hiệu quả và tăng tỷ trọng các nguồn năng lượng tái tạo và năng lượng mới trong sản xuất và tiêu thụ năng lượng quốc gia.

Phát triển nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp hữu cơ sạch, bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản xuất nông nghiệp thông qua việc điều chỉnh, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng. , lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và áp dụng quy trình, công nghệ sử dụng tiết kiệm, hiệu quả giống, thức ăn, vật tư nông nghiệp, tài nguyên …

Chiến lược sẽ từng bước hạn chế các ngành kinh tế phát sinh lượng lớn chất thải, gây ô nhiễm và suy thoái môi trường, tạo điều kiện phát triển các ngành sản xuất xanh mới. Thúc đẩy các thành phần kinh tế xanh phát triển nhanh để tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, làm giàu vốn tự nhiên; thúc đẩy đô thị hóa theo hướng thành phố thông minh, bền vững, chống chịu với biến đổi khí hậu, bảo đảm hiệu quả kinh tế sinh thái, thuận lợi cho phát triển giao thông công cộng, tăng sức hấp dẫn. , cạnh tranh và thân thiện với môi trường, tiết kiệm thời gian đi lại…

Source link

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button