Giáo Dục

Chín nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2022 – 2023

Chú thích ảnh
Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các trường trong ngày hội tuyển sinh 2022. Ảnh: Nguyễn Thùy Dương / TTXVN

Nhiệm vụ đầu tiên là các cơ sở giáo dục đại học phải nâng cao năng lực thực thi pháp luật của đội ngũ cán bộ quản lý của mình.

Theo đó, các cơ sở giáo dục đại học phải quán triệt, phổ biến, tập huấn kỹ về nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; Xây dựng và ban hành các quy chế, văn bản của đơn vị theo thẩm quyền, đúng quy định hiện hành; Củng cố công tác thanh tra, pháp chế và tăng cường năng lực cho đội ngũ thanh tra, cán bộ pháp chế ở cơ sở. Các cơ sở giáo dục đại học cần có cơ chế giám sát việc tuân theo pháp luật, việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục đại học và trách nhiệm giải trình; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hiện đại cho thành viên hội đồng quản trị và cán bộ chủ chốt nhà trường.

Nhiệm vụ thứ hai là các cơ sở giáo dục đại học phải hoàn thiện tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực quản trị đại học theo quy định của pháp luật. Cụ thể, các cơ sở giáo dục đại học cần tăng cường rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của trường (đúng về thành phần, đủ về số lượng) đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; Chủ động xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế hoạt động của hội đồng trường và các quy chế nội bộ khác của nhà trường. Trong đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp giữa BGH nhà trường với BGH theo đúng quy chế; phân công rõ vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của từng cơ sở, từng thành viên trong hội đồng trường.

Nhiệm vụ thứ ba: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hoàn thiện phương thức tuyển sinh vào năm 2023 và xác định phương hướng, định hướng tuyển sinh từ năm 2025.

Nhiệm vụ thứ tư: Các cơ sở giáo dục đại học tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hệ thống quản lý, trong dạy và học.

Nhiệm vụ thứ năm: Các cơ sở giáo dục đại học cần tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng và quản lý. Cụ thể, các cơ sở đào tạo tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống, đảm bảo chất lượng bên trong; khắc phục những tồn tại trong việc thực hiện công tác tuyển sinh và liên kết đào tạo; Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện và dữ liệu điện tử, phòng thí nghiệm, thực hành …; Phát triển đội ngũ giảng viên, tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn giáo dục đại học. Đẩy mạnh kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Cơ sở giáo dục đại học thực hiện trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch thông tin theo quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng phần mềm quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm định chất lượng giáo dục đại học để quản lý việc thực hiện tại các cơ sở giáo dục đại học và tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

Thứ sáu: Các cơ sở giáo dục đại học cần tăng cường phát triển các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, một trong những nội dung quan trọng là thúc đẩy hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh của giảng viên và người học; Bảo đảm tính học thuật liêm chính, khách quan, trung thực và thực chất trong hoạt động khoa học và công nghệ; Chủ động xây dựng cơ chế phù hợp để thu hút các nguồn lực bên ngoài đầu tư cho khoa học và công nghệ…

Thứ bảy: Các cơ sở giáo dục đại học đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Cụ thể, các trường cần mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; xây dựng các chương trình, dự án hợp tác có chất lượng với các đối tác nước ngoài, rà soát các chương trình liên kết đào tạo đảm bảo đúng quy định, chú trọng lựa chọn đối tác có uy tín; Thu hút các lưu học sinh, các nhà khoa học có uy tín ở nước ngoài đến học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học; cử giảng viên đi đào tạo ở nước ngoài theo các chương trình học bổng, hợp tác song phương …

Thứ tám: Các cơ sở giáo dục đại học cần đổi mới và tăng cường công tác thanh tra; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, tránh phức tạp, khiếu kiện vượt cấp; là công cụ đắc lực trong điều hành trường học của hội đồng nhà trường, ban giám hiệu; Kiểm tra nội bộ tập trung: Việc ban hành các văn bản nội bộ; tổ chức cán bộ; tuyển sinh, quản lý đào tạo, quản lý văn bằng, chứng chỉ; ngành đào tạo mở, các điều kiện đảm bảo chất lượng; trình độ và phương pháp đào tạo; hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác trong nước và quốc tế; thu chi tài chính, học phí, đầu tư mua sắm cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản; trách nhiệm giải trình xã hội …

Thứ 9: Đẩy mạnh truyền thông về giáo dục đại học.Nguồn: https://baotintuc.vn/giao-duc/9-nhiem-vu-trong-tam-cua-giao-duc-dai-hoc-nam-hoc-2022-2023-20220912202231035.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button