Tin Tức

Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn

Sáng 4/11, tại Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn ( 4 tháng 11 năm 1831 – 4 tháng 4). 11/2021) và được nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Phát biểu ôn lại truyền thống 190 năm thành lập tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn nêu rõ, Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới Đông Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược về kinh tế. , xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước.

Chủ tịch nước đến Lạng Sơn dự lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Gia Tường

Trong suốt chiều dài lịch sử, nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn luôn phát huy truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất trong chống giặc ngoại xâm, cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo trong lao động. sản xuất, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Từ khi thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách. , khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh và đã đạt được những thành tựu quan trọng.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Kinh tế cửa khẩu đóng vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Lạng Sơn có gần 3.000 doanh nghiệp thường xuyên tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, tổng kim ngạch xuất khẩu qua địa bàn tăng bình quân hàng năm 6,1%. Tỉnh Lạng Sơn đã hình thành một số vùng sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa tập trung; mật độ che phủ rừng đạt 63%.

Lạng Sơn hiện có 65/181 xã đạt chuẩn nông thôn mới; diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc; tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn 7,88%.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những nỗ lực, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã đạt được. đạt được trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.

Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu ra những khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế tỉnh Lạng Sơn hiện nay. Theo đó, tăng trưởng kinh tế của Lạng Sơn vẫn chưa thực sự bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội chưa đáp ứng yêu cầu, thu nhập của người dân còn thấp. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, môi trường kinh doanh còn nhiều khó khăn.

Thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chủ tịch nước thăm Lạng Sơn nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ôn lại 190 năm phát triển của tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Gia Tường

Thứ nhất, Lạng Sơn cần thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng thời đảm bảo kế hoạch chung của cả nước. người dân sống, không làm gián đoạn chuỗi cung ứng sản xuất, kinh doanh để có khả năng phục hồi lâu dài và thích ứng an toàn với dịch bệnh.

Muốn vậy, lãnh đạo tỉnh cần chủ động đi trước một bước trong việc chuẩn bị nguồn lực và tổ chức hệ thống điều trị, chăm sóc người bệnh sớm, từ xa, từ cơ sở; Tiêm chủng thông minh và hiệu quả.

Mặt khác, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nền hành chính hiện đại, năng động, hiệu lực, hiệu quả; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm chi phí kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Hai là, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động mọi nguồn lực để khai thác, sử dụng có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là lợi thế về vị trí địa lý thuận lợi trong hợp tác, giao thương kinh tế với các nước trong khu vực và quốc tế.

Tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ logistics, tranh thủ chống dịch tốt, không phải cách xa xã hội để tăng tốc, tận dụng tối đa gói kích cầu trong chương trình phục hồi kinh tế, đặc biệt là chương trình đầu tư công để nhanh chóng cải thiện. hệ thống hạ tầng giao thông, đô thị, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển mạnh mẽ thương mại – dịch vụ, logistics. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, chuyển đổi kỹ thuật số.

Chủ tịch nước thăm Lạng Sơn nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan gian hàng đặc sản xứ Lạng. Ảnh: Gia Tường

Thứ ba, quan tâm phát triển văn hóa – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, chú trọng phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tập trung vào giải quyết việc làm; thực hiện các mô hình giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và chính sách bình đẳng giới. Chăm lo các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, nâng cao đạo đức xã hội, ý thức pháp luật, xây dựng nền văn hóa, con người Lạng Sơn phát triển toàn diện, hướng tới chân – thiện – mỹ, có khát vọng vươn lên đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới.

Bốn là, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định, chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh.

Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, an ninh biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Duy trì và phát triển quan hệ truyền thống tốt đẹp, thúc đẩy hợp tác thương mại xuyên biên giới với Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) và các địa phương khác của Trung Quốc, tạo môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội.

Chủ tịch nước đến Lạng Sơn dự lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Gia Tường

Thứ năm, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và uy tín ở cơ sở.

Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, đường lối phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, buôn lậu, gian dối.

Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời kỳ đổi mới; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Nhân kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tặng tỉnh Lạng Sơn phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhất.

.

Nguồn: https://danviet.vn/chu-tich-nuoc-du-le-ky-niem-190-nam-ngay-thanh-lap-tinh-lang-son-20211104140548508.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button