Thế Giới

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức


Mục tiêu cuối cùng là phục vụ lợi ích của Quốc gia

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. ; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó ”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ.

Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn các đại biểu Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV.

“Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm nặng nề đối với cá nhân tôi” – Chủ tịch Quốc hội bày tỏ, đồng thời nguyện sẽ cống hiến hết sức mình, cùng toàn thể Quốc hội, toàn thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp 75 năm Quốc hội Việt Nam.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội vì mục tiêu cuối cùng là phục vụ lợi ích Quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân; phát huy cao độ dân chủ, đoàn kết, thượng tôn pháp luật, liêm chính, công khai, minh bạch, nâng cao tính chuyên nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trên cả công tác lập pháp và giám sát. tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

tuyen the jpg2
Toàn cảnh buổi làm việc chiều 20/7

Trên cơ sở nhận thức sâu sắc, kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, không ngừng nâng cao chất lượng công tác lập pháp, kỷ luật, quy trình xây dựng pháp luật, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, ổn định, khả thi, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp của hệ thống pháp luật và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ. tạo sự phát triển bền vững của đất nước, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả cùng với việc tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của Nhân dân; bảo đảm quyền con người, quyền công dân;

Đẩy mạnh cải cách tư pháp; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường trật tự, kỷ cương xã hội; hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển đất nước, nhất là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, bình đẳng cho các thành phần kinh tế; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; tăng cường hội nhập quốc tế.

Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác giám sát, coi đây là khâu then chốt, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

tuyen the jpg1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu nhậm chức

Quốc hội luôn đồng hành cùng dân tộc

Theo Chủ tịch Quốc hội, nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn, tăng cường hoạt động chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động giải trình tại Quốc hội. Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội, trọng tâm là giám sát việc thi hành pháp luật và giám sát việc thực hiện các kiến ​​nghị sau giám sát, gắn với trách nhiệm giải trình của tổ chức, cá nhân. có liên quan, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.

Tăng cường giám sát việc xử lý đơn, thư, khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến ​​nghị của cử tri. Tiếp tục hoàn thiện và tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, đồng thời nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện cơ chế giám sát và lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Không ngừng đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước về tổ chức bộ máy và cán bộ cấp cao của Nhà nước; về mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế – xã hội, chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia.

Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và các quyết sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch gắn với trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực tài chính. – ngân sách.

Nâng cao chất lượng các quyết sách cơ bản về chính sách đối ngoại; tiếp tục tăng cường đối ngoại Quốc hội gắn với ngoại giao của Đảng, Nhà nước và ngoại giao nhân dân, góp phần nâng cao uy tín của Quốc hội và vị thế của đất nước trên trường quốc tế; tiếp thu những kinh nghiệm hay về tổ chức và hoạt động của các Quốc hội trên thế giới, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động của Quốc hội. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư vấn, giúp việc và phục vụ của Quốc hội; chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân; đổi mới và tăng cường công tác tiếp xúc cử tri, hiệp thương, lắng nghe ý kiến, gắn bó với cử tri.

Nhấn mạnh chặng đường phát triển vẻ vang 75 năm qua, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội Việt Nam luôn khẳng định là nơi có trí tuệ, bản lĩnh và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. dân tộc, thể hiện ý chí, nguyện vọng của cử tri luôn đồng hành cùng dân tộc trong mọi giai đoạn cách mạng, luôn hoàn thành tốt sứ mệnh và trách nhiệm của mình.

tuyen the jpg3
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, cùng với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội nguyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu không ngừng, cầu thị. , nghiêm túc lắng nghe, phát huy dân chủ; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan hữu quan; củng cố lòng tin và sự ủng hộ của Nhân dân, cử tri cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, trí thức, bạn bè quốc tế, với sự đồng hành của các cơ quan truyền thông, báo chí.

“Với sức mạnh tổng hợp to lớn đó, tôi tin tưởng Quốc hội Việt Nam khóa XV sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó”, Chủ tịch Quốc hội nói.

.Source link

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button