Kinh Doanh

Cương quyết xóa bỏ “xin – cho”, tạo khí thế, quyết tâm mới trong đầu tư phát triển

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều 20/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với các bộ, ngành để đánh giá kết quả đầu tư của chính phủ trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và dự kiến ​​kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2026 chuẩn bị báo cáo cấp có thẩm quyền về nội dung này.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Minh Khải, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và lãnh đạo các Bộ: Công an, Tài chính, Giao thông vận tải. Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp.

Nhiều chuyển biến tích cực trong giai đoạn 2016 – 2020

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, giai đoạn 2016-2020, thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, trên cơ sở tổng vốn 2 triệu tỷ đồng và các nguyên tắc, tiêu chí đã được Quốc hội thông qua. , Chính phủ đã giao kế hoạch trung hạn cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương bằng 90,8% tổng vốn được Quốc hội thông qua. Tổng số dự án được giao kế hoạch trung hạn là 11.100 dự án, giảm một nửa so với giai đoạn 2011-2015. Giải ngân bình quân hàng năm đạt khoảng 83,4% kế hoạch được giao, năm 2020 đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất, hơn 97,46%.

Thể chế pháp luật về đầu tư công ngày càng được hoàn thiện, quy định rõ hơn về trình tự, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm của các cấp, các ngành, người đứng đầu, phân cấp, tạo quyền chủ động và chịu trách nhiệm về đầu tư công. trách nhiệm về hiệu quả đầu tư công.

Kỳ vừa qua cũng đã cân đối đủ vốn để thanh toán hết nợ đọng xây dựng cơ bản. Ngân sách trung ương Từ giai đoạn trước không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2016 – 2020.

Hiệu quả đầu tư công từng bước được nâng cao, hạn chế dần đầu tư dàn trải, phân tán, số lượng dự án cấp mới giảm dần, tập trung đầu tư hoàn thành các dự án dở dang, tỷ lệ dự án hoàn thành trong kỳ đạt 66,2%. Hiệu quả kinh tế – xã hội của đầu tư nói chung và đầu tư công nói riêng được nâng cao, góp phần huy động lượng lớn vốn đầu tư toàn xã hội, đạt khoảng 9,2 triệu tỷ đồng, bằng 33,7% GDP, đạt mục tiêu Quốc gia đề ra. Hội và cao hơn kỳ trước.

Giải ngân vốn đầu tư công từng bước được cải thiện, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhất là năm 2020 nền kinh tế tăng trưởng tích cực trong bối cảnh dịch COVID-19. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được đầu tư hoàn thiện thêm một bước, nhiều công trình kết cấu hạ tầng được đầu tư từ giai đoạn trước thuộc các ngành, lĩnh vực trọng điểm đã hoàn thành trong giai đoạn này.

Tuy nhiên, đầu tư công trung hạn giai đoạn vừa qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Một số quy định còn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phân cấp chưa triệt để. Trình tự, thủ tục và thẩm quyền liên quan đến đầu tư công còn một số tồn tại như kế hoạch cứng nhắc, thiếu linh hoạt, mất thời gian báo cáo cấp có thẩm quyền. Bên cạnh nguyên nhân khách quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư coi nguyên nhân chủ quan là chính.

Làm rõ hơn nội dung báo cáo, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, giai đoạn 2011-2016 có 22.000 dự án đầu tư công, nhưng giai đoạn 2016 – 2020 giảm còn 11.000 dự án. “Đây là cuộc cách mạng lớn của nhiệm kỳ qua và sẽ được tiếp tục, dự kiến ​​giai đoạn 2021-2026 chỉ còn khoảng 6.400 dự án”, Bộ trưởng nói.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vướng mắc pháp lý cần được giải quyết. Trong giai đoạn tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đẩy mạnh phân cấp mạnh hơn, rõ ràng hơn, nâng cao chất lượng lập dự án trên địa bàn …

Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ cho rằng, trong giai đoạn mới cần đẩy mạnh thu hút các nguồn lực xã hội, tiếp tục cơ cấu lại đầu tư công để giữ vai trò chủ đạo, huy động vốn đầu tư ngoài nhà nước. . Tiếp tục hoàn thiện hơn nữa cơ chế, chính sách đầu tư công, khơi thông các điểm nghẽn về thể chế, đẩy mạnh phân cấp gắn với năng lực và trách nhiệm thực hiện …

Quyết tâm xóa bỏ tình trạng xin - cho, tạo tinh thần, quyết tâm mới trong đầu tư phát triển - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, cần động viên, bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để các bộ, cơ quan, địa phương phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo. , tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường giám sát, kiểm tra

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được trình bày khoa học, bài bản, rõ ràng, dễ theo dõi. Thành tựu của đầu tư công trong 5 năm qua là nhờ sự chung sức, đồng lòng của nhiều cơ quan, đơn vị cả nước, trong đó có vai trò của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ đã có nhiều đổi mới, nỗ lực trong việc hoàn thiện thể chế, giảm tình trạng “xin cho”, giảm tiêu cực.

Cùng với những nội dung, quan điểm, định hướng trong báo cáo và các ý kiến ​​phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi ý, nhấn mạnh thêm một số nội dung để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn thiện báo cáo. , đồng thời xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để đôn đốc, chỉ đạo công tác này.

Theo đó, tiếp tục cập nhật những số liệu mới nhất, đánh giá cụ thể hơn những kết quả đạt được so với mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng năm 2016, Nghị quyết của Quốc hội, đặc biệt là việc triển khai các dự án lớn như sân bay Long Thành. , Cao tốc Bắc Nam, … Báo cáo cần nêu rõ những bộ, cơ quan, địa phương làm tốt, những điểm chưa tích cực, nguyên nhân các dự án chậm tiến độ. dự án, bài học kinh nghiệm.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 phải bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và chương trình hành động của Chính phủ.

“Tăng cường hợp tác công tư để huy động mọi nguồn lực cho phát triển, tập trung vào 3 khâu đột phá chiến lược, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kéo dài, kiên quyết xóa bỏ“ xin cho ”, chống tiêu cực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cùng với việc thiết kế công cụ để tăng cường giám sát, kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc có thể xảy ra về quy định, cải cách thủ tục hành chính, bổ sung những quy định cần thiết ”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng với đó, phải động viên, bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để các bộ, cơ quan, địa phương phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường. , không trông chờ, ỷ lại và không quá thận trọng.

Những vấn đề “chín muồi”, rõ ràng, được chứng minh là đúng trên thực tế, được thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình thì tiếp tục triển khai; Đối với những vấn đề chưa quy định, vượt quy định thì mạnh dạn làm thí điểm, vừa học vừa làm, từng bước mở rộng, không cầu toàn, không nóng vội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan rà soát kỹ lưỡng, tiếp tục cắt giảm số lượng các dự án trong kế hoạch đầu tư công đã định trong giai đoạn tiếp theo để tập trung thêm nguồn lực, kiên quyết cắt bỏ các dự án không cần thiết, kém hiệu quả. Đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, các dự án lớn, quan trọng quốc gia, có ý nghĩa liên vùng, tác động lan tỏa, tạo dư địa phát triển mới, đồng thời quan tâm đến các công trình an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh một số quan điểm trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông – vấn đề được nhiều ý kiến ​​đề cập tại cuộc họp và cũng là “điểm nghẽn” lớn trong phát triển hiện nay.

Theo đó, cần đẩy mạnh triển khai các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên nguyên tắc hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư, người dân và chia sẻ rủi ro.

Quan điểm xuyên suốt là dự án đi đến đâu thì địa phương là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, địa phương phải lo kinh phí và chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng cho các dự án. Căn cứ vào tình hình cụ thể, Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần kinh phí xây lắp các công trình. Vốn nhà nước đóng vai trò là “vốn mẹ” và sẽ giữ vai trò chủ đạo của các nguồn vốn khác.

Thực tế cũng cho thấy, trước khi giải phóng mặt bằng, các dự án khó thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư, nhưng sau khi có mặt bằng sạch, dự án sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều đối với các nhà đầu tư. thứ tư. Người đứng đầu Chính phủ cho biết, lãnh đạo nhiều địa phương khẳng định sẵn sàng triển khai ngay cách làm này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên Tivi trực tuyếnVTVGo!

.

Nguồn: https://vtv.vn/kinh-te/cuong-quyet-xoa-bo-xin-cho-tao-khi-the-quyet-tam-moi-trong-dau-tu-phat-trien-20210521115104578.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button