Thế Giới

Đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới


Theo đó, Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới hàng ngày. năm.

Chú thích ảnh

Phấn đấu đến năm 2030, nhận thức về bình đẳng giới của các nhóm đối tượng trong cộng đồng tăng 10-15% so với năm 2025.

Phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 70% cơ quan truyền thông áp dụng thí điểm và đến năm 2030 có 90% cơ quan truyền thông chính thức áp dụng Bộ chỉ thị giới trên các phương tiện truyền thông.

Đến năm 2025 đạt 95% và đến năm 2030 đạt 100% hương ước, quy ước của cộng đồng được thông qua không phân biệt giới tính.

Để đạt được mục tiêu trên, Chương trình đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và kết quả công tác bình đẳng giới cho cấp ủy Đảng các cấp. chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông phù hợp cho các nhóm đối tượng theo định kỳ và cao điểm hàng năm.

Đồng thời, đổi mới hình thức, phương tiện truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nền tảng kỹ thuật số, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông, huy động các nguồn lực, phương tiện và sự tham gia, hưởng ứng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. người quản lý, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, người có uy tín, ảnh hưởng lớn trong xã hội.

Mở rộng và thúc đẩy giáo dục về bình đẳng giới trong gia đình, nhà trường, cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em; xây dựng và áp dụng bộ chỉ số giới trong truyền thông; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ truyền thông, phóng viên, biên tập viên, phóng viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên truyền thông các cấp.

Tăng cường tuyên truyền về luật pháp, chính sách và những thành tựu, kết quả về bình đẳng giới của Việt Nam với các đối tác quốc tế; tích cực đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch về bình đẳng giới, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới, nhân rộng các mô hình truyền thông về bình đẳng giới có hiệu quả.

Để đưa bình đẳng giới vào chương trình giáo dục nghề nghiệp, Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ của Chương trình. ; xây dựng tài liệu và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng, kiến ​​thức về bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, cán bộ truyền thông, cộng tác viên về bình đẳng giới các cấp.

Đưa bình đẳng giới vào chương trình giảng dạy chính thức của hệ thống giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng kiến ​​thức giới và bình đẳng giới cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tổ chức đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng giáo viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cán bộ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và cán bộ quản lý lao động địa phương.

Hướng dẫn, triển khai chiến dịch truyền thông cao điểm về bình đẳng giới trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 hàng năm.

Source link

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button