Giáo Dục

Đại học Kinh tế TP HCM thành lập 3 trường thành viên

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thành lập 3 trường thành viên, nâng cấp và đổi tên thành Đại học UEH.

Những thay đổi này nằm trong đề án tái cơ cấu Trường Đại học Kinh tế TP.HCM giai đoạn 2021-2025, dự kiến ​​sẽ được công bố vào ngày 27/10, kỷ niệm 45 năm thành lập.

Theo đó, Trường học kinh doanh đào tạo, nghiên cứu trong các lĩnh vực Kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm, Kế toán, Kiểm toán, Du lịch, Khách sạn, Thể thao và Dịch vụ cá nhân. Trường có các khoa Kinh doanh Quốc tế – Tiếp thị, Quản lý, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán và Viện Du lịch.

Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước tập trung vào Kinh tế và Hành vi, Tài chính công, Quản lý Nhà nước, Pháp luật, Môi trường cho các nhà hoạch định chính sách. Trường có các khoa Kinh tế, Luật, Quản lý Nhà nước, Tài chính công; Các Viện Chính sách Công, Nghiên cứu Chính sách Nông nghiệp và Y tế, Công nghệ Bền vững, Kinh tế Môi trường Đông Nam Á, Nghiên cứu Kinh tế Phát triển, Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực.

Trường Công nghệ và Thiết kế nghiên cứu và đào tạo trong các lĩnh vực Toán học – Thống kê, Hệ thống Thông tin Kinh tế, Công nghệ, Máy tính, Đổi mới sáng tạo, Kiến trúc, Quy hoạch và Thiết kế Đa phương tiện. Trường bao gồm các Khoa Toán – Thống kê, Công nghệ Thông tin Kinh doanh; Các Viện Thành phố Thông minh và Quản lý, Đổi mới, Toán học Ứng dụng, Công nghệ Ứng dụng.

Mỗi trường đại học có Ban lãnh đạo, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, các viện nghiên cứu, viện nghiên cứu và đào tạo, các trung tâm và các tổng cục. Giai đoạn 2021-2025, sau khi thành lập 3 trường thành viên, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nâng cấp thành Trường Đại học UEH. Tiếp theo, trường đại học này dự kiến ​​sẽ có thêm trường quốc tế và nâng cấp Phân hiệu Vĩnh Long thành trường đại học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trường đại học này tập trung vào 5 trụ cột gồm đào tạo, nghiên cứu, quản trị, vận hành và kết nối cộng đồng. Tên “UEH” (Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) được lựa chọn vì đây là thương hiệu quen thuộc với nhiều thế hệ giảng viên và người học tại trường.

Bảng tên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM tại cơ sở chính quận 3. Ảnh: Mạnh Tùng

Bảng tên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM tại cơ sở chính ở quận 3. Ảnh: Mạnh Tùng

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh được hợp nhất từ ​​Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (thành lập năm 1976), Trường Đại học Tài chính Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh và Khoa Kinh tế (Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh). Trường là thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1996, 4 năm sau được tách ra, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đây là một trong 14 trường đại học trọng điểm quốc gia được Thủ tướng Chính phủ cho phép tự chủ đại học toàn diện từ năm 2014. Trường có quy mô hơn 30.000 sinh viên, hơn 800 giảng viên, luôn nằm trong tốp các trường đại học. điểm chuẩn Hồ Chí Minh tuyển sinh cao nhất.

Trước, Đại học Khoa học và Công Nghệ Hà Nội quyết định thành lập ba trường gồm Trường Cơ khí, Điện – Điện tử, Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Theo quy định của Luật Giáo dục đại học sửa đổi, cơ sở giáo dục đại học bao gồm đại học, trường đại học và học viện. Trường đại học (đại học quốc gia, đại học vùng) là tổng hợp các trường đại học, viện nghiên cứu thành viên, trường, khoa, phân viện … Trong khi đó, cơ cấu tổ chức của một trường đại học, học viện bao gồm trường, khoa, phân viện, nghiên cứu. các viện.

Hiện cả nước chỉ có 5 trường đại học gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và ba trường đại học ở khu vực Thái Nguyên, Huế và Đà Nẵng.

Mạnh Tùng