Tin Tức

Đảm bảo giá trị pháp lý của giao dịch điện tử

Chú thích ảnh
Hoạt động giao dịch điện tử tại bộ phận một cửa thành phố Đồng Xoài (Bình Phước). Ảnh: Phạm Hậu / TTXVN.

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến ​​nhân dân về dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) nhằm xây dựng Luật thống nhất, tạo hành lang pháp lý hoàn chỉnh để chuyển đổi giao dịch điện tử. chuyển từ môi trường thực sang môi trường số trong tất cả các ngành, lĩnh vực.

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Luật Giao dịch điện tử (GDĐT) đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2006. một luật khung, quy định các vấn đề cụ thể và kỹ thuật phát sinh trong môi trường điện tử. Sau gần 15 năm thi hành, Luật Giáo dục và Đào tạo và các luật chuyên ngành khác tạo hành lang pháp lý hỗ trợ mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), thúc đẩy giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế – xã hội. liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ vào cải cách hành chính.

Mặc dù có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội, tuy nhiên, trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi nhanh chóng, Luật Giáo dục và Đào tạo năm 2005 vẫn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế.

Thứ nhất, Luật Giáo dục và Đào tạo năm 2005 là Luật khung, được ban hành ngay sau Luật mẫu của Liên hợp quốc (UNCITRAL). Nội dung cơ bản tuân theo Luật mẫu của Liên hợp quốc nên vẫn mang tính khuôn khổ và nguyên tắc chung. Luật mẫu của Liên hợp quốc có xu hướng được viết cho các nước phát triển, nơi hệ thống, luật pháp và văn hóa khá khác biệt so với Việt Nam. Do đó, khi áp dụng vào Việt Nam còn một số bất cập khó thực thi trên thực tế, nhất là đối với vấn đề đảm bảo giá trị pháp lý của các giao dịch điện tử.

Thứ hai, vì là Luật khung, mang tính nguyên tắc nên trong 15 năm qua, chỉ một số lĩnh vực chịu sức ép lớn của hội nhập quốc tế, có nhu cầu cấp thiết, tự đi tiên phong trong nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Các văn bản dưới luật quy định chi tiết việc thi hành và ứng dụng mạnh mẽ các giao dịch điện tử, điển hình là các lĩnh vực Thông tin và Truyền thông (chữ ký số), Ngân hàng (thanh toán điện tử), Tài chính (giao dịch). chứng khoán, hóa đơn điện tử, thuế điện tử, hải quan điện tử) và thương mại điện tử.

Đối với nhiều lĩnh vực khác, việc áp dụng giao dịch điện tử còn nhiều khó khăn do Luật GD & ĐT 2005 chưa có quy định cụ thể. Hơn nữa, Luật GD & ĐT 2005 cũng loại trừ áp dụng đối với nhiều lĩnh vực quan trọng trong đời sống. , kinh tế và xã hội.

Thứ ba, trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, đặc biệt do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhu cầu giao dịch điện tử bùng nổ mạnh mẽ trên tất cả các phương thức hành chính, dân sự, kinh tế và xã hội, môi trường và phương thức giao dịch cũng có nhiều thay đổi theo sự xuất hiện ngày càng nhiều các nền tảng kỹ thuật số để làm trung gian cho các giao dịch điện tử trực tuyến, đòi hỏi phải có khung pháp lý phù hợp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. nhu cầu thực tế, đảm bảo các thiết chế pháp lý theo kịp sự phát triển.

Thứ tư, việc sửa đổi Luật Giáo dục và Đào tạo (sửa đổi) nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời ba đường lối, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 52 / NQ-TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương. cùng các chính sách tham gia tích cực vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và chính sách của Nhà nước về chuyển đổi số quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. kinh tế – xã hội đất nước phát triển ổn định; tạo hành lang pháp lý hoàn chỉnh để chuyển đổi các hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số trong tất cả các ngành, lĩnh vực; khắc phục những bất cập, tồn tại, hạn chế của Luật hiện hành, nhất là về vấn đề bảo đảm giá trị pháp lý của giao dịch điện tử; luật hóa những vấn đề thực tiễn yêu cầu và đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật hiện hành.Nguồn: https://baotintuc.vn/chinh-phu-voi-nguoi-dan/dam-bao-gia-tri-phap-ly-cua-giao-dich-dien-tu-20220508155626053.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button