Giáo Dục

Danh sách 97 Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2021

Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước vừa công bố 97 Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở năm 2021.

Theo công bố của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước phía Bắc có 62 Hội đồng chức danh giáo sư cấp cơ sở; khu vực miền Trung có 10 Hội đồng chức danh cấp cơ sở; Khu vực phía Nam có 25 hội đồng giáo sư cơ sở.

Sau đây là các hội đồng giáo sư cơ sở năm 2021:

Công bố 97 Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở năm 2021
Công bố 97 Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở năm 2021
Công bố 97 Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở năm 2021

Hôm qua, HĐCDGSNN đã điều chỉnh thời gian xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2021.

Theo đó, các mốc thay đổi như sau:

Ngày 4/6/2021, Văn phòng HĐCDGSNN sẽ tổng hợp danh sách HĐCDGS cơ sở và công bố trên trang thông tin điện tử của HĐCDGS nhà nước.

Thời gian bồi dưỡng công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư từ ngày 01/7 đến ngày 15/7/2021.

Ngày 30 tháng 7 năm 2021 là thời hạn cuối cùng để ứng viên nộp hồ sơ đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 tại Hội đồng giáo sư cấp cơ sở; Đây cũng là thời hạn cuối cùng để các ứng viên nộp hồ sơ xét tiêu chuẩn chức danh trên trang thông tin điện tử của HĐCDGSNN.

Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở sẽ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 từ ngày 2 – 25/8/2021.

Thời hạn cuối cùng Hội đồng giáo sư cấp cơ sở trình Văn phòng Hội đồng chức danh nhà nước báo cáo kết quả đánh giá công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 (bao gồm cả hồ sơ, tài liệu do Nhà nước xét. Hội đồng Giáo sư). hợp đồng và hồ sơ ứng viên, v.v. theo quy định) là ngày 10 tháng 9 năm 2021.

Thời hạn Văn phòng HĐCDGSNN bàn giao hồ sơ ứng viên cho HĐCDGS ngành, liên ngành chậm nhất là ngày 30/9/2021.

Hội đồng chức danh giáo sư liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021: từ ngày 01/10 đến ngày 20/10/2021.

Thời hạn Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành trình Văn phòng Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước báo cáo kết quả đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 (bao gồm cả hồ sơ, tài liệu. vv) xem xét của hội đồng, hồ sơ ứng viên … theo quy định) là ngày 15/11/2021.

HĐCDGSNN sẽ họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 từ ngày 25/11 đến ngày 30/11/2021.

Lê Huyền

Chỉ có 1 ứng viên trong Hội đồng Khoa Trường Đại học Luật TP.

Chỉ có 1 ứng viên trong Hội đồng Khoa Trường Đại học Luật TP.

Tại hội đồng giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM, chỉ có 1 ứng viên phong hàm giáo sư năm 2021 là Chủ nhiệm Khoa Luật Dân sự.

.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nguoi-thay/danh-sach-97-hoi-dong-giao-su-co-so-nam-2021-742144.html

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button