Giáo Dục

Đào tạo tiến sĩ bằng tiền ngân sách: Bên nào quản lý để đảm bảo tiến sĩ về nước?

Đào tạo tiến sĩ bằng kinh phí ngân sách: Bên nào quản lý để đảm bảo cho bác sĩ về nước?  - Ảnh 1.

Một giờ thực hành của thầy và trò Trường ĐHBK Hà Nội – Ảnh: ĐHBK

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 25/2021 / TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện đào tạo trình độ tiến sĩ và trình độ thạc sĩ đối với giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học (Thông tư 25) theo Quyết định số 89 / QĐ-TTg (năm 2019 ) của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện. giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030 (gọi tắt là Đề án 89).

Các trường muốn tham gia Đề án 89 phải đáp ứng các tiêu chí tuyển chọn của Bộ GD-ĐT. Các cơ sở giáo dục đại học sau khi được tuyển chọn sẽ phải triển khai kế hoạch để đảm bảo chọn đúng đối tượng đào tạo và người học quay lại trường phục vụ.

Người học vi phạm các quy tắc, Cơ sở cử đi học có trách nhiệm thu hồi chi phí đào tạo đã cấp

Đề án 89 được thực hiện theo nguyên tắc chia sẻ chi phí giữa nhà nước, cơ sở giáo dục đại học và các đối tượng được hưởng lợi từ Đề án. Cụ thể, kinh phí hỗ trợ của Đề án 89 được cấp cho người học dưới hình thức học bổng. Các cơ sở giáo dục đại học tự chủ trong việc lựa chọn ứng viên tham gia Đề án. Các bộ, ngành liên quan giữ vai trò hướng dẫn triển khai và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Đề án.

Thông tư 25 yêu cầu cCác tổ chức giáo dục đại học phải xây dựng kế hoạch và quy trình tuyển chọn, giải pháp cụ thể tùy theo điều kiện của từng trường để yêu cầu giảng viên khi được cử đi học phải thực hiện các nghĩa vụ cụ thể liên quan đến tài chính và cam kết trở lại làm việc.

Quy định tại Thông tư thể hiện rõ trách nhiệm của cơ sở cử đi học khi yêu cầu cơ sở cử đi học có trách nhiệm thu hồi chi phí đào tạo đã cấp cho người học nếu người học vi phạm hoặc phải bồi thường. hoàn trả chi phí đào tạo cho Nhà nước trong trường hợp cơ sở cử đi học không tiếp nhận hoặc không bố trí việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.

Căn cứ của quy định này là giảng viên được đi học theo kế hoạch của cơ sở và do cơ sở lựa chọn. Sau khi tốt nghiệp, các giảng viên này về trường làm việc. Do đó, cơ sở gửi là đơn vị được hưởng lợi tối đa nếu các bên thực hiện đúng quy định.

Trách nhiệm của người học

Theo quy định tại Thông tư 25, người học có trách nhiệm hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn và được cấp bằng tiến sĩ, thạc sĩ theo quy định của cơ sở đào tạo. Ngoài ra, theo yêu cầu của Đề án 89 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, trong thời gian học tập, nghiên cứu hoặc trong thời hạn 12 tháng sau khi tốt nghiệp, nghiên cứu sinh phải công bố kết quả nghiên cứu liên quan. liên quan trực tiếp đến đề tài luận án.

Kết quả nghiên cứu được minh chứng bằng việc công bố khoa học trên các ấn phẩm thuộc thể loại Web of Science hoặc Scopus (sau đây viết tắt là WoS / Scopus) với tư cách là tác giả chính hoặc tác giả liên hệ. Con số cụ thể như sau: có ít nhất 02 công bố khoa học dành cho người học tập toàn thời gian ở nước ngoài; Có ít nhất 01 công bố khoa học cho người học theo các hình thức còn lại.

Nghiên cứu sinh trong các lĩnh vực nghệ thuật, thể thao có thể thay thế công bố khoa học bằng giải thưởng chính thức của các cuộc thi quốc gia hoặc quốc tế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt. lịch trình công nhận.

Trở lại cơ sở cử đi học ngay sau khi tốt nghiệp và làm việc trong thời gian tối thiểu theo quy định tại: Nghị định số 143/2013 / NĐ-CP về hoàn trả học bổng và chi phí đào tạo cho người lao động. học sinh không phải là công chức, viên chức (NĐ 143); Nghị định số 101/2017 / NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (Nghị định 101) đối với người học là công chức, viên chức và các quy định hiện hành khác có liên quan.

Trường hợp vi phạm quy định tại Điều 3 Nghị định 143, Điều 7 Nghị định 101 và không thực hiện đầy đủ các trách nhiệm khác của người học theo quy định tại Thông tư số tiếp nhận Đề án theo quy định tại Nghị định 143 đối với người học không cán bộ công chức; theo quy định tại Nghị định 101 đối với người học là công chức và các quy định hiện hành khác có liên quan.

.

Nguồn: https://tuoitre.vn/dao-tao-tien-si-bang-tien-ngan-sach-ben-nao-quan-ly-de-dam-bao-tien-si-ve-nuoc-20210920153002419.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button