Tin Tức

“Đây là thời điểm cần có tư duy quốc gia và hành động địa phương”

Để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, trước hết cần chuyển đổi nhận thức từ lãnh đạo trung ương đến địa phương, doanh nghiệp cũng như người dân.

Phát biểu khai mạc Đối thoại phát triển địa phương 2021, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương lần thứ hai đề cập đến dịch bệnh. Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đặt ra thách thức lớn cho cả nước và các địa phương.

Quyết tâm thoát ra khỏi guồng quay, bứt phá, vươn lên

Theo ông Thắng, các địa phương đã chủ động, thích ứng, chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, thực hiện tốt sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, vừa phát triển kinh tế – xã hội, vừa nâng cao chất lượng cuộc sống. khả năng chống chịu của nền kinh tế, đồng thời chủ động phòng, chống dịch bệnh.

'Đây là thời điểm cho tư duy quốc gia và hành động địa phương'
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

“Thông thường mới đòi hỏi chúng ta phải nắm bắt cơ hội trong thách thức với nhận thức về ‘nguy cơ’. Ngay từ bây giờ, chúng ta cần nghĩ đến vấn đề phát triển kinh tế – xã hội không chỉ trong bối cảnh đại dịch mà ngay sau khi dịch kết thúc, để đạt được những kết quả tích cực ngay từ những năm đầu của nhiệm kỳ. ”, ông Thắng nhấn mạnh.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, với 12 định hướng chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, Văn kiện Đại hội XIII bao quát toàn diện các nội dung, lĩnh vực phát triển của đất nước. đất nước trong thời đại mới.

Văn kiện khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh; truyền và lan tỏa đến mọi địa phương trong cả nước tinh thần hành động quyết liệt, ý chí quyết tâm thoát ra khỏi guồng quay, tuần tự phát triển theo truyền thống để bứt phá, vươn lên mạnh mẽ.

“Đây là thời điểm cấp thiết chúng ta cần tư duy quốc gia và hành động địa phương để định vị mình trong sự phát triển chung của đất nước, có chiến lược phát triển phù hợp với chiến lược chung của cả nước. Từ đó khắc phục được tình trạng cát cứ, mạnh ai nấy làm; thúc đẩy kết nối và liên kết vùng, biến áp lực cạnh tranh thành cơ hội và động lực phát triển; phát huy tiềm năng, lợi thế về điều kiện cụ thể có đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để cùng nhau sánh bước trên con đường ấm no, hạnh phúc ”, ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Theo ông Thăng, Văn kiện Đại hội XIII đã thể hiện mạnh mẽ tinh thần đổi mới, thích ứng với sự thay đổi rất nhanh của thực tế trong nước và quốc tế; trong đó trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số của đất nước nhằm tận dụng tốt nhất các cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại.

Trong quá trình xây dựng báo cáo chính trị, cấp ủy các địa phương nắm bắt tốt định hướng tư tưởng, phát huy tinh thần sáng tạo, không rập khuôn, máy móc, chung chung …

Đây cũng là thông điệp mạnh mẽ của Đối thoại phát triển địa phương năm 2021 về quyết tâm khắc phục tình trạng chậm trễ, yếu kém trong thực hiện chủ trương của Văn kiện Đại hội XII.

Lấy động lực để tăng tốc chuyển đổi kỹ thuật số

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh một số điểm, trong đó có việc nâng cao năng lực quản trị để biến quyết tâm chiến lược, chính sách thành thực tiễn. Quản lý hiệu quả công việc còn là cơ chế đánh giá khách quan cán bộ, bảo vệ cán bộ có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ngoài ra, ông Nguyễn Xuân Thắng cũng nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu thế của thời đại, là điều mà bây giờ chúng ta mới làm. Trong thời gian qua, để đối phó với đại dịch, chúng tôi đã tăng cường ứng dụng công nghệ số mạnh hơn, từ tổ chức họp trực tuyến, bán hàng trực tuyến đến khai báo bệnh, truy xuất nguồn gốc, đặt lịch xét nghiệm …

“Chúng ta phải nắm bắt động lực này để tăng tốc chuyển đổi kỹ thuật số. Đầu tiên là chuyển đổi nhận thức từ lãnh đạo trung ương đến địa phương, doanh nghiệp cũng như người dân. Tham gia vào quá trình chuyển đổi số không chỉ là việc của các nhà hoạch định chính sách, các nhà công nghệ mà là của tất cả chúng ta ”, ông Thắng nhấn mạnh.

Đây cũng là ý nghĩa của việc đặt con người vào trung tâm của chuyển đổi số và việc người dân tham gia vào quá trình chuyển đổi số ngay trong các hoạt động thường ngày.

“Một tương tác trên điện thoại thông minh cũng có thể được xem như đơn giản là tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Chính sự tham gia vào các nền tảng kỹ thuật số của những người bình thường ở mọi lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp trên toàn quốc đang giúp chúng tôi đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số”, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Để thực hiện chuyển đổi số, ông Thắng cho rằng cần quan tâm đến 3 yếu tố cơ bản. Một là hạ tầng công nghệ, đây là điều kiện cần, tối quan trọng, quyết định chất lượng của chuyển đổi số.

Thứ hai, hệ thống thể chế, chính sách phải liên tục được bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tiến bộ khoa học – công nghệ nhanh chóng và sự xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình sản xuất kinh doanh mới, thậm chí chưa từng có. có. Cùng với đó, có cơ chế khuyến khích đổi mới sáng tạo để bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thứ ba là phát triển yếu tố con người, trong đó lãnh đạo các cấp phải có nhận thức, quyết tâm và khả năng tổ chức, cùng với nguồn nhân lực phải được đào tạo các kỹ năng phù hợp trong không gian số. .

Để có được 3 yếu tố quan trọng này, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, rất cần sự vào cuộc tích cực của các địa phương, từ đó từng bước đạt được các mục tiêu quốc gia.

Ngoài ra, ông Thắng cũng lưu ý, thông thường mới đòi hỏi phải thích ứng với rủi ro ngày càng cao trong quá trình phát triển. Vì vậy, cần đẩy nhanh quá trình tăng trưởng xanh để tạo không gian phát triển mới và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế.

Giống như quá trình chuyển đổi kỹ thuật số, tăng trưởng xanh đòi hỏi sự thay đổi cả về nhận thức và hành động, từ chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, thay đổi mô hình sử dụng năng lượng, v.v. xây dựng thể chế, chính sách mới nhằm thay đổi thói quen sinh hoạt, tiêu dùng và thay đổi hệ thống cơ sở hạ tầng.

Đối thoại Phát triển địa phương 2021 là diễn đàn lần đầu tiên được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Đối thoại bao gồm 2 phiên thảo luận.
Phiên 1 là về quản trị thực thi trong bối cảnh chuyển đổi kỹ thuật số. Tại phiên thảo luận này, GS Trần Ngọc Anh, Đại học Indiana, Hoa Kỳ; đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn VNPT, đại diện tỉnh Quảng Ninh… sẽ có cuộc đối thoại xung quanh việc triển khai các sáng kiến ​​quản trị trong bối cảnh chuyển đổi số.
Phiên 2 về cơ hội tăng trưởng xanh trong bình thường mới với sự tham dự của các chuyên gia Ngân hàng Thế giới và lãnh đạo một số bộ ngành, địa phương, các chuyên gia và doanh nghiệp thảo luận về khai thác tiềm năng tăng trưởng xanh của các địa phương.

Thu Hằng

Mong đến Việt Nam để tắm biển, ăn đặc sản và làm việc với thế giới

Mong đến Việt Nam để tắm biển, ăn đặc sản và làm việc với thế giới

Đại biểu Quốc hội kỳ vọng, nếu chuyển đổi số thành công, người lao động nước ngoài đến Việt Nam tránh đông, tắm biển, ăn đặc sản vẫn có thể làm việc tại các văn phòng trên thế giới.

.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/day-la-thoi-diem-can-co-tu-duy-quoc-gia-va-hanh-dong-dia-phuong-755518.html

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button