Giáo Dục

Đề xuất hỗ trợ giảng viên học tiến sĩ ở nước ngoài 25.000 USD mỗi năm

Mỗi giảng viên học tiến sĩ ở nước ngoài được đề xuất hỗ trợ 25.000 USD học phí / năm và nhiều chi phí khác như bảo hiểm, vé máy bay.

Mức hỗ trợ này được Bộ Tài chính đưa ra trong dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện dự án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030.được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 89 năm 2019.

Những người học theo Đề án trên sẽ được hỗ trợ học phí và chi phí học tập, nghiên cứu.

Học phí và các chi phí liên quan sẽ được thanh toán theo hợp đồng ký kết giữa Bộ Giáo dục và cơ sở đào tạo ở nước ngoài hoặc theo mức do cơ sở giáo dục thông báo trong thư tiếp nhận học viên. Khoản thanh toán tối đa là $ 25,000 mỗi năm học. Trường hợp học phí cao hơn, học viên phải chịu phần chênh lệch.

Sinh hoạt phí được tính toán để đáp ứng các nhu cầu tối thiểu, bao gồm: tiền ăn, ở, đi lại hàng ngày, tài liệu và đồ dùng học tập. Trợ cấp sinh hoạt phí được cấp hàng tháng hoặc hàng quý.

Theo dự thảo, giảng viên đi học cũng sẽ được đóng bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định của nước sở tại, tối đa là 1.000 USD một năm. Đối với các nước có mức tham gia BHYT bắt buộc cao hơn, Bộ GD & ĐT sẽ xem xét, quyết định cụ thể trên cơ sở tham khảo ý kiến ​​của Bộ Tài chính. Nếu muốn mua bảo hiểm y tế với mức cao hơn thì phải tự bù đắp phần chênh lệch.

Về chi phí đi lại, người đi tàu được cấp vé khứ hồi một lần cho toàn bộ thời gian đào tạo. Chi phí đi lại được cấp một lần với mức cố định là 100 USD / người. Chi phí làm hộ chiếu, visa sẽ đóng theo mức quy định của nhà nước.

Ngoài ra, dự thảo của Bộ Tài chính còn đề cập đến một số khoản khác như hỗ trợ chi phí để xử lý rủi ro, trường hợp bất khả kháng xảy ra đối với người được cử đi.

Đề án 89 đặt mục tiêu đào tạo trình độ tiến sĩ cho khoảng 10% giảng viên đại học, trong đó 7% được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, 3% được đào tạo trong nước.

Để được học theo đề án này, giảng viên chuyên trách và giáo viên nguồn của các trường phải tham gia quá trình tuyển chọn. Người tham gia không quá 40 tuổi, đáp ứng đủ điều kiện tuyển sinh của chương trình đào tạo, được các trường nước ngoài chính thức tiếp nhận; hoặc nguồn và giảng viên biên chế đang học chương trình tiến sĩ và còn thời gian học tập, nghiên cứu là 18 tháng.

Người tham gia cũng cần đảm bảo chưa nhận học bổng toàn phần từ ngân sách nhà nước hoặc các nguồn tài trợ khác.

Được lựa chọn và đăng ký vào Đề án 89, giảng viên có trách nhiệm hoàn thành chương trình và được cấp bằng đúng hạn. Trong thời gian học tập, nghiên cứu hoặc trong vòng 12 tháng sau khi tốt nghiệp, nghiên cứu sinh phải có khả năng công bố kết quả nghiên cứu liên quan trực tiếp đến đề tài luận án trên các ấn phẩm trong danh mục Web of Science. hoặc Scopus.

Sau khi tốt nghiệp, giảng viên cũng phải trở lại cơ sở đã cử đi học ngay khi tốt nghiệp để làm việc. Trường hợp không thực hiện các trách nhiệm nêu trên theo quy định thì phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ đã nhận của dự án.

Ngoài trình độ tiến sĩ, giảng viên chuyên trách giảng dạy các chuyên ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao được dự án hỗ trợ kinh phí khi đi học thạc sĩ.

Theo tính toán của Bộ GD & ĐT, để thực hiện các mục tiêu của Đề án 89, trong 10 năm tới, Việt Nam cần đào tạo khoảng 7.300 giảng viên có trình độ tiến sĩ và trên 300 giảng viên ngành văn hóa. , nghệ thuật và thể dục, thể thao trình độ thạc sĩ. Riêng năm 2021, gần 1.300 giảng viên đã đăng ký học chương trình Tiến sĩ theo Đề án 89.

* Dự án 89
* Hướng dẫn thực hiện Dự án 89

Duong Tam