Kinh Doanh

Facebook suýt bị Apple xóa khỏi App Store


Theo Wall Street Journal, Apple đã đe dọa xóa Facebook khỏi App Store sau một báo cáo năm 2019 của BBC nêu chi tiết cách những kẻ buôn người sử dụng Facebook để bán nạn nhân.

</p> <p>Cụ thể, các tài liệu mà WSJ thu được cho thấy một nhóm điều tra của Facebook đang theo dõi một thị trường buôn người ở Trung Đông mà những người tổ chức đã sử dụng dịch vụ của Facebook. Theo đó, nhóm này sẽ đăng quảng cáo tìm người giúp việc gia đình trên Facebook nhưng sau đó nạn nhân sẽ bị rao bán, đổi lấy việc khác hoàn toàn. </p> <p>BBC đã công bố một cuộc điều tra bí mật về hoạt động này, khiến Apple đe dọa xóa Facebook khỏi ứng dụng của mình. </p> <p>Một bản ghi nhớ nội bộ cho thấy Facebook đã nhận thức trước nguy cơ này: Một nhà nghiên cứu của Facebook đã viết trong một báo cáo năm 2019: “Facebook có biết về cuộc điều tra của BBC và mối đe dọa của Apple hay không?” Bên dưới câu trả lời là: “Có. </p> <p>Apple và Facebook đều từ chối bình luận về vấn đề này. </p> <div class="VCSortableInPreviewMode active noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_364225152256016384" w="940" h="788" alt="Điều tra chấn động: Facebook suýt bị Apple xóa khỏi App Store - Ảnh 1." title="Điều tra chấn động: Facebook suýt bị Apple xóa khỏi App Store - Ảnh 1." rel="lightbox" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/162123310254002176/2021/9/20/happy-thanksgiving-14-1632102151183744283934-16321021687971739262010.png" width="" height="" data-lazy-src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/thumb_w/640/162123310254002176/2021/9/20/happy-thanksgiving-14-1632102151183744283934-16321021687971739262010.png"/><noscript><img src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/thumb_w/640/162123310254002176/2021/9/20/happy-thanksgiving-14-1632102151183744283934-16321021687971739262010.png" id="img_364225152256016384" w="940" h="788" alt="Điều tra chấn động: Facebook suýt bị Apple xóa khỏi App Store - Ảnh 1." title="Điều tra chấn động: Facebook suýt bị Apple xóa khỏi App Store - Ảnh 1." rel="lightbox" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/162123310254002176/2021/9/20/happy-thanksgiving-14-1632102151183744283934-16321021687971739262010.png" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Tờ Wall Street Journal hôm thứ Năm cũng báo cáo rằng những người kiểm duyệt AI của Facebook không thể phát hiện hầu hết các ngôn ngữ được sử dụng trên nền tảng này. Kết quả là họ không thể giám sát tất cả nội dung ở thị trường nước ngoài. </p> <p>Bài báo cho thấy những người kiểm duyệt nội dung của Facebook không hiểu rõ ngôn ngữ được sử dụng ở các thị trường khác, tạo ra một “điểm mù” trong nỗ lực của công ty nhằm truy quét nội dung độc hại. Theo các tài liệu, Facebook có rất ít hoặc không có người nói phương ngữ cụ thể cần thiết để xác định các hành vi phạm tội như vậy.</p> <p>Do đó, các băng đảng và buôn ma túy sử dụng nền tảng này để tiến hành hoạt động kinh doanh của họ. </p> <p>Người phát ngôn của Facebook nói với DailyMail.com: “Chúng tôi không cho phép nội dung hoặc hành vi trên Facebook hoặc Instagram có thể dẫn đến việc bóc lột con người. Các chính sách của chúng tôi được phát triển với sự tham khảo ý kiến ​​của các tổ chức chuyên gia, bao gồm cả Liên hợp quốc, và không cho phép mọi người đăng nội dung hoặc tài khoản liên quan đến chế độ nô lệ trong nước. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để chống lại nạn buôn người. Tỷ lệ gia đình trên nền tảng của nó trong nhiều năm “. </p> <p>Brian Boland, cựu phó chủ tịch Facebook, người giám sát quan hệ đối tác với các nhà cung cấp internet ở châu Phi và châu Á trước khi từ chức vào cuối năm ngoái, nói với WSJ rằng công ty truyền thông xã hội coi việc lạm dụng ở các nước đang phát triển là “đơn giản là chi phí kinh doanh”. </p> <p>Không rõ tại sao Apple sau đó không xóa Facebook khỏi ứng dụng như bị đe dọa. </p> <p>WSJ cũng lưu ý rằng nhóm điều tra của Facebook đã dành hơn một năm để ghi lại tình trạng buôn bán nô lệ đang bùng nổ ở Trung Đông, tất cả đều trên các ứng dụng của chính họ – cụ thể là ứng dụng Facebook. và Instagram.</p> <p>Họ phát hiện ra những kẻ phạm tội đã chia sẻ ảnh, mô tả về các kỹ năng và chi tiết cá nhân của nạn nhân, cùng với một thẻ bắt đầu bằng # đặc biệt để cho người mua biết điều đó có nghĩa là họ đang tìm kiếm một gái mại dâm.</p> <p>Theo báo cáo của WSJ, Facebook bị phát hiện đã xóa một số trang, nhưng điều này chỉ xảy ra sau khi Apple đe dọa xóa chúng khỏi App Store. </p> <p><i>Nguồn: WSJ, BI, DailyMail</i></p> <p class="p-author"> <strong class="detail-author">Vân Đàm</strong> </p> <div class="p-source source2"> <p class="">Theo Kinh doanh và Tiếp thị </p> </p></div> </p></div> <p> .<br /> <br /><br /> <br /><a href="https://cafebiz.vn/dieu-tra-chan-dong-facebook-suyt-bi-apple-xoa-khoi-app-store-20210920084240876.chn" target="_blank" rel="noopener">Source link </a></p> <div class="post-bottom-meta post-bottom-tags post-tags-modern"><div class="post-bottom-meta-title"><span class="tie-icon-tags" aria-hidden="true"></span> Tags</div><span class="tagcloud"><a href="https://tintuc7s.com/tag/facebook-bi-xoa-khoi-cua-hang-ung-dung/" rel="tag">facebook bị xóa khỏi cửa hàng ứng dụng</a></span></div> </div><!-- .entry-content /--> <div id="post-extra-info"> <div class="theiaStickySidebar"> <div id="single-post-meta" class="post-meta clearfix"><span class="author-meta single-author with-avatars"><span class="meta-item meta-author-wrapper meta-author-1"> <span class="meta-author-avatar"> <a href="https://tintuc7s.com/author/datknight/"><img alt='Photo of Tin Tức 7S' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20140%20140'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/afd593a3e2cca663f556e45d22e4e7ff?s=280&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-140 photo' height='140' width='140' data-lazy-src="https://secure.gravatar.com/avatar/afd593a3e2cca663f556e45d22e4e7ff?s=140&d=mm&r=g" /><noscript><img alt='Photo of Tin Tức 7S' src='https://secure.gravatar.com/avatar/afd593a3e2cca663f556e45d22e4e7ff?s=140&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/afd593a3e2cca663f556e45d22e4e7ff?s=280&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-140 photo' height='140' width='140' /></noscript></a> </span> <span class="meta-author"><a href="https://tintuc7s.com/author/datknight/" class="author-name tie-icon" title="Tin Tức 7S">Tin Tức 7S</a></span></span></span><span class="date meta-item tie-icon">September 20, 2021</span><div class="tie-alignright"><span class="meta-views meta-item "><span class="tie-icon-fire" aria-hidden="true"></span> 0 </span><span class="meta-reading-time meta-item"><span class="tie-icon-bookmark" aria-hidden="true"></span> 3 minutes read</span> </div></div><!-- .post-meta --> <div id="share-buttons-top" class="share-buttons share-buttons-top"> <div class="share-links icons-only"> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://tintuc7s.com/facebook-suyt-bi-apple-xoa-khoi-app-store/" rel="external noopener nofollow" title="Facebook" target="_blank" class="facebook-share-btn " data-raw="https://www.facebook.com/sharer.php?u={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-facebook"></span> <span class="screen-reader-text">Facebook</span> </a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Facebook%20su%C3%BDt%20b%E1%BB%8B%20Apple%20x%C3%B3a%20kh%E1%BB%8Fi%20App%20Store&url=https://tintuc7s.com/facebook-suyt-bi-apple-xoa-khoi-app-store/" rel="external noopener nofollow" title="Twitter" target="_blank" class="twitter-share-btn " data-raw="https://twitter.com/intent/tweet?text={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="screen-reader-text">Twitter</span> </a> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://tintuc7s.com/facebook-suyt-bi-apple-xoa-khoi-app-store/&title=Facebook%20su%C3%BDt%20b%E1%BB%8B%20Apple%20x%C3%B3a%20kh%E1%BB%8Fi%20App%20Store" rel="external noopener nofollow" title="LinkedIn" target="_blank" class="linkedin-share-btn " data-raw="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url={post_full_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-linkedin"></span> <span class="screen-reader-text">LinkedIn</span> </a> <a href="https://www.tumblr.com/share/link?url=https://tintuc7s.com/facebook-suyt-bi-apple-xoa-khoi-app-store/&name=Facebook%20su%C3%BDt%20b%E1%BB%8B%20Apple%20x%C3%B3a%20kh%E1%BB%8Fi%20App%20Store" rel="external noopener nofollow" title="Tumblr" target="_blank" class="tumblr-share-btn " data-raw="https://www.tumblr.com/share/link?url={post_link}&name={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-tumblr"></span> <span class="screen-reader-text">Tumblr</span> </a> <a href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://tintuc7s.com/facebook-suyt-bi-apple-xoa-khoi-app-store/&description=Facebook%20su%C3%BDt%20b%E1%BB%8B%20Apple%20x%C3%B3a%20kh%E1%BB%8Fi%20App%20Store&media=https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/09/photo1632101843490-1632101844105103667106.jpg" rel="external noopener nofollow" title="Pinterest" target="_blank" class="pinterest-share-btn " data-raw="https://pinterest.com/pin/create/button/?url={post_link}&description={post_title}&media={post_img}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-pinterest"></span> <span class="screen-reader-text">Pinterest</span> </a> <a href="https://reddit.com/submit?url=https://tintuc7s.com/facebook-suyt-bi-apple-xoa-khoi-app-store/&title=Facebook%20su%C3%BDt%20b%E1%BB%8B%20Apple%20x%C3%B3a%20kh%E1%BB%8Fi%20App%20Store" rel="external noopener nofollow" title="Reddit" target="_blank" class="reddit-share-btn " data-raw="https://reddit.com/submit?url={post_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-reddit"></span> <span class="screen-reader-text">Reddit</span> </a> <a href="https://api.whatsapp.com/send?text=Facebook%20su%C3%BDt%20b%E1%BB%8B%20Apple%20x%C3%B3a%20kh%E1%BB%8Fi%20App%20Store%20https://tintuc7s.com/facebook-suyt-bi-apple-xoa-khoi-app-store/" rel="external noopener nofollow" title="WhatsApp" target="_blank" class="whatsapp-share-btn " data-raw="https://api.whatsapp.com/send?text={post_title}%20{post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-whatsapp"></span> <span class="screen-reader-text">WhatsApp</span> </a> </div><!-- .share-links /--> </div><!-- .share-buttons /--> </div> </div> <div class="clearfix"></div> <script id="tie-schema-json" type="application/ld+json">{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"Article","dateCreated":"2021-09-20T06:17:09+00:00","datePublished":"2021-09-20T06:17:09+00:00","dateModified":"2021-09-20T06:17:09+00:00","headline":"Facebook su\u00fdt b\u1ecb Apple x\u00f3a kh\u1ecfi App Store","name":"Facebook su\u00fdt b\u1ecb Apple x\u00f3a kh\u1ecfi App Store","keywords":"facebook b\u1ecb x\u00f3a kh\u1ecfi c\u1eeda h\u00e0ng \u1ee9ng d\u1ee5ng","url":"https:\/\/tintuc7s.com\/facebook-suyt-bi-apple-xoa-khoi-app-store\/","description":"Theo Wall Street Journal, Apple \u0111\u00e3 \u0111e d\u1ecda x\u00f3a Facebook kh\u1ecfi App Store sau m\u1ed9t b\u00e1o c\u00e1o n\u0103m 2019 c\u1ee7a BBC n\u00eau chi ti\u1ebft c\u00e1ch nh\u1eefng k\u1ebb bu\u00f4n ng\u01b0\u1eddi s\u1eed d\u1ee5ng Facebook \u0111\u1ec3 b\u00e1n n\u1ea1n nh\u00e2n.C\u1ee5 th\u1ec3, c\u00e1c t\u00e0i li\u1ec7u m\u00e0 WS","copyrightYear":"2021","articleSection":"Kinh Doanh","articleBody":" \r\n\n Theo Wall Street Journal, Apple \u0111\u00e3 \u0111e d\u1ecda x\u00f3a Facebook kh\u1ecfi App Store sau m\u1ed9t b\u00e1o c\u00e1o n\u0103m 2019 c\u1ee7a BBC n\u00eau chi ti\u1ebft c\u00e1ch nh\u1eefng k\u1ebb bu\u00f4n ng\u01b0\u1eddi s\u1eed d\u1ee5ng Facebook \u0111\u1ec3 b\u00e1n n\u1ea1n nh\u00e2n.C\u1ee5 th\u1ec3, c\u00e1c t\u00e0i li\u1ec7u m\u00e0 WSJ thu \u0111\u01b0\u1ee3c cho th\u1ea5y m\u1ed9t nh\u00f3m \u0111i\u1ec1u tra c\u1ee7a Facebook \u0111ang theo d\u00f5i m\u1ed9t th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng bu\u00f4n ng\u01b0\u1eddi \u1edf Trung \u0110\u00f4ng m\u00e0 nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi t\u1ed5 ch\u1ee9c \u0111\u00e3 s\u1eed d\u1ee5ng d\u1ecbch v\u1ee5 c\u1ee7a Facebook. Theo \u0111\u00f3, nh\u00f3m n\u00e0y s\u1ebd \u0111\u0103ng qu\u1ea3ng c\u00e1o t\u00ecm ng\u01b0\u1eddi gi\u00fap vi\u1ec7c gia \u0111\u00ecnh tr\u00ean Facebook nh\u01b0ng sau \u0111\u00f3 n\u1ea1n nh\u00e2n s\u1ebd b\u1ecb rao b\u00e1n, \u0111\u1ed5i l\u1ea5y vi\u1ec7c kh\u00e1c ho\u00e0n to\u00e0n. BBC \u0111\u00e3 c\u00f4ng b\u1ed1 m\u1ed9t cu\u1ed9c \u0111i\u1ec1u tra b\u00ed m\u1eadt v\u1ec1 ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng n\u00e0y, khi\u1ebfn Apple \u0111e d\u1ecda x\u00f3a Facebook kh\u1ecfi \u1ee9ng d\u1ee5ng c\u1ee7a m\u00ecnh. M\u1ed9t b\u1ea3n ghi nh\u1edb n\u1ed9i b\u1ed9 cho th\u1ea5y Facebook \u0111\u00e3 nh\u1eadn th\u1ee9c tr\u01b0\u1edbc nguy c\u01a1 n\u00e0y: M\u1ed9t nh\u00e0 nghi\u00ean c\u1ee9u c\u1ee7a Facebook \u0111\u00e3 vi\u1ebft trong m\u1ed9t b\u00e1o c\u00e1o n\u0103m 2019: \"Facebook c\u00f3 bi\u1ebft v\u1ec1 cu\u1ed9c \u0111i\u1ec1u tra c\u1ee7a BBC v\u00e0 m\u1ed1i \u0111e d\u1ecda c\u1ee7a Apple hay kh\u00f4ng?\" B\u00ean d\u01b0\u1edbi c\u00e2u tr\u1ea3 l\u1eddi l\u00e0: \u201cC\u00f3. Apple v\u00e0 Facebook \u0111\u1ec1u t\u1eeb ch\u1ed1i b\u00ecnh lu\u1eadn v\u1ec1 v\u1ea5n \u0111\u1ec1 n\u00e0y. T\u1edd Wall Street Journal h\u00f4m th\u1ee9 N\u0103m c\u0169ng b\u00e1o c\u00e1o r\u1eb1ng nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi ki\u1ec3m duy\u1ec7t AI c\u1ee7a Facebook kh\u00f4ng th\u1ec3 ph\u00e1t hi\u1ec7n h\u1ea7u h\u1ebft c\u00e1c ng\u00f4n ng\u1eef \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng tr\u00ean n\u1ec1n t\u1ea3ng n\u00e0y. K\u1ebft qu\u1ea3 l\u00e0 h\u1ecd kh\u00f4ng th\u1ec3 gi\u00e1m s\u00e1t t\u1ea5t c\u1ea3 n\u1ed9i dung \u1edf th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng n\u01b0\u1edbc ngo\u00e0i. B\u00e0i b\u00e1o cho th\u1ea5y nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi ki\u1ec3m duy\u1ec7t n\u1ed9i dung c\u1ee7a Facebook kh\u00f4ng hi\u1ec3u r\u00f5 ng\u00f4n ng\u1eef \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng \u1edf c\u00e1c th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng kh\u00e1c, t\u1ea1o ra m\u1ed9t \"\u0111i\u1ec3m m\u00f9\" trong n\u1ed7 l\u1ef1c c\u1ee7a c\u00f4ng ty nh\u1eb1m truy qu\u00e9t n\u1ed9i dung \u0111\u1ed9c h\u1ea1i. Theo c\u00e1c t\u00e0i li\u1ec7u, Facebook c\u00f3 r\u1ea5t \u00edt ho\u1eb7c kh\u00f4ng c\u00f3 ng\u01b0\u1eddi n\u00f3i ph\u01b0\u01a1ng ng\u1eef c\u1ee5 th\u1ec3 c\u1ea7n thi\u1ebft \u0111\u1ec3 x\u00e1c \u0111\u1ecbnh c\u00e1c h\u00e0nh vi ph\u1ea1m t\u1ed9i nh\u01b0 v\u1eady.Do \u0111\u00f3, c\u00e1c b\u0103ng \u0111\u1ea3ng v\u00e0 bu\u00f4n ma t\u00fay s\u1eed d\u1ee5ng n\u1ec1n t\u1ea3ng n\u00e0y \u0111\u1ec3 ti\u1ebfn h\u00e0nh ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng kinh doanh c\u1ee7a h\u1ecd. Ng\u01b0\u1eddi ph\u00e1t ng\u00f4n c\u1ee7a Facebook n\u00f3i v\u1edbi DailyMail.com: \"Ch\u00fang t\u00f4i kh\u00f4ng cho ph\u00e9p n\u1ed9i dung ho\u1eb7c h\u00e0nh vi tr\u00ean Facebook ho\u1eb7c Instagram c\u00f3 th\u1ec3 d\u1eabn \u0111\u1ebfn vi\u1ec7c b\u00f3c l\u1ed9t con ng\u01b0\u1eddi. C\u00e1c ch\u00ednh s\u00e1ch c\u1ee7a ch\u00fang t\u00f4i \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u00e1t tri\u1ec3n v\u1edbi s\u1ef1 tham kh\u1ea3o \u00fd ki\u1ebfn \u200b\u200bc\u1ee7a c\u00e1c t\u1ed5 ch\u1ee9c chuy\u00ean gia, bao g\u1ed3m c\u1ea3 Li\u00ean h\u1ee3p qu\u1ed1c, v\u00e0 kh\u00f4ng cho ph\u00e9p m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi \u0111\u0103ng n\u1ed9i dung ho\u1eb7c t\u00e0i kho\u1ea3n li\u00ean quan \u0111\u1ebfn ch\u1ebf \u0111\u1ed9 n\u00f4 l\u1ec7 trong n\u01b0\u1edbc. Ch\u00fang t\u00f4i \u0111\u00e3 l\u00e0m vi\u1ec7c ch\u0103m ch\u1ec9 \u0111\u1ec3 ch\u1ed1ng l\u1ea1i n\u1ea1n bu\u00f4n ng\u01b0\u1eddi. T\u1ef7 l\u1ec7 gia \u0111\u00ecnh tr\u00ean n\u1ec1n t\u1ea3ng c\u1ee7a n\u00f3 trong nhi\u1ec1u n\u0103m \". Brian Boland, c\u1ef1u ph\u00f3 ch\u1ee7 t\u1ecbch Facebook, ng\u01b0\u1eddi gi\u00e1m s\u00e1t quan h\u1ec7 \u0111\u1ed1i t\u00e1c v\u1edbi c\u00e1c nh\u00e0 cung c\u1ea5p internet \u1edf ch\u00e2u Phi v\u00e0 ch\u00e2u \u00c1 tr\u01b0\u1edbc khi t\u1eeb ch\u1ee9c v\u00e0o cu\u1ed1i n\u0103m ngo\u00e1i, n\u00f3i v\u1edbi WSJ r\u1eb1ng c\u00f4ng ty truy\u1ec1n th\u00f4ng x\u00e3 h\u1ed9i coi vi\u1ec7c l\u1ea1m d\u1ee5ng \u1edf c\u00e1c n\u01b0\u1edbc \u0111ang ph\u00e1t tri\u1ec3n l\u00e0 \"\u0111\u01a1n gi\u1ea3n l\u00e0 chi ph\u00ed kinh doanh\". Kh\u00f4ng r\u00f5 t\u1ea1i sao Apple sau \u0111\u00f3 kh\u00f4ng x\u00f3a Facebook kh\u1ecfi \u1ee9ng d\u1ee5ng nh\u01b0 b\u1ecb \u0111e d\u1ecda. WSJ c\u0169ng l\u01b0u \u00fd r\u1eb1ng nh\u00f3m \u0111i\u1ec1u tra c\u1ee7a Facebook \u0111\u00e3 d\u00e0nh h\u01a1n m\u1ed9t n\u0103m \u0111\u1ec3 ghi l\u1ea1i t\u00ecnh tr\u1ea1ng bu\u00f4n b\u00e1n n\u00f4 l\u1ec7 \u0111ang b\u00f9ng n\u1ed5 \u1edf Trung \u0110\u00f4ng, t\u1ea5t c\u1ea3 \u0111\u1ec1u tr\u00ean c\u00e1c \u1ee9ng d\u1ee5ng c\u1ee7a ch\u00ednh h\u1ecd - c\u1ee5 th\u1ec3 l\u00e0 \u1ee9ng d\u1ee5ng Facebook. v\u00e0 Instagram.H\u1ecd ph\u00e1t hi\u1ec7n ra nh\u1eefng k\u1ebb ph\u1ea1m t\u1ed9i \u0111\u00e3 chia s\u1ebb \u1ea3nh, m\u00f4 t\u1ea3 v\u1ec1 c\u00e1c k\u1ef9 n\u0103ng v\u00e0 chi ti\u1ebft c\u00e1 nh\u00e2n c\u1ee7a n\u1ea1n nh\u00e2n, c\u00f9ng v\u1edbi m\u1ed9t th\u1ebb b\u1eaft \u0111\u1ea7u b\u1eb1ng # \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t \u0111\u1ec3 cho ng\u01b0\u1eddi mua bi\u1ebft \u0111i\u1ec1u \u0111\u00f3 c\u00f3 ngh\u0129a l\u00e0 h\u1ecd \u0111ang t\u00ecm ki\u1ebfm m\u1ed9t g\u00e1i m\u1ea1i d\u00e2m.Theo b\u00e1o c\u00e1o c\u1ee7a WSJ, Facebook b\u1ecb ph\u00e1t hi\u1ec7n \u0111\u00e3 x\u00f3a m\u1ed9t s\u1ed1 trang, nh\u01b0ng \u0111i\u1ec1u n\u00e0y ch\u1ec9 x\u1ea3y ra sau khi Apple \u0111e d\u1ecda x\u00f3a ch\u00fang kh\u1ecfi App Store. Ngu\u1ed3n: WSJ, BI, DailyMail\n\n \n\n \n V\u00e2n \u0110\u00e0m\n \n \n Theo Kinh doanh v\u00e0 Ti\u1ebfp th\u1ecb\n \n \n \n\n\n .\r\n\r\nSource link ","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"Tin T\u1ee9c 7s","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/tintuc7s.com\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Tic-tuc-logo.png"},"sameAs":["#","#","#","#"]},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/tintuc7s.com\/facebook-suyt-bi-apple-xoa-khoi-app-store\/","breadcrumb":{"@id":"#Breadcrumb"}},"author":{"@type":"Person","name":"Tin T\u1ee9c 7S","url":"https:\/\/tintuc7s.com\/author\/datknight\/"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/tintuc7s.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/photo1632101843490-1632101844105103667106.jpg","width":1200,"height":375}}</script> <div id="share-buttons-bottom" class="share-buttons share-buttons-bottom"> <div class="share-links icons-text"> <div class="share-title"> <span class="tie-icon-share" aria-hidden="true"></span> <span> Share</span> </div> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://tintuc7s.com/facebook-suyt-bi-apple-xoa-khoi-app-store/" rel="external noopener nofollow" title="Facebook" target="_blank" class="facebook-share-btn large-share-button" data-raw="https://www.facebook.com/sharer.php?u={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-facebook"></span> <span class="social-text">Facebook</span> </a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Facebook%20su%C3%BDt%20b%E1%BB%8B%20Apple%20x%C3%B3a%20kh%E1%BB%8Fi%20App%20Store&url=https://tintuc7s.com/facebook-suyt-bi-apple-xoa-khoi-app-store/" rel="external noopener nofollow" title="Twitter" target="_blank" class="twitter-share-btn large-share-button" data-raw="https://twitter.com/intent/tweet?text={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="social-text">Twitter</span> </a> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://tintuc7s.com/facebook-suyt-bi-apple-xoa-khoi-app-store/&title=Facebook%20su%C3%BDt%20b%E1%BB%8B%20Apple%20x%C3%B3a%20kh%E1%BB%8Fi%20App%20Store" rel="external noopener nofollow" title="LinkedIn" target="_blank" class="linkedin-share-btn large-share-button" data-raw="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url={post_full_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-linkedin"></span> <span class="social-text">LinkedIn</span> </a> <a href="https://www.tumblr.com/share/link?url=https://tintuc7s.com/facebook-suyt-bi-apple-xoa-khoi-app-store/&name=Facebook%20su%C3%BDt%20b%E1%BB%8B%20Apple%20x%C3%B3a%20kh%E1%BB%8Fi%20App%20Store" rel="external noopener nofollow" title="Tumblr" target="_blank" class="tumblr-share-btn large-share-button" data-raw="https://www.tumblr.com/share/link?url={post_link}&name={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-tumblr"></span> <span class="social-text">Tumblr</span> </a> <a href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://tintuc7s.com/facebook-suyt-bi-apple-xoa-khoi-app-store/&description=Facebook%20su%C3%BDt%20b%E1%BB%8B%20Apple%20x%C3%B3a%20kh%E1%BB%8Fi%20App%20Store&media=https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/09/photo1632101843490-1632101844105103667106.jpg" rel="external noopener nofollow" title="Pinterest" target="_blank" class="pinterest-share-btn large-share-button" data-raw="https://pinterest.com/pin/create/button/?url={post_link}&description={post_title}&media={post_img}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-pinterest"></span> <span class="social-text">Pinterest</span> </a> <a href="https://reddit.com/submit?url=https://tintuc7s.com/facebook-suyt-bi-apple-xoa-khoi-app-store/&title=Facebook%20su%C3%BDt%20b%E1%BB%8B%20Apple%20x%C3%B3a%20kh%E1%BB%8Fi%20App%20Store" rel="external noopener nofollow" title="Reddit" target="_blank" class="reddit-share-btn large-share-button" data-raw="https://reddit.com/submit?url={post_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-reddit"></span> <span class="social-text">Reddit</span> </a> <a href="https://vk.com/share.php?url=https://tintuc7s.com/facebook-suyt-bi-apple-xoa-khoi-app-store/" rel="external noopener nofollow" title="VKontakte" target="_blank" class="vk-share-btn large-share-button" data-raw="https://vk.com/share.php?url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-vk"></span> <span class="social-text">VKontakte</span> </a> <a href="mailto:?subject=Facebook%20su%C3%BDt%20b%E1%BB%8B%20Apple%20x%C3%B3a%20kh%E1%BB%8Fi%20App%20Store&body=https://tintuc7s.com/facebook-suyt-bi-apple-xoa-khoi-app-store/" rel="external noopener nofollow" title="Share via Email" target="_blank" class="email-share-btn large-share-button" data-raw="mailto:?subject={post_title}&body={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-envelope"></span> <span class="social-text">Share via Email</span> </a> <a href="#" rel="external noopener nofollow" title="Print" target="_blank" class="print-share-btn large-share-button" data-raw="#"> <span class="share-btn-icon tie-icon-print"></span> <span class="social-text">Print</span> </a> </div><!-- .share-links /--> </div><!-- .share-buttons /--> </article><!-- #the-post /--> <div class="post-components"> <div class="about-author container-wrapper about-author-1"> <div class="author-avatar"> <a href="https://tintuc7s.com/author/datknight/"> <img alt='Photo of Tin Tức 7S' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20180%20180'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/afd593a3e2cca663f556e45d22e4e7ff?s=360&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-180 photo' height='180' width='180' data-lazy-src="https://secure.gravatar.com/avatar/afd593a3e2cca663f556e45d22e4e7ff?s=180&d=mm&r=g" /><noscript><img alt='Photo of Tin Tức 7S' src='https://secure.gravatar.com/avatar/afd593a3e2cca663f556e45d22e4e7ff?s=180&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/afd593a3e2cca663f556e45d22e4e7ff?s=360&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-180 photo' height='180' width='180' /></noscript> </a> </div><!-- .author-avatar /--> <div class="author-info"> <h3 class="author-name"><a href="https://tintuc7s.com/author/datknight/">Tin Tức 7S</a></h3> <div class="author-bio"> Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất. </div><!-- .author-bio /--> <ul class="social-icons"> <li class="social-icons-item"> <a href="https://tintuc7s.com" rel="external noopener nofollow" target="_blank" class="social-link url-social-icon"> <span class="tie-icon-home" aria-hidden="true"></span> <span class="screen-reader-text">Website</span> </a> </li> </ul> </div><!-- .author-info /--> <div class="clearfix"></div> </div><!-- .about-author /--> <div class="prev-next-post-nav container-wrapper media-overlay"> <div class="tie-col-xs-6 prev-post"> <a data-bg="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/09/tranh-cai-gay-gat-bxh-20-phim-hoa-ngu-duoc-san-don-nhat-hien-nay-tieu-chien-nhiet-ba-bi-lo-tu-de-bep1632112787-390x220.jpg" href="https://tintuc7s.com/tranh-cai-gay-gat-bxh-20-phim-hoa-ngu-duoc-san-don-nhat-hien-nay-tieu-chien-nhiet-ba-bi-lo-tu-de-bep/" style="" class="post-thumb rocket-lazyload" rel="prev"> <div class="post-thumb-overlay-wrap"> <div class="post-thumb-overlay"> <span class="tie-icon tie-media-icon"></span> </div> </div> </a> <a href="https://tintuc7s.com/tranh-cai-gay-gat-bxh-20-phim-hoa-ngu-duoc-san-don-nhat-hien-nay-tieu-chien-nhiet-ba-bi-lo-tu-de-bep/" rel="prev"> <h3 class="post-title">Tranh cãi gay gắt BXH 20 phim Hoa ngữ được săn đón nhất hiện nay: Tiêu Chiến, Nhiệt Ba bị Lộ Tư 'đè bẹp'</h3> </a> </div> <div class="tie-col-xs-6 next-post"> <a data-bg="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/09/tiem-07413775-390x220.jpg" href="https://tintuc7s.com/hon-34-trieu-lieu-vaccine-covid-19-da-tiem-hon-65-trieu-nguoi-tiem-du-2-mui/" style="" class="post-thumb rocket-lazyload" rel="next"> <div class="post-thumb-overlay-wrap"> <div class="post-thumb-overlay"> <span class="tie-icon tie-media-icon"></span> </div> </div> </a> <a href="https://tintuc7s.com/hon-34-trieu-lieu-vaccine-covid-19-da-tiem-hon-65-trieu-nguoi-tiem-du-2-mui/" rel="next"> <h3 class="post-title">Hơn 34 triệu liều vaccine COVID-19 đã tiêm, hơn 6,5 triệu người tiêm đủ 2 mũi</h3> </a> </div> </div><!-- .prev-next-post-nav /--> <div id="related-posts" class="container-wrapper has-extra-post"> <div class="mag-box-title the-global-title"> <h3>Related Articles</h3> </div> <div class="related-posts-list"> <div class="related-item"> <a aria-label="Bất động sản nghỉ dưỡng lại lao dốc, nhiều chủ đầu tư phải khóa giỏ hàng" href="https://tintuc7s.com/bat-dong-san-nghi-duong-lai-lao-doc-nhieu-chu-dau-tu-phai-khoa-gio-hang/" class="post-thumb"><img width="390" height="220" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20390%20220'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="Bất động sản nghỉ dưỡng lại lao dốc, nhiều chủ đầu tư phải khóa giỏ hàng" loading="lazy" title="Bất động sản nghỉ dưỡng lại lao dốc, nhiều chủ đầu tư phải khóa giỏ hàng 2" data-lazy-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/08/bat-dong-san-nghi-duong-16291980862982029753229-390x220.png"><noscript><img width="390" height="220" src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/08/bat-dong-san-nghi-duong-16291980862982029753229-390x220.png" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="Bất động sản nghỉ dưỡng lại lao dốc, nhiều chủ đầu tư phải khóa giỏ hàng" loading="lazy" title="Bất động sản nghỉ dưỡng lại lao dốc, nhiều chủ đầu tư phải khóa giỏ hàng 2"></noscript></a> <h3 class="post-title"><a href="https://tintuc7s.com/bat-dong-san-nghi-duong-lai-lao-doc-nhieu-chu-dau-tu-phai-khoa-gio-hang/">Bất động sản nghỉ dưỡng lại lao dốc, nhiều chủ đầu tư phải khóa giỏ hàng</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">August 17, 2021</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> <div class="related-item"> <a aria-label="Chắp vá, như một bản sao tồi tàn của cầu thế kỷ 17, 18" href="https://tintuc7s.com/chap-va-nhu-mot-ban-sao-toi-tan-cua-cau-the-ky-17-18/" class="post-thumb"><img width="390" height="220" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20390%20220'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="Cầu 8.900 tỷ nối quận Hoàn Kiếm với Long Biên: Chắp vá, như một bản sao tồi tàn của cầu thế kỷ 17, 18" loading="lazy" title="Chắp vá, như một bản sao tồi tàn của cầu thế kỷ 17, 18 3" data-lazy-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/09/photo1631860120064-16318601201451256206176-390x220.jpg"><noscript><img width="390" height="220" src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/09/photo1631860120064-16318601201451256206176-390x220.jpg" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="Cầu 8.900 tỷ nối quận Hoàn Kiếm với Long Biên: Chắp vá, như một bản sao tồi tàn của cầu thế kỷ 17, 18" loading="lazy" title="Chắp vá, như một bản sao tồi tàn của cầu thế kỷ 17, 18 3"></noscript></a> <h3 class="post-title"><a href="https://tintuc7s.com/chap-va-nhu-mot-ban-sao-toi-tan-cua-cau-the-ky-17-18/">Chắp vá, như một bản sao tồi tàn của cầu thế kỷ 17, 18</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">September 17, 2021</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> <div class="related-item"> <a aria-label="22 triệu người ở các nước phát triển mất việc vì COVID-19" href="https://tintuc7s.com/22-trieu-nguoi-o-cac-nuoc-phat-trien-mat-viec-vi-covid-19/" class="post-thumb"><img width="390" height="220" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20390%20220'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="22 triệu người ở các nước phát triển mất việc vì COVID-19" loading="lazy" title="22 triệu người ở các nước phát triển mất việc vì COVID-19 4" data-lazy-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/07/5f45582642f43f001ddfeef6-162580381864992608989-390x220.jpg"><noscript><img width="390" height="220" src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/07/5f45582642f43f001ddfeef6-162580381864992608989-390x220.jpg" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="22 triệu người ở các nước phát triển mất việc vì COVID-19" loading="lazy" title="22 triệu người ở các nước phát triển mất việc vì COVID-19 4"></noscript></a> <h3 class="post-title"><a href="https://tintuc7s.com/22-trieu-nguoi-o-cac-nuoc-phat-trien-mat-viec-vi-covid-19/">22 triệu người ở các nước phát triển mất việc vì COVID-19</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">July 9, 2021</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> <div class="related-item"> <h3 class="post-title"><a href="https://tintuc7s.com/gioi-sieu-giau-lai-dien-cuong-lung-mua-bat-dong-san-singapore/">Giới siêu giàu lại điên cuồng lùng mua bất động sản Singapore</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">August 17, 2021</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> </div><!-- .related-posts-list /--> </div><!-- #related-posts /--> </div><!-- .post-components /--> </div><!-- .main-content --> <div id="check-also-box" class="container-wrapper check-also-right"> <div class="widget-title the-global-title"> <div class="the-subtitle">Check Also</div> <a href="#" id="check-also-close" class="remove"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> </div> <div class="widget posts-list-big-first has-first-big-post"> <ul class="posts-list-items"> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Thu hút vốn FDI vẫn khả quan" href="https://tintuc7s.com/thu-hut-von-fdi-van-kha-quan/" class="post-thumb"><span class="post-cat-wrap"><span class="post-cat tie-cat-46">Kinh Doanh</span></span><img width="390" height="220" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20390%20220'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="Thu hút vốn FDI vẫn khả quan" loading="lazy" title="Thu hút vốn FDI vẫn khả quan 5" data-lazy-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/08/10-chot-16302360930021061358372-390x220.jpeg"><noscript><img width="390" height="220" src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/08/10-chot-16302360930021061358372-390x220.jpeg" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="Thu hút vốn FDI vẫn khả quan" loading="lazy" title="Thu hút vốn FDI vẫn khả quan 5"></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://tintuc7s.com/thu-hut-von-fdi-van-kha-quan/">Thu hút vốn FDI vẫn khả quan</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">August 30, 2021</span> </div> </div> </li> </ul><!-- .related-posts-list /--> </div> </div><!-- #related-posts /--> <aside class="sidebar tie-col-md-4 tie-col-xs-12 normal-side is-sticky" aria-label="Primary Sidebar"> <div class="theiaStickySidebar"> <div id="posts-list-widget-10" class="container-wrapper widget posts-list"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Bài đăng gần đây<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="widget-posts-list-container" ><ul class="posts-list-items widget-posts-wrapper"> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 1.12.2022" href="https://tintuc7s.com/tin-tuc-dac-biet-tren-bao-in-ngay-1-12-2022/" class="post-thumb"><img width="80" height="80" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 1.12.2022" loading="lazy" title="Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 1.12.2022 6" data-lazy-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2022/12/cong-nhan-nguoi-lao-dong-tai-kcn-thang-long-ha-noi-xep-hang-rut-tien-ve-que-92-8533.jpg"><noscript><img width="80" height="80" src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2022/12/cong-nhan-nguoi-lao-dong-tai-kcn-thang-long-ha-noi-xep-hang-rut-tien-ve-que-92-8533.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 1.12.2022" loading="lazy" title="Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 1.12.2022 6"></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://tintuc7s.com/tin-tuc-dac-biet-tren-bao-in-ngay-1-12-2022/">Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 1.12.2022</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">27 mins ago</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Tính cách phục hồi du lịch Việt Nam" href="https://tintuc7s.com/tinh-cach-phuc-hoi-du-lich-viet-nam/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20220%20150'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Tính cách phục hồi du lịch Việt Nam" loading="lazy" title="Tính cách phục hồi du lịch Việt Nam 7" data-lazy-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2022/12/cpn-02-8528-5572-220x150.jpg"><noscript><img width="220" height="150" src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2022/12/cpn-02-8528-5572-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Tính cách phục hồi du lịch Việt Nam" loading="lazy" title="Tính cách phục hồi du lịch Việt Nam 7"></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://tintuc7s.com/tinh-cach-phuc-hoi-du-lich-viet-nam/">Tính cách phục hồi du lịch Việt Nam</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">58 mins ago</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Hội đồng Anh ra mắt mạng lưới kết nối cựu du học sinh UK" href="https://tintuc7s.com/hoi-dong-anh-ra-mat-mang-luoi-ket-noi-cuu-du-hoc-sinh-uk/" class="post-thumb"><img width="80" height="80" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Hội đồng Anh ra mắt mạng lưới kết nối cựu du học sinh UK" loading="lazy" title="Hội đồng Anh ra mắt mạng lưới kết nối cựu du học sinh UK 8" data-lazy-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2022/11/brit1-6401.jpeg"><noscript><img width="80" height="80" src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2022/11/brit1-6401.jpeg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Hội đồng Anh ra mắt mạng lưới kết nối cựu du học sinh UK" loading="lazy" title="Hội đồng Anh ra mắt mạng lưới kết nối cựu du học sinh UK 8"></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://tintuc7s.com/hoi-dong-anh-ra-mat-mang-luoi-ket-noi-cuu-du-hoc-sinh-uk/">Hội đồng Anh ra mắt mạng lưới kết nối cựu du học sinh UK</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">1 hour ago</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="GFin: Hỗ trợ cải thiện đời sống đối tác Grab, thúc đẩy tài chính toàn diện" href="https://tintuc7s.com/gfin-ho-tro-cai-thien-doi-song-doi-tac-grab-thuc-day-tai-chinh-toan-dien/" class="post-thumb"><img width="80" height="80" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="GFin: Hỗ trợ cải thiện đời sống đối tác Grab, thúc đẩy tài chính toàn diện" loading="lazy" title="GFin: Hỗ trợ cải thiện đời sống đối tác Grab, thúc đẩy tài chính toàn diện 9" data-lazy-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2022/11/anh-anh-phap-3294.jpg"><noscript><img width="80" height="80" src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2022/11/anh-anh-phap-3294.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="GFin: Hỗ trợ cải thiện đời sống đối tác Grab, thúc đẩy tài chính toàn diện" loading="lazy" title="GFin: Hỗ trợ cải thiện đời sống đối tác Grab, thúc đẩy tài chính toàn diện 9"></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://tintuc7s.com/gfin-ho-tro-cai-thien-doi-song-doi-tac-grab-thuc-day-tai-chinh-toan-dien/">GFin: Hỗ trợ cải thiện đời sống đối tác Grab, thúc đẩy tài chính toàn diện</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">2 hours ago</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Gần một nửa số trường hợp mang thai là ngoài ý muốn" href="https://tintuc7s.com/gan-mot-nua-so-truong-hop-mang-thai-la-ngoai-y-muon/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20220%20150'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Gần một nửa số trường hợp mang thai là ngoài ý muốn" loading="lazy" title="Gần một nửa số trường hợp mang thai là ngoài ý muốn 10" data-lazy-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2022/11/mang-thai-shutterstock-706298233-9044-220x150.jpg"><noscript><img width="220" height="150" src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2022/11/mang-thai-shutterstock-706298233-9044-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Gần một nửa số trường hợp mang thai là ngoài ý muốn" loading="lazy" title="Gần một nửa số trường hợp mang thai là ngoài ý muốn 10"></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://tintuc7s.com/gan-mot-nua-so-truong-hop-mang-thai-la-ngoai-y-muon/">Gần một nửa số trường hợp mang thai là ngoài ý muốn</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">2 hours ago</span> </div> </div> </li> </ul></div><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .theiaStickySidebar /--> </aside><!-- .sidebar /--> </div><!-- .main-content-row /--></div><!-- #content /--> <footer id="footer" class="site-footer dark-skin dark-widgetized-area"> <div id="footer-widgets-container"> <div class="container"> <div class="footer-widget-area "> <div class="tie-row"> <div class="tie-col-md-3 normal-side"> <div id="custom_html-2" class="widget_text container-wrapper widget widget_custom_html"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Về Chúng Tôi<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="textwidget custom-html-widget">Tintuc7s.com là một Website được thành lập với mục đích chia sẻ tin tức nhanh – mới – nóng nhất đang diễn ra về: kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ.</div><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .tie-col /--> <div class="tie-col-md-3 normal-side"> <div id="tie-widget-categories-4" class="container-wrapper widget widget_categories tie-widget-categories"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Danh Mục<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><ul> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-1"><a href="https://tintuc7s.com/tin-tuc/">Tin Tức</a> <span>25,158</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-48"><a href="https://tintuc7s.com/the-gioi/">Thế Giới</a> <span>16,435</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-41"><a href="https://tintuc7s.com/doi-song/">Đời Sống</a> <span>14,401</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-43"><a href="https://tintuc7s.com/the-thao/">Thể Thao</a> <span>13,351</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-46"><a href="https://tintuc7s.com/kinh-doanh/">Kinh Doanh</a> <span>13,340</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-45"><a href="https://tintuc7s.com/giai-tri/">Giải Trí</a> <span>10,720</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-42"><a href="https://tintuc7s.com/suc-khoe/">Sức Khỏe</a> <span>8,951</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-44"><a href="https://tintuc7s.com/giao-duc/">Giáo Dục</a> <span>8,470</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-49"><a href="https://tintuc7s.com/cong-nghe/">Công Nghệ</a> <span>8,366</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-47"><a href="https://tintuc7s.com/video/">Video</a> <span>8,204</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-50"><a href="https://tintuc7s.com/thoi-trang/">Thời Trang</a> <span>7,709</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-40"><a href="https://tintuc7s.com/du-lich/">Du Lịch</a> <span>6,701</span> </li> </ul><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .tie-col /--> <div class="tie-col-md-3 normal-side"> <div id="tag_cloud-2" class="container-wrapper widget widget_tag_cloud"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Thẻ<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="tagcloud"><a href="https://tintuc7s.com/tag/chau-my/" class="tag-cloud-link tag-link-302 tag-link-position-1" style="font-size: 11.9375pt;" aria-label="Châu mỹ (2,604 items)">Châu mỹ</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/chinh-tri-va-xa-hoi-the-gioi/" class="tag-cloud-link tag-link-11381 tag-link-position-2" style="font-size: 8.2916666666667pt;" aria-label="Chính trị và xã hội thế giới (1,466 items)">Chính trị và xã hội thế giới</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/chu-tich/" class="tag-cloud-link tag-link-4114 tag-link-position-3" style="font-size: 8pt;" aria-label="Chủ tịch (1,427 items)">Chủ tịch</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/covid-19/" class="tag-cloud-link tag-link-74 tag-link-position-4" style="font-size: 22pt;" aria-label="Covid-19 (13,013 items)">Covid-19</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/cong-nghe/" class="tag-cloud-link tag-link-197 tag-link-position-5" style="font-size: 10.479166666667pt;" aria-label="Công nghệ (2,066 items)">Công nghệ</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/du-lich/" class="tag-cloud-link tag-link-137 tag-link-position-6" style="font-size: 9.6041666666667pt;" aria-label="du lịch (1,836 items)">du lịch</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/dich-benh-do-covid-19-gay-ra/" class="tag-cloud-link tag-link-9744 tag-link-position-7" style="font-size: 9.75pt;" aria-label="Dịch bệnh do covid-19 gây ra (1,852 items)">Dịch bệnh do covid-19 gây ra</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/ha-noi/" class="tag-cloud-link tag-link-788 tag-link-position-8" style="font-size: 11.645833333333pt;" aria-label="Hà nội (2,524 items)">Hà nội</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/thanh-pho-ho-chi-minh/" class="tag-cloud-link tag-link-7476 tag-link-position-9" style="font-size: 9.6041666666667pt;" aria-label="Thành phố Hồ Chí Minh (1,824 items)">Thành phố Hồ Chí Minh</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/thu-tuong/" class="tag-cloud-link tag-link-2631 tag-link-position-10" style="font-size: 9.4583333333333pt;" aria-label="Thủ tướng (1,766 items)">Thủ tướng</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/tin/" class="tag-cloud-link tag-link-126 tag-link-position-11" style="font-size: 18.354166666667pt;" aria-label="Tin (7,191 items)">Tin</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/tin-tuc-nong/" class="tag-cloud-link tag-link-233 tag-link-position-12" style="font-size: 14.270833333333pt;" aria-label="Tin tức nóng (3,791 items)">Tin tức nóng</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/tp-hcm/" class="tag-cloud-link tag-link-73 tag-link-position-13" style="font-size: 9.6041666666667pt;" aria-label="TP.HCM (1,810 items)">TP.HCM</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/trung-quoc/" class="tag-cloud-link tag-link-204 tag-link-position-14" style="font-size: 12.520833333333pt;" aria-label="Trung Quốc (2,882 items)">Trung Quốc</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/viet-nam/" class="tag-cloud-link tag-link-453 tag-link-position-15" style="font-size: 10.625pt;" aria-label="Việt Nam (2,131 items)">Việt Nam</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/vac-xin-phong-ngua-covid-19/" class="tag-cloud-link tag-link-9750 tag-link-position-16" style="font-size: 9.75pt;" aria-label="Vắc-xin phòng ngừa covid-19 (1,878 items)">Vắc-xin phòng ngừa covid-19</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/vac-xin/" class="tag-cloud-link tag-link-715 tag-link-position-17" style="font-size: 8.1458333333333pt;" aria-label="Vắc xin (1,452 items)">Vắc xin</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/doi-viet-nam/" class="tag-cloud-link tag-link-1007 tag-link-position-18" style="font-size: 9.1666666666667pt;" aria-label="Đội việt nam (1,714 items)">Đội việt nam</a></div> <div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .tie-col /--> <div class="tie-col-md-3 normal-side"> <div id="posts-list-widget-11" class="container-wrapper widget posts-list"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Bài đăng được xem nhiều nhất<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="widget-posts-list-container timeline-widget" ><ul class="posts-list-items widget-posts-wrapper"> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://tintuc7s.com/nhan-dinh-bong-da-scotland-vs-sec-bang-d-euro-2020/"> <span class="date meta-item tie-icon">June 14, 2021</span> <h3>Nhận định bóng đá Scotland vs Séc, bảng D EURO 2020</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://tintuc7s.com/vy-oanh-len-tieng-khi-bi-boi-nho-giat-chong-de-thue-lam-gai-giai-tri/"> <span class="date meta-item tie-icon">May 22, 2021</span> <h3>Vy Oanh lên tiếng khi bị bôi nhọ giật chồng, đẻ thuê, làm gái | Giải trí</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://tintuc7s.com/chong-ngoai-tinh-chan-vo-cang-co-ep-theo-y-minh-cang-danh-mat-nhau-nhanh-hon/"> <span class="date meta-item tie-icon">June 21, 2021</span> <h3>Chồng ngoại tình chán vợ, càng cố ép theo ý mình càng đánh mất nhau nhanh hơn</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://tintuc7s.com/clip-co-gai-len-cau-truong-tien-coi-sach-noi-y-roi-tu-quay-clip-tren-mang-da-tim-ra-danh-tinh-nhan-vat-chinh/"> <span class="date meta-item tie-icon">August 2, 2021</span> <h3>Clip cô gái lên cầu Trường Tiền, cởi sạch nội y rồi tự quay clip trên mạng: Đã tìm ra danh tính nhân vật chính</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://tintuc7s.com/phim-tinh-duc-cuoc-song-bi-vi-la-tham-hoa-vi-ngap-tran-canh-nong/"> <span class="date meta-item tie-icon">July 14, 2021</span> <h3>Phim Tình dục/cuộc sống bị ví là thảm họa vì ngập tràn cảnh nóng</h3> </a> </li> </ul></div><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .tie-col /--> </div><!-- .tie-row /--> </div><!-- .footer-widget-area /--> </div><!-- .container /--> </div><!-- #Footer-widgets-container /--> <div id="site-info" class="site-info site-info-layout-2"> <div class="container"> <div class="tie-row"> <div class="tie-col-md-12"> <div class="copyright-text copyright-text-first">Tintuc7s.com © Bản quyền 2022, Mọi quyền được bảo lưu</div><div class="footer-menu"><ul id="menu-menu" class="menu"><li id="menu-item-1009" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-1009"><a href="https://tintuc7s.com/">Trang Chủ</a></li> <li id="menu-item-1091" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-privacy-policy menu-item-1091"><a href="https://tintuc7s.com/chinh-sach-bao-mat/">Chính sách bảo mật</a></li> <li id="menu-item-1092" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1092"><a href="https://tintuc7s.com/dieu-khoan-su-dung/">Điều khoản sử dụng</a></li> <li id="menu-item-1093" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1093"><a href="https://tintuc7s.com/lien-he/">Liên Hệ</a></li> </ul></div><ul class="social-icons"><li class="social-icons-item"><a class="social-link facebook-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-facebook"></span><span class="screen-reader-text">Facebook</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link twitter-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-twitter"></span><span class="screen-reader-text">Twitter</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link youtube-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-youtube"></span><span class="screen-reader-text">YouTube</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link instagram-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-instagram"></span><span class="screen-reader-text">Instagram</span></a></li></ul> </div><!-- .tie-col /--> </div><!-- .tie-row /--> </div><!-- .container /--> </div><!-- #site-info /--> </footer><!-- #footer /--> <div id="share-buttons-mobile" class="share-buttons share-buttons-mobile"> <div class="share-links icons-only"> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://tintuc7s.com/facebook-suyt-bi-apple-xoa-khoi-app-store/" rel="external noopener nofollow" title="Facebook" target="_blank" class="facebook-share-btn " data-raw="https://www.facebook.com/sharer.php?u={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-facebook"></span> <span class="screen-reader-text">Facebook</span> </a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Facebook%20su%C3%BDt%20b%E1%BB%8B%20Apple%20x%C3%B3a%20kh%E1%BB%8Fi%20App%20Store&url=https://tintuc7s.com/facebook-suyt-bi-apple-xoa-khoi-app-store/" rel="external noopener nofollow" title="Twitter" target="_blank" class="twitter-share-btn " data-raw="https://twitter.com/intent/tweet?text={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="screen-reader-text">Twitter</span> </a> <a href="https://api.whatsapp.com/send?text=Facebook%20su%C3%BDt%20b%E1%BB%8B%20Apple%20x%C3%B3a%20kh%E1%BB%8Fi%20App%20Store%20https://tintuc7s.com/facebook-suyt-bi-apple-xoa-khoi-app-store/" rel="external noopener nofollow" title="WhatsApp" target="_blank" class="whatsapp-share-btn " data-raw="https://api.whatsapp.com/send?text={post_title}%20{post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-whatsapp"></span> <span class="screen-reader-text">WhatsApp</span> </a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=https://tintuc7s.com/facebook-suyt-bi-apple-xoa-khoi-app-store/&text=Facebook%20su%C3%BDt%20b%E1%BB%8B%20Apple%20x%C3%B3a%20kh%E1%BB%8Fi%20App%20Store" rel="external noopener nofollow" title="Telegram" target="_blank" class="telegram-share-btn " data-raw="https://telegram.me/share/url?url={post_link}&text={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-paper-plane"></span> <span class="screen-reader-text">Telegram</span> </a> </div><!-- .share-links /--> </div><!-- .share-buttons /--> <div class="mobile-share-buttons-spacer"></div> <a id="go-to-top" class="go-to-top-button" href="#go-to-tie-body"> <span class="tie-icon-angle-up"></span> <span class="screen-reader-text">Back to top button</span> </a> </div><!-- #tie-wrapper /--> <aside class=" side-aside normal-side dark-skin dark-widgetized-area slide-sidebar-desktop is-fullwidth appear-from-left" aria-label="Secondary Sidebar" style="visibility: hidden;"> <div data-height="100%" class="side-aside-wrapper has-custom-scroll"> <a href="#" class="close-side-aside remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a><!-- .close-side-aside /--> <div id="mobile-container"> <div id="mobile-search"> <form role="search" method="get" class="search-form" action="https://tintuc7s.com/"> <label> <span class="screen-reader-text">Search for:</span> <input type="search" class="search-field" placeholder="Search …" value="" name="s" /> </label> <input type="submit" class="search-submit" value="Search" /> </form> </div><!-- #mobile-search /--> <div id="mobile-menu" class="hide-menu-icons"> </div><!-- #mobile-menu /--> <div id="mobile-social-icons" class="social-icons-widget solid-social-icons"> <ul><li class="social-icons-item"><a class="social-link facebook-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-facebook"></span><span class="screen-reader-text">Facebook</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link twitter-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-twitter"></span><span class="screen-reader-text">Twitter</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link youtube-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-youtube"></span><span class="screen-reader-text">YouTube</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link instagram-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-instagram"></span><span class="screen-reader-text">Instagram</span></a></li></ul> </div><!-- #mobile-social-icons /--> </div><!-- #mobile-container /--> <div id="slide-sidebar-widgets"> </div> </div><!-- .side-aside-wrapper /--> </aside><!-- .side-aside /--> </div><!-- #tie-container /--> </div><!-- .background-overlay /--> <div id="autocomplete-suggestions" class="autocomplete-suggestions"></div><div id="is-scroller-outer"><div id="is-scroller"></div></div><div id="fb-root"></div> <div id="tie-popup-search-desktop" class="tie-popup tie-popup-search-wrap" style="display: none;"> <a href="#" class="tie-btn-close remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> <div class="popup-search-wrap-inner"> <div class="live-search-parent pop-up-live-search" data-skin="live-search-popup" aria-label="Search"> <form method="get" class="tie-popup-search-form" action="https://tintuc7s.com/"> <input class="tie-popup-search-input is-ajax-search" inputmode="search" type="text" name="s" title="Search for" autocomplete="off" placeholder="Type and hit Enter" /> <button class="tie-popup-search-submit" type="submit"> <span class="tie-icon-search tie-search-icon" aria-hidden="true"></span> <span class="screen-reader-text">Search for</span> </button> </form> </div><!-- .pop-up-live-search /--> </div><!-- .popup-search-wrap-inner /--> </div><!-- .tie-popup-search-wrap /--> <div id="tie-popup-search-mobile" class="tie-popup tie-popup-search-wrap" style="display: none;"> <a href="#" class="tie-btn-close remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> <div class="popup-search-wrap-inner"> <div class="live-search-parent pop-up-live-search" data-skin="live-search-popup" aria-label="Search"> <form method="get" class="tie-popup-search-form" action="https://tintuc7s.com/"> <input class="tie-popup-search-input " inputmode="search" type="text" name="s" title="Search for" autocomplete="off" placeholder="Search for" /> <button class="tie-popup-search-submit" type="submit"> <span class="tie-icon-search tie-search-icon" aria-hidden="true"></span> <span class="screen-reader-text">Search for</span> </button> </form> </div><!-- .pop-up-live-search /--> </div><!-- .popup-search-wrap-inner /--> </div><!-- .tie-popup-search-wrap /--> <div id="tie-popup-login" class="tie-popup" style="display: none;"> <a href="#" class="tie-btn-close remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> <div class="tie-popup-container"> <div class="container-wrapper"> <div class="widget login-widget"> <div class="widget-title the-global-title"> <div class="the-subtitle">Log In <span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div> </div> <div class="widget-container"> <div class="login-form"> <form name="registerform" action="https://tintuc7s.com/wp-login.php" method="post"> <input type="text" name="log" title="Username" placeholder="Username"> <div class="pass-container"> <input type="password" name="pwd" title="Password" placeholder="Password"> <a class="forget-text" href="https://tintuc7s.com/wp-login.php?action=lostpassword&redirect_to=https%3A%2F%2Ftintuc7s.com">Forget?</a> </div> <input type="hidden" name="redirect_to" value="/facebook-suyt-bi-apple-xoa-khoi-app-store/"/> <label for="rememberme" class="rememberme"> <input id="rememberme" name="rememberme" type="checkbox" checked="checked" value="forever" /> Remember me </label> <button type="submit" class="button fullwidth login-submit">Log In</button> </form> </div> </div><!-- .widget-container /--> </div><!-- .login-widget /--> </div><!-- .container-wrapper /--> </div><!-- .tie-popup-container /--> </div><!-- .tie-popup /--> <script type='text/javascript' id='rocket-browser-checker-js-after'> "use strict";var _createClass=function(){function defineProperties(target,props){for(var i=0;i<props.length;i++){var descriptor=props[i];descriptor.enumerable=descriptor.enumerable||!1,descriptor.configurable=!0,"value"in descriptor&&(descriptor.writable=!0),Object.defineProperty(target,descriptor.key,descriptor)}}return function(Constructor,protoProps,staticProps){return protoProps&&defineProperties(Constructor.prototype,protoProps),staticProps&&defineProperties(Constructor,staticProps),Constructor}}();function _classCallCheck(instance,Constructor){if(!(instance instanceof Constructor))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}var RocketBrowserCompatibilityChecker=function(){function RocketBrowserCompatibilityChecker(options){_classCallCheck(this,RocketBrowserCompatibilityChecker),this.passiveSupported=!1,this._checkPassiveOption(this),this.options=!!this.passiveSupported&&options}return _createClass(RocketBrowserCompatibilityChecker,[{key:"_checkPassiveOption",value:function(self){try{var options={get passive(){return!(self.passiveSupported=!0)}};window.addEventListener("test",null,options),window.removeEventListener("test",null,options)}catch(err){self.passiveSupported=!1}}},{key:"initRequestIdleCallback",value:function(){!1 in window&&(window.requestIdleCallback=function(cb){var start=Date.now();return setTimeout(function(){cb({didTimeout:!1,timeRemaining:function(){return Math.max(0,50-(Date.now()-start))}})},1)}),!1 in window&&(window.cancelIdleCallback=function(id){return clearTimeout(id)})}},{key:"isDataSaverModeOn",value:function(){return"connection"in navigator&&!0===navigator.connection.saveData}},{key:"supportsLinkPrefetch",value:function(){var elem=document.createElement("link");return elem.relList&&elem.relList.supports&&elem.relList.supports("prefetch")&&window.IntersectionObserver&&"isIntersecting"in IntersectionObserverEntry.prototype}},{key:"isSlowConnection",value:function(){return"connection"in navigator&&"effectiveType"in navigator.connection&&("2g"===navigator.connection.effectiveType||"slow-2g"===navigator.connection.effectiveType)}}]),RocketBrowserCompatibilityChecker}(); </script> <script type='text/javascript' id='rocket-preload-links-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var RocketPreloadLinksConfig = {"excludeUris":"\/(.+\/)?feed\/?.+\/?|\/(?:.+\/)?embed\/|\/(index\\.php\/)?wp\\-json(\/.*|$)|\/wp-admin\/|\/logout\/|\/wp-login.php","usesTrailingSlash":"1","imageExt":"jpg|jpeg|gif|png|tiff|bmp|webp|avif","fileExt":"jpg|jpeg|gif|png|tiff|bmp|webp|avif|php|pdf|html|htm","siteUrl":"https:\/\/tintuc7s.com","onHoverDelay":"100","rateThrottle":"3"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' id='rocket-preload-links-js-after'> (function() { "use strict";var r="function"==typeof Symbol&&"symbol"==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&"function"==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?"symbol":typeof e},e=function(){function i(e,t){for(var n=0;n<t.length;n++){var i=t[n];i.enumerable=i.enumerable||!1,i.configurable=!0,"value"in i&&(i.writable=!0),Object.defineProperty(e,i.key,i)}}return function(e,t,n){return t&&i(e.prototype,t),n&&i(e,n),e}}();function i(e,t){if(!(e instanceof t))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}var t=function(){function n(e,t){i(this,n),this.browser=e,this.config=t,this.options=this.browser.options,this.prefetched=new Set,this.eventTime=null,this.threshold=1111,this.numOnHover=0}return e(n,[{key:"init",value:function(){!this.browser.supportsLinkPrefetch()||this.browser.isDataSaverModeOn()||this.browser.isSlowConnection()||(this.regex={excludeUris:RegExp(this.config.excludeUris,"i"),images:RegExp(".("+this.config.imageExt+")$","i"),fileExt:RegExp(".("+this.config.fileExt+")$","i")},this._initListeners(this))}},{key:"_initListeners",value:function(e){-1<this.config.onHoverDelay&&document.addEventListener("mouseover",e.listener.bind(e),e.listenerOptions),document.addEventListener("mousedown",e.listener.bind(e),e.listenerOptions),document.addEventListener("touchstart",e.listener.bind(e),e.listenerOptions)}},{key:"listener",value:function(e){var t=e.target.closest("a"),n=this._prepareUrl(t);if(null!==n)switch(e.type){case"mousedown":case"touchstart":this._addPrefetchLink(n);break;case"mouseover":this._earlyPrefetch(t,n,"mouseout")}}},{key:"_earlyPrefetch",value:function(t,e,n){var i=this,r=setTimeout(function(){if(r=null,0===i.numOnHover)setTimeout(function(){return i.numOnHover=0},1e3);else if(i.numOnHover>i.config.rateThrottle)return;i.numOnHover++,i._addPrefetchLink(e)},this.config.onHoverDelay);t.addEventListener(n,function e(){t.removeEventListener(n,e,{passive:!0}),null!==r&&(clearTimeout(r),r=null)},{passive:!0})}},{key:"_addPrefetchLink",value:function(i){return this.prefetched.add(i.href),new Promise(function(e,t){var n=document.createElement("link");n.rel="prefetch",n.href=i.href,n.onload=e,n.onerror=t,document.head.appendChild(n)}).catch(function(){})}},{key:"_prepareUrl",value:function(e){if(null===e||"object"!==(void 0===e?"undefined":r(e))||!1 in e||-1===["http:","https:"].indexOf(e.protocol))return null;var t=e.href.substring(0,this.config.siteUrl.length),n=this._getPathname(e.href,t),i={original:e.href,protocol:e.protocol,origin:t,pathname:n,href:t+n};return this._isLinkOk(i)?i:null}},{key:"_getPathname",value:function(e,t){var n=t?e.substring(this.config.siteUrl.length):e;return n.startsWith("/")||(n="/"+n),this._shouldAddTrailingSlash(n)?n+"/":n}},{key:"_shouldAddTrailingSlash",value:function(e){return this.config.usesTrailingSlash&&!e.endsWith("/")&&!this.regex.fileExt.test(e)}},{key:"_isLinkOk",value:function(e){return null!==e&&"object"===(void 0===e?"undefined":r(e))&&(!this.prefetched.has(e.href)&&e.origin===this.config.siteUrl&&-1===e.href.indexOf("?")&&-1===e.href.indexOf("#")&&!this.regex.excludeUris.test(e.href)&&!this.regex.images.test(e.href))}}],[{key:"run",value:function(){"undefined"!=typeof RocketPreloadLinksConfig&&new n(new RocketBrowserCompatibilityChecker({capture:!0,passive:!0}),RocketPreloadLinksConfig).init()}}]),n}();t.run(); }()); </script> <script type='text/javascript' id='tie-scripts-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var tie = {"is_rtl":"","ajaxurl":"https:\/\/tintuc7s.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","is_taqyeem_active":"","is_sticky_video":"","mobile_menu_top":"","mobile_menu_active":"area_1","mobile_menu_parent":"","lightbox_all":"true","lightbox_gallery":"true","lightbox_skin":"dark","lightbox_thumb":"horizontal","lightbox_arrows":"true","is_singular":"1","autoload_posts":"","reading_indicator":"","lazyload":"","select_share":"true","select_share_twitter":"","select_share_facebook":"","select_share_linkedin":"","select_share_email":"","facebook_app_id":"5303202981","twitter_username":"","responsive_tables":"true","ad_blocker_detector":"","sticky_behavior":"upwards","sticky_desktop":"","sticky_mobile":"true","sticky_mobile_behavior":"default","ajax_loader":"<div class=\"loader-overlay\"><div class=\"spinner-circle\"><\/div><\/div>","type_to_search":"1","lang_no_results":"Nothing Found","sticky_share_mobile":"true","sticky_share_post":""}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://tintuc7s.com/wp-content/themes/jannah/assets/js/scripts.min.js?ver=5.4.0' id='tie-scripts-js' defer></script> <script type='text/javascript' id='tie-scripts-js-after'>window.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { jQuery.ajax({ type : "GET", url : "https://tintuc7s.com/wp-admin/admin-ajax.php", data : "postviews_id=144638&action=tie_postviews", cache: !1, success: function( data ){ jQuery("#single-post-meta").find(".meta-views").html( data ); } }); });</script> <script data-minify="1" type='text/javascript' src='https://tintuc7s.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/jannah/assets/ilightbox/lightbox.js?ver=1663896272' id='tie-js-ilightbox-js' defer></script> <script type='text/javascript' src='https://tintuc7s.com/wp-content/themes/jannah/assets/js/desktop.min.js?ver=5.4.0' id='tie-js-desktop-js' defer></script> <script data-minify="1" type='text/javascript' src='https://tintuc7s.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/jannah/assets/js/live-search.js?ver=1663896272' id='tie-js-livesearch-js' defer></script> <script type='text/javascript' src='https://tintuc7s.com/wp-content/themes/jannah/assets/js/single.min.js?ver=5.4.0' id='tie-js-single-js' defer></script> <script data-minify="1" type='text/javascript' src='https://tintuc7s.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/jannah/assets/js/br-news.js?ver=1663896272' id='tie-js-breaking-js' defer></script> <script type="rocketlazyloadscript"> WebFontConfig ={ google:{ families: [ 'Montserrat:600,regular:latin&display=swap' ] } }; (function(){ var wf = document.createElement('script'); wf.src = '//ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1/webfont.js'; wf.type = 'text/javascript'; wf.defer = 'true'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(wf, s); })(); </script><script>window.lazyLoadOptions={elements_selector:"img[data-lazy-src],.rocket-lazyload,iframe[data-lazy-src]",data_src:"lazy-src",data_srcset:"lazy-srcset",data_sizes:"lazy-sizes",class_loading:"lazyloading",class_loaded:"lazyloaded",threshold:300,callback_loaded:function(element){if(element.tagName==="IFRAME"&&element.dataset.rocketLazyload=="fitvidscompatible"){if(element.classList.contains("lazyloaded")){if(typeof window.jQuery!="undefined"){if(jQuery.fn.fitVids){jQuery(element).parent().fitVids()}}}}}};window.addEventListener('LazyLoad::Initialized',function(e){var lazyLoadInstance=e.detail.instance;if(window.MutationObserver){var observer=new MutationObserver(function(mutations){var image_count=0;var iframe_count=0;var rocketlazy_count=0;mutations.forEach(function(mutation){for(var i=0;i<mutation.addedNodes.length;i++){if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName!=='function'){continue} if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName!=='function'){continue} images=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('img');is_image=mutation.addedNodes[i].tagName=="IMG";iframes=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('iframe');is_iframe=mutation.addedNodes[i].tagName=="IFRAME";rocket_lazy=mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName('rocket-lazyload');image_count+=images.length;iframe_count+=iframes.length;rocketlazy_count+=rocket_lazy.length;if(is_image){image_count+=1} if(is_iframe){iframe_count+=1}}});if(image_count>0||iframe_count>0||rocketlazy_count>0){lazyLoadInstance.update()}});var b=document.getElementsByTagName("body")[0];var config={childList:!0,subtree:!0};observer.observe(b,config)}},!1)</script><script data-no-minify="1" async src="https://tintuc7s.com/wp-content/plugins/wp-rocket-2/assets/js/lazyload/17.5/lazyload.min.js"></script><script>function lazyLoadThumb(e){var t='<img data-lazy-src="https://i.ytimg.com/vi/ID/hqdefault.jpg" alt="" width="480" height="360"><noscript><img src="https://i.ytimg.com/vi/ID/hqdefault.jpg" alt="" width="480" height="360"></noscript>',a='<button class="play" aria-label="play Youtube video"></button>';return t.replace("ID",e)+a}function lazyLoadYoutubeIframe(){var e=document.createElement("iframe"),t="ID?autoplay=1";t+=0===this.parentNode.dataset.query.length?'':'&'+this.parentNode.dataset.query;e.setAttribute("src",t.replace("ID",this.parentNode.dataset.src)),e.setAttribute("frameborder","0"),e.setAttribute("allowfullscreen","1"),e.setAttribute("allow", "accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"),this.parentNode.parentNode.replaceChild(e,this.parentNode)}document.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){var e,t,p,a=document.getElementsByClassName("rll-youtube-player");for(t=0;t<a.length;t++)e=document.createElement("div"),e.setAttribute("data-id",a[t].dataset.id),e.setAttribute("data-query", a[t].dataset.query),e.setAttribute("data-src", a[t].dataset.src),e.innerHTML=lazyLoadThumb(a[t].dataset.id),a[t].appendChild(e),p=e.querySelector('.play'),p.onclick=lazyLoadYoutubeIframe});</script> </body> </html> <!-- This website is like a Rocket, isn't it? Performance optimized by WP Rocket. Learn more: https://wp-rocket.me -->