Kinh Doanh

Gần 80.000 tỷ đồng ngân sách dành cho phòng, chống dịch Covid-19


Nguồn lực từ ngân sách cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hai năm qua khoảng 79.700 tỷ đồng, theo báo cáo của Chính phủ.

Theo báo cáo gửi Quốc hội về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 30/2021, Chính phủ cho biết, năm 2021, ngân sách đã chi 51.220 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó có 8,803 tỷ đồng từ Quỹ vắc xin; Năm 2020 kinh phí chuyển sang mua vắc xin Covid-19 khoảng 13.337 tỷ đồng.

Tuy nhiên, số thực chi đến hết năm 2021 mới đạt khoảng 67%, tương đương 34.260 tỷ đồng (bao gồm ngân sách 26.300 tỷ đồng, Quỹ vắc xin 7.950 tỷ đồng).

Như vậy, số tiền chưa chi là 16,960 tỷ đồng. Sau khi trừ số được phép chuyển nguồn (1.353 tỷ đồng) còn lại 15.602 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển sang năm 2022 để tiếp tục mua vắc xin, chi cho công tác phòng chống dịch.

Ngoài ra, số lượng vắc xin nhận được từ viện trợ, tài trợ trong năm 2021 là 95,08 triệu liều.

Năm 2022, kinh phí phòng, chống dịch là 36.102 tỷ đồng (bao gồm cả kinh phí chuyển năm 2021 để chi mua vắc xin Covid-19).

Tính đến cuối tháng 5, chi chống dịch năm nay là 1.000 tỷ đồng, nên còn khoảng 19.500 tỷ đồng chưa chi.

Theo báo cáo của Chính phủ, ngân sách cũng dành gần 7.980 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương chống dịch. 62% trong số này chi hỗ trợ lao động, sử dụng lao động khó khăn vì dịch bệnh. Bốn địa phương có dịch bệnh phức tạp, lan rộng đầu năm được hỗ trợ hơn 3.032 tỷ đồng.

Việc bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương hai năm qua, theo đánh giá của Chính phủ, đã cơ bản đáp ứng yêu cầu chống dịch của các đơn vị, địa phương, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn do dịch. Covid-19.

Tuy nhiên, Chính phủ thừa nhận, việc giải ngân vốn cho công tác phòng, chống dịch năm 2021 còn chậm do khan hiếm vắc xin, vướng mắc trong đấu thầu, chỉ định thầu mua sắm trang thiết bị sinh phẩm y tế …

Ngoài tiền ngân sách, nguồn lực cho công tác phòng chống dịch còn từ các nguồn khác, như ủng hộ, đóng góp tự nguyện thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; huy động từ các doanh nghiệp, cá nhân …

Báo cáo cũng cho biết, để có thêm nguồn lực chống dịch, năm 2021, Chính phủ đã cắt giảm ít nhất 50% kinh phí còn lại cho các hội nghị, đoàn công tác trong và ngoài nước của các bộ, cơ quan Trung ương (trừ các hoạt động quan trọng). . quan trọng, cấp bách) và tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại vào năm 2021.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết bổ sung dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 khoảng 14.620 tỷ đồng từ nguồn cắt, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 cho công tác phòng, chống dịch.

Hiện dịch đã được kiểm soát, Chính phủ giao Bộ Tài chính hướng dẫn các đơn vị, địa phương thủ tục quản lý, sử dụng tài sản theo hướng quản lý tài sản công.

Về chi tiêu để mua vắc xin Covid-19Theo báo cáo, năm 2021, Chính phủ cho phép Bộ Y tế sử dụng 15,514 tỷ đồng để mua vắc xin Covid-19. Số tiền này bao gồm 7.940 tỷ đồng từ Quỹ vắc xin; hơn 6.337 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước; và 1.237 tỷ đồng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí sự nghiệp y tế còn lại đến năm 2020.

Số tiền thực chi mà Bộ Y tế chi để mua vắc xin là gần 15,072 tỷ đồng (Quỹ vắc xin gần 7,668 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 7,404 tỷ đồng).

Kinh phí phòng, chống dịch năm 2021 là hơn 12,835 tỷ đồng. Khoản này không bao gồm các chế độ, hỗ trợ thêm của địa phương cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch. Chi phí khám chữa bệnh tại cơ sở cách ly và điều trị Covid-19 năm 2021 là hơn 4.404 tỷ đồng.

Anh minhSource link

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button