Thế Giới

Gắn trách nhiệm đại diện chủ sở hữu trong cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước 


Chú thích ảnh
Gắn trách nhiệm đại diện chủ sở hữu trong cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Minh họa: TTXVN

Ông Đặng Quyết Tiến cho biết, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 22/2021 / QĐ-TTg về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp cơ cấu lại và thoái vốn giai đoạn. 2021-2025.

Tới đây, định hướng, quan điểm ban hành Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 cũng sẽ theo hướng phân cấp mạnh gắn với trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu; giao cho họ tự đề xuất, tự đăng ký, chọn thời điểm, chọn địa bàn cơ cấu và hướng đi. Sau đó, đăng ký với Chính phủ, với các bộ, ngành để thực hiện.

Ông Đặng Quyết Tiến cho rằng, chỉ đạo này của Chính phủ là rất tích cực, phù hợp với xu thế hiện nay và đúng hướng là không can thiệp vào hoạt động của doanh nghiệp; để doanh nghiệp chủ động tái cơ cấu, gắn với nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, đảm bảo theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Từ đó, doanh nghiệp nhà nước thực sự đóng vai trò chủ đạo, mở đường cho các thành phần kinh tế khác, đặc biệt là nền kinh tế đang phục hồi sau đại dịch COVID-19, vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước rất quan trọng.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, những tháng đầu năm, Bộ đã nhận được báo cáo phê duyệt phương án cổ phần hóa 3 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. với tổng giá trị doanh nghiệp là 252 tỷ đồng.

Lũy kế từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2021, đã có 183 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Tuy nhiên, trong số 183 doanh nghiệp cổ phần hóa, chỉ có 39 doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc danh mục 128 doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Như vậy, mới thực hiện được 30% kế hoạch, số doanh nghiệp phải thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch 6 tháng còn lại năm 2021 là 89 doanh nghiệp.

Ông Đặng Quyết Tiến cho biết, công tác cổ phần hóa diễn ra chậm trong những tháng gần đây do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp nhà nước chưa thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý tài sản công về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất do mình quản lý.

Hầu hết các doanh nghiệp nhà nước chưa chủ động thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai, đến khi phải cổ phần hóa mới tiến hành sắp xếp lại nhà, đất, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. cổ phần hóa.

Những vướng mắc về tài chính, vướng mắc trong quá trình quản lý, điều hành doanh nghiệp chưa được giải quyết triệt để, gây khó khăn, chậm trễ trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn. Doanh nghiệp chưa cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động. Do đó, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa cao, khó thu hút các nhà đầu tư khi cổ phần hóa, thoái vốn.

Ngoài ra, nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp về việc thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn và thực hiện niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán còn chưa đúng, chưa đầy đủ.

Source link

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button