Giáo Dục

Giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu niên trên không gian mạng

Cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật Biểu diễn chủ trì xây dựng các hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật mang tính giáo dục cao, hiện đại, nhân văn, phù hợp với tâm lý lứa tuổi. và các vị trí và khu vực được đăng trên không gian mạng.

Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa dân tộc đến thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên không gian mạng.

Vụ Thư viện chủ trì tham mưu, phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan xây dựng thư viện điện tử, sách điện tử phục vụ thanh thiếu niên. , thanh thiếu niên và trẻ em.

Cục Di sản văn hóa chủ trì xây dựng bản đồ số địa chỉ đỏ trên không gian mạng.

Kế hoạch góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên không gian mạng, xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, tri thức, văn hóa, ý thức pháp luật. tính tuân thủ, trách nhiệm với cộng đồng, ước mơ, hoài bão, khát vọng và kỹ năng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số hóa.

Thông qua các hoạt động trong kế hoạch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn hình thành và phát triển kỹ năng nhận diện, xử lý, làm chủ thông tin và các công cụ, phương tiện kỹ thuật trong các hoạt động. Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Qua đó, các em chủ động sàng lọc, nhận diện thông tin “xấu”, “độc”, tiếp nhận thông tin tích cực trên không gian mạng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tích cực hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết. của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị liên quan xác định nội dung công việc cụ thể, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan. trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên. ..Nguồn: https://baotintuc.vn/giao-duc/giao-duc-dao-duc-loi-song-van-hoa-cho-thanh-thieu-nien-tren-khong-gian-mang-20220718140917504.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button