Tin Tức

Giới thiệu bổ sung 23 nhân sự lãnh đạo

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất đề xuất, giới thiệu bổ sung 23 nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau 4 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIII) đã hoàn thành chương trình đề ra vào chiều 8/7, kết thúc sớm hơn dự kiến ​​1 ngày.

Phát biểu bế mạc, về công tác nhân sự, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cao với phương án Bộ Chính trị trình tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước trong nhiệm kỳ. lớp XV.

Trước đó, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 (tháng 3/2021) đã quyết định giới thiệu nhân sự đối với 3 chức danh chủ chốt là Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và cho ý kiến ​​về việc giới thiệu nhân sự đảm bảo cho 24 vị trí lãnh đạo khác của Nhà nước. các cơ quan.

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (tháng 3 và tháng 4 năm 2021) đã bầu hoặc phê chuẩn dự kiến ​​nhân sự.

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) lần này không biểu quyết giới thiệu, hiệp thương đối với 3 chức danh chủ chốt cũng như 24 chức danh lãnh đạo khác nêu trên; nhưng chỉ giới thiệu bổ sung 23 nhân sự để giữ một số chức vụ lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Như vậy, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV dự kiến ​​khai mạc vào ngày 20/7 sẽ bầu hoặc phê chuẩn 50 chức danh lãnh đạo, trong đó có nhân sự được giới thiệu thông qua hai hội nghị trung ương nói trên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.  Ảnh: VOV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Hình ảnh: VOV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 3 (khóa XIII) đã quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Quy định về thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng khóa XIII.

Theo đó, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII Có những bổ sung, sửa đổi tuy nhỏ nhưng quan trọng, liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành Trung ương, của Ủy viên Trung ương (kể cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư). , của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trách nhiệm, quyền hạn của Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và chế độ, lề lối làm việc …

Nội dung mới của Quy định về thi hành Điều lệ Đảng lần này chủ yếu tập trung vào một số vấn đề để làm tốt hơn nữa công tác đảng viên như: Giới thiệu, kết nạp quần chúng vào Đảng; công nhận đảng viên chính thức; cấp phát và quản lý thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên và thủ tục chuyển sinh hoạt đảng; một số quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên; việc thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc và các đơn vị sự nghiệp của Thành ủy; sinh hoạt định kỳ của cấp ủy, chi bộ cơ sở; cấp ủy cơ sở có thẩm quyền quyết định kết nạp và khai trừ đảng viên; tổ chức cơ quan thanh tra; khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên; đảng ủy và ban cán sự đảng …

Về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025Bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, đất nước đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, to lớn, thậm chí gay gắt hơn.

Tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến rất phức tạp, nguy hiểm hơn trước, có thể tiếp tục lây lan, kéo dài, ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội. Thị trường tài chính – tiền tệ, đặc biệt là thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, nhất là các vùng, khu vực và ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch còn nhiều khó khăn. “Vì vậy, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần tiếp tục phấn đấu, quán triệt sâu sắc hơn nữa Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng…”, Tổng Bí thư nói.

Người nêu rõ từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đảm bảo cuộc sống của nhân dân bình yên, hạnh phúc …

Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cần tiếp tục được bổ sung, tạo sự đồng thuận cao về các vấn đề lớn, bao gồm cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh … Phát triển công trung hạn. kế hoạch đầu tư cần nhìn thẳng vào sự thật để tìm ra nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém kéo dài; từ đó đề xuất các chính sách, biện pháp mang tính đột phá, khả thi.

“Kiên quyết siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xóa bỏ cơ chế“ xin – cho ”, chống tham nhũng, tiêu cực,“ lợi ích nhóm ”trong đầu tư công”, Tổng Bí thư nói.

Tại hội nghị, sau khi xem xét các tờ trình của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung hai Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng thời quyết định mọi chức vụ trong Đảng đối xử với anh ta như thế nào Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; bị khai trừ khỏi Đảng Vũ Huy HoàngNguyên Ủy viên Trung ương Đoàn.

Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII.  Ảnh: Nhật Bắc.

Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII. Hình ảnh: Miền Bắc Nhật Bản.

Ngoài 3 chức danh chủ chốt và 24 chức danh lãnh đạo khác hoàn thành trong tháng 3 và tháng 4 năm 2021, các chức danh lãnh đạo còn lại trong bộ máy Nhà nước (được giới thiệu bổ sung tại Hội nghị Trung ương lần này). ) bao gồm:

Khối Chính phủ, chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ; các Bộ trưởng, Trưởng ngành giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an; Sự công bằng; Kế hoạch đầu tư; Vận chuyển; Tài nguyên Môi trường; Thông tin – Truyền thông; Lao động Thương binh và Xã hội; Khoa học và Công nghệ; Y khoa; và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Quốc hội, chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban …

Ngoài ra, còn có chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Hoàng Thùy