Giáo Dục

Hải Phòng ban hành quy định về quản lý thu, chi hỗ trợ hoạt động GDĐT

Chú thích ảnh
Hải Phòng ban hành quy định danh mục, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục và đào tạo tại các cơ sở giáo dục công lập. Minh họa: An Đăng / TTXVN

Đây sẽ là cơ sở pháp lý để các trường công lập trên địa bàn thành phố áp dụng phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế.

Theo đó, phương án nêu rõ, việc thu, chi các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và đào tạo phải đảm bảo thu đủ chi, chi đúng mục đích, mang tính chất phục vụ.

Đơn vị thực hiện hạch toán thu, chi và công khai theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo nguyên tắc thu, chi không chuyển nguồn. doanh thu này đến doanh thu khác. Cuối năm học, các khoản chi phải trả lại cho cha mẹ học sinh hoặc chuyển sang năm học tiếp theo nếu cha mẹ học sinh đồng ý.

Khi thực hiện các khoản thu đối với các nội dung đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ hoặc đã được bố trí từ các nguồn kinh phí khác phải trích tỷ lệ thu sau khi tính toán số kinh phí đã bố trí của dự án. kế toán đơn vị.

Kế hoạch cũng quy định các trường hợp áp dụng cụ thể, mức trần thu hỗ trợ giáo dục và thời gian thu hỗ trợ định kỳ. Việc quản lý, sử dụng các khoản thu từ dịch vụ để phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập phải sử dụng chứng từ thu (phiếu thu có chữ ký của cha mẹ học sinh hoặc cha mẹ học sinh). xác nhận của cha mẹ học sinh nếu không thanh toán bằng tiền mặt) theo quy định đối với các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục và đào tạo và một số nội dung khác liên quan đến việc chi và đơn vị chịu trách nhiệm thanh toán. trách nhiệm về việc thực hiện kế hoạch.Nguồn: https://baotintuc.vn/giao-duc/hai-phong-ban-hanh-quy-dinh-ve-quan-ly-thu-chi-ho-tro-hoat-dong-giao-duc-dao-tao-20220911205400570.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button