Tin Tức

Hoàn thiện thể chế tài chính thúc đẩy tăng trưởng

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phúc. Ảnh tư liệu: Doãn Tấn / TTXVN

Theo Bộ trưởng, trung bình mỗi năm Bộ Tài chính trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 3-4 luật, nghị quyết, trình Chính phủ ban hành 30-40 nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ. . và ban hành theo thẩm quyền 150-180 thông tư.

Tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Tài chính đã hoàn thành 15/18 đề án, nhiệm vụ được giao.

Bộ Tài chính đã xây dựng và trình Chính phủ ban hành 9 nghị định, xem xét ban hành 9 dự thảo nghị định và 9 đề án khác; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 3 quyết định, xem xét ban hành 1 quyết định; ban hành theo thẩm quyền 37 thông tư hướng dẫn trong lĩnh vực tài chính – ngân sách nhà nước. Trong số đó, có nhiều cơ chế, chính sách cấp bách phát sinh chưa có trong kế hoạch nhiệm vụ Bộ Tài chính giao.

Mặc dù số lượng văn bản Bộ Tài chính được giao chủ trì luôn rất lớn, có nhiều nội dung phức tạp nhưng Bộ luôn hoàn thành Chương trình xây dựng pháp luật với tỷ lệ cao và thường trên 95%. Hệ thống pháp luật về tài chính – ngân sách ngày càng hoàn thiện, tác động tích cực đến đời sống kinh tế – xã hội của đất nước. Đồng thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội; trong đó, có nhiều chính sách hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật tài chính còn nhiều hạn chế, vướng mắc nhất định. Các thể chế pháp lý tài chính chưa bao quát hết các vấn đề trong đời sống kinh tế – xã hội. Một số quy định chưa thực sự phù hợp với yêu cầu thực tế. Tình trạng chậm ban hành văn bản quy phạm pháp luật vẫn chưa được khắc phục triệt để …. Trong khi đó, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật tài chính trong giai đoạn tới là rất cần thiết và quan trọng. gánh nặng với yêu cầu ngày càng tăng.

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phúc, giai đoạn 2021-2025 là thời điểm rất quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Vì vậy, trong công tác xây dựng và quản lý tài chính – ngân sách phải tích cực nhưng thận trọng. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đồng thời, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, an ninh, quốc phòng, chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của đất nước, đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống tài chính quốc gia. Vì vậy, Bộ trưởng cho rằng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và hoàn thiện thể chế tài chính.

Vừa qua, Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và hoàn thiện thể chế tài chính trong tình hình mới nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành Tài chính. 2022 và những năm tiếp theo.

Theo đó, Chỉ thị được ban hành nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật về tài chính. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật tài chính, bảo đảm quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. tuân thủ các quy định của pháp luật, khắc phục triệt để tình trạng chậm trễ, nợ đọng trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ban cán sự đảng Bộ Tài chính quán triệt việc ban hành chính sách, pháp luật về tài chính phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, yêu cầu của thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo khi đề xuất, xây dựng, hoàn thiện. Thể chế.

Bên cạnh đó, việc xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp lý phải chắc chắn, làm tốt từng khâu, ưu tiên chất lượng cao nhất nhưng phải đảm bảo yêu cầu về thời hạn thi công; tăng cường rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Đồng thời, chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật, không để bị tác động, ảnh hưởng bởi những hành vi thiếu lành mạnh của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

“Đặc biệt không để xảy ra tình trạng“ lợi ích nhóm ”,“ lợi ích cục bộ ”trong các văn bản quy phạm pháp luật”, Bộ trưởng nói.

Dự báo thời gian tới còn nhiều khó khăn, Bộ trưởng cho biết, ngành Tài chính sẽ xây dựng và điều hành tài chính – ngân sách chủ động nhưng thận trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. của Đảng, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Để làm được điều này, Bộ trưởng Hồ Đức Phúc nhấn mạnh phải tiếp tục hoàn thiện thể chế tài chính; tăng hiệu quả phân bổ, quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính – ngân sách với quá trình phát triển và cơ cấu lại nền kinh tế; quản lý chặt chẽ, hiệu quả bội chi và nợ công phù hợp. Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy nhanh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; tiếp tục tái cơ cấu thị trường tài chính, dịch vụ bảo hiểm, kế toán, kiểm toán …

Cùng với đó, ngành tài chính tiếp tục quán triệt, bám sát chủ trương, đường lối, chiến lược xây dựng và phát triển đất nước trong Cương lĩnh của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng, nhất là Đại hội lần thứ 13 của Đảng. trên cơ sở đó, thể chế hóa thành hệ thống pháp luật tài chính. Đồng thời, hoàn thiện thể chế tài chính góp phần phát huy và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đất nước cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh trật tự. , quốc phòng và an ninh xã hội.

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phúc, việc hoàn thiện thể chế tài chính cần tiếp tục gắn với cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Các tổ chức tài chính phải nhanh chóng tiếp cận thông lệ quốc tế và đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Riêng về tài chính – ngân sách, việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, Bộ trưởng cho rằng thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại NSNN một cách đồng bộ, trong đó có cơ cấu lại nguồn thu. cũng như chi ngân sách và quản lý nợ công theo yêu cầu tại Nghị quyết số 07-NQ / TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công. đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn và bền vững.Nguồn: https://baotintuc.vn/kinh-te/hoan-thien-the-che-tai-chinh-thuc-day-tang-truong-20220824085656836.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button