Tin Tức

Khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc, trực tuyến đến 63 tỉnh, thành

Sáng nay (24/11), Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì tổ chức Hội nghị văn nghệ toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Hội diễn văn hóa toàn quốc có sự tham dự của 550 đại biểu với hơn 150 bài tham luận, được kết nối trực tuyến từ Hà Nội đến các điểm cầu ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo Ban Tổ chức, Hội diễn văn nghệ toàn quốc lần này nhằm đánh giá việc thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác văn hóa, nghệ thuật giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045.

Khai mạc Hội báo Văn hóa toàn quốc, trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nền văn hóa chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nền văn hóa thống nhất trong đa dạng, dựa trên các giá trị tiến bộ và nhân văn.

Hội nghị còn là diễn đàn lắng nghe, là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành mặt trận đoàn kết, tận tụy phụng sự Tổ quốc và nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tổng hợp với sức mạnh thời đại, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với hơn 150 tham luận của các chuyên gia, nhà quản lý, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học,… nhằm khẳng định rõ hơn vai trò “soi đường soi đường cho dân tộc” của văn hóa, đồng thời, các tham luận cũng “góp “định hướng phát triển văn hóa, con người trong thời kỳ mới, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức của con người Việt Nam trong thời kỳ mới …

Trước thềm hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cũng chia sẻ về ý nghĩa của việc tổ chức Hội diễn văn hóa toàn quốc trong bối cảnh hiện nay.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết: Năm 2021 là năm đất nước ta có nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm của đất nước mà Nghị quyết của Đảng đã xác định.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã hoạch định phương hướng phát triển đất nước đến năm 2030 là kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng, đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, đề ra mục tiêu đất nước. Nước ta đến thời điểm đó phải là một nước công nghiệp phát triển.

Bên cạnh việc là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết của Đảng, chúng ta cũng thấy được tình hình trong nước và thế giới có những thuận lợi và thách thức như thế nào. Nước ta phải đối mặt với đại dịch Covid-19 trên diện rộng, đặc biệt từ tháng 4 năm 2021, đợt bùng phát thứ 4 đã gây thiệt hại lớn, kể cả văn hóa, thể thao và du lịch. Nhưng với sự lãnh đạo của Đảng và sự đồng lòng của nhân dân, đến thời điểm này, chúng ta cũng đã từng bước khống chế được dịch bệnh để đưa đất nước vào trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, có kiểm soát. tính linh hoạt hiệu quả.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện Nghị quyết phải gắn với các sự kiện trọng đại của đất nước, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ tổ chức Ngày hội VHNT lần thứ II. Tốt nhất. Theo đó, chúng ta tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc, mục tiêu quan trọng nhất là thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 về văn hóa. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ của mọi tổ chức Đảng dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Vì vậy, hội nghị này mang tính chất lịch sử.

Bảo Vân

Chúng ta phải làm cho các giá trị văn hóa truyền thống trở thành động lực nội sinh

Chúng ta phải làm cho các giá trị văn hóa truyền thống trở thành động lực nội sinh

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các giá trị văn hóa truyền thống phải ăn sâu vào đời sống xã hội, trở thành động lực nội sinh thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập.

.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/khai-mac-hoi-nghi-van-hoa-toan-quoc-truc-tuyen-den-63-tinh-thanh-795646.html

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button