Tin Tức

Khai mạc Trung ương 3: Lấy phiếu 23 chức danh trước khi giới thiệu ra Quốc hội

Bộ Chính trị sẽ xin ý kiến ​​Trung ương bằng phiếu đối với 23 vị trí còn lại chưa được giới thiệu tại Hội nghị Trung ương 2 và các chức danh dự kiến ​​có sự thay đổi so với lần trước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 vào sáng 5/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, hội nghị sẽ thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng, trong đó có việc tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo. của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (dự kiến ​​khai mạc ngày 20/7). ).

Hội nghị Trung ương 3: Bầu 23 chức danh trước khi giới thiệu đại biểu Quốc hội
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc sáng nay

Theo Tổng Bí thư, việc giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 là việc làm hết sức quan trọng.

Tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 (tháng 3/2021), Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cao cần sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước ngay sau Đại hội để đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. .

Hội nghị Trung ương 3: Bầu 23 chức danh trước khi giới thiệu đại biểu Quốc hội
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, quyết định giới thiệu nhân sự các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và cho ý kiến ​​về việc giới thiệu nhân sự đảm nhiệm 24 chức danh lãnh đạo của các cơ quan khác. cơ quan nhà nước.

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (tháng 3-4 / 2021), Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước và bầu hoặc phê chuẩn 24 chức danh lãnh đạo khác của Quốc hội. Cơ quan nhà nước.

Đến nay, sau khi bầu cử Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026), Ban Chấp hành Trung ương có nhiệm vụ chuẩn bị và tiếp tục giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa XV bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất. phù hợp với Hiến pháp và pháp luật.

Tại hội nghị này, Bộ Chính trị đề nghị Trung ương xem xét, giới thiệu nhân sự theo hướng: Đối với các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và 24 chức danh lãnh đạo khác. của cơ quan nhà nước đã được Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII biểu quyết hoặc thông qua với số phiếu tín nhiệm cao thì Ban Chấp hành Trung ương không tiến hành bỏ phiếu giới thiệu hoặc lấy ý kiến ​​lại.

Đối với 23 vị trí còn lại chưa được giới thiệu tại Hội nghị Trung ương 2 và các chức danh dự kiến ​​có sự thay đổi so với lần trước, Bộ Chính trị sẽ xin ý kiến ​​của Ban Chấp hành Trung ương bằng phiếu trước khi chính thức giới thiệu vào Đảng. Quốc hội xem xét bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, chương trình làm việc của Hội nghị Trung ương lần này gồm nhiều vấn đề rất cơ bản, quan trọng liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế. – Xây dựng xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở nhiệm kỳ XIII đáp ứng yêu cầu của Chính phủ. yêu cầu và nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương dành thời gian tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến ​​để hoàn thiện hơn nữa và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Thu Hằng

Ban Tổ chức Trung ương thẩm định nhân sự cơ cấu chính phủ mới

Ban Tổ chức Trung ương thẩm định nhân sự cơ cấu chính phủ mới

Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu kiện toàn chức danh bộ máy nhà nước cả hai nhiệm kỳ XIV và XV; Thẩm định nhân sự cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới.

.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/khai-mac-trung-uong-3-lay-phieu-23-chuc-danh-truoc-khi-gioi-thieu-ra-quoc-hoi-752895.html

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button