Kinh Doanh

Khoản trợ cấp thất nghiệp cho người lao động đi làm trước năm 2009


Những người lao động làm việc trước năm 2009 khi nghỉ việc sẽ nhận được một khoản tiền do người sử dụng lao động trả. Đó là gì?

Đã làm việc trước năm 2009, nghỉ việc và hưởng trợ cấp thôi việc

Theo Điều 46 Bộ luật Lao động 2019:

1. Khi chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật này, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho họ. từ đủ 12 tháng trở lên, cứ mỗi năm làm việc được trợ cấp nửa tháng tiền lương, trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. liên kết và trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc.

Vì thế:

– Người lao động làm việc tại doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên khi nghỉ việc được trợ cấp thôi việc;

– Thời gian để tính trợ cấp thôi việc, thời gian làm việc thực tế – trừ thời gian đã tham gia BHTN và thời gian được trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp.

– Mức trợ cấp thôi việc: Mỗi năm làm việc tương ứng nửa tháng lương.

– Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Do đó, người lao động đi làm trước thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp khi nghỉ việc sẽ được trợ cấp thôi việc. Kể từ thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động chỉ được hưởng trợ cấp thôi việc đối với thời gian thử việc, nghỉ thai sản, ốm đau từ 14 ngày trở lên.

Tại sao lại là năm 2009?

Ngày 01 tháng 01 năm 2007 là ngày Luật Bảo hiểm xã hội 2006 có hiệu lực thi hành. Đây là luật đầu tiên quy định về “bảo hiểm thất nghiệp”.

Khoản 3 Điều 2 của Luật này quy định:

Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu. tháng với người sử dụng lao động quy định tại khoản 4 Điều này.

Khoản 1, Điều 140 cũng quy định:

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007; đối với BHXH tự nguyện là từ ngày 1.1.2018, đối với bảo hiểm thất nghiệp là từ ngày 1.1.2018.

Theo đó, tham gia bảo hiểm thất nghiệp là quyền lợi và cũng là nghĩa vụ bắt buộc đối với người lao động và người sử dụng lao động. Chính xác hơn là kể từ ngày 01/01/2009, người lao động có thể chính thức tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, người lao động khi nghỉ việc sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc đối với thời gian làm việc trước năm 2009 – thời điểm chưa tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Kể từ năm 2009, hầu hết người lao động nghỉ việc sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc sẽ chỉ được áp dụng nếu người lao động có thời gian thử việc, nghỉ thai sản, ốm đau từ 14 ngày trở lên.

Ví dụ:

X ký hợp đồng lao động với công ty Y từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 và làm việc tại đây liên tục đến ngày 01 tháng 10 năm 2021. Tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc là 30 triệu đồng / tháng.

Như vậy, khi nghỉ việc X sẽ nhận được:

– Trợ cấp thôi việc cho các năm từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 (9 năm):

Trợ cấp thôi việc hàng năm x 15 triệu triệu đồng.

– Trợ cấp thất nghiệp từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 01 tháng 10 năm 2021

Trợ cấp thất nghiệp% x 30 triệu triệu đồng / tháng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động khi nghỉ việc, còn trợ cấp thất nghiệp do cơ quan BHXH chi trả.

(Theo Kinh doanh và Tiếp thị)

Đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp có được hưởng trợ cấp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp?

Đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp có được hưởng trợ cấp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp?

Ông Đặng Đình Định (Bắc Ninh) làm việc tại công ty từ tháng 6 năm 2012 đến tháng 6 năm 2021. Tháng 8 năm 2021, ông công tác tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Vậy em có được hưởng trợ cấp thất nghiệp do Covid-19 không?

.Source link

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button