Tin Tức

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách tiền lương, thực hiện bảng lương mới 7/2022

Ngày 28/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Theo đó, Ban chỉ đạo gồm 28 thành viên. Trong đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khải làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm Phó trưởng ban thường trực cùng với hai Phó trưởng ban khác là Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phúc.

Kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách tiền lương, thực hiện biên chế mới năm 2022
Phó Thủ tướng Lê Minh Khải làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

24 thành viên còn lại là bộ trưởng các bộ sau: Quốc phòng; Cảnh sát; Sự công bằng; Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo; Y khoa; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngoài ra, Ban chỉ đạo còn có sự tham gia của một số thứ trưởng, phó trưởng ban của một số bộ, ban, ngành liên quan.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, xây dựng và đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội, chính sách ưu đãi người có công.

Ban Chỉ đạo phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu các chính sách kinh tế – xã hội liên quan đến chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và điều trị người có công theo phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; giải pháp tạo nguồn cho cải cách chính sách tiền lương, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khải, Trưởng Ban Chỉ đạo là người điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của Ban Chỉ đạo; ban hành kế hoạch nghiên cứu và thực hiện chính sách tiền lương; ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo…

Mức lương mới không thấp hơn mức lương hiện tại

Một trong những nhiệm vụ cải cách tiền được quy định tại Nghị quyết 27 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp là xây dựng và ban hành hệ thống tiền lương mới.

Theo đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực nhà nước), thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và phụ cấp (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương). quỹ) khoảng 30% tổng quỹ tiền lương); tiền thưởng bổ sung (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ lương cả năm, không kể các khoản phụ cấp).

Các cơ quan chức năng sẽ xây dựng và ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn mức lương hiện hưởng.

Một trong những yếu tố xác định để thiết kế bảng lương mới là bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện hành, xây dựng mức lương cơ sở bằng mức cụ thể trong bảng lương mới.

Theo Nghị quyết 27, các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước xây dựng văn bản quy định chế độ tiền lương mới, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định trước khi ban hành, để từ năm 2021 thực hiện chuyển đổi cách xếp lương. chuyển từ lương cũ sang lương mới theo nguyên tắc bảo đảm không thấp hơn mức lương hiện hưởng.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tại Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã quyết định lùi thời điểm thực hiện cải cách tiền lương đến ngày 1/7/2022 thay vì năm 2021.

Thu Hằng

Ủy ban Trung ương chấp thuận lùi thời gian cải cách tiền lương từ năm 2021 đến ngày 1 tháng 7 năm 2022

Ủy ban Trung ương chấp thuận lùi thời gian cải cách tiền lương từ năm 2021 đến ngày 1 tháng 7 năm 2022

Ban Chấp hành Trung ương Đảng chấp thuận đề nghị của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về thời gian thực hiện hệ thống lương mới từ ngày 1/7/2022.

.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/kien-toan-ban-chi-dao-cai-cach-tien-luong-thuc-hien-bang-luong-moi-7-2022-750922.html

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button