Giáo Dục

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Thanh tra, kiểm tra, không để xảy ra sai sót

Văn bản nêu rõ: Công tác thanh tra, kiểm tra phải được thực hiện kịp thời nhằm nắm bắt tình hình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng; đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng Quy chế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh; đồng thời phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến ​​nghị xử lý các hành vi vi phạm (nếu có); kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện những nội dung chưa phù hợp trong cơ chế, chính sách liên quan.

Theo đó, Bộ GD-ĐT chịu toàn bộ trách nhiệm về kỳ thi, tổ chức thanh tra, kiểm tra các khâu của kỳ thi theo thẩm quyền. UBND tỉnh chịu trách nhiệm hoàn toàn về kỳ thi trên địa bàn, tổ chức thanh tra, kiểm tra các khâu của kỳ thi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ GD & ĐT, Thanh tra Chính phủ. Chính phủ và pháp luật quy định, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm Quy chế thi.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra phải linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế; đảm bảo tính độc lập, không bỏ sót, không tạo sơ hở, kẽ hở, không bị động. Việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra hạn chế tối đa sự chồng chéo; huy động các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra phù hợp, khách quan, hạn chế tối đa việc bố trí các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng trực tiếp làm việc. tại địa phương.

Ban chỉ đạo thi quốc gia đã thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức các khâu của kỳ thi của Ban chỉ đạo tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thi. Trưởng đoàn kiểm tra là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia.

BCĐ tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra chỉ đạo, chuẩn bị, tổ chức coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT trên địa bàn.

Đối với công tác chuẩn bị kỳ thi, Bộ GD & ĐT thành lập 10 đoàn kiểm tra tại 20 Sở GD & ĐT (không kể các đoàn của Ban chỉ đạo thi quốc gia) ở 3 miền Bắc, Trung, Nam. Các Sở Giáo dục và Đào tạo cử 01 cán bộ giám sát tại vòng 2 khu vực sao đề thi; thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra công tác ôn thi tại các điểm thi, trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục đặt điểm thi chính thức và dự phòng trên địa bàn tỉnh và khu vực. diện tích của tờ giấy thi.

Đối với công tác kiểm tra, Bộ GD & ĐT thành lập 63 đoàn kiểm tra tại 63 Sở GD & ĐT (không bao gồm các đoàn của Ban chỉ đạo quốc gia); trực tiếp kiểm tra các Ban coi thi, Ban chấm thi, Điểm thi. Số lượng tối thiểu cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra trực tiếp trong thời gian coi thi tại một điểm thi thực hiện theo nguyên tắc: Phòng thi bố trí dưới 20 cán bộ, bố trí 02 cán bộ; từ 20-34 phòng thi bố trí 3 cán bộ; Từ 35 phòng thi trở lên bố trí 4 cán bộ.

Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra việc tổ chức coi thi của Hội đồng thi và các điểm thi. Số lượng biên chế tối thiểu của đoàn thanh tra trực tiếp tại địa điểm thi thực hiện theo nguyên tắc: Phòng thi có dưới 15 người thì có 02 biên chế; từ 15-24 phòng thi bố trí 3 cán bộ; từ 25-34 phòng thi bố trí 4 cán bộ; từ 35-44 phòng thi với 5 biên chế; Từ 45 phòng thi trở lên bố trí 6 cán bộ.

Đối với công tác chấm thi, Bộ GD & ĐT thành lập 63 đoàn kiểm tra tại 63 Sở GD & ĐT, mỗi đoàn từ 4-5 người và được Bộ điều động từ các Sở GD & ĐT, các cơ quan ban ngành. khoa giáo dục đại học. Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra việc tổ chức ra đề, chấm bài thi tự luận, chấm bài thi trắc nghiệm và ghép phách, nhập điểm bài thi.

Đối với công tác rà soát kỳ thi, Bộ GD & ĐT đã thành lập 5 đoàn thanh tra tại 10 đến 15 Sở GD & ĐT để kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức phúc khảo và thanh tra, rà soát kỳ thi. của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn chuẩn bị lực lượng thành lập đoàn thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm hoặc theo báo cáo. , sự chỉ đạo của lãnh đạo; không để xảy ra thiên tai, dịch bệnh.Nguồn: https://baotintuc.vn/giao-duc/ky-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2022-thanh-tra-kiem-tra-khong-de-xay-ra-sai-sot-20220602115030189.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button