Giáo Dục

Làm rõ việc truy thu 5,5 tỉ đồng tiền phụ cấp ưu đãi của giáo viên

Hơn 700 giáo viên của thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông rơi vào hoàn cảnh khó khăn, hoang mang, lo lắng khi bị truy thu nhiều tỷ đồng phụ cấp ưu đãi khu vực năm 2020.

Do thiếu tính kế thừa, bất cập trong văn bản hướng dẫn thi hành, cách hiểu khác nhau về khái niệm trong các văn bản chuyên ngành, kết luận vội vàng … đã đẩy hơn 700 giáo viên của thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. rơi vào hoàn cảnh khó khăn, hoang mang, lo lắng khi bị truy thu nhiều tỷ đồng phụ cấp ưu đãi khu vực vào năm 2020.

Làm rõ việc truy thu 5,5 tỷ đồng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên
Khẩn trương làm rõ việc thu phụ cấp ưu đãi theo kết luận thanh tra.

Ngày 29/9, Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kết luận số 167 / KL-STC về công tác quản lý tài chính – ngân sách trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đến năm 2020, trong đó kết luận Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Gia Nghĩa thực hiện. sai phạm trong việc chi ngoài phụ cấp ưu đãi cho giáo viên, tổng số tiền truy thu hơn 5,5 tỷ đồng.

Cụ thể, mức phụ cấp cho giáo viên trực tiếp đứng lớp theo mức ưu đãi ở miền núi là 35% đối với cấp THCS và 50% đối với cấp tiểu học và mầm non.

Trong khi đó, theo cơ quan thanh tra, mức chi của thành phố chỉ được áp dụng theo mức chi của khu vực đồng bằng, thị xã, thành phố là cấp THCS là 30%, cấp tiểu học là 35%. Trường mầm non.

Thầy giáo K ‘Tòng, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Tô Hiệu, xã Đắk Nia cho biết rất bất ngờ khi nhận được kết luận thanh tra. Qua tìm hiểu, từ năm 2005 đến nay, các quyết định, văn bản của Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, các bộ, ngành Trung ương chưa có văn bản điều chỉnh thay thế, giảm bậc lương hưu theo mức ưu đãi vùng miền núi để mức ưu đãi của đồng bằng chưa tương xứng, không khuyến khích giáo viên cống hiến cho sự nghiệp phát triển giáo dục ở những địa phương khó khăn.

Đại diện Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nghĩa Đức cho biết, toàn trường bị truy thu hơn 450 triệu đồng. Trong điều kiện hiện nay, quá khó cho giáo viên, nhất là khi cơ quan thanh tra yêu cầu phải nộp hồ sơ trong vòng 30 ngày. Mặt khác, theo Quyết định 172 của Ủy ban Dân tộc, đến nay Gia Nghĩa vẫn là địa phương vùng cao, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao. Việc áp dụng mức ưu đãi như ở vùng đồng bằng là chưa phù hợp với thực tế và các văn bản hiện hành.

Liên quan đến chế độ ưu đãi trên, trong các năm từ 2012 – 2013, Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông đã nhiều lần có văn bản gửi các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo về việc xác định vùng miền và mức ưu đãi cụ thể cho giáo viên. Nghĩa.

Đến ngày 25/7/2013, trên cơ sở thống nhất của các bộ, Bộ GD & ĐT có văn bản trả lời Gia Nghĩa thuộc vùng cao, được áp dụng chính sách ưu đãi đối với các đơn vị miền núi. Sau đó, ngành giáo dục Gia Nghĩa được hưởng chế độ ưu đãi gần 17,5 tỷ đồng, từ năm 2013 – 2020 tiếp tục được hưởng ưu đãi theo chế độ miền núi.

Cũng trên cơ sở nội dung các văn bản trước đó, ngày 12/11/2020, Bộ GD & ĐT lại có văn bản gửi tỉnh Đắk Nông về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo, trong đó nhấn mạnh thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông là thành lập theo Nghị quyết số 835 / NQ-UBTVQH ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ở vùng dân tộc và miền núi. Tuy nhiên, ngược lại, chính văn bản này lại khẳng định giáo viên dạy ở TP Gia Nghĩa được hưởng phụ cấp ưu đãi theo tiêu chí ở đồng bằng, thành phố, thị xã.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Đắk Nông Phan Thị Hiếu, người ký kết luận thanh tra cho biết, trong các quyết định của Ủy ban Dân tộc, văn bản của Bộ Nội vụ và nhiều văn bản khác của Đắk Nông, đều khẳng định Gia Nghĩa. . là vùng cao. Tuy nhiên, theo văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 12/11/2020 và văn bản hợp nhất số 06 / VBHN-BGDĐT ngày 05/6/2019 hướng dẫn thực hiện lại Quyết định 244/2005 / QĐ-TTg. chỉ quy định đối với hai khu vực “miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa” và “đồng bằng, thành phố, thị xã” mà không đề cập đến vùng cao nên cơ quan thanh tra áp dụng để hưởng theo quy định. Mức độ “đồng bằng, thành phố, thị xã” là phù hợp. Chúng tôi đặt câu hỏi về việc kế thừa các văn bản trước đây của Bộ GD-ĐT, đây là vấn đề còn nhiều ý kiến ​​khác nhau, tại sao không tạm dừng kết luận để xin ý kiến ​​cấp trên?

Bà Hiếu cho rằng đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2020, sự bất cập giữa các văn bản thuộc trách nhiệm của cơ quan chuyên môn và cấp trên. sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch thanh tra của đơn vị.

Đại diện Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông cho biết, văn bản hợp nhất số 06 / VBHN-BGDĐT ngày 5/6/2019 hướng dẫn thực hiện Quyết định 244/2005 / QĐ-TTg nêu rõ: “Việc xác định địa diện tích của vùng. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương có văn bản về Liên Bộ để nghiên cứu, giải quyết. ”Theo Quyết định số 172/2006 / QĐ-UBDT, ngày 7/7 / 2006 của Ủy ban Dân tộc, Gia Nghĩa được công nhận là vùng cao, từ đó đến nay chưa có văn bản nào thay thế các quyết định này nên vẫn áp dụng các chế độ, chính sách.

Theo Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông, để đạt được tiêu chí vùng cao trước hết phải đạt tiêu chí miền núi, Gia Nghĩa được công nhận là vùng cao nghĩa là tiêu chí phải cao hơn miền núi, có nghĩa là áp dụng chính sách ưu đãi từ miền núi trở lên là phù hợp, không áp dụng chính sách miền xuôi.

Thông tư liên tịch số 29/2011 / TTLT-BGDĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em năm tuổi tại các cơ sở giáo dục mầm non quy định: “Đối tượng được hỗ trợ tiền ăn trưa là trẻ em đang học mầm non có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng núi cao, hải đảo … ”. Thông tư cũng quy định các xã miền núi cao là xã vùng cao theo một số quy định của Ủy ban Dân tộc, trong đó có Quyết định số 172/2006 / QĐ-UBDT ngày 7/7/2006 của Ủy ban nhân dân Việt Nam. dân tộc về việc công nhận xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao.

Đại diện Sở Nội vụ Đắk Nông cho biết, Gia Nghĩa được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh theo Nghị quyết số 835 / NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, mức phụ cấp khu vực của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa không được điều chỉnh, vẫn áp dụng mức 0,5 theo mức lương cơ sở như trước đây.

Đại diện Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Đắk Nông cho biết, hiện nay chỉ có một số văn bản của Trung ương ghi từ vùng cao, còn lại hầu hết các văn bản còn lại chỉ ghi miền núi. . Việc Đắk Nông hiện được công nhận là tỉnh vùng cao, Gia Nghĩa là đơn vị cấp huyện / thị xã / thành phố vùng cao, điều này đã tạo ra nhiều khó khăn trong việc hiểu khái niệm và thực hiện chủ trương. .

Trong khi còn những ý kiến ​​chưa thống nhất, chưa rõ ràng, Thanh tra Sở Tài chính kết luận việc chi phụ cấp ưu đãi cho giáo viên như vậy là hơi vội vàng. HĐND tỉnh Đắk Nông sẽ yêu cầu các cơ quan liên quan báo cáo, tổng hợp trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông chỉ đạo, xử lý, đồng thời gửi các ý kiến ​​của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong phiên chất vấn của Kỳ họp Quốc hội. Cuộc họp tiếp theo nhằm giải quyết rõ ràng vấn đề này.

Theo Chấn Hùng / Báo Nhân dân

Giáo viên bị 'tố' đòi 5,5 tỷ đồng phụ cấp, Giám đốc Sở nói gì?

Giáo viên bị ‘tố’ đòi 5,5 tỷ đồng phụ cấp, Giám đốc Sở nói gì?

Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông yêu cầu nhiều trường học trên địa bàn TP Gia Nghĩa hoàn trả 5,5 tỷ đồng phụ cấp ưu đãi đã chi sai quy định cho giáo viên.

.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/lam-ro-viec-truy-thu-5-5-ti-dong-tien-phu-cap-uu-dai-cua-giao-vien-782395.html

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button