Giáo Dục

Môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông mới được thiết kế như thế nào?

Chú thích ảnh
Học sinh tìm hiểu thêm về Lịch sử trong các giờ học trực quan tại Bảo tàng Lịch sử. Ảnh: Lê Vân

Cơ sở ban hành

Theo Ủy ban Văn hóa – Giáo dục, đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là một trong những nội dung cốt lõi của công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ / TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8. của khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng đó, nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng nói chung và tinh thần Nghị quyết số 29-NQ / TW nói riêng, Quốc hội khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 88/2014 / QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Nghị quyết số 51/2017 / QH14 của Quốc hội điều chỉnh lộ trình thực hiện việc áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Về phía Chính phủ, sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 88, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 404 / QĐ-TTg ngày 27/3/2015 phê duyệt “Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” và các quyết định, chỉ thị liên quan; phê duyệt một số đề án hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông.

Năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) ban hành Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể bao gồm chương trình tổng thể và các chương trình môn học, trong đó có môn Lịch sử.

Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn học cơ bản 9 năm (từ lớp 1 đến lớp 9); Thời gian định hướng nghề nghiệp 3 năm (từ lớp 10 đến lớp 12); thể hiện sự công phu, khoa học, nhìn chung đáp ứng yêu cầu đổi mới và phù hợp với thực tế Việt Nam. Đến nay, Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 đã được triển khai đối với lớp 1 (năm học 2020 – 2021), lớp 2, lớp 6 (năm học 2021 – 2022) và tiếp tục thực hiện đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10. (năm học 2022 – 2023).

Đồng tình với báo cáo của Bộ GD & ĐT, Ủy ban Văn hóa – Giáo dục cho rằng, Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 đã quán triệt tinh thần Nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; được xây dựng và ban hành theo quy định của pháp luật; huy động lực lượng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhà khoa học có kinh nghiệm và uy tín trong ngành giáo dục tham gia xây dựng và thẩm định chương trình giáo dục phổ thông.

3 khả năng nếu Lịch sử THPT là môn học tự chọn

Theo báo cáo của Bộ GD & ĐT, chương trình môn Lịch sử là nội dung bắt buộc trong toàn bộ giai đoạn giáo dục cơ bản (cấp tiểu học, trung học cơ sở) và là môn học tự chọn trong giai đoạn giáo dục nghề nghiệp. chuyên nghiệp (THPT), được thiết kế theo hướng chuyên sâu.

Giai đoạn giáo dục cơ bản: Giáo dục lịch sử là nội dung bắt buộc.

Ở cấp tiểu học (lớp 4 và lớp 5), nội dung giáo dục lịch sử được tích hợp trong các môn Lịch sử và Địa lý, với tổng thời lượng 140 giờ (trong đó thời lượng nội dung lịch sử là 70 tiết / năm học). cho cả hai lớp); không thay đổi về thời lượng so với Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2006 (còn 70 tiết).

Ở cấp THCS (lớp 6 đến lớp 9), môn Lịch sử và Địa lý (gồm 2 môn Lịch sử, Địa lý và một số chuyên đề tích hợp) có tổng thời lượng 420 giờ (trong đó thời lượng môn Lịch sử là 210 tiết cho cả 4 lớp). . Nếu chỉ tính riêng môn Lịch sử thì thời lượng không thay đổi so với Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể năm 2006 (cũng 210 tiết).

Ngoài ra, ở giai đoạn giáo dục cơ bản, môn Tự nhiên và Xã hội từ lớp 1 đến lớp 3 có một số nội dung giáo dục về lòng yêu nước, truyền thống dân tộc; Nội dung giáo dục lịch sử cũng được thực hiện trong Nội dung giáo dục địa phương (35 tiết / năm học cho mỗi lớp từ lớp 6 đến lớp 9), trong đó có một số chủ đề về lịch sử địa phương (chiếm khoảng 10 tiết / năm học cho mỗi lớp).

Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp: Lịch sử là môn học tự chọn

Ở cấp trung học phổ thông (lớp 10 đến lớp 12), ngoài các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, học sinh có thể lựa chọn 5 môn học thuộc 3 tổ hợp môn (Tổ khoa học xã hội: Lịch sử, Địa lý, Kinh tế và Pháp luật); Khoa học tự nhiên: Vật lý, Hóa học, Sinh học; Công nghệ và Nghệ thuật: Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật: Âm nhạc, Mỹ thuật). trong đó, mỗi nhóm chọn ít nhất 1 môn học và các chủ đề học tập tự chọn.

Khi Lịch sử THPT là môn học không bắt buộc, có 3 khả năng xảy ra:

Nếu chọn môn Lịch sử là một trong 5 môn học tự chọn thì học sinh sẽ học tổng cộng 210 tiết / 3 năm học (tăng 70 giờ so với Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2006).

Nếu học sinh chọn môn Lịch sử là một trong 5 môn tự chọn, đồng thời chọn môn học là môn Lịch sử thì học sinh sẽ học với tổng số 315 tiết / 3 năm học (tăng 175 tiết so với trước. chương). chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2006).

Nếu học sinh không chọn môn Lịch sử thì sẽ không học thêm lớp nào. Kiến thức phổ thông dừng lại ở kiến ​​thức chương trình tiểu học, trung học cơ sở và tích hợp ở một số môn học khác. Ít hơn khoảng 140 giờ so với Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006.

Cũng giống như ở giai đoạn giáo dục cơ bản, ở cấp trung học phổ thông, nội dung giáo dục lịch sử cũng được đưa vào nội dung giáo dục địa phương, trong đó có những chủ đề về lịch sử địa phương chiếm khoảng. Mỗi lớp học 10 tiết / năm học, đồng thời, giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông là môn học bắt buộc với thời lượng 35 giờ / năm học, trong đó giáo dục học sinh về truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc. , lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam.Nguồn: https://baotintuc.vn/giao-duc/mon-lich-su-trong-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-duoc-thiet-ke-nhu-the-nao-20220525214452703.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button