Kinh Doanh

Người Việt chi hơn 1,46 tỷ USD nhập khẩu ô tô

Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho thấy dự toán nhập khẩu xe hoàn chỉnh các loại tháng 5/2021 đạt 15.000 chiếc, trị giá 341 triệu USD, tăng 0,8% về lượng và tăng 10,1% về trị giá so với tháng trước.

</p> <p>Ước tính đến hết tháng 5/2021, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 65.000 chiếc, trị giá 1,46 tỷ USD, tăng 76,5% về lượng và tăng 78,3% về trị giá so với cùng kỳ. năm ngoái. </p> <p>Ô tô nguyên chiếc là một trong những nhóm hàng nhập khẩu tỷ đô từ đầu năm đến nay. Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện là nhóm hàng nhập khẩu có giá trị lớn nhất. Nhóm hàng này 5 tháng đầu năm nhập khẩu 27,43 tỷ USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là nhóm Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng với trị giá nhập khẩu là 18,65 tỷ USD, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm trước.</p> <div class="82631c542e6c811839d7e92225563e8c" data-index="2" style="float: none; margin:0px 0 0px 0; text-align:center;"> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-6888622622286938" data-ad-slot="3046559807" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></div><p>Tính chung 5 tháng đầu năm, theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam ước đạt 261,75 tỷ USD, tăng mạnh 33,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu ước đạt 130,94 tỷ USD, tăng 30,7%; tổng giá trị nhập khẩu ước đạt 130,81 tỷ USD, tăng 35,8%.</p> <p>Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam sau 5 tháng đầu năm dự kiến ​​xuất siêu 131 triệu USD.</p> <p><b>* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên <a href="https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen.htm" target="_blank" title="TV Online!" rel="nofollow noopener">Tivi trực tuyến</a> và <a class="link-inline-content" data-cke-saved-href="http://vtvgo.vn" href="http://vtvgo.vn/" rel="nofollow noopener" target="_blank" title="VTV Go">VTVGo</a>!</b></p> </p></div><div class="82631c542e6c811839d7e92225563e8c" data-index="5" style="float: none; margin:0px 0 0px 0; text-align:center;"> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-6888622622286938" data-ad-slot="8649418469" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></div><p> .<br /> <br />Nguồn: <a href="https://vtv.vn/kinh-te/nguoi-viet-chi-hon-146-ty-usd-nhap-khau-o-to-20210602154946208.htm" target="_blank" rel="noopener">https://vtv.vn/kinh-te/nguoi-viet-chi-hon-146-ty-usd-nhap-khau-o-to-20210602154946208.htm</a></p> <div class="82631c542e6c811839d7e92225563e8c" data-index="3" style="float: none; margin:0px 0 0px 0; text-align:center;"> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-6888622622286938" data-ad-slot="3046559807" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></div><div style="font-size: 0px; height: 0px; line-height: 0px; margin: 0; padding: 0; clear: both;"></div><div class="post-bottom-meta post-bottom-tags post-tags-modern"><div class="post-bottom-meta-title"><span class="tie-icon-tags" aria-hidden="true"></span> Tags</div><span class="tagcloud"><a href="https://tintuc7s.com/tag/gia-xe/" rel="tag">giá xe</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/tong-cuc-hai-quan/" rel="tag">Tổng cục hải quan</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/xe-hoan-chinh/" rel="tag">xe hoàn chỉnh</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/xe-nhap-khau/" rel="tag">xe nhập khẩu</a></span></div></div><div id="post-extra-info"> <div class="theiaStickySidebar"> <div id="single-post-meta" class="post-meta clearfix"><span class="author-meta single-author with-avatars"><span class="meta-item meta-author-wrapper meta-author-1"> <span class="meta-author-avatar"> <a href="https://tintuc7s.com/author/datknight/"><img onload="Wpfcll.r(this,true);" src="https://tintuc7s.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif" alt='Photo of Tin Tức 7S' data-wpfc-original-src='https://secure.gravatar.com/avatar/afd593a3e2cca663f556e45d22e4e7ff?s=140&d=mm&r=g' data-wpfc-original-srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/afd593a3e2cca663f556e45d22e4e7ff?s=280&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-140 photo' height='140' width='140' loading='lazy'/></a> </span> <span class="meta-author"><a href="https://tintuc7s.com/author/datknight/" class="author-name tie-icon" title="Tin Tức 7S">Tin Tức 7S</a></span></span></span><span class="date meta-item tie-icon">June 2, 2021</span><div class="tie-alignright"><span class="meta-comment tie-icon meta-item fa-before">0</span><span class="meta-views meta-item"><span class="tie-icon-fire" aria-hidden="true"></span> 0 </span><span class="meta-reading-time meta-item"><span class="tie-icon-bookmark" aria-hidden="true"></span> 1 minute read</span></div></div><div id="share-buttons-top" class="share-buttons share-buttons-top"> <div class="share-links icons-only"> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://tintuc7s.com/nguoi-viet-chi-hon-146-ty-usd-nhap-khau-o-to/" rel="external noopener nofollow" title="Facebook" target="_blank" class="facebook-share-btn" data-raw="https://www.facebook.com/sharer.php?u={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-facebook"></span> <span class="screen-reader-text">Facebook</span> </a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Vi%E1%BB%87t%20chi%20h%C6%A1n%201%2C46%20t%E1%BB%B7%20USD%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u%20%C3%B4%20t%C3%B4&url=https://tintuc7s.com/nguoi-viet-chi-hon-146-ty-usd-nhap-khau-o-to/" rel="external noopener nofollow" title="Twitter" target="_blank" class="twitter-share-btn" data-raw="https://twitter.com/intent/tweet?text={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="screen-reader-text">Twitter</span> </a> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://tintuc7s.com/nguoi-viet-chi-hon-146-ty-usd-nhap-khau-o-to/&title=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Vi%E1%BB%87t%20chi%20h%C6%A1n%201%2C46%20t%E1%BB%B7%20USD%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u%20%C3%B4%20t%C3%B4" rel="external noopener nofollow" title="LinkedIn" target="_blank" class="linkedin-share-btn" data-raw="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url={post_full_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-linkedin"></span> <span class="screen-reader-text">LinkedIn</span> </a> <a href="https://www.tumblr.com/share/link?url=https://tintuc7s.com/nguoi-viet-chi-hon-146-ty-usd-nhap-khau-o-to/&name=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Vi%E1%BB%87t%20chi%20h%C6%A1n%201%2C46%20t%E1%BB%B7%20USD%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u%20%C3%B4%20t%C3%B4" rel="external noopener nofollow" title="Tumblr" target="_blank" class="tumblr-share-btn" data-raw="https://www.tumblr.com/share/link?url={post_link}&name={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-tumblr"></span> <span class="screen-reader-text">Tumblr</span> </a> <a href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://tintuc7s.com/nguoi-viet-chi-hon-146-ty-usd-nhap-khau-o-to/&description=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Vi%E1%BB%87t%20chi%20h%C6%A1n%201%2C46%20t%E1%BB%B7%20USD%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u%20%C3%B4%20t%C3%B4&media=https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/06/oto-nhap-khau-1622623629733431455106.jpg" rel="external noopener nofollow" title="Pinterest" target="_blank" class="pinterest-share-btn" data-raw="https://pinterest.com/pin/create/button/?url={post_link}&description={post_title}&media={post_img}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-pinterest"></span> <span class="screen-reader-text">Pinterest</span> </a> <a href="https://reddit.com/submit?url=https://tintuc7s.com/nguoi-viet-chi-hon-146-ty-usd-nhap-khau-o-to/&title=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Vi%E1%BB%87t%20chi%20h%C6%A1n%201%2C46%20t%E1%BB%B7%20USD%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u%20%C3%B4%20t%C3%B4" rel="external noopener nofollow" title="Reddit" target="_blank" class="reddit-share-btn" data-raw="https://reddit.com/submit?url={post_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-reddit"></span> <span class="screen-reader-text">Reddit</span> </a> <a href="https://api.whatsapp.com/send?text=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Vi%E1%BB%87t%20chi%20h%C6%A1n%201%2C46%20t%E1%BB%B7%20USD%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u%20%C3%B4%20t%C3%B4%20https://tintuc7s.com/nguoi-viet-chi-hon-146-ty-usd-nhap-khau-o-to/" rel="external noopener nofollow" title="WhatsApp" target="_blank" class="whatsapp-share-btn" data-raw="https://api.whatsapp.com/send?text={post_title}%20{post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-whatsapp"></span> <span class="screen-reader-text">WhatsApp</span> </a></div></div></div></div><div class="clearfix"></div><script id="tie-schema-json" type="application/ld+json">{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"Article","dateCreated":"2021-06-02T19:06:25+00:00","datePublished":"2021-06-02T19:06:25+00:00","dateModified":"2021-06-02T19:06:25+00:00","headline":"Ng\u01b0\u1eddi Vi\u1ec7t chi h\u01a1n 1,46 t\u1ef7 USD nh\u1eadp kh\u1ea9u \u00f4 t\u00f4","name":"Ng\u01b0\u1eddi Vi\u1ec7t chi h\u01a1n 1,46 t\u1ef7 USD nh\u1eadp kh\u1ea9u \u00f4 t\u00f4","keywords":"gi\u00e1 xe,T\u1ed5ng c\u1ee5c h\u1ea3i quan,xe ho\u00e0n ch\u1ec9nh,xe nh\u1eadp kh\u1ea9u","url":"https:\/\/tintuc7s.com\/nguoi-viet-chi-hon-146-ty-usd-nhap-khau-o-to\/","description":"B\u00e1o c\u00e1o c\u1ee7a T\u1ed5ng c\u1ee5c H\u1ea3i quan cho th\u1ea5y d\u1ef1 to\u00e1n nh\u1eadp kh\u1ea9u xe ho\u00e0n ch\u1ec9nh c\u00e1c lo\u1ea1i th\u00e1ng 5\/2021 \u0111\u1ea1t 15.000 chi\u1ebfc, tr\u1ecb gi\u00e1 341 tri\u1ec7u USD, t\u0103ng 0,8% v\u1ec1 l\u01b0\u1ee3ng v\u00e0 t\u0103ng 10,1% v\u1ec1 tr\u1ecb gi\u00e1 so v\u1edbi th\u00e1ng tr\u01b0\u1edbc. \u01af\u1edb","copyrightYear":"2021","articleSection":"Kinh Doanh","articleBody":"\n B\u00e1o c\u00e1o c\u1ee7a T\u1ed5ng c\u1ee5c H\u1ea3i quan cho th\u1ea5y d\u1ef1 to\u00e1n nh\u1eadp kh\u1ea9u xe ho\u00e0n ch\u1ec9nh c\u00e1c lo\u1ea1i th\u00e1ng 5\/2021 \u0111\u1ea1t 15.000 chi\u1ebfc, tr\u1ecb gi\u00e1 341 tri\u1ec7u USD, t\u0103ng 0,8% v\u1ec1 l\u01b0\u1ee3ng v\u00e0 t\u0103ng 10,1% v\u1ec1 tr\u1ecb gi\u00e1 so v\u1edbi th\u00e1ng tr\u01b0\u1edbc. \u01af\u1edbc t\u00ednh \u0111\u1ebfn h\u1ebft th\u00e1ng 5\/2021, nh\u1eadp kh\u1ea9u \u00f4 t\u00f4 nguy\u00ean chi\u1ebfc c\u00e1c lo\u1ea1i \u0111\u1ea1t 65.000 chi\u1ebfc, tr\u1ecb gi\u00e1 1,46 t\u1ef7 USD, t\u0103ng 76,5% v\u1ec1 l\u01b0\u1ee3ng v\u00e0 t\u0103ng 78,3% v\u1ec1 tr\u1ecb gi\u00e1 so v\u1edbi c\u00f9ng k\u1ef3. n\u0103m ngo\u00e1i. \u00d4 t\u00f4 nguy\u00ean chi\u1ebfc l\u00e0 m\u1ed9t trong nh\u1eefng nh\u00f3m h\u00e0ng nh\u1eadp kh\u1ea9u t\u1ef7 \u0111\u00f4 t\u1eeb \u0111\u1ea7u n\u0103m \u0111\u1ebfn nay. M\u00e1y vi t\u00ednh, s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111i\u1ec7n t\u1eed & linh ki\u1ec7n l\u00e0 nh\u00f3m h\u00e0ng nh\u1eadp kh\u1ea9u c\u00f3 gi\u00e1 tr\u1ecb l\u1edbn nh\u1ea5t. Nh\u00f3m h\u00e0ng n\u00e0y 5 th\u00e1ng \u0111\u1ea7u n\u0103m nh\u1eadp kh\u1ea9u 27,43 t\u1ef7 USD, t\u0103ng 24,7% so v\u1edbi c\u00f9ng k\u1ef3 n\u0103m tr\u01b0\u1edbc. Ti\u1ebfp theo l\u00e0 nh\u00f3m M\u00e1y m\u00f3c, thi\u1ebft b\u1ecb, d\u1ee5ng c\u1ee5 & ph\u1ee5 t\u00f9ng v\u1edbi tr\u1ecb gi\u00e1 nh\u1eadp kh\u1ea9u l\u00e0 18,65 t\u1ef7 USD, t\u0103ng 35,9% so v\u1edbi c\u00f9ng k\u1ef3 n\u0103m tr\u01b0\u1edbc.T\u00ednh chung 5 th\u00e1ng \u0111\u1ea7u n\u0103m, theo T\u1ed5ng c\u1ee5c H\u1ea3i quan, t\u1ed5ng tr\u1ecb gi\u00e1 xu\u1ea5t nh\u1eadp kh\u1ea9u c\u1ee7a Vi\u1ec7t Nam \u01b0\u1edbc \u0111\u1ea1t 261,75 t\u1ef7 USD, t\u0103ng m\u1ea1nh 33,2% so v\u1edbi c\u00f9ng k\u1ef3 n\u0103m 2020. Trong \u0111\u00f3, t\u1ed5ng tr\u1ecb gi\u00e1 h\u00e0ng h\u00f3a xu\u1ea5t kh\u1ea9u \u01b0\u1edbc \u0111\u1ea1t 130,94 t\u1ef7 USD, t\u0103ng 30,7%; t\u1ed5ng gi\u00e1 tr\u1ecb nh\u1eadp kh\u1ea9u \u01b0\u1edbc \u0111\u1ea1t 130,81 t\u1ef7 USD, t\u0103ng 35,8%.C\u00e1n c\u00e2n th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i h\u00e0ng h\u00f3a c\u1ee7a Vi\u1ec7t Nam sau 5 th\u00e1ng \u0111\u1ea7u n\u0103m d\u1ef1 ki\u1ebfn \u200b\u200bxu\u1ea5t si\u00eau 131 tri\u1ec7u USD.* M\u1eddi qu\u00fd \u0111\u1ed9c gi\u1ea3 theo d\u00f5i c\u00e1c ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh \u0111\u00e3 ph\u00e1t s\u00f3ng c\u1ee7a \u0110\u00e0i Truy\u1ec1n h\u00ecnh Vi\u1ec7t Nam tr\u00ean Tivi tr\u1ef1c tuy\u1ebfn v\u00e0 VTVGo!\n .\r\nNgu\u00f4\u0300n: https:\/\/vtv.vn\/kinh-te\/nguoi-viet-chi-hon-146-ty-usd-nhap-khau-o-to-20210602154946208.htm","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"Tin T\u1ee9c 7s","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/tintuc7s.com\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Tic-tuc-logo.png"},"sameAs":["#","#","#","#"]},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/tintuc7s.com\/nguoi-viet-chi-hon-146-ty-usd-nhap-khau-o-to\/","breadcrumb":{"@id":"#Breadcrumb"}},"author":{"@type":"Person","name":"Tin T\u1ee9c 7S","url":"https:\/\/tintuc7s.com\/author\/datknight\/"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/tintuc7s.com\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/oto-nhap-khau-1622623629733431455106.jpg","width":1200,"height":378}}</script> <div id="share-buttons-bottom" class="share-buttons share-buttons-bottom"> <div class="share-links icons-text"> <div class="share-title"> <span class="tie-icon-share" aria-hidden="true"></span> <span> Share</span></div><a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://tintuc7s.com/nguoi-viet-chi-hon-146-ty-usd-nhap-khau-o-to/" rel="external noopener nofollow" title="Facebook" target="_blank" class="facebook-share-btn large-share-button" data-raw="https://www.facebook.com/sharer.php?u={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-facebook"></span> <span class="social-text">Facebook</span> </a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Vi%E1%BB%87t%20chi%20h%C6%A1n%201%2C46%20t%E1%BB%B7%20USD%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u%20%C3%B4%20t%C3%B4&url=https://tintuc7s.com/nguoi-viet-chi-hon-146-ty-usd-nhap-khau-o-to/" rel="external noopener nofollow" title="Twitter" target="_blank" class="twitter-share-btn large-share-button" data-raw="https://twitter.com/intent/tweet?text={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="social-text">Twitter</span> </a> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://tintuc7s.com/nguoi-viet-chi-hon-146-ty-usd-nhap-khau-o-to/&title=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Vi%E1%BB%87t%20chi%20h%C6%A1n%201%2C46%20t%E1%BB%B7%20USD%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u%20%C3%B4%20t%C3%B4" rel="external noopener nofollow" title="LinkedIn" target="_blank" class="linkedin-share-btn large-share-button" data-raw="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url={post_full_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-linkedin"></span> <span class="social-text">LinkedIn</span> </a> <a href="https://www.tumblr.com/share/link?url=https://tintuc7s.com/nguoi-viet-chi-hon-146-ty-usd-nhap-khau-o-to/&name=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Vi%E1%BB%87t%20chi%20h%C6%A1n%201%2C46%20t%E1%BB%B7%20USD%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u%20%C3%B4%20t%C3%B4" rel="external noopener nofollow" title="Tumblr" target="_blank" class="tumblr-share-btn large-share-button" data-raw="https://www.tumblr.com/share/link?url={post_link}&name={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-tumblr"></span> <span class="social-text">Tumblr</span> </a> <a href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://tintuc7s.com/nguoi-viet-chi-hon-146-ty-usd-nhap-khau-o-to/&description=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Vi%E1%BB%87t%20chi%20h%C6%A1n%201%2C46%20t%E1%BB%B7%20USD%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u%20%C3%B4%20t%C3%B4&media=https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/06/oto-nhap-khau-1622623629733431455106.jpg" rel="external noopener nofollow" title="Pinterest" target="_blank" class="pinterest-share-btn large-share-button" data-raw="https://pinterest.com/pin/create/button/?url={post_link}&description={post_title}&media={post_img}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-pinterest"></span> <span class="social-text">Pinterest</span> </a> <a href="https://reddit.com/submit?url=https://tintuc7s.com/nguoi-viet-chi-hon-146-ty-usd-nhap-khau-o-to/&title=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Vi%E1%BB%87t%20chi%20h%C6%A1n%201%2C46%20t%E1%BB%B7%20USD%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u%20%C3%B4%20t%C3%B4" rel="external noopener nofollow" title="Reddit" target="_blank" class="reddit-share-btn large-share-button" data-raw="https://reddit.com/submit?url={post_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-reddit"></span> <span class="social-text">Reddit</span> </a> <a href="https://vk.com/share.php?url=https://tintuc7s.com/nguoi-viet-chi-hon-146-ty-usd-nhap-khau-o-to/" rel="external noopener nofollow" title="VKontakte" target="_blank" class="vk-share-btn large-share-button" data-raw="https://vk.com/share.php?url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-vk"></span> <span class="social-text">VKontakte</span> </a> <a href="mailto:?subject=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Vi%E1%BB%87t%20chi%20h%C6%A1n%201%2C46%20t%E1%BB%B7%20USD%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u%20%C3%B4%20t%C3%B4&body=https://tintuc7s.com/nguoi-viet-chi-hon-146-ty-usd-nhap-khau-o-to/" rel="external noopener nofollow" title="Share via Email" target="_blank" class="email-share-btn large-share-button" data-raw="mailto:?subject={post_title}&body={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-envelope"></span> <span class="social-text">Share via Email</span> </a> <a href="#" rel="external noopener nofollow" title="Print" target="_blank" class="print-share-btn large-share-button" data-raw="#"> <span class="share-btn-icon tie-icon-print"></span> <span class="social-text">Print</span> </a></div></div></article> <div class="post-components"> <div class="about-author container-wrapper about-author-1"> <div class="author-avatar"> <a href="https://tintuc7s.com/author/datknight/"> <img onload="Wpfcll.r(this,true);" src="https://tintuc7s.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif" alt='Photo of Tin Tức 7S' data-wpfc-original-src='https://secure.gravatar.com/avatar/afd593a3e2cca663f556e45d22e4e7ff?s=180&d=mm&r=g' data-wpfc-original-srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/afd593a3e2cca663f556e45d22e4e7ff?s=360&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-180 photo' height='180' width='180' loading='lazy'/> </a></div><div class="author-info"> <h3 class="author-name"><a href="https://tintuc7s.com/author/datknight/">Tin Tức 7S</a></h3> <div class="author-bio"> Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.</div><ul class="social-icons"> <li class="social-icons-item"> <a href="https://tintuc7s.com" rel="external noopener nofollow" target="_blank" class="social-link url-social-icon"> <span class="tie-icon-home" aria-hidden="true"></span> <span class="screen-reader-text">Website</span> </a> </li> </ul></div><div class="clearfix"></div></div><div class="prev-next-post-nav container-wrapper media-overlay"> <div class="tie-col-xs-6 prev-post"> <a data-wpfc-original-src='https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/06/photo1622607191331-1622607191541943300374-390x220.jpg' href="https://tintuc7s.com/mo-thanh-cong-cho-mot-truong-hop-gay-duong-vat-hy-huu/" style="" class="post-thumb" rel="prev"> <div class="post-thumb-overlay-wrap"> <div class="post-thumb-overlay"> <span class="tie-icon tie-media-icon"></span></div></div></a> <a href="https://tintuc7s.com/mo-thanh-cong-cho-mot-truong-hop-gay-duong-vat-hy-huu/" rel="prev"> <h3 class="post-title">Mổ thành công cho một trường hợp gãy dương vật hy hữu</h3> </a></div><div class="tie-col-xs-6 next-post"> <a data-wpfc-original-src='https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/06/linh-1-1622637906077760100097-9-0-375-700-crop-16226390244141466359265-390x220.jpg' href="https://tintuc7s.com/ubnd-phuong-phu-my-khang-dinh-van-ban-gia/" style="" class="post-thumb" rel="next"> <div class="post-thumb-overlay-wrap"> <div class="post-thumb-overlay"> <span class="tie-icon tie-media-icon"></span></div></div></a> <a href="https://tintuc7s.com/ubnd-phuong-phu-my-khang-dinh-van-ban-gia/" rel="next"> <h3 class="post-title">UBND phường Phú Mỹ khẳng định văn bản giả</h3> </a></div></div><div id="related-posts" class="container-wrapper has-extra-post"> <div class="mag-box-title the-global-title"> <h3>Related Articles</h3></div><div class="related-posts-list"> <div class="related-item"> <a aria-label="Ngân hàng Nhà nước đề nghị giảm lãi suất cho vay trong tháng 7" href="https://tintuc7s.com/ngan-hang-nha-nuoc-de-nghi-giam-lai-suat-cho-vay-trong-thang-7/" class="post-thumb"><img onload="Wpfcll.r(this,true);" src="https://tintuc7s.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif" width="390" height="220" data-wpfc-original-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/07/nhnn-13361604-390x220.jpg" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="Ngân hàng Nhà nước đề nghị giảm lãi suất cho vay trong tháng 7" loading="lazy" title="Ngân hàng Nhà nước đề nghị giảm lãi suất cho vay trong tháng 7 2"></a> <h3 class="post-title"><a href="https://tintuc7s.com/ngan-hang-nha-nuoc-de-nghi-giam-lai-suat-cho-vay-trong-thang-7/">Ngân hàng Nhà nước đề nghị giảm lãi suất cho vay trong tháng 7</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">July 10, 2021</span></div></div><div class="related-item"> <a aria-label="Giá vàng có duy trì được đà tăng trong ngắn hạn?" href="https://tintuc7s.com/gia-vang-co-duy-tri-duoc-da-tang-trong-ngan-han/" class="post-thumb"><img onload="Wpfcll.r(this,true);" src="https://tintuc7s.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif" width="390" height="220" data-wpfc-original-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/08/local-gold-price-exceed-to-nearly-vnd50-million-2173-1596848575910655898894-390x220.jpg" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="Giá vàng có duy trì được đà tăng trong ngắn hạn?" loading="lazy" title="Giá vàng có duy trì được đà tăng trong ngắn hạn? 3"></a> <h3 class="post-title"><a href="https://tintuc7s.com/gia-vang-co-duy-tri-duoc-da-tang-trong-ngan-han/">Giá vàng có duy trì được đà tăng trong ngắn hạn?</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">August 21, 2021</span></div></div><div class="related-item"> <a aria-label="Thương hiệu với phương châm “chất lượng và uy tín” vì sức khỏe cộng đồng" href="https://tintuc7s.com/thuong-hieu-voi-phuong-cham-chat-luong-va-uy-tin-vi-suc-khoe-cong-dong/" class="post-thumb"><img onload="Wpfcll.r(this,true);" src="https://tintuc7s.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif" width="390" height="220" data-wpfc-original-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/09/ava-1631241541346608760302-0-0-375-600-crop-1631241547537-63766864887549-390x220.jpg" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="Yamaguchi - Thương hiệu với phương châm "chất lượng và uy tín" vì sức khỏe cộng đồng" loading="lazy" title="Thương hiệu với phương châm "chất lượng và uy tín" vì sức khỏe cộng đồng 4"></a> <h3 class="post-title"><a href="https://tintuc7s.com/thuong-hieu-voi-phuong-cham-chat-luong-va-uy-tin-vi-suc-khoe-cong-dong/">Thương hiệu với phương châm “chất lượng và uy tín” vì sức khỏe cộng đồng</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">September 10, 2021</span></div></div><div class="related-item"> <a aria-label="Vấn đề không phải bạn đọc hết bao nhiêu quyển sách, mà quan trọng là bạn học được những gì sau khi đọc chúng" href="https://tintuc7s.com/van-de-khong-phai-ban-doc-het-bao-nhieu-quyen-sach-ma-quan-trong-la-ban-hoc-duoc-nhung-gi-sau-khi-doc-chung/" class="post-thumb"><img onload="Wpfcll.r(this,true);" src="https://tintuc7s.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif" width="390" height="220" data-wpfc-original-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/08/photo1629010433484-16290104338481683870713-390x220.jpg" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="Vấn đề không phải bạn đọc hết bao nhiêu quyển sách, mà quan trọng là bạn học được những gì sau khi đọc chúng" loading="lazy" title="Vấn đề không phải bạn đọc hết bao nhiêu quyển sách, mà quan trọng là bạn học được những gì sau khi đọc chúng 5"></a> <h3 class="post-title"><a href="https://tintuc7s.com/van-de-khong-phai-ban-doc-het-bao-nhieu-quyen-sach-ma-quan-trong-la-ban-hoc-duoc-nhung-gi-sau-khi-doc-chung/">Vấn đề không phải bạn đọc hết bao nhiêu quyển sách, mà quan trọng là bạn học được những gì sau khi đọc chúng</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">August 18, 2021</span></div></div></div></div><div id="comments" class="comments-area"> <div id="add-comment-block" class="container-wrapper"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title the-global-title">Leave a Reply <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nguoi-viet-chi-hon-146-ty-usd-nhap-khau-o-to/#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3><form action="https://tintuc7s.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Your email address will not be published.</span> Required fields are marked <span class="required">*</span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Comment</label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required="required"></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Name <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" required='required' /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" required='required' /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Website</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='31006' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form></div></div></div></div></div><div id="check-also-box" class="container-wrapper check-also-right"> <div class="widget-title the-global-title"> <div class="the-subtitle">Check Also</div><a href="#" id="check-also-close" class="remove"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a></div><div class="widget posts-list-big-first has-first-big-post"> <ul class="posts-list-items"> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Muốn mua đất nền dưới 1 tỷ đồng phải đi cách TP Hồ Chí Minh hơn 50 km" href="https://tintuc7s.com/muon-mua-dat-nen-duoi-1-ty-dong-phai-di-cach-tp-ho-chi-minh-hon-50-km/" class="post-thumb"><span class="post-cat-wrap"><span class="post-cat tie-cat-46">Kinh Doanh</span></span><img onload="Wpfcll.r(this,true);" src="https://tintuc7s.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif" width="390" height="220" data-wpfc-original-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/05/dat-nen-tp-ho-chi-minh-1621691217621773291135-390x220.jpg" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="Muốn mua đất nền dưới 1 tỷ đồng phải đi cách TP Hồ Chí Minh hơn 50 km" loading="lazy" title="Muốn mua đất nền dưới 1 tỷ đồng phải đi cách TP Hồ Chí Minh hơn 50 km 6"></a></div><div class="post-widget-body"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://tintuc7s.com/muon-mua-dat-nen-duoi-1-ty-dong-phai-di-cach-tp-ho-chi-minh-hon-50-km/">Muốn mua đất nền dưới 1 tỷ đồng phải đi cách TP Hồ Chí Minh hơn 50 km</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">May 23, 2021</span></div></div></li> </ul></div></div><aside class="sidebar tie-col-md-4 tie-col-xs-12 normal-side is-sticky" aria-label="Primary Sidebar"> <div class="theiaStickySidebar"> <div id="posts-list-widget-10" class="container-wrapper widget posts-list"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Bài đăng gần đây<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="widget-posts-list-container"><ul class="posts-list-items widget-posts-wrapper"> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-body no-small-thumbs"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://tintuc7s.com/sau-phot-rac-pham-tieu-chien-lai-thenh-thang-duong-quan-lo/">Sau phốt ‘rác phẩm’, Tiêu Chiến lại thênh thang đường quan lộ</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">1 second ago</span></div></div></li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Hương vị tình thân phần 2 tập 61: Sâm giúp việc muốn đuổi thẳng cổ Thy, ông Sinh lâm nguy" href="https://tintuc7s.com/huong-vi-tinh-than-phan-2-tap-61-sam-giup-viec-muon-duoi-thang-co-thy-ong-sinh-lam-nguy/" class="post-thumb"><img onload="Wpfcll.r(this,true);" src="https://tintuc7s.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif" width="220" height="150" data-wpfc-original-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/10/huong-vi-tinh-than-phan-2-tap-61-sam-giup-viec-muon-duoi-thang-co-thy-ong-sinh-lam-nguy1634744427-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Hương vị tình thân phần 2 tập 61: Sâm giúp việc muốn đuổi thẳng cổ Thy, ông Sinh lâm nguy" loading="lazy" title="Hương vị tình thân phần 2 tập 61: Sâm giúp việc muốn đuổi thẳng cổ Thy, ông Sinh lâm nguy 12"></a></div><div class="post-widget-body"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://tintuc7s.com/huong-vi-tinh-than-phan-2-tap-61-sam-giup-viec-muon-duoi-thang-co-thy-ong-sinh-lam-nguy/">Hương vị tình thân phần 2 tập 61: Sâm giúp việc muốn đuổi thẳng cổ Thy, ông Sinh lâm nguy</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">52 seconds ago</span></div></div></li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Singapore gia hạn 1 tháng lệnh giãn cách xã hội" href="https://tintuc7s.com/singapore-gia-han-1-thang-lenh-gian-cach-xa-hoi/" class="post-thumb"><img onload="Wpfcll.r(this,true);" src="https://tintuc7s.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif" width="220" height="150" data-wpfc-original-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/10/singapore-201021s-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Chú thích ảnh" loading="lazy" title="Singapore gia hạn 1 tháng lệnh giãn cách xã hội 13"></a></div><div class="post-widget-body"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://tintuc7s.com/singapore-gia-han-1-thang-lenh-gian-cach-xa-hoi/">Singapore gia hạn 1 tháng lệnh giãn cách xã hội</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">2 mins ago</span></div></div></li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Hà Nội dừng hoạt động các chốt kiểm soát cửa ngõ" href="https://tintuc7s.com/ha-noi-dung-hoat-dong-cac-chot-kiem-soat-cua-ngo/" class="post-thumb"><img onload="Wpfcll.r(this,true);" src="https://tintuc7s.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif" width="1" height="1" data-wpfc-original-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/10/cac-phuong-tien-luu-thong-qua-chot-phap-van-cau-gie-khong-phai-dung-xe-anh-pham-hai.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Hà Nội dừng hoạt động các chốt kiểm soát cửa ngõ" loading="lazy" title="Hà Nội dừng hoạt động các chốt kiểm soát cửa ngõ 14"></a></div><div class="post-widget-body"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://tintuc7s.com/ha-noi-dung-hoat-dong-cac-chot-kiem-soat-cua-ngo/">Hà Nội dừng hoạt động các chốt kiểm soát cửa ngõ</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">5 mins ago</span></div></div></li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Mỹ công bố kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi " href="https://tintuc7s.com/my-cong-bo-ke-hoach-tiem-vaccine-cho-tre-5-11-tuoi/" class="post-thumb"><img onload="Wpfcll.r(this,true);" src="https://tintuc7s.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif" width="220" height="150" data-wpfc-original-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/10/vaccinemyreutersedited-1634739-4536-2843-1634739661-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Mỹ công bố kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi " loading="lazy" title="Mỹ công bố kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi  15"></a></div><div class="post-widget-body"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://tintuc7s.com/my-cong-bo-ke-hoach-tiem-vaccine-cho-tre-5-11-tuoi/">Mỹ công bố kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi </a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">6 mins ago</span></div></div></li> </ul></div><div class="clearfix"></div></div></div></aside></div></div><footer id="footer" class="site-footer dark-skin dark-widgetized-area"> <div id="footer-widgets-container"> <div class="container"> <div class="footer-widget-area"> <div class="tie-row"> <div class="tie-col-md-3 normal-side"> <div id="custom_html-2" class="widget_text container-wrapper widget widget_custom_html"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Về Chúng Tôi<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="textwidget custom-html-widget">Tintuc7s.com là một Website được thành lập với mục đích chia sẻ tin tức nhanh – mới – nóng nhất đang diễn ra về: kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ.</div><div class="clearfix"></div></div></div><div class="tie-col-md-3 normal-side"> <div id="tie-widget-categories-4" class="container-wrapper widget widget_categories tie-widget-categories"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Danh Mục<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><ul> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-1"><a href="https://tintuc7s.com/tin-tuc/">Tin Tức</a> <span>18,218</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-48"><a href="https://tintuc7s.com/the-gioi/">Thế Giới</a> <span>10,090</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-41"><a href="https://tintuc7s.com/doi-song/">Đời Sống</a> <span>9,808</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-46"><a href="https://tintuc7s.com/kinh-doanh/">Kinh Doanh</a> <span>9,470</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-43"><a href="https://tintuc7s.com/the-thao/">Thể Thao</a> <span>7,870</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-45"><a href="https://tintuc7s.com/giai-tri/">Giải Trí</a> <span>6,904</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-42"><a href="https://tintuc7s.com/suc-khoe/">Sức Khỏe</a> <span>5,969</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-47"><a href="https://tintuc7s.com/video/">Video</a> <span>5,501</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-49"><a href="https://tintuc7s.com/cong-nghe/">Công Nghệ</a> <span>5,203</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-44"><a href="https://tintuc7s.com/giao-duc/">Giáo Dục</a> <span>4,823</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-50"><a href="https://tintuc7s.com/thoi-trang/">Thời Trang</a> <span>4,624</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-40"><a href="https://tintuc7s.com/du-lich/">Du Lịch</a> <span>3,506</span> </li> </ul><div class="clearfix"></div></div></div><div class="tie-col-md-3 normal-side"> <div id="tag_cloud-2" class="container-wrapper widget widget_tag_cloud"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Thẻ<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="tagcloud"><a href="https://tintuc7s.com/tag/chau-my/" class="tag-cloud-link tag-link-302 tag-link-position-1" style="font-size: 9.8571428571429pt;" aria-label="Châu mỹ (1,538 items)">Châu mỹ</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/chu-tich/" class="tag-cloud-link tag-link-4114 tag-link-position-2" style="font-size: 8pt;" aria-label="Chủ tịch (1,151 items)">Chủ tịch</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/covid-19/" class="tag-cloud-link tag-link-74 tag-link-position-3" style="font-size: 22pt;" aria-label="Covid-19 (11,084 items)">Covid-19</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/cong-nghe/" class="tag-cloud-link tag-link-197 tag-link-position-4" style="font-size: 9.8571428571429pt;" aria-label="Công nghệ (1,552 items)">Công nghệ</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/du-lich/" class="tag-cloud-link tag-link-137 tag-link-position-5" style="font-size: 9pt;" aria-label="du lịch (1,351 items)">du lịch</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/dich-benh-do-covid-19-gay-ra/" class="tag-cloud-link tag-link-9744 tag-link-position-6" style="font-size: 10.142857142857pt;" aria-label="Dịch bệnh do covid-19 gây ra (1,609 items)">Dịch bệnh do covid-19 gây ra</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/ha-noi/" class="tag-cloud-link tag-link-788 tag-link-position-7" style="font-size: 10.571428571429pt;" aria-label="Hà nội (1,752 items)">Hà nội</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/han-che-tiep-xuc-xa-hoi/" class="tag-cloud-link tag-link-2957 tag-link-position-8" style="font-size: 8pt;" aria-label="hạn chế tiếp xúc xã hội (1,154 items)">hạn chế tiếp xúc xã hội</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/thanh-pho-ho-chi-minh/" class="tag-cloud-link tag-link-7476 tag-link-position-9" style="font-size: 8.2857142857143pt;" aria-label="Thành phố Hồ Chí Minh (1,193 items)">Thành phố Hồ Chí Minh</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/thu-tuong/" class="tag-cloud-link tag-link-2631 tag-link-position-10" style="font-size: 9.5714285714286pt;" aria-label="Thủ tướng (1,479 items)">Thủ tướng</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/tin/" class="tag-cloud-link tag-link-126 tag-link-position-11" style="font-size: 16.142857142857pt;" aria-label="Tin (4,255 items)">Tin</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/tin-tuc-nong/" class="tag-cloud-link tag-link-233 tag-link-position-12" style="font-size: 10.857142857143pt;" aria-label="Tin tức nóng (1,833 items)">Tin tức nóng</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/tp-hcm/" class="tag-cloud-link tag-link-73 tag-link-position-13" style="font-size: 10.142857142857pt;" aria-label="TP.HCM (1,624 items)">TP.HCM</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/trung-quoc/" class="tag-cloud-link tag-link-204 tag-link-position-14" style="font-size: 10.857142857143pt;" aria-label="Trung Quốc (1,831 items)">Trung Quốc</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/viet-nam/" class="tag-cloud-link tag-link-453 tag-link-position-15" style="font-size: 10pt;" aria-label="Việt Nam (1,574 items)">Việt Nam</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/vac-xin-phong-ngua-covid-19/" class="tag-cloud-link tag-link-9750 tag-link-position-16" style="font-size: 9.4285714285714pt;" aria-label="Vắc-xin phòng ngừa covid-19 (1,451 items)">Vắc-xin phòng ngừa covid-19</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/vac-xin/" class="tag-cloud-link tag-link-715 tag-link-position-17" style="font-size: 8.2857142857143pt;" aria-label="Vắc xin (1,211 items)">Vắc xin</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/doi-viet-nam/" class="tag-cloud-link tag-link-1007 tag-link-position-18" style="font-size: 8.2857142857143pt;" aria-label="Đội việt nam (1,197 items)">Đội việt nam</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><div class="tie-col-md-3 normal-side"> <div id="posts-list-widget-11" class="container-wrapper widget posts-list"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Bài đăng được xem nhiều nhất<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="widget-posts-list-container timeline-widget"><ul class="posts-list-items widget-posts-wrapper"> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://tintuc7s.com/nhan-dinh-bong-da-scotland-vs-sec-bang-d-euro-2020/"> <span class="date meta-item tie-icon">June 14, 2021</span> <h3>Nhận định bóng đá Scotland vs Séc, bảng D EURO 2020</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://tintuc7s.com/vy-oanh-len-tieng-khi-bi-boi-nho-giat-chong-de-thue-lam-gai-giai-tri/"> <span class="date meta-item tie-icon">May 22, 2021</span> <h3>Vy Oanh lên tiếng khi bị bôi nhọ giật chồng, đẻ thuê, làm gái | Giải trí</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://tintuc7s.com/chong-ngoai-tinh-chan-vo-cang-co-ep-theo-y-minh-cang-danh-mat-nhau-nhanh-hon/"> <span class="date meta-item tie-icon">June 21, 2021</span> <h3>Chồng ngoại tình chán vợ, càng cố ép theo ý mình càng đánh mất nhau nhanh hơn</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://tintuc7s.com/phim-tinh-duc-cuoc-song-bi-vi-la-tham-hoa-vi-ngap-tran-canh-nong/"> <span class="date meta-item tie-icon">July 14, 2021</span> <h3>Phim Tình dục/cuộc sống bị ví là thảm họa vì ngập tràn cảnh nóng</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://tintuc7s.com/clip-co-gai-len-cau-truong-tien-coi-sach-noi-y-roi-tu-quay-clip-tren-mang-da-tim-ra-danh-tinh-nhan-vat-chinh/"> <span class="date meta-item tie-icon">August 2, 2021</span> <h3>Clip cô gái lên cầu Trường Tiền, cởi sạch nội y rồi tự quay clip trên mạng: Đã tìm ra danh tính nhân vật chính</h3> </a> </li> </ul></div><div class="clearfix"></div></div></div></div></div></div></div><div id="site-info" class="site-info site-info-layout-2"> <div class="container"> <div class="tie-row"> <div class="tie-col-md-12"> <div class="copyright-text copyright-text-first">Tintuc7s.com © Bản quyền 2021, Mọi quyền được bảo lưu</div><div class="footer-menu"><ul id="menu-menu" class="menu"><li id="menu-item-1009" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-1009"><a href="https://tintuc7s.com/">Trang Chủ</a></li> <li id="menu-item-1091" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-privacy-policy menu-item-1091"><a href="https://tintuc7s.com/chinh-sach-bao-mat/">Chính sách bảo mật</a></li> <li id="menu-item-1092" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1092"><a href="https://tintuc7s.com/dieu-khoan-su-dung/">Điều khoản sử dụng</a></li> <li id="menu-item-1093" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1093"><a href="https://tintuc7s.com/lien-he/">Liên Hệ</a></li> </ul></div><ul class="social-icons"><li class="social-icons-item"><a class="social-link facebook-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-facebook"></span><span class="screen-reader-text">Facebook</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link twitter-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-twitter"></span><span class="screen-reader-text">Twitter</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link youtube-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-youtube"></span><span class="screen-reader-text">YouTube</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link instagram-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-instagram"></span><span class="screen-reader-text">Instagram</span></a></li></ul></div></div></div></div></footer> <div id="share-buttons-mobile" class="share-buttons share-buttons-mobile"> <div class="share-links icons-only"> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://tintuc7s.com/nguoi-viet-chi-hon-146-ty-usd-nhap-khau-o-to/" rel="external noopener nofollow" title="Facebook" target="_blank" class="facebook-share-btn" data-raw="https://www.facebook.com/sharer.php?u={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-facebook"></span> <span class="screen-reader-text">Facebook</span> </a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Vi%E1%BB%87t%20chi%20h%C6%A1n%201%2C46%20t%E1%BB%B7%20USD%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u%20%C3%B4%20t%C3%B4&url=https://tintuc7s.com/nguoi-viet-chi-hon-146-ty-usd-nhap-khau-o-to/" rel="external noopener nofollow" title="Twitter" target="_blank" class="twitter-share-btn" data-raw="https://twitter.com/intent/tweet?text={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="screen-reader-text">Twitter</span> </a> <a href="https://api.whatsapp.com/send?text=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Vi%E1%BB%87t%20chi%20h%C6%A1n%201%2C46%20t%E1%BB%B7%20USD%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u%20%C3%B4%20t%C3%B4%20https://tintuc7s.com/nguoi-viet-chi-hon-146-ty-usd-nhap-khau-o-to/" rel="external noopener nofollow" title="WhatsApp" target="_blank" class="whatsapp-share-btn" data-raw="https://api.whatsapp.com/send?text={post_title}%20{post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-whatsapp"></span> <span class="screen-reader-text">WhatsApp</span> </a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=https://tintuc7s.com/nguoi-viet-chi-hon-146-ty-usd-nhap-khau-o-to/&text=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Vi%E1%BB%87t%20chi%20h%C6%A1n%201%2C46%20t%E1%BB%B7%20USD%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u%20%C3%B4%20t%C3%B4" rel="external noopener nofollow" title="Telegram" target="_blank" class="telegram-share-btn" data-raw="https://telegram.me/share/url?url={post_link}&text={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-paper-plane"></span> <span class="screen-reader-text">Telegram</span> </a></div></div><div class="mobile-share-buttons-spacer"></div><a id="go-to-top" class="go-to-top-button" href="#go-to-tie-body"> <span class="tie-icon-angle-up"></span> <span class="screen-reader-text">Back to top button</span> </a></div><aside class=" side-aside normal-side dark-skin dark-widgetized-area slide-sidebar-desktop is-fullwidth appear-from-left" aria-label="Secondary Sidebar" style="visibility: hidden;"> <div data-height="100%" class="side-aside-wrapper has-custom-scroll"> <a href="#" class="close-side-aside remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> <div id="mobile-container"> <div id="mobile-search"> <form role="search" method="get" class="search-form" action="https://tintuc7s.com/"> <label> <span class="screen-reader-text">Search for:</span> <input type="search" class="search-field" placeholder="Search …" value="" name="s" /> </label> <input type="submit" class="search-submit" value="Search" /> </form></div><div id="mobile-menu" class="hide-menu-icons"></div><div id="mobile-social-icons" class="social-icons-widget solid-social-icons"> <ul><li class="social-icons-item"><a class="social-link facebook-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-facebook"></span><span class="screen-reader-text">Facebook</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link twitter-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-twitter"></span><span class="screen-reader-text">Twitter</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link youtube-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-youtube"></span><span class="screen-reader-text">YouTube</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link instagram-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-instagram"></span><span class="screen-reader-text">Instagram</span></a></li></ul></div></div><div id="slide-sidebar-widgets"></div></div></aside></div></div><script data-ad-client="ca-pub-6888622622286938" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><div id="autocomplete-suggestions" class="autocomplete-suggestions"></div><div id="is-scroller-outer"><div id="is-scroller"></div></div><div id="fb-root"></div><div id="tie-popup-search-desktop" class="tie-popup tie-popup-search-wrap" style="display: none;"> <a href="#" class="tie-btn-close remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> <div class="popup-search-wrap-inner"> <div class="live-search-parent pop-up-live-search" data-skin="live-search-popup" aria-label="Search"> <form method="get" class="tie-popup-search-form" action="https://tintuc7s.com/"> <input class="tie-popup-search-input is-ajax-search" inputmode="search" type="text" name="s" title="Search for" autocomplete="off" placeholder="Type and hit Enter" /> <button class="tie-popup-search-submit" type="submit"> <span class="tie-icon-search tie-search-icon" aria-hidden="true"></span> <span class="screen-reader-text">Search for</span> </button> </form></div></div></div><div id="tie-popup-search-mobile" class="tie-popup tie-popup-search-wrap" style="display: none;"> <a href="#" class="tie-btn-close remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> <div class="popup-search-wrap-inner"> <div class="live-search-parent pop-up-live-search" data-skin="live-search-popup" aria-label="Search"> <form method="get" class="tie-popup-search-form" action="https://tintuc7s.com/"> <input class="tie-popup-search-input " inputmode="search" type="text" name="s" title="Search for" autocomplete="off" placeholder="Search for" /> <button class="tie-popup-search-submit" type="submit"> <span class="tie-icon-search tie-search-icon" aria-hidden="true"></span> <span class="screen-reader-text">Search for</span> </button> </form></div></div></div><div id="tie-popup-login" class="tie-popup" style="display: none;"> <a href="#" class="tie-btn-close remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> <div class="tie-popup-container"> <div class="container-wrapper"> <div class="widget login-widget"> <div class="widget-title the-global-title"> <div class="the-subtitle">Log In <span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="widget-container"> <div class="login-form"> <form name="registerform" action="https://tintuc7s.com/wp-1996/" method="post"> <input type="text" name="log" title="Username" placeholder="Username"> <div class="pass-container"> <input type="password" name="pwd" title="Password" placeholder="Password"> <a class="forget-text" href="https://tintuc7s.com/wp-1996/?action=lostpassword&redirect_to=https%3A%2F%2Ftintuc7s.com">Forget?</a></div><input type="hidden" name="redirect_to" value="/nguoi-viet-chi-hon-146-ty-usd-nhap-khau-o-to/"/> <label for="rememberme" class="rememberme"> <input id="rememberme" name="rememberme" type="checkbox" checked="checked" value="forever" /> Remember me </label> <button type="submit" class="button fullwidth login-submit">Log In</button> </form></div></div></div></div></div></div><script id='contact-form-7-js-extra'>var wpcf7={"api":{"root":"https:\/\/tintuc7s.com\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"}};</script> <script id='tie-scripts-js-extra'>var tie={"is_rtl":"","ajaxurl":"https:\/\/tintuc7s.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","is_taqyeem_active":"","is_sticky_video":"","mobile_menu_top":"","mobile_menu_active":"area_1","mobile_menu_parent":"","lightbox_all":"true","lightbox_gallery":"true","lightbox_skin":"dark","lightbox_thumb":"horizontal","lightbox_arrows":"true","is_singular":"1","autoload_posts":"","reading_indicator":"","lazyload":"","select_share":"true","select_share_twitter":"","select_share_facebook":"","select_share_linkedin":"","select_share_email":"","facebook_app_id":"5303202981","twitter_username":"","responsive_tables":"true","ad_blocker_detector":"","sticky_behavior":"upwards","sticky_desktop":"","sticky_mobile":"true","sticky_mobile_behavior":"default","ajax_loader":"<div class=\"loader-overlay\"><div class=\"spinner-circle\"><\/div><\/div>","type_to_search":"1","lang_no_results":"Nothing Found","sticky_share_mobile":"true","sticky_share_post":""};</script> <script>WebFontConfig={ google:{ families: [ 'Montserrat:600,regular:latin&display=swap' ] }}; (function(){ var wf=document.createElement('script'); wf.src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1/webfont.js'; wf.type='text/javascript'; wf.defer='true'; var s=document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(wf, s); })();</script> <script src='//tintuc7s.com/wp-content/cache/wpfc-minified/jpdha99c/2pgsa.js'></script> <script>var jQueryScriptOutputted=false;function initJQuery(){if(typeof(jQuery)=="undefined"){if(!jQueryScriptOutputted){jQueryScriptOutputted=true;document.write("<scr" + "ipt type=\"text/javascript\" src=\"https://code.jquery.com/jquery-1.8.2.min.js\"></scr" + "ipt>");}setTimeout("initJQuery()", 50);}}initJQuery();</script> <script src='//tintuc7s.com/wp-content/cache/wpfc-minified/md4ryy53/2pgsa.js'></script> <script id='tie-scripts-js-after'>jQuery.ajax({ type:"GET", url:"https://tintuc7s.com/wp-admin/admin-ajax.php", data:"postviews_id=31006&action=tie_postviews", cache: !1, success: function(data){ jQuery("#single-post-meta").find(".meta-views").html(data); }});</script> <script defer src='//tintuc7s.com/wp-content/cache/wpfc-minified/7ufmiz0v/2pgsc.js'></script> <script>(function jqIsReady_572(){if(typeof jQuery==="undefined"){jqIsReady_572();}else{jQuery(document).ready(function(){ jQuery(".82631c542e6c811839d7e92225563e8c").click(function(){ jQuery.post("https://tintuc7s.com/wp-admin/admin-ajax.php", { "action": "quick_adsense_onpost_ad_click", "quick_adsense_onpost_ad_index": jQuery(this).attr("data-index"), "quick_adsense_nonce": "c80fc9c82a", }, function(response){ } ); }); });}})();</script> </body> </html><!-- WP Fastest Cache file was created in 3.1848440170288 seconds, on 20-10-21 15:48:39 --><!-- need to refresh to see cached version -->