Tin Tức

Nguyện cống hiến hết sức vì quốc gia, dân tộc

Chiều 20/7, phát biểu tại Lễ tuyên thệ sau khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn các đại biểu Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông . Ông Huệ cho rằng đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm nặng nề đối với cá nhân ông.

“Với tư cách là Chủ tịch Quốc hội, tôi nguyện cống hiến, cùng với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp 75 năm của Quốc hội. của Việt Nam, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội vì mục tiêu cuối cùng là phục vụ lợi ích Quốc gia, dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân; phát huy cao độ dân chủ, đoàn kết, thượng tôn pháp luật. liêm chính, công khai, minh bạch, nâng cao tính chuyên nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội cả về xây dựng nhà nước pháp quyền, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia “, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Nguyện cống hiến hết mình cho đất nước, dân tộc - 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc, kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, không ngừng nâng cao chất lượng công tác lập pháp và kỷ luật, kỷ cương của quy trình xây dựng pháp luật. , xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, ổn định và khả thi, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp của hệ thống pháp luật và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. hành lang pháp lý đầy đủ để tạo sự phát triển bền vững của đất nước, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Chủ tịch Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của Nhân dân; bảo đảm quyền con người, quyền công dân; đẩy nhanh cải cách tư pháp; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường trật tự, kỷ cương xã hội; hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển đất nước, nhất là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, bình đẳng cho các thành phần kinh tế; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; tăng cường hội nhập quốc tế.

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác giám sát, coi đây là khâu then chốt, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Tiếp tục đổi mới phương thức, cách thức tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn, tăng cường hoạt động chất vấn tại Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoạt động giải trình tại Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; giám sát hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, trọng tâm là giám sát việc thi hành pháp luật và giám sát việc thực hiện các kiến ​​nghị sau giám sát, gắn với trách nhiệm giải trình của tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Tăng cường giám sát việc xử lý đơn, thư, khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến ​​nghị của cử tri. Tiếp tục hoàn thiện và tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, đồng thời nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện cơ chế giám sát và lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Chủ tịch Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội không ngừng đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia về tổ chức bộ máy và nhân sự cấp cao của Nhà nước; về mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế – xã hội, chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và các quyết sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch gắn với trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực tài chính. – ngân sách.

Quốc hội nâng cao chất lượng các quyết sách cơ bản về chính sách đối ngoại; tiếp tục tăng cường đối ngoại Quốc hội gắn với ngoại giao của Đảng, Nhà nước và ngoại giao nhân dân, góp phần nâng cao uy tín của Quốc hội và vị thế của đất nước trên trường quốc tế; tiếp thu những kinh nghiệm hay về tổ chức và hoạt động của các Quốc hội trên thế giới nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động của Quốc hội. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư vấn, giúp việc và phục vụ của Quốc hội; chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân; đổi mới và tăng cường công tác tiếp xúc cử tri, hiệp thương, lắng nghe ý kiến, gắn bó với cử tri.

Trong chặng đường phát triển vẻ vang 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội Việt Nam luôn khẳng định là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và sức mạnh, đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện ý chí, nguyện vọng. Nguyện vọng của cử tri, ở mọi giai đoạn cách mạng, luôn đồng hành cùng dân tộc, luôn hoàn thành tốt sứ mệnh và trách nhiệm của mình.

Nhận thức sâu sắc điều đó, cá nhân tôi sẽ cùng với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội nguyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. dừng, hỏi, nghiêm túc lắng nghe, phát huy dân chủ; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan hữu quan; củng cố lòng tin và sự ủng hộ của Nhân dân, cử tri cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, trí thức, bạn bè quốc tế, với sự đồng hành của các cơ quan truyền thông, báo chí.

Với sức mạnh tổng hợp to lớn đó, tôi tin tưởng Quốc hội Việt Nam khóa XV sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó ”., Chủ tịch Quốc hội bày tỏ.

.

Nguồn: https://vtc.vn/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-nguyen-cong-hien-het-suc-vi-quoc-gia-dan-toc-ar625532.html

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button