Thời Trang

Nhận thức mới về nguồn lực phát triển kinh tế hậu Covid-19

Nhận thức mới về các nguồn lực phát triển kinh tế sau Covid-19 - ảnh 1

Đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội thảo

Chiều 13/12, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”.

Buổi tọa đàm do Ban Tuyên giáo Trung ương giao Phương tiện điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức.

Phát biểu kết luận tại hội thảo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nhấn mạnh, sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết số 39 năm 2019 của Chính phủ. Chính trị Về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế đất nước đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, sự kiện đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đặt ra những thách thức lớn đòi hỏi phải có nhận thức mới về quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực cho phát triển. phát triển kinh tế ”, ông Lại Xuân Môn nói.

Tại Hội thảo, các ý kiến ​​đã tập trung phân tích, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị gắn với 1 năm thực hiện. Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

Trong đó tập trung đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp về mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể đối với từng nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài chính) để quản lý, khai thác, sử dụng và phát triển. huy động các nguồn lực của nền kinh tế trong tình hình mới.

n

Các tham luận cũng phân tích rõ việc đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển từ chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên, vốn đầu tư và lao động sang sử dụng có hiệu quả và tổng hợp các nguồn lực của nền kinh tế, nhất là tài nguyên thiên nhiên. nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng và sử dụng có hiệu quả “nhân tài”.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ngành, vùng, sản phẩm chủ yếu theo hướng hiện đại, phát huy lợi thế so sánh, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tập trung nguồn lực phát triển các sản phẩm có lợi thế so sánh, có sức cạnh tranh, giá trị gia tăng cao và có thị trường tiêu thụ.

Nhận thức mới về các nguồn lực phát triển kinh tế sau Covid-19 - Ảnh 2

Tọa đàm do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Các ý kiến ​​góp ý làm rõ các yêu cầu nâng cao năng lực xây dựng, quản trị quốc gia và năng lực tự lực, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trên cơ sở tăng cường năng lực phân tích, đánh giá và dự báo trên các lĩnh vực.

Thực hiện công khai, minh bạch, bình đẳng và dân chủ hóa đời sống kinh tế – xã hội. Kiểm soát tốt quyền lực, đề cao trách nhiệm giải trình và đạo đức công vụ. Xây dựng và thực thi nghiêm túc các chế tài đủ mạnh để ngăn chặn các hành vi chuyên chế, độc quyền; cơ chế xin – cho; lợi ích nhóm; đẩy lùi tham nhũng, góp phần củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Chủ động nắm bắt cơ hội, tận dụng tối đa thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng tối ưu và hiệu quả; phân phối, chia sẻ và tái sử dụng có hiệu quả các nguồn lực dôi dư, nâng cao giá trị các nguồn lực của nền kinh tế.

.

Nguồn: https://thanhnien.vn/nhan-thuc-moi-ve-nguon-luc-phat-trien-kinh-te-hau-covid-19-post1411224.html

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button