Kinh Doanh

Nhập khẩu phế liệu phải ký quỹ từ 10


Theo Nghị định 08/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, số tiền ký quỹ được căn cứ vào số lượng nhập khẩu của lô hàng. Quy định này nhằm đảm bảo các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu có trách nhiệm xử lý các rủi ro, rủi ro Ô nhiễm môi trường có thể phát sinh từ các lô hàng phế liệu nhập khẩu.

Nhập phế liệu cần đặt cọc từ 10 - 20% tổng giá trị lô hàng - ảnh 1

Nhập khẩu phế liệu sắt, ký quỹ 20% tổng giá trị lô hàng có khối lượng từ 1.000 tấn trở lên

Cụ thể, tại Điều 43 Nghị định này, tổ chức, cá nhân nhập khẩu sắt thép phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phải thực hiện ký quỹ bảo vệ môi trường. Khối lượng nhập khẩu dưới 500 tấn phải ký quỹ 10% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu; khối lượng nhập khẩu từ 500 tấn đến dưới 1.000 tấn phải ký quỹ 15%, nhập khẩu từ 1.000 tấn trở lên phải ký quỹ 20% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu.

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu giấy vụn phế liệu nhựa từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất phải ký quỹ 15% tổng giá trị lô hàng dưới 100 tấn; 18% với lô hàng từ 100 tấn đến dưới 500 tấn; 20% tổng giá trị lô hàng phế liệu có khối lượng từ 500 tấn trở lên.

Việc ký quỹ phải được thực hiện trước thời điểm phế liệu được dỡ xuống cảng để nhập khẩu qua cửa khẩu đường biển hoặc nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam đối với các trường hợp khác. Sau khi thực hiện việc ký quỹ, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu gửi hồ sơ gốc đến cơ quan hải quan để làm thủ tục thông quan. Khoản đặt cọc này sẽ được hoàn trả sau khi hàng hóa được thông quan.

n

Nhập phế liệu cần đặt cọc từ 10 - 20% tổng giá trị lô hàng - ảnh 2

Nhập khẩu phế liệu giấy và nhựa phải đặt cọc 20% tổng giá trị lô hàng với khối lượng từ 500 tấn trở lên

Trường hợp phế liệu nhập khẩu không được thông quan, không tái xuất được thì số tiền ký quỹ này được sử dụng để thanh toán chi phí xử lý, tiêu hủy phế liệu vi phạm. Mọi chi phí bổ sung nếu có sẽ do đơn vị nhập khẩu phế liệu chịu. Phế liệu nhập khẩu vi phạm sau khi xử lý, tiêu hủy còn giá trị sẽ bị tịch thu theo quy định của pháp luật và không tính vào chi phí xử lý, tiêu hủy phế liệu nhập khẩu vi phạm.

Trường hợp còn dư tiền ký quỹ sau khi thanh toán để xử lý lô hàng phế liệu nhập khẩu vi phạm thì trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản hoàn thành việc xử lý, tiêu hủy phế liệu. của cơ quan có thẩm quyền đã xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì tổ chức nhận ký quỹ có trách nhiệm hoàn trả cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu. .

.Source link

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button