Giáo Dục

Những đối tượng được tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các trường quân đội năm 2021


Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa ban hành hướng dẫn xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các trường đại học quân sự năm 2021.

Theo đó, đối tượng tuyển sinh thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm: Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT …

Thí sinh được triệu tập dự thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, vào đội tuyển quốc gia dự thi khoa học kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào đại học theo ngành. phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề thi của thí sinh.

Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, dự thi khoa học kỹ thuật quốc tế nếu chưa tốt nghiệp THPT thì được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT (dành cho năm thí sinh có đã học xong lớp 12 và thi tốt nghiệp THPT, các năm sau tốt nghiệp THPT không còn giá trị xét tuyển thẳng);

Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi HSG quốc gia; Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển vào đại học theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề thi mà thí sinh có. Đoạt giải.

Thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn HSG quốc gia, đoạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia nếu chưa tốt nghiệp THPT được bảo lưu đến hết năm học tốt nghiệp THPT. Điểm thi tốt nghiệp lớp 12 và THPT các năm tiếp theo: Khi tốt nghiệp THPT không còn giá trị xét tuyển thẳng).

Đối tượng dự tuyển là đối tượng quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh, cụ thể: Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học đủ 3 năm và tốt nghiệp THPT tại huyện nghèo (học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú) dân tộc thiểu số theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a / 2008 / NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững cho 61 hộ nghèo. các huyện và Quyết định số 275 / QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách huyện nghèo, huyện thoát nghèo 2018-2020; Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo Tây Nam Bộ;

Về kết quả học tập, thí sinh đạt tiêu chuẩn có kết quả học tập 3 năm (lớp 10, lớp 11, lớp 12) đạt từ học lực khá trở lên, trong đó điểm trung bình cả năm học lớp 12 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển thẳng phải đạt. đạt loại khá trở lên;

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (hoặc kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2016 đến năm 2020), điểm các bài thi / môn thi tốt nghiệp THPT đạt từ 6,5 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

Về hạnh kiểm, có xếp loại hạnh kiểm của học sinh trong các năm học THPT hoặc tương đương của thí sinh phải đạt từ loại Khá trở lên. Thí sinh thuộc đối tượng quy định tại điểm 1 khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh phải học bổ sung kiến ​​thức 1 (một) năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến ​​thức do hiệu trưởng các trường quy định, trường hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh quy định đối tượng tuyển thẳng, các trường quân đội sẽ thực hiện theo văn bản mới nhất có hiệu lực thi hành.

Các đối tượng được ưu tiên xét tuyển

Thí sinh đạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn HSG cấp quốc gia; Thí sinh đạt giải tư cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia đã tốt nghiệp THPT được ưu tiên xét tuyển vào đại học theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung của môn thi mà thí sinh đã đạt giải. . ;

Thí sinh không sử dụng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển: Đối với thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn HSG quốc gia, đạt giải được ưu tiên xét tuyển vào đại học theo ngành hoặc nội dung tương ứng. chủ đề cuộc thi mà thí sinh đạt giải.

Thí sinh không sử dụng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào trường: Đối với thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn HSG quốc gia, đạt giải trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia (trừ các giải B trở lên). và đã tốt nghiệp trung học phổ thông, nếu có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt chỉ tiêu chất lượng đầu vào quy định; Giám đốc, Hiệu trưởng các trường xem xét, báo cáo Ban TSQS Bộ CHQS tỉnh quyết định tuyển sinh.

Thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển nếu chưa tốt nghiệp THPT thì được bảo lưu đến hết năm tốt nghiệp THPT (chỉ tính năm học hết lớp 12 và thi tốt nghiệp THPT, các năm sau tốt nghiệp THPT). không còn giá trị ưu tiên xét tuyển.

Tuyển sinh học sinh giỏi

Thí sinh tốt nghiệp THPT, đạt học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 dự thi HSG cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt giải Nhất, Nhì, Ba. . thuộc một trong các đối tượng thuộc tổ hợp xét tuyển của trường tuyển.

Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi HSG cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nếu chưa tốt nghiệp THPT thì được bảo lưu đến hết năm tốt nghiệp THPT (chỉ bảo lưu năm thí sinh hết lớp 12 và thi tốt nghiệp THPT, các năm sau tốt nghiệp THPT không còn giá trị xét tuyển).

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021, đạt học lực Giỏi, hạnh kiểm tốt năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 và có điểm ngoại ngữ IELTS 5,0 điểm hoặc TOEFL iBT 50 điểm trở lên (chứng chỉ còn thời hạn sử dụng đến thời điểm nhập học).

Thí sinh đăng ký xét tuyển nếu có kết quả thi tốt nghiệp THPT đáp ứng các tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định; Giám đốc, Hiệu trưởng các trường xem xét, báo cáo Ban TSQS Bộ CHQS tỉnh quyết định cho đi học.

Tiêu chí tuyển sinh và tổ chức

Chi tuyển thẳng: Đối với các học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Ngoại ngữ các ngành đào tạo tại Học viện Khoa học quân sự: Thực hiện theo quy định tại Mục II, Công văn số 05 / QyĐ-TSQS ngày 25-2-2021 của Ban TSQS TP. Bộ Quốc phòng về chỉ tiêu tuyển sinh và những điều cần biết trong tuyển sinh đại học, cao đẳng vào các trường quân đội năm 2021:

Các trường, ngành đào tạo còn lại của ngành Trinh sát Kỹ thuật tại Học viện Khoa học Quân sự: Chỉ tiêu tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển HSG THPT không quá 05% chỉ tiêu của từng tổ hợp xét tuyển, theo Nam – Bắc hoặc theo từng. khu quân sự. Riêng Trường Sĩ quan Không quân chỉ thực hiện việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển HSG và xét tuyển học sinh THPT vào đào tạo phi công quân sự đối với những thí sinh đã được Quân chủng PK-KQ kiểm tra và thông báo. Sức khỏe.

Chỉ tiêu tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển HSG THPT và xét tuyển trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh theo từng cụm, Nam – Bắc hoặc theo từng quân khu do Bộ Quốc phòng giao cho từng trường. Năm 2021.

Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo cao đẳng quân sự: Trường Sĩ quan Không quân xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển HSG cấp THPT, không quá 05% chỉ tiêu tuyển sinh hai miền Nam – Bắc. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển HSG THPT nằm trong tổng chỉ tiêu của từng khu vực. Chỉ tiêu cụ thể của từng đối tượng được công khai trong đề án tuyển sinh của trường

Quy định về sơ tuyển, Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển HSG THPT phải qua sơ tuyển, đủ tiêu chuẩn xét tuyển về chính trị, đạo đức, văn hóa, tuổi đời, sức khỏe để đào tạo sĩ quan THPT. việc phân luồng trình độ đại học, cao đẳng theo đúng quy định tại các Điều 13, 14, 15 Thông tư số 22.

Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển vào một trường trong Quân đội và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển HSG THPT vào đúng trường cần nộp hồ sơ.

Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng theo đối tượng quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh phải đăng ký một trong các tổ hợp xét tuyển của trường xét tuyển vào hồ sơ xét tuyển ngay từ đầu. khi sơ tuyển để làm căn cứ xét tuyển.

Thí sinh phải nộp hồ sơ và thủ tục đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển HSG THPT vào các trường quân đội theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và phải được Nhà trường thẩm định, rà soát lại toàn bộ. thủ tục và tiêu chuẩn nhập học.

Để đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi THPT, thí sinh phải có 2 loại hồ sơ: 01 bộ hồ sơ và 01 bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng (hoặc ưu tiên xét tuyển, xét tuyển HSG THPT).

Thí sinh đăng ký và nộp hồ sơ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự các đơn vị huyện, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú trước ngày 30/5/2021. Ban tuyển sinh cấp tỉnh, thành phố gửi hồ sơ và danh sách về các trường trước ngày 10/6/2021.

Trường hợp thí sinh đã làm hồ sơ sơ tuyển và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 từ kết quả thi tốt nghiệp THPT; Ban Tuyển sinh quân sự cấp tỉnh, thành phố (trực thuộc Trung ương) gửi danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi THPT về trường đã nộp hồ sơ.

Thí sinh không đạt sơ tuyển, không có hồ sơ sơ tuyển tại các trường không được tham gia xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi THPT vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự trong các trường quân đội. Quân đội.

Thí sinh làm 01 bộ hồ sơ xét tuyển thẳng về Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nộp 01 bản sao hợp lệ hồ sơ xét tuyển thẳng về Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện (kèm theo hồ sơ). tuyển dụng) trước ngày 30 tháng 5 năm 2021; Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, gửi hồ sơ và danh sách thí sinh đủ điều kiện đến các trường thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trước ngày 10/6/2021.

Lê Huyền

Lưu ý khi làm hồ sơ xét tuyển vào các trường quân đội

Lưu ý khi làm hồ sơ xét tuyển vào các trường quân đội

Năm 2021, nữ sinh có nguyện vọng vào các trường quân đội chỉ có 3 cơ hội là Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật Quân sự và Học viện Khoa học Quân sự.

Điều chỉnh thời gian sơ tuyển vào các trường quân đội

Điều chỉnh thời gian sơ tuyển vào các trường quân đội

Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng vừa điều chỉnh thời gian tổ chức sơ tuyển sang ngày 15/5 thay vì ngày 25/4 như thông báo trước đó.

.Source link

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button