Giáo Dục

Ôn thi Sử qua đề tham khảo

Theo cô Huyền Thảo, giáo viên dạy Lịch sử Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM, nắm chắc kiến ​​thức trọng tâm sẽ giúp thí sinh dễ dàng đạt điểm trung bình môn này.

Khi ôn tập môn Lịch sử, các em cần chú ý hệ thống các mốc thời gian cơ bản để tương tự các câu trong bài thi. Chẳng hạn, các mốc lớn như: Năm 1930 – Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời; Năm 1945 – Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời; 1954 – Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơnevơ được ký kết, Kháng chiến chống Pháp thành công; 1975 – Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 1986 – Đổi mới và tập trung kinh tế.

Đồng thời, học sinh cần hệ thống được các giai đoạn lịch sử với các sự kiện tiêu biểu. Đặc biệt, phần lịch sử Việt Nam liên kết với số 3.

Theo đó, chúng tôi có ba tổ chức cộng sản, ba phong trào cách mạng (1930-1931), (1936-1939) và (1939-1945). Ví dụ về đề này trong đề thi tham khảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố như sau:

Câu 2: Trong giai đoạn 1939 – 1945, ở Việt Nam tổ chức nào sau đây được thành lập?

A. Đảng Cộng sản An Nam

B. Đông Dương Cộng sản liên đoàn

C. Việt Nam giải phóng quân

D. Đảng Cộng sản Đông Dương

Câu trả lời là C; do ba tổ chức cộng sản ra đời từ năm 1929.

Giai đoạn 1945-1954 có ba chiến dịch trong đó có Việt Bắc – Thu Đông (1947); Chiến dịch Biên giới – Thu Đông (1950) và Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Giai đoạn 1954-1975 có ba chiến lược chiến tranh Mỹ tiến hành ở miền Nam Việt Nam, bao gồm: Chiến lược chiến tranh đặc biệt (1961-1965), Cục bộ (1965-1968) và Việt Nam hóa chiến tranh – Đông Dương hóa chiến tranh (1969-1973).

Năm 1975, chúng ta có ba chiến dịch: Tây Nguyên; Huế – Đà Nẵng và Hồ Chí Minh. Chúng ta vẫn ba hành vi vi phạm chung trong đó có cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân (1968); cuộc tổng tiến công chiến lược 1972 và nổi dậy mùa Xuân 1975.

Một số câu hỏi ví dụ lấy từ chủ đề tham khảo như sau:

Câu 3: Năm 1975, quân và dân Việt Nam đã giành được thắng lợi quân sự nào sau đây?

A. Chiến dịch Huế – Đà Nẵng

B. Chiến dịch Việt Bắc

C. Trận Đông Khê

D. Trận Điện Biên Phủ trên không

Đáp án là A. Giai đoạn 1975-1985 là hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước và kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Câu 20: Trong những năm 1975-1979, nhân dân Việt Nam đã thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây?

A. Lật đổ đế quốc phong kiến

B. Lật đổ chế độ quân chủ tuyệt đối

C. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc

D. Chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc

Nắm được các mốc thời gian và các giai đoạn cơ bản sẽ giúp học sinh loại bỏ dần các phương án “mồi” và nhanh chóng chọn được đáp án nhanh nhất.

Câu 17: Trong giai đoạn 1965 – 1968, Mĩ đã thực hiện những hành động nào sau đây ở miền Nam Việt Nam?

A. Mở cuộc tấn công lên Việt Bắc

B. Khởi động hoạt động tìm kiếm và tiêu diệt

C. Lập kế hoạch quân sự Nava

D. Đề ra kế dụ dỗ người đẹp

Câu trả lời là câu hỏi B.

Học sinh lớp 12 trường THPT Trưng Vương, TP.  Ảnh: Quỳnh Trần

Học sinh lớp 12 trường THPT Trưng Vương, TP. Hình ảnh: Quỳnh Trân

Bên cạnh đó, câu hỏi Lịch sử còn có những câu hỏi khó, so sánh những điểm giống và khác nhau liên quan đến vấn đề lịch sử, sự kiện lịch sử và bản chất của sự kiện. Muốn vậy, bạn nên kê một chiếc bàn học đẹp hơn.

Câu 35: Điểm giống nhau giữa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) và phong trào giải phóng dân tộc (1939-1945) của nhân dân Việt Nam?

A. Lực lượng vũ trang giữ vai trò quyết định thắng lợi của cách mạng

B. Kết hợp nhiệm vụ xây dựng và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

C. Dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng

D. Chịu tác động trực tiếp của hai hệ thống xã hội đối lập

Câu trả lời là câu hỏi C.

Một số câu yêu cầu so sánh ba đối tượng, ví dụ:

Câu 39. Phong trào cách mạng 1930-1931, phong trào dân chủ 1936-1939 và phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945 ở Việt Nam đều khẳng định hiện thực:

A. Vai trò lãnh đạo của đảng cách mạng đối với cuộc đấu tranh chính trị vũ trang của quần chúng.

B. Tầm quan trọng của việc xây dựng lực lượng chính trị và cơ sở cách mạng.

C. Vai trò xung kích của lực lượng vũ trang trong việc hỗ trợ quần chúng đấu tranh chính trị.

D. Sự phát triển của cách mạng trên hai vùng chiến lược là nông thôn và thành thị.

Câu trả lời là A; vì các câu còn lại không thể hiện điểm chung của cả ba mà chỉ có một trong các yếu tố.

Học sinh không nên quên các câu hỏi lịch sử liên quan đến địa lý. Năm ngoái, nhiều binh sĩ đã đưa nhầm Ấn Độ sang châu Phi. Đề tham khảo năm nay có một số câu về môn địa lý như câu 18, 12.

Câu 12: Sau Thế chiến thứ hai, một trong những quốc gia ở Mỹ Latinh có phong trào chống chế độ độc tài là:

A. Colombia

B. Thái Lan

C. Phi-líp-pin

D. Singapore

Dễ dàng chọn được đáp án là A; của phần còn lại của Đông Nam Á.

Ngoài ra, học sinh cần nắm và hiểu các từ khóa để có thể suy luận nhanh và đưa ra câu trả lời nhanh nhất.

Câu 15: Về kinh tế, các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh (1930 -1931) đã thực hiện chính sách nào sau đây?

A. Xóa bỏ mê tín, dị đoan trong xã hội

B. Phân chia ruộng đất công cho dân cày nghèo

C. Mở lớp dạy chữ Việt.

D. Thành lập các đội tự vệ đỏ

Câu trả lời là B; vì câu này hỏi lĩnh vực kinh tế, còn lại là về xã hội, văn hóa, an ninh.

Nguyễn Thị Huyền Thảo

Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.

Nguồn: https://vnexpress.net/on-thi-su-qua-de-tham-khao-4475883.html

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button