Kinh Doanh

Phân công nhiệm vụ tân Bộ trưởng Bộ Xây dựng và 3 thứ trưởng | Tài chính – Kinh doanh


Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; việc xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của ngành Xây dựng; tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Chính phủ, Quốc hội; quản lý nhà nước trong lĩnh vực kiến ​​trúc và quy hoạch xây dựng;

Tổ chức nhân sự; ban tổ chức; quản lý công chức; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; Phòng chống tham nhũng; …

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng trực tiếp chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Tổ chức cán bộ; Phòng kế hoạch – Tài chính; Sở Quy hoạch – Kiến trúc; Thanh tra Bộ; Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Thủ đô Hà Nội; Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia; Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam; Viện Kiến trúc Quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh quản lý nhà nước về thị trường bất động sản

Quyết định của Bộ Xây dựng phân công Thứ trưởng Lê Quang Hùng thay mặt Bộ trưởng chỉ đạo, điều hành công việc của Bộ theo ủy quyền của Bộ trưởng khi vắng mặt; giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng (không bao gồm lĩnh vực quản lý nhà nước về kinh tế xây dựng); Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: hạ tầng kỹ thuật; Phát triển đô thị; khoa học Công nghệ ngành công nghiệp xây dựng…

Thứ trưởng Hùng sẽ thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giám định Nhà nước về công tác nghiệm thu xây dựng công trình; theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ gồm: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Cục Phát triển đô thị, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh phân công giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: quản lý nhà nước về nhà ở; văn phòng; thị trường bất động sản; lĩnh vực vật liệu xây dựng, cải cách hành chính; theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Vật liệu xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính trị nhà ở và thị trường bất động sản. ; …
Thứ trưởng Bùi Hồng Minh phân công giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: quản lý nhà nước về kinh tế xây dựng; chỉ đạo hoạt động của khối doanh nghiệp; cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp và thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ; quản lý kinh tế xây dựng trong các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, công trình trọng điểm quốc gia; thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí; …

Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ gồm: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Cục Công tác phía Nam, Vụ Kinh tế xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng và các doanh nghiệp trực thuộc. Bộ…


.Source link

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button