Tin Tức

Phát hiện, bắt giữ gần nửa tấn ngà voi nhập lậu

Ngày 3/2, một lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ lô hàng ngà voi nhập lậu vào Việt Nam qua đường biển tại Cảng quốc tế Lạch Huyện.

</p> <figure class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style="" wp_automatic_readability="1.5"> <div><img id="img_545934210541510656" w="2000" h="1334" alt="Hải Phòng: Phát hiện, thu giữ gần nửa tấn ngà voi nhập lậu vào Việt Nam - Ảnh 1." title="Hải Phòng: Phát hiện, thu giữ gần nửa tấn ngà voi nhập lậu vào Việt Nam - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="545934210541510656" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height="" data-lazy-src="https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2023/2/3/kiem-tra-1675424855867328787392.jpg"/><noscript><img id="img_545934210541510656" w="2000" h="1334" alt="Hải Phòng: Phát hiện, thu giữ gần nửa tấn ngà voi nhập lậu vào Việt Nam - Ảnh 1." title="Hải Phòng: Phát hiện, thu giữ gần nửa tấn ngà voi nhập lậu vào Việt Nam - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="545934210541510656" src="https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2023/2/3/kiem-tra-1675424855867328787392.jpg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></noscript></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="3"> <p data-placeholder="Nhập chú thích ảnh">Cơ quan chức năng đã mở container số TRHU6895812 để kiểm tra và kiểm đếm có 117 khúc ngà voi với tổng trọng lượng khoảng 490 kg.</p> </figcaption></figure> <p style="text-align: left;">Trước đó, lô hàng này được đóng trong container số TRHU6895812, thuộc vận đơn số ONEYLOSC03789600 và được vận chuyển bằng tàu biển nước ngoài về Việt Nam, cập cảng quốc tế Lạch Huyện vào đầu tháng 1.2023. Trên vận đơn có ghi <a class="link-inline-content" href="https://thanhnien.vn/ban-doi-thu-trong-thuong-tinh-bo-mang-sung-bo-di-bat-5-nghi-pham-185843422.htm" title="sừng bò" data-rel="follow" target="_blank" rel="noopener">sừng bò</a> nuôi nhập khẩu.</p> <figure class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style="" wp_automatic_readability="2"> <div><img id="img_545934609517850624" w="2000" h="1334" alt="Hải Phòng: Phát hiện, thu giữ gần nửa tấn ngà voi nhập lậu vào Việt Nam - Ảnh 2." title="Hải Phòng: Phát hiện, thu giữ gần nửa tấn ngà voi nhập lậu vào Việt Nam - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="545934609517850624" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height="" data-lazy-src="https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2023/2/3/mo-cong-16754249498821810992922.jpg"/><noscript><img id="img_545934609517850624" w="2000" h="1334" alt="Hải Phòng: Phát hiện, thu giữ gần nửa tấn ngà voi nhập lậu vào Việt Nam - Ảnh 2." title="Hải Phòng: Phát hiện, thu giữ gần nửa tấn ngà voi nhập lậu vào Việt Nam - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="545934609517850624" src="https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2023/2/3/mo-cong-16754249498821810992922.jpg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></noscript></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="4"> <p data-placeholder="Nhập chú thích ảnh">Container số hiệu TRHU6895812 bên trong chứa gần nửa tấn ngà voi nhập lậu vào Việt Nam qua Cảng quốc tế Lạch Huyện đã bị phát hiện, bắt giữ.</p> </figcaption></figure> <p>Tuy nhiên, sau nhiều ngày chủ hàng không đến mở tờ khai, nhận hàng, nghi vấn hàng hóa bên trong <a class="link-inline-content" href="https://thanhnien.vn/thu-tuong-phat-lenh-xuat-khau-nhung-container-hang-dau-xuan-quy-mao-1851545443.htm" title="container" data-rel="follow" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank" rel="noopener">thùng đựng hàng</a> Nếu có vấn đề, Hải quan Hải Phòng đã đưa lô hàng vào hệ thống máy soi. Kết quả là bên trong có rất nhiều ngà voi đã bị xẻ ra.</p> <p style="text-align: left;">Ngày 2/2, Cục Hải quan Hải Phòng phối hợp với Ban chỉ đạo 389 TP Hải Phòng, <a class="link-inline-content" href="https://thanhnien.vn/bo-tu-lenh-canh-ve-tuyen-nguoi-tot-nghiep-dai-hoc-truong-ngoai-cong-an-1851493214.htm" title="Bộ Tư lệnh" data-rel="follow" target="_blank" rel="noopener">Trụ sở chính</a> Cảnh sát biển khu vực, mở kẹp chì container số hiệu TRHU6895812, thuộc vận đơn trên.</p> <p style="text-align: left;">Kết quả kiểm đếm, cơ quan chức năng xác định có 117 chiếc <a class="link-inline-content" href="https://thanhnien.vn/da-nang-truy-to-ong-trum-buon-lau-nga-voi-sung-te-vay-te-te-xuong-su-tu-tri-gia-300-ti-dong-1851532795.htm" title="ngà voi" data-rel="follow" target="_blank" rel="noopener">ngà voi</a> với tổng trọng lượng khoảng 490 kg được trộn với hàng tấn sừng bò nuôi nhập khẩu.</p> <p style="text-align: left;">Vụ việc đang được <a class="link-inline-content" href="https://thanhnien.vn/thuyen-truong-cuc-hai-quan-tphcm-luon-nghi-rong-hon-khong-gian-minh-dang-dung-1851538510.htm" title="Cục Hải quan" data-rel="follow" target="_blank" rel="noopener">cục hải quan</a> Hải Phòng phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan điều tra, xác minh, làm rõ.</p> <p><!--Fri Feb 03 2023 21:12:18 GMT+0700 (Indochina Time) -- Fri Feb 03 2023 21:12:18 GMT+0700 (Indochina Time) -- Fri Feb 03 2023 21:25:28 GMT+0700 (Indochina Time)--></p> <p> <!-- Begin Dable In_article / For inquiries, visit http://dable.io --></p> <p> <!-- End In_article / For inquiries, visit http://dable.io --></p></div> <p>Nguồn: <a href="https://thanhnien.vn/hai-phong-phat-hien-bat-giu-gan-nua-tan-nga-voi-nhap-lau-185230203185440255.htm" target="_blank" rel="noopener">https://thanhnien.vn/hai-phong-phat-hien-bat-giu-gan-nua-tan-nga-voi-nhap-lau-185230203185440255.htm</a></p> <div class="post-bottom-meta post-bottom-tags post-tags-modern"><div class="post-bottom-meta-title"><span class="tie-icon-tags" aria-hidden="true"></span> Tags</div><span class="tagcloud"><a href="https://tintuc7s.com/tag/buon-lau-nga-voi/" rel="tag">buôn lậu ngà voi</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/cuc-hai-quan-hai-phong/" rel="tag">Cục Hải quan Hải Phòng</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/thanh-pho-hai-phong/" rel="tag">Thành phố hải phòng</a></span></div> </div><!-- .entry-content /--> <div id="post-extra-info"> <div class="theiaStickySidebar"> <div id="single-post-meta" class="post-meta clearfix"><span class="author-meta single-author with-avatars"><span class="meta-item meta-author-wrapper meta-author-1"> <span class="meta-author-avatar"> <a href="https://tintuc7s.com/author/datknight/"><img alt='Photo of Tin Tức 7S' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20140%20140'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/afd593a3e2cca663f556e45d22e4e7ff?s=280&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-140 photo' height='140' width='140' data-lazy-src="https://secure.gravatar.com/avatar/afd593a3e2cca663f556e45d22e4e7ff?s=140&d=mm&r=g" /><noscript><img alt='Photo of Tin Tức 7S' src='https://secure.gravatar.com/avatar/afd593a3e2cca663f556e45d22e4e7ff?s=140&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/afd593a3e2cca663f556e45d22e4e7ff?s=280&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-140 photo' height='140' width='140' /></noscript></a> </span> <span class="meta-author"><a href="https://tintuc7s.com/author/datknight/" class="author-name tie-icon" title="Tin Tức 7S">Tin Tức 7S</a></span></span></span><span class="date meta-item tie-icon">February 3, 2023</span><div class="tie-alignright"><span class="meta-views meta-item "><span class="tie-icon-fire" aria-hidden="true"></span> 0 </span><span class="meta-reading-time meta-item"><span class="tie-icon-bookmark" aria-hidden="true"></span> 1 minute read</span> </div></div><!-- .post-meta --> <div id="share-buttons-top" class="share-buttons share-buttons-top"> <div class="share-links icons-only"> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://tintuc7s.com/phat-hien-bat-giu-gan-nua-tan-nga-voi-nhap-lau/" rel="external noopener nofollow" title="Facebook" target="_blank" class="facebook-share-btn " data-raw="https://www.facebook.com/sharer.php?u={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-facebook"></span> <span class="screen-reader-text">Facebook</span> </a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Ph%C3%A1t%20hi%E1%BB%87n%2C%20b%E1%BA%AFt%20gi%E1%BB%AF%20g%E1%BA%A7n%20n%E1%BB%ADa%20t%E1%BA%A5n%20ng%C3%A0%20voi%20nh%E1%BA%ADp%20l%E1%BA%ADu&url=https://tintuc7s.com/phat-hien-bat-giu-gan-nua-tan-nga-voi-nhap-lau/" rel="external noopener nofollow" title="Twitter" target="_blank" class="twitter-share-btn " data-raw="https://twitter.com/intent/tweet?text={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="screen-reader-text">Twitter</span> </a> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://tintuc7s.com/phat-hien-bat-giu-gan-nua-tan-nga-voi-nhap-lau/&title=Ph%C3%A1t%20hi%E1%BB%87n%2C%20b%E1%BA%AFt%20gi%E1%BB%AF%20g%E1%BA%A7n%20n%E1%BB%ADa%20t%E1%BA%A5n%20ng%C3%A0%20voi%20nh%E1%BA%ADp%20l%E1%BA%ADu" rel="external noopener nofollow" title="LinkedIn" target="_blank" class="linkedin-share-btn " data-raw="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url={post_full_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-linkedin"></span> <span class="screen-reader-text">LinkedIn</span> </a> <a href="https://www.tumblr.com/share/link?url=https://tintuc7s.com/phat-hien-bat-giu-gan-nua-tan-nga-voi-nhap-lau/&name=Ph%C3%A1t%20hi%E1%BB%87n%2C%20b%E1%BA%AFt%20gi%E1%BB%AF%20g%E1%BA%A7n%20n%E1%BB%ADa%20t%E1%BA%A5n%20ng%C3%A0%20voi%20nh%E1%BA%ADp%20l%E1%BA%ADu" rel="external noopener nofollow" title="Tumblr" target="_blank" class="tumblr-share-btn " data-raw="https://www.tumblr.com/share/link?url={post_link}&name={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-tumblr"></span> <span class="screen-reader-text">Tumblr</span> </a> <a href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://tintuc7s.com/phat-hien-bat-giu-gan-nua-tan-nga-voi-nhap-lau/&description=Ph%C3%A1t%20hi%E1%BB%87n%2C%20b%E1%BA%AFt%20gi%E1%BB%AF%20g%E1%BA%A7n%20n%E1%BB%ADa%20t%E1%BA%A5n%20ng%C3%A0%20voi%20nh%E1%BA%ADp%20l%E1%BA%ADu&media=https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2023/02/kiem-tra-1675424855867328787392-0-0-1250-2000-crop-16754248607321021531312.jpg" rel="external noopener nofollow" title="Pinterest" target="_blank" class="pinterest-share-btn " data-raw="https://pinterest.com/pin/create/button/?url={post_link}&description={post_title}&media={post_img}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-pinterest"></span> <span class="screen-reader-text">Pinterest</span> </a> <a href="https://reddit.com/submit?url=https://tintuc7s.com/phat-hien-bat-giu-gan-nua-tan-nga-voi-nhap-lau/&title=Ph%C3%A1t%20hi%E1%BB%87n%2C%20b%E1%BA%AFt%20gi%E1%BB%AF%20g%E1%BA%A7n%20n%E1%BB%ADa%20t%E1%BA%A5n%20ng%C3%A0%20voi%20nh%E1%BA%ADp%20l%E1%BA%ADu" rel="external noopener nofollow" title="Reddit" target="_blank" class="reddit-share-btn " data-raw="https://reddit.com/submit?url={post_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-reddit"></span> <span class="screen-reader-text">Reddit</span> </a> <a href="https://api.whatsapp.com/send?text=Ph%C3%A1t%20hi%E1%BB%87n%2C%20b%E1%BA%AFt%20gi%E1%BB%AF%20g%E1%BA%A7n%20n%E1%BB%ADa%20t%E1%BA%A5n%20ng%C3%A0%20voi%20nh%E1%BA%ADp%20l%E1%BA%ADu%20https://tintuc7s.com/phat-hien-bat-giu-gan-nua-tan-nga-voi-nhap-lau/" rel="external noopener nofollow" title="WhatsApp" target="_blank" class="whatsapp-share-btn " data-raw="https://api.whatsapp.com/send?text={post_title}%20{post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-whatsapp"></span> <span class="screen-reader-text">WhatsApp</span> </a> </div><!-- .share-links /--> </div><!-- .share-buttons /--> </div> </div> <div class="clearfix"></div> <script id="tie-schema-json" type="application/ld+json">{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"Article","dateCreated":"2023-02-03T14:30:45+00:00","datePublished":"2023-02-03T14:30:45+00:00","dateModified":"2023-02-03T14:30:45+00:00","headline":"Ph\u00e1t hi\u1ec7n, b\u1eaft gi\u1eef g\u1ea7n n\u1eeda t\u1ea5n ng\u00e0 voi nh\u1eadp l\u1eadu","name":"Ph\u00e1t hi\u1ec7n, b\u1eaft gi\u1eef g\u1ea7n n\u1eeda t\u1ea5n ng\u00e0 voi nh\u1eadp l\u1eadu","keywords":"bu\u00f4n l\u1eadu ng\u00e0 voi,C\u1ee5c H\u1ea3i quan H\u1ea3i Ph\u00f2ng,Th\u00e0nh ph\u1ed1 h\u1ea3i ph\u00f2ng","url":"https:\/\/tintuc7s.com\/phat-hien-bat-giu-gan-nua-tan-nga-voi-nhap-lau\/","description":"Ng\u00e0y 3\/2, m\u1ed9t l\u00e3nh \u0111\u1ea1o C\u1ee5c H\u1ea3i quan H\u1ea3i Ph\u00f2ng cho bi\u1ebft, \u0111\u01a1n v\u1ecb n\u00e0y v\u1eeba ph\u00e1t hi\u1ec7n, b\u1eaft gi\u1eef l\u00f4 h\u00e0ng ng\u00e0 voi nh\u1eadp l\u1eadu v\u00e0o Vi\u1ec7t Nam qua \u0111\u01b0\u1eddng bi\u1ec3n t\u1ea1i C\u1ea3ng qu\u1ed1c t\u1ebf L\u1ea1ch Huy\u1ec7n.C\u01a1 quan ch\u1ee9c n\u0103ng \u0111\u00e3 m\u1edf conta","copyrightYear":"2023","articleSection":"Tin T\u1ee9c","articleBody":"\n Ng\u00e0y 3\/2, m\u1ed9t l\u00e3nh \u0111\u1ea1o C\u1ee5c H\u1ea3i quan H\u1ea3i Ph\u00f2ng cho bi\u1ebft, \u0111\u01a1n v\u1ecb n\u00e0y v\u1eeba ph\u00e1t hi\u1ec7n, b\u1eaft gi\u1eef l\u00f4 h\u00e0ng ng\u00e0 voi nh\u1eadp l\u1eadu v\u00e0o Vi\u1ec7t Nam qua \u0111\u01b0\u1eddng bi\u1ec3n t\u1ea1i C\u1ea3ng qu\u1ed1c t\u1ebf L\u1ea1ch Huy\u1ec7n.C\u01a1 quan ch\u1ee9c n\u0103ng \u0111\u00e3 m\u1edf container s\u1ed1 TRHU6895812 \u0111\u1ec3 ki\u1ec3m tra v\u00e0 ki\u1ec3m \u0111\u1ebfm c\u00f3 117 kh\u00fac ng\u00e0 voi v\u1edbi t\u1ed5ng tr\u1ecdng l\u01b0\u1ee3ng kho\u1ea3ng 490 kg.Tr\u01b0\u1edbc \u0111\u00f3, l\u00f4 h\u00e0ng n\u00e0y \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u00f3ng trong container s\u1ed1 TRHU6895812, thu\u1ed9c v\u1eadn \u0111\u01a1n s\u1ed1 ONEYLOSC03789600 v\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c v\u1eadn chuy\u1ec3n b\u1eb1ng t\u00e0u bi\u1ec3n n\u01b0\u1edbc ngo\u00e0i v\u1ec1 Vi\u1ec7t Nam, c\u1eadp c\u1ea3ng qu\u1ed1c t\u1ebf L\u1ea1ch Huy\u1ec7n v\u00e0o \u0111\u1ea7u th\u00e1ng 1.2023. Tr\u00ean v\u1eadn \u0111\u01a1n c\u00f3 ghi s\u1eebng b\u00f2 nu\u00f4i nh\u1eadp kh\u1ea9u.Container s\u1ed1 hi\u1ec7u TRHU6895812 b\u00ean trong ch\u1ee9a g\u1ea7n n\u1eeda t\u1ea5n ng\u00e0 voi nh\u1eadp l\u1eadu v\u00e0o Vi\u1ec7t Nam qua C\u1ea3ng qu\u1ed1c t\u1ebf L\u1ea1ch Huy\u1ec7n \u0111\u00e3 b\u1ecb ph\u00e1t hi\u1ec7n, b\u1eaft gi\u1eef.Tuy nhi\u00ean, sau nhi\u1ec1u ng\u00e0y ch\u1ee7 h\u00e0ng kh\u00f4ng \u0111\u1ebfn m\u1edf t\u1edd khai, nh\u1eadn h\u00e0ng, nghi v\u1ea5n h\u00e0ng h\u00f3a b\u00ean trong th\u00f9ng \u0111\u1ef1ng h\u00e0ng N\u1ebfu c\u00f3 v\u1ea5n \u0111\u1ec1, H\u1ea3i quan H\u1ea3i Ph\u00f2ng \u0111\u00e3 \u0111\u01b0a l\u00f4 h\u00e0ng v\u00e0o h\u1ec7 th\u1ed1ng m\u00e1y soi. K\u1ebft qu\u1ea3 l\u00e0 b\u00ean trong c\u00f3 r\u1ea5t nhi\u1ec1u ng\u00e0 voi \u0111\u00e3 b\u1ecb x\u1ebb ra.Ng\u00e0y 2\/2, C\u1ee5c H\u1ea3i quan H\u1ea3i Ph\u00f2ng ph\u1ed1i h\u1ee3p v\u1edbi Ban ch\u1ec9 \u0111\u1ea1o 389 TP H\u1ea3i Ph\u00f2ng, Tr\u1ee5 s\u1edf ch\u00ednh C\u1ea3nh s\u00e1t bi\u1ec3n khu v\u1ef1c, m\u1edf k\u1eb9p ch\u00ec container s\u1ed1 hi\u1ec7u TRHU6895812, thu\u1ed9c v\u1eadn \u0111\u01a1n tr\u00ean.K\u1ebft qu\u1ea3 ki\u1ec3m \u0111\u1ebfm, c\u01a1 quan ch\u1ee9c n\u0103ng x\u00e1c \u0111\u1ecbnh c\u00f3 117 chi\u1ebfc ng\u00e0 voi v\u1edbi t\u1ed5ng tr\u1ecdng l\u01b0\u1ee3ng kho\u1ea3ng 490 kg \u0111\u01b0\u1ee3c tr\u1ed9n v\u1edbi h\u00e0ng t\u1ea5n s\u1eebng b\u00f2 nu\u00f4i nh\u1eadp kh\u1ea9u.V\u1ee5 vi\u1ec7c \u0111ang \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1ee5c h\u1ea3i quan H\u1ea3i Ph\u00f2ng ph\u1ed1i h\u1ee3p v\u1edbi c\u00e1c c\u01a1 quan ch\u1ee9c n\u0103ng li\u00ean quan \u0111i\u1ec1u tra, x\u00e1c minh, l\u00e0m r\u00f5.\n \n\n\n\n \n \n \n\n \n \n \r\nNgu\u00f4\u0300n: https:\/\/thanhnien.vn\/hai-phong-phat-hien-bat-giu-gan-nua-tan-nga-voi-nhap-lau-185230203185440255.htm","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"Tin T\u1ee9c 7s","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/tintuc7s.com\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Tic-tuc-logo.png"},"sameAs":["#","#","#","#"]},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/tintuc7s.com\/phat-hien-bat-giu-gan-nua-tan-nga-voi-nhap-lau\/","breadcrumb":{"@id":"#Breadcrumb"}},"author":{"@type":"Person","name":"Tin T\u1ee9c 7S","url":"https:\/\/tintuc7s.com\/author\/datknight\/"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/tintuc7s.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/kiem-tra-1675424855867328787392-0-0-1250-2000-crop-16754248607321021531312.jpg","width":1200,"height":315}}</script> <div id="share-buttons-bottom" class="share-buttons share-buttons-bottom"> <div class="share-links icons-text"> <div class="share-title"> <span class="tie-icon-share" aria-hidden="true"></span> <span> Share</span> </div> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://tintuc7s.com/phat-hien-bat-giu-gan-nua-tan-nga-voi-nhap-lau/" rel="external noopener nofollow" title="Facebook" target="_blank" class="facebook-share-btn large-share-button" data-raw="https://www.facebook.com/sharer.php?u={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-facebook"></span> <span class="social-text">Facebook</span> </a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Ph%C3%A1t%20hi%E1%BB%87n%2C%20b%E1%BA%AFt%20gi%E1%BB%AF%20g%E1%BA%A7n%20n%E1%BB%ADa%20t%E1%BA%A5n%20ng%C3%A0%20voi%20nh%E1%BA%ADp%20l%E1%BA%ADu&url=https://tintuc7s.com/phat-hien-bat-giu-gan-nua-tan-nga-voi-nhap-lau/" rel="external noopener nofollow" title="Twitter" target="_blank" class="twitter-share-btn large-share-button" data-raw="https://twitter.com/intent/tweet?text={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="social-text">Twitter</span> </a> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://tintuc7s.com/phat-hien-bat-giu-gan-nua-tan-nga-voi-nhap-lau/&title=Ph%C3%A1t%20hi%E1%BB%87n%2C%20b%E1%BA%AFt%20gi%E1%BB%AF%20g%E1%BA%A7n%20n%E1%BB%ADa%20t%E1%BA%A5n%20ng%C3%A0%20voi%20nh%E1%BA%ADp%20l%E1%BA%ADu" rel="external noopener nofollow" title="LinkedIn" target="_blank" class="linkedin-share-btn large-share-button" data-raw="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url={post_full_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-linkedin"></span> <span class="social-text">LinkedIn</span> </a> <a href="https://www.tumblr.com/share/link?url=https://tintuc7s.com/phat-hien-bat-giu-gan-nua-tan-nga-voi-nhap-lau/&name=Ph%C3%A1t%20hi%E1%BB%87n%2C%20b%E1%BA%AFt%20gi%E1%BB%AF%20g%E1%BA%A7n%20n%E1%BB%ADa%20t%E1%BA%A5n%20ng%C3%A0%20voi%20nh%E1%BA%ADp%20l%E1%BA%ADu" rel="external noopener nofollow" title="Tumblr" target="_blank" class="tumblr-share-btn large-share-button" data-raw="https://www.tumblr.com/share/link?url={post_link}&name={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-tumblr"></span> <span class="social-text">Tumblr</span> </a> <a href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://tintuc7s.com/phat-hien-bat-giu-gan-nua-tan-nga-voi-nhap-lau/&description=Ph%C3%A1t%20hi%E1%BB%87n%2C%20b%E1%BA%AFt%20gi%E1%BB%AF%20g%E1%BA%A7n%20n%E1%BB%ADa%20t%E1%BA%A5n%20ng%C3%A0%20voi%20nh%E1%BA%ADp%20l%E1%BA%ADu&media=https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2023/02/kiem-tra-1675424855867328787392-0-0-1250-2000-crop-16754248607321021531312.jpg" rel="external noopener nofollow" title="Pinterest" target="_blank" class="pinterest-share-btn large-share-button" data-raw="https://pinterest.com/pin/create/button/?url={post_link}&description={post_title}&media={post_img}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-pinterest"></span> <span class="social-text">Pinterest</span> </a> <a href="https://reddit.com/submit?url=https://tintuc7s.com/phat-hien-bat-giu-gan-nua-tan-nga-voi-nhap-lau/&title=Ph%C3%A1t%20hi%E1%BB%87n%2C%20b%E1%BA%AFt%20gi%E1%BB%AF%20g%E1%BA%A7n%20n%E1%BB%ADa%20t%E1%BA%A5n%20ng%C3%A0%20voi%20nh%E1%BA%ADp%20l%E1%BA%ADu" rel="external noopener nofollow" title="Reddit" target="_blank" class="reddit-share-btn large-share-button" data-raw="https://reddit.com/submit?url={post_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-reddit"></span> <span class="social-text">Reddit</span> </a> <a href="https://vk.com/share.php?url=https://tintuc7s.com/phat-hien-bat-giu-gan-nua-tan-nga-voi-nhap-lau/" rel="external noopener nofollow" title="VKontakte" target="_blank" class="vk-share-btn large-share-button" data-raw="https://vk.com/share.php?url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-vk"></span> <span class="social-text">VKontakte</span> </a> <a href="mailto:?subject=Ph%C3%A1t%20hi%E1%BB%87n%2C%20b%E1%BA%AFt%20gi%E1%BB%AF%20g%E1%BA%A7n%20n%E1%BB%ADa%20t%E1%BA%A5n%20ng%C3%A0%20voi%20nh%E1%BA%ADp%20l%E1%BA%ADu&body=https://tintuc7s.com/phat-hien-bat-giu-gan-nua-tan-nga-voi-nhap-lau/" rel="external noopener nofollow" title="Share via Email" target="_blank" class="email-share-btn large-share-button" data-raw="mailto:?subject={post_title}&body={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-envelope"></span> <span class="social-text">Share via Email</span> </a> <a href="#" rel="external noopener nofollow" title="Print" target="_blank" class="print-share-btn large-share-button" data-raw="#"> <span class="share-btn-icon tie-icon-print"></span> <span class="social-text">Print</span> </a> </div><!-- .share-links /--> </div><!-- .share-buttons /--> </article><!-- #the-post /--> <div class="post-components"> <div class="about-author container-wrapper about-author-1"> <div class="author-avatar"> <a href="https://tintuc7s.com/author/datknight/"> <img alt='Photo of Tin Tức 7S' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20180%20180'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/afd593a3e2cca663f556e45d22e4e7ff?s=360&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-180 photo' height='180' width='180' data-lazy-src="https://secure.gravatar.com/avatar/afd593a3e2cca663f556e45d22e4e7ff?s=180&d=mm&r=g" /><noscript><img alt='Photo of Tin Tức 7S' src='https://secure.gravatar.com/avatar/afd593a3e2cca663f556e45d22e4e7ff?s=180&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/afd593a3e2cca663f556e45d22e4e7ff?s=360&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-180 photo' height='180' width='180' /></noscript> </a> </div><!-- .author-avatar /--> <div class="author-info"> <h3 class="author-name"><a href="https://tintuc7s.com/author/datknight/">Tin Tức 7S</a></h3> <div class="author-bio"> Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất. </div><!-- .author-bio /--> <ul class="social-icons"> <li class="social-icons-item"> <a href="https://tintuc7s.com" rel="external noopener nofollow" target="_blank" class="social-link url-social-icon"> <span class="tie-icon-home" aria-hidden="true"></span> <span class="screen-reader-text">Website</span> </a> </li> </ul> </div><!-- .author-info /--> <div class="clearfix"></div> </div><!-- .about-author /--> <div class="prev-next-post-nav container-wrapper media-overlay"> <div class="tie-col-xs-6 prev-post"> <a data-bg="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2023/02/an-trua-lam-phat-390x220.jpg" href="https://tintuc7s.com/chuyen-chung-cua-the-gioi-trua-nay-an-gi/" style="" class="post-thumb rocket-lazyload" rel="prev"> <div class="post-thumb-overlay-wrap"> <div class="post-thumb-overlay"> <span class="tie-icon tie-media-icon"></span> </div> </div> </a> <a href="https://tintuc7s.com/chuyen-chung-cua-the-gioi-trua-nay-an-gi/" rel="prev"> <h3 class="post-title">Chuyện chung của thế giới: 'Trưa nay ăn gì?'</h3> </a> </div> <div class="tie-col-xs-6 next-post"> <a data-bg="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2023/02/329087871-5790111534449217-709902335824125907-n-1675430010016463075820-111-0-1361-2000-crop-1675430032092953321128-390x220.jpg" href="https://tintuc7s.com/quoc-co-quoc-nghiep-xac-lap-thanh-cong-ky-luc-guinness-moi/" style="" class="post-thumb rocket-lazyload" rel="next"> <div class="post-thumb-overlay-wrap"> <div class="post-thumb-overlay"> <span class="tie-icon tie-media-icon"></span> </div> </div> </a> <a href="https://tintuc7s.com/quoc-co-quoc-nghiep-xac-lap-thanh-cong-ky-luc-guinness-moi/" rel="next"> <h3 class="post-title">Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xác lập thành công kỷ lục Guinness mới</h3> </a> </div> </div><!-- .prev-next-post-nav /--> <div id="related-posts" class="container-wrapper has-extra-post"> <div class="mag-box-title the-global-title"> <h3>Related Articles</h3> </div> <div class="related-posts-list"> <div class="related-item"> <a aria-label="Thủy điện giảm xả, nhưng TP.Tuy Hòa vẫn chìm trong lũ" href="https://tintuc7s.com/thuy-dien-giam-xa-nhung-tp-tuy-hoa-van-chim-trong-lu/" class="post-thumb"><img width="390" height="220" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20390%20220'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="Thủy điện giảm xả, nhưng TP.Tuy Hòa vẫn chìm trong lũ" loading="lazy" title="Thủy điện giảm xả, nhưng TP.Tuy Hòa vẫn chìm trong lũ 2" data-lazy-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/12/lu-1-8002-390x220.png"><noscript><img width="390" height="220" src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/12/lu-1-8002-390x220.png" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="Thủy điện giảm xả, nhưng TP.Tuy Hòa vẫn chìm trong lũ" loading="lazy" title="Thủy điện giảm xả, nhưng TP.Tuy Hòa vẫn chìm trong lũ 2"></noscript></a> <h3 class="post-title"><a href="https://tintuc7s.com/thuy-dien-giam-xa-nhung-tp-tuy-hoa-van-chim-trong-lu/">Thủy điện giảm xả, nhưng TP.Tuy Hòa vẫn chìm trong lũ</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">December 1, 2021</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> <div class="related-item"> <a aria-label="OPEC thỏa hiệp, chấp nhận cho UAE tăng sản lượng dầu mỏ" href="https://tintuc7s.com/opec-thoa-hiep-chap-nhan-cho-uae-tang-san-luong-dau-mo/" class="post-thumb"><img width="120" height="71" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20120%2071'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="OPEC thỏa hiệp, chấp nhận cho UAE tăng sản lượng dầu mỏ" loading="lazy" title="OPEC thỏa hiệp, chấp nhận cho UAE tăng sản lượng dầu mỏ 3" data-lazy-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/07/1626283751_GetThumbnail.axd.jpeg"><noscript><img width="120" height="71" src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/07/1626283751_GetThumbnail.axd.jpeg" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="OPEC thỏa hiệp, chấp nhận cho UAE tăng sản lượng dầu mỏ" loading="lazy" title="OPEC thỏa hiệp, chấp nhận cho UAE tăng sản lượng dầu mỏ 3"></noscript></a> <h3 class="post-title"><a href="https://tintuc7s.com/opec-thoa-hiep-chap-nhan-cho-uae-tang-san-luong-dau-mo/">OPEC thỏa hiệp, chấp nhận cho UAE tăng sản lượng dầu mỏ</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">July 14, 2021</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> <div class="related-item"> <a aria-label="Bộ Y tế cảnh báo lừa đảo bán vắc xin Covid-19" href="https://tintuc7s.com/bo-y-te-canh-bao-lua-dao-ban-vac-xin-covid-19/" class="post-thumb"><img width="390" height="220" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20390%20220'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="Bộ Y tế cảnh báo lừa đảo bán vắc xin Covid-19" loading="lazy" title="Bộ Y tế cảnh báo lừa đảo bán vắc xin Covid-19 4" data-lazy-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/06/vx6-16233135528581868993479-0-0-1047-2000-crop-16233137010111795615909-390x220.jpg"><noscript><img width="390" height="220" src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/06/vx6-16233135528581868993479-0-0-1047-2000-crop-16233137010111795615909-390x220.jpg" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="Bộ Y tế cảnh báo lừa đảo bán vắc xin Covid-19" loading="lazy" title="Bộ Y tế cảnh báo lừa đảo bán vắc xin Covid-19 4"></noscript></a> <h3 class="post-title"><a href="https://tintuc7s.com/bo-y-te-canh-bao-lua-dao-ban-vac-xin-covid-19/">Bộ Y tế cảnh báo lừa đảo bán vắc xin Covid-19</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">June 10, 2021</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> <div class="related-item"> <a aria-label="1 ca dương tính SARS-CoV-2 ở chung cư Đại Thanh" href="https://tintuc7s.com/1-ca-duong-tinh-sars-cov-2-o-chung-cu-dai-thanh/" class="post-thumb"><img width="390" height="220" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20390%20220'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="1 ca dương tính SARS-CoV-2 ở chung cư Đại Thanh" loading="lazy" title="1 ca dương tính SARS-CoV-2 ở chung cư Đại Thanh 5" data-lazy-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/05/7f9e8bad-chung-cu-dai-thanh-huyen-thanh-tri-ha-noi-16206941431272144414601-64-0-412-665-crop-16206941806091885963300-390x220.jpg"><noscript><img width="390" height="220" src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/05/7f9e8bad-chung-cu-dai-thanh-huyen-thanh-tri-ha-noi-16206941431272144414601-64-0-412-665-crop-16206941806091885963300-390x220.jpg" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="1 ca dương tính SARS-CoV-2 ở chung cư Đại Thanh" loading="lazy" title="1 ca dương tính SARS-CoV-2 ở chung cư Đại Thanh 5"></noscript></a> <h3 class="post-title"><a href="https://tintuc7s.com/1-ca-duong-tinh-sars-cov-2-o-chung-cu-dai-thanh/">1 ca dương tính SARS-CoV-2 ở chung cư Đại Thanh</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">May 11, 2021</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> </div><!-- .related-posts-list /--> </div><!-- #related-posts /--> </div><!-- .post-components /--> </div><!-- .main-content --> <div id="check-also-box" class="container-wrapper check-also-right"> <div class="widget-title the-global-title"> <div class="the-subtitle">Check Also</div> <a href="#" id="check-also-close" class="remove"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> </div> <div class="widget posts-list-big-first has-first-big-post"> <ul class="posts-list-items"> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Xe điện hạng sang Genesis GV60 2022 đẹp toàn diện, đối thủ nặng ký của VinFast VF e35" href="https://tintuc7s.com/xe-dien-hang-sang-genesis-gv60-2022-dep-toan-dien-doi-thu-nang-ky-cua-vinfast-vf-e35/" class="post-thumb"><span class="post-cat-wrap"><span class="post-cat tie-cat-1">Tin Tức</span></span><img width="390" height="220" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20390%20220'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="Xe điện hạng sang Genesis GV60 2022 đẹp toàn diện, đối thủ nặng ký của VinFast VF e35" loading="lazy" title="Xe điện hạng sang Genesis GV60 2022 đẹp toàn diện, đối thủ nặng ký của VinFast VF e35 6" data-lazy-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/08/xe-dien-hang-sang-genesis-gv60-2022-dep-toan-dien-doi-thu-nang-ky-cua-vinfast-vf-e351629531676-390x220.jpg"><noscript><img width="390" height="220" src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/08/xe-dien-hang-sang-genesis-gv60-2022-dep-toan-dien-doi-thu-nang-ky-cua-vinfast-vf-e351629531676-390x220.jpg" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="Xe điện hạng sang Genesis GV60 2022 đẹp toàn diện, đối thủ nặng ký của VinFast VF e35" loading="lazy" title="Xe điện hạng sang Genesis GV60 2022 đẹp toàn diện, đối thủ nặng ký của VinFast VF e35 6"></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://tintuc7s.com/xe-dien-hang-sang-genesis-gv60-2022-dep-toan-dien-doi-thu-nang-ky-cua-vinfast-vf-e35/">Xe điện hạng sang Genesis GV60 2022 đẹp toàn diện, đối thủ nặng ký của VinFast VF e35</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">August 21, 2021</span> </div> </div> </li> </ul><!-- .related-posts-list /--> </div> </div><!-- #related-posts /--> <aside class="sidebar tie-col-md-4 tie-col-xs-12 normal-side is-sticky" aria-label="Primary Sidebar"> <div class="theiaStickySidebar"> <div id="posts-list-widget-10" class="container-wrapper widget posts-list"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Bài đăng gần đây<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="widget-posts-list-container" ><ul class="posts-list-items widget-posts-wrapper"> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Yakutsk – Thành phố trên băng vĩnh cửu" href="https://tintuc7s.com/yakutsk-thanh-pho-tren-bang-vinh-cuu/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20220%20150'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Yakutsk - Thành phố trên băng vĩnh cửu" loading="lazy" title="Yakutsk - Thành phố trên băng vĩnh cửu 7" data-lazy-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2023/03/280323-thanh-pho-nga-220x150.jpg"><noscript><img width="220" height="150" src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2023/03/280323-thanh-pho-nga-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Yakutsk - Thành phố trên băng vĩnh cửu" loading="lazy" title="Yakutsk - Thành phố trên băng vĩnh cửu 7"></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://tintuc7s.com/yakutsk-thanh-pho-tren-bang-vinh-cuu/">Yakutsk – Thành phố trên băng vĩnh cửu</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">9 mins ago</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Mỹ tố nhà sáng lập sàn FTX hối lộ giới chức Trung Quốc 40 triệu USD" href="https://tintuc7s.com/my-to-nha-sang-lap-san-ftx-hoi-lo-gioi-chuc-trung-quoc-40-trieu-usd/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20220%20150'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Mỹ tố nhà sáng lập sàn FTX hối lộ giới chức Trung Quốc 40 triệu USD" loading="lazy" title="Mỹ tố nhà sáng lập sàn FTX hối lộ giới chức Trung Quốc 40 triệu USD 8" data-lazy-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2023/03/2023-03-28t133555z217182181rc2030axw6nyrtrmadp3usa-bankmanfried-16800185439941924287206-0-0-1047-2000-crop-1680018629728631122717-220x150.jpg"><noscript><img width="220" height="150" src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2023/03/2023-03-28t133555z217182181rc2030axw6nyrtrmadp3usa-bankmanfried-16800185439941924287206-0-0-1047-2000-crop-1680018629728631122717-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Mỹ tố nhà sáng lập sàn FTX hối lộ giới chức Trung Quốc 40 triệu USD" loading="lazy" title="Mỹ tố nhà sáng lập sàn FTX hối lộ giới chức Trung Quốc 40 triệu USD 8"></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://tintuc7s.com/my-to-nha-sang-lap-san-ftx-hoi-lo-gioi-chuc-trung-quoc-40-trieu-usd/">Mỹ tố nhà sáng lập sàn FTX hối lộ giới chức Trung Quốc 40 triệu USD</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">39 mins ago</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Người Việt có thể chiêm ngưỡng hiện tượng này không?" href="https://tintuc7s.com/nguoi-viet-co-the-chiem-nguong-hien-tuong-nay-khong/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20220%20150'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Người Việt có thể chiêm ngưỡng hiện tượng này không?" loading="lazy" title="Người Việt có thể chiêm ngưỡng hiện tượng này không? 9" data-lazy-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2023/03/3325785889573815919467813660427149027269573n-16771626851992065723321-1680004725703897138602-0-111-810-1407-crop-16800070510451115263651-220x150.jpeg"><noscript><img width="220" height="150" src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2023/03/3325785889573815919467813660427149027269573n-16771626851992065723321-1680004725703897138602-0-111-810-1407-crop-16800070510451115263651-220x150.jpeg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Người Việt có thể chiêm ngưỡng hiện tượng này không?" loading="lazy" title="Người Việt có thể chiêm ngưỡng hiện tượng này không? 9"></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://tintuc7s.com/nguoi-viet-co-the-chiem-nguong-hien-tuong-nay-khong/">Người Việt có thể chiêm ngưỡng hiện tượng này không?</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">2 hours ago</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="41 em vào viện khám sàng lọc" href="https://tintuc7s.com/41-em-vao-vien-kham-sang-loc/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20220%20150'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="41 em vào viện khám sàng lọc" loading="lazy" title="41 em vào viện khám sàng lọc 10" data-lazy-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2023/03/edit-33751837423553163179499838020721183001497560n-16800043446142114420243-142-0-696-887-crop-16800134059271529618120-220x150.png"><noscript><img width="220" height="150" src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2023/03/edit-33751837423553163179499838020721183001497560n-16800043446142114420243-142-0-696-887-crop-16800134059271529618120-220x150.png" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="41 em vào viện khám sàng lọc" loading="lazy" title="41 em vào viện khám sàng lọc 10"></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://tintuc7s.com/41-em-vao-vien-kham-sang-loc/">41 em vào viện khám sàng lọc</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">3 hours ago</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Giải mã tin đồn ăn nhau thai giúp lợi sữa, giảm trầm cảm sau sinh" href="https://tintuc7s.com/giai-ma-tin-don-an-nhau-thai-giup-loi-sua-giam-tram-cam-sau-sinh/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20220%20150'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Giải mã tin đồn ăn nhau thai giúp lợi sữa, giảm trầm cảm sau sinh" loading="lazy" title="Giải mã tin đồn ăn nhau thai giúp lợi sữa, giảm trầm cảm sau sinh 11" data-lazy-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2023/03/p3-4-16800092513421572934867-45-0-720-1080-crop-16800093082021154943665-220x150.jpeg"><noscript><img width="220" height="150" src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2023/03/p3-4-16800092513421572934867-45-0-720-1080-crop-16800093082021154943665-220x150.jpeg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Giải mã tin đồn ăn nhau thai giúp lợi sữa, giảm trầm cảm sau sinh" loading="lazy" title="Giải mã tin đồn ăn nhau thai giúp lợi sữa, giảm trầm cảm sau sinh 11"></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://tintuc7s.com/giai-ma-tin-don-an-nhau-thai-giup-loi-sua-giam-tram-cam-sau-sinh/">Giải mã tin đồn ăn nhau thai giúp lợi sữa, giảm trầm cảm sau sinh</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">4 hours ago</span> </div> </div> </li> </ul></div><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .theiaStickySidebar /--> </aside><!-- .sidebar /--> </div><!-- .main-content-row /--></div><!-- #content /--> <footer id="footer" class="site-footer dark-skin dark-widgetized-area"> <div id="footer-widgets-container"> <div class="container"> <div class="footer-widget-area "> <div class="tie-row"> <div class="tie-col-md-3 normal-side"> <div id="custom_html-2" class="widget_text container-wrapper widget widget_custom_html"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Về Chúng Tôi<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="textwidget custom-html-widget">Tintuc7s.com là một Website được thành lập với mục đích chia sẻ tin tức nhanh – mới – nóng nhất đang diễn ra về: kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ.</div><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .tie-col /--> <div class="tie-col-md-3 normal-side"> <div id="tie-widget-categories-4" class="container-wrapper widget widget_categories tie-widget-categories"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Danh Mục<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><ul> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-1"><a href="https://tintuc7s.com/tin-tuc/">Tin Tức</a> <span>25,617</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-48"><a href="https://tintuc7s.com/the-gioi/">Thế Giới</a> <span>16,897</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-41"><a href="https://tintuc7s.com/doi-song/">Đời Sống</a> <span>14,867</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-43"><a href="https://tintuc7s.com/the-thao/">Thể Thao</a> <span>13,776</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-46"><a href="https://tintuc7s.com/kinh-doanh/">Kinh Doanh</a> <span>13,577</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-45"><a href="https://tintuc7s.com/giai-tri/">Giải Trí</a> <span>11,178</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-42"><a href="https://tintuc7s.com/suc-khoe/">Sức Khỏe</a> <span>9,416</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-44"><a href="https://tintuc7s.com/giao-duc/">Giáo Dục</a> <span>8,936</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-47"><a href="https://tintuc7s.com/video/">Video</a> <span>8,657</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-49"><a href="https://tintuc7s.com/cong-nghe/">Công Nghệ</a> <span>8,367</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-50"><a href="https://tintuc7s.com/thoi-trang/">Thời Trang</a> <span>7,946</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-40"><a href="https://tintuc7s.com/du-lich/">Du Lịch</a> <span>6,908</span> </li> </ul><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .tie-col /--> <div class="tie-col-md-3 normal-side"> <div id="tag_cloud-2" class="container-wrapper widget widget_tag_cloud"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Thẻ<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="tagcloud"><a href="https://tintuc7s.com/tag/chau-my/" class="tag-cloud-link tag-link-302 tag-link-position-1" style="font-size: 11.791666666667pt;" aria-label="Châu mỹ (2,605 items)">Châu mỹ</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/chinh-tri-va-xa-hoi-the-gioi/" class="tag-cloud-link tag-link-11381 tag-link-position-2" style="font-size: 8.1458333333333pt;" aria-label="Chính trị và xã hội thế giới (1,466 items)">Chính trị và xã hội thế giới</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/chu-tich/" class="tag-cloud-link tag-link-4114 tag-link-position-3" style="font-size: 8pt;" aria-label="Chủ tịch (1,430 items)">Chủ tịch</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/covid-19/" class="tag-cloud-link tag-link-74 tag-link-position-4" style="font-size: 22pt;" aria-label="Covid-19 (13,033 items)">Covid-19</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/cong-nghe/" class="tag-cloud-link tag-link-197 tag-link-position-5" style="font-size: 10.333333333333pt;" aria-label="Công nghệ (2,068 items)">Công nghệ</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/du-lich/" class="tag-cloud-link tag-link-137 tag-link-position-6" style="font-size: 9.6041666666667pt;" aria-label="du lịch (1,851 items)">du lịch</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/dich-benh-do-covid-19-gay-ra/" class="tag-cloud-link tag-link-9744 tag-link-position-7" style="font-size: 9.6041666666667pt;" aria-label="Dịch bệnh do covid-19 gây ra (1,857 items)">Dịch bệnh do covid-19 gây ra</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/ha-noi/" class="tag-cloud-link tag-link-788 tag-link-position-8" style="font-size: 11.645833333333pt;" aria-label="Hà nội (2,547 items)">Hà nội</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/thanh-pho-ho-chi-minh/" class="tag-cloud-link tag-link-7476 tag-link-position-9" style="font-size: 9.6041666666667pt;" aria-label="Thành phố Hồ Chí Minh (1,862 items)">Thành phố Hồ Chí Minh</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/thu-tuong/" class="tag-cloud-link tag-link-2631 tag-link-position-10" style="font-size: 9.3125pt;" aria-label="Thủ tướng (1,768 items)">Thủ tướng</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/tin/" class="tag-cloud-link tag-link-126 tag-link-position-11" style="font-size: 18.208333333333pt;" aria-label="Tin (7,191 items)">Tin</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/tin-tuc-nong/" class="tag-cloud-link tag-link-233 tag-link-position-12" style="font-size: 14.125pt;" aria-label="Tin tức nóng (3,791 items)">Tin tức nóng</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/tp-hcm/" class="tag-cloud-link tag-link-73 tag-link-position-13" style="font-size: 9.4583333333333pt;" aria-label="TP.HCM (1,827 items)">TP.HCM</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/trung-quoc/" class="tag-cloud-link tag-link-204 tag-link-position-14" style="font-size: 12.375pt;" aria-label="Trung Quốc (2,913 items)">Trung Quốc</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/viet-nam/" class="tag-cloud-link tag-link-453 tag-link-position-15" style="font-size: 10.479166666667pt;" aria-label="Việt Nam (2,136 items)">Việt Nam</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/vac-xin-phong-ngua-covid-19/" class="tag-cloud-link tag-link-9750 tag-link-position-16" style="font-size: 9.6041666666667pt;" aria-label="Vắc-xin phòng ngừa covid-19 (1,882 items)">Vắc-xin phòng ngừa covid-19</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/vac-xin/" class="tag-cloud-link tag-link-715 tag-link-position-17" style="font-size: 8pt;" aria-label="Vắc xin (1,457 items)">Vắc xin</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/doi-viet-nam/" class="tag-cloud-link tag-link-1007 tag-link-position-18" style="font-size: 9.0208333333333pt;" aria-label="Đội việt nam (1,714 items)">Đội việt nam</a></div> <div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .tie-col /--> <div class="tie-col-md-3 normal-side"> <div id="posts-list-widget-11" class="container-wrapper widget posts-list"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Bài đăng được xem nhiều nhất<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="widget-posts-list-container timeline-widget" ><ul class="posts-list-items widget-posts-wrapper"> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://tintuc7s.com/nhan-dinh-bong-da-scotland-vs-sec-bang-d-euro-2020/"> <span class="date meta-item tie-icon">June 14, 2021</span> <h3>Nhận định bóng đá Scotland vs Séc, bảng D EURO 2020</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://tintuc7s.com/vy-oanh-len-tieng-khi-bi-boi-nho-giat-chong-de-thue-lam-gai-giai-tri/"> <span class="date meta-item tie-icon">May 22, 2021</span> <h3>Vy Oanh lên tiếng khi bị bôi nhọ giật chồng, đẻ thuê, làm gái | Giải trí</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://tintuc7s.com/chong-ngoai-tinh-chan-vo-cang-co-ep-theo-y-minh-cang-danh-mat-nhau-nhanh-hon/"> <span class="date meta-item tie-icon">June 21, 2021</span> <h3>Chồng ngoại tình chán vợ, càng cố ép theo ý mình càng đánh mất nhau nhanh hơn</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://tintuc7s.com/clip-co-gai-len-cau-truong-tien-coi-sach-noi-y-roi-tu-quay-clip-tren-mang-da-tim-ra-danh-tinh-nhan-vat-chinh/"> <span class="date meta-item tie-icon">August 2, 2021</span> <h3>Clip cô gái lên cầu Trường Tiền, cởi sạch nội y rồi tự quay clip trên mạng: Đã tìm ra danh tính nhân vật chính</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://tintuc7s.com/phim-tinh-duc-cuoc-song-bi-vi-la-tham-hoa-vi-ngap-tran-canh-nong/"> <span class="date meta-item tie-icon">July 14, 2021</span> <h3>Phim Tình dục/cuộc sống bị ví là thảm họa vì ngập tràn cảnh nóng</h3> </a> </li> </ul></div><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .tie-col /--> </div><!-- .tie-row /--> </div><!-- .footer-widget-area /--> </div><!-- .container /--> </div><!-- #Footer-widgets-container /--> <div id="site-info" class="site-info site-info-layout-2"> <div class="container"> <div class="tie-row"> <div class="tie-col-md-12"> <div class="copyright-text copyright-text-first">Tintuc7s.com © Bản quyền 2023, Mọi quyền được bảo lưu</div><div class="footer-menu"><ul id="menu-menu" class="menu"><li id="menu-item-1009" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-1009"><a href="https://tintuc7s.com/">Trang Chủ</a></li> <li id="menu-item-1091" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-privacy-policy menu-item-1091"><a href="https://tintuc7s.com/chinh-sach-bao-mat/">Chính sách bảo mật</a></li> <li id="menu-item-1092" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1092"><a href="https://tintuc7s.com/dieu-khoan-su-dung/">Điều khoản sử dụng</a></li> <li id="menu-item-1093" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1093"><a href="https://tintuc7s.com/lien-he/">Liên Hệ</a></li> </ul></div><ul class="social-icons"><li class="social-icons-item"><a class="social-link facebook-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-facebook"></span><span class="screen-reader-text">Facebook</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link twitter-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-twitter"></span><span class="screen-reader-text">Twitter</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link youtube-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-youtube"></span><span class="screen-reader-text">YouTube</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link instagram-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-instagram"></span><span class="screen-reader-text">Instagram</span></a></li></ul> </div><!-- .tie-col /--> </div><!-- .tie-row /--> </div><!-- .container /--> </div><!-- #site-info /--> </footer><!-- #footer /--> <div id="share-buttons-mobile" class="share-buttons share-buttons-mobile"> <div class="share-links icons-only"> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://tintuc7s.com/phat-hien-bat-giu-gan-nua-tan-nga-voi-nhap-lau/" rel="external noopener nofollow" title="Facebook" target="_blank" class="facebook-share-btn " data-raw="https://www.facebook.com/sharer.php?u={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-facebook"></span> <span class="screen-reader-text">Facebook</span> </a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Ph%C3%A1t%20hi%E1%BB%87n%2C%20b%E1%BA%AFt%20gi%E1%BB%AF%20g%E1%BA%A7n%20n%E1%BB%ADa%20t%E1%BA%A5n%20ng%C3%A0%20voi%20nh%E1%BA%ADp%20l%E1%BA%ADu&url=https://tintuc7s.com/phat-hien-bat-giu-gan-nua-tan-nga-voi-nhap-lau/" rel="external noopener nofollow" title="Twitter" target="_blank" class="twitter-share-btn " data-raw="https://twitter.com/intent/tweet?text={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="screen-reader-text">Twitter</span> </a> <a href="https://api.whatsapp.com/send?text=Ph%C3%A1t%20hi%E1%BB%87n%2C%20b%E1%BA%AFt%20gi%E1%BB%AF%20g%E1%BA%A7n%20n%E1%BB%ADa%20t%E1%BA%A5n%20ng%C3%A0%20voi%20nh%E1%BA%ADp%20l%E1%BA%ADu%20https://tintuc7s.com/phat-hien-bat-giu-gan-nua-tan-nga-voi-nhap-lau/" rel="external noopener nofollow" title="WhatsApp" target="_blank" class="whatsapp-share-btn " data-raw="https://api.whatsapp.com/send?text={post_title}%20{post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-whatsapp"></span> <span class="screen-reader-text">WhatsApp</span> </a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=https://tintuc7s.com/phat-hien-bat-giu-gan-nua-tan-nga-voi-nhap-lau/&text=Ph%C3%A1t%20hi%E1%BB%87n%2C%20b%E1%BA%AFt%20gi%E1%BB%AF%20g%E1%BA%A7n%20n%E1%BB%ADa%20t%E1%BA%A5n%20ng%C3%A0%20voi%20nh%E1%BA%ADp%20l%E1%BA%ADu" rel="external noopener nofollow" title="Telegram" target="_blank" class="telegram-share-btn " data-raw="https://telegram.me/share/url?url={post_link}&text={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-paper-plane"></span> <span class="screen-reader-text">Telegram</span> </a> </div><!-- .share-links /--> </div><!-- .share-buttons /--> <div class="mobile-share-buttons-spacer"></div> <a id="go-to-top" class="go-to-top-button" href="#go-to-tie-body"> <span class="tie-icon-angle-up"></span> <span class="screen-reader-text">Back to top button</span> </a> </div><!-- #tie-wrapper /--> <aside class=" side-aside normal-side dark-skin dark-widgetized-area slide-sidebar-desktop is-fullwidth appear-from-left" aria-label="Secondary Sidebar" style="visibility: hidden;"> <div data-height="100%" class="side-aside-wrapper has-custom-scroll"> <a href="#" class="close-side-aside remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a><!-- .close-side-aside /--> <div id="mobile-container"> <div id="mobile-search"> <form role="search" method="get" class="search-form" action="https://tintuc7s.com/"> <label> <span class="screen-reader-text">Search for:</span> <input type="search" class="search-field" placeholder="Search …" value="" name="s" /> </label> <input type="submit" class="search-submit" value="Search" /> </form> </div><!-- #mobile-search /--> <div id="mobile-menu" class="hide-menu-icons"> </div><!-- #mobile-menu /--> <div id="mobile-social-icons" class="social-icons-widget solid-social-icons"> <ul><li class="social-icons-item"><a class="social-link facebook-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-facebook"></span><span class="screen-reader-text">Facebook</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link twitter-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-twitter"></span><span class="screen-reader-text">Twitter</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link youtube-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-youtube"></span><span class="screen-reader-text">YouTube</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link instagram-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-instagram"></span><span class="screen-reader-text">Instagram</span></a></li></ul> </div><!-- #mobile-social-icons /--> </div><!-- #mobile-container /--> <div id="slide-sidebar-widgets"> </div> </div><!-- .side-aside-wrapper /--> </aside><!-- .side-aside /--> </div><!-- #tie-container /--> </div><!-- .background-overlay /--> <div id="autocomplete-suggestions" class="autocomplete-suggestions"></div><div id="is-scroller-outer"><div id="is-scroller"></div></div><div id="fb-root"></div> <div id="tie-popup-search-desktop" class="tie-popup tie-popup-search-wrap" style="display: none;"> <a href="#" class="tie-btn-close remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> <div class="popup-search-wrap-inner"> <div class="live-search-parent pop-up-live-search" data-skin="live-search-popup" aria-label="Search"> <form method="get" class="tie-popup-search-form" action="https://tintuc7s.com/"> <input class="tie-popup-search-input is-ajax-search" inputmode="search" type="text" name="s" title="Search for" autocomplete="off" placeholder="Type and hit Enter" /> <button class="tie-popup-search-submit" type="submit"> <span class="tie-icon-search tie-search-icon" aria-hidden="true"></span> <span class="screen-reader-text">Search for</span> </button> </form> </div><!-- .pop-up-live-search /--> </div><!-- .popup-search-wrap-inner /--> </div><!-- .tie-popup-search-wrap /--> <div id="tie-popup-search-mobile" class="tie-popup tie-popup-search-wrap" style="display: none;"> <a href="#" class="tie-btn-close remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> <div class="popup-search-wrap-inner"> <div class="live-search-parent pop-up-live-search" data-skin="live-search-popup" aria-label="Search"> <form method="get" class="tie-popup-search-form" action="https://tintuc7s.com/"> <input class="tie-popup-search-input " inputmode="search" type="text" name="s" title="Search for" autocomplete="off" placeholder="Search for" /> <button class="tie-popup-search-submit" type="submit"> <span class="tie-icon-search tie-search-icon" aria-hidden="true"></span> <span class="screen-reader-text">Search for</span> </button> </form> </div><!-- .pop-up-live-search /--> </div><!-- .popup-search-wrap-inner /--> </div><!-- .tie-popup-search-wrap /--> <div id="tie-popup-login" class="tie-popup" style="display: none;"> <a href="#" class="tie-btn-close remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> <div class="tie-popup-container"> <div class="container-wrapper"> <div class="widget login-widget"> <div class="widget-title the-global-title"> <div class="the-subtitle">Log In <span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div> </div> <div class="widget-container"> <div class="login-form"> <form name="registerform" action="https://tintuc7s.com/wp-login.php" method="post"> <input type="text" name="log" title="Username" placeholder="Username"> <div class="pass-container"> <input type="password" name="pwd" title="Password" placeholder="Password"> <a class="forget-text" href="https://tintuc7s.com/wp-login.php?action=lostpassword&redirect_to=https%3A%2F%2Ftintuc7s.com">Forget?</a> </div> <input type="hidden" name="redirect_to" value="/phat-hien-bat-giu-gan-nua-tan-nga-voi-nhap-lau/"/> <label for="rememberme" class="rememberme"> <input id="rememberme" name="rememberme" type="checkbox" checked="checked" value="forever" /> Remember me </label> <button type="submit" class="button fullwidth login-submit">Log In</button> </form> </div> </div><!-- .widget-container /--> </div><!-- .login-widget /--> </div><!-- .container-wrapper /--> </div><!-- .tie-popup-container /--> </div><!-- .tie-popup /--> <script type='text/javascript' id='rocket-browser-checker-js-after'> "use strict";var _createClass=function(){function defineProperties(target,props){for(var i=0;i<props.length;i++){var descriptor=props[i];descriptor.enumerable=descriptor.enumerable||!1,descriptor.configurable=!0,"value"in descriptor&&(descriptor.writable=!0),Object.defineProperty(target,descriptor.key,descriptor)}}return function(Constructor,protoProps,staticProps){return protoProps&&defineProperties(Constructor.prototype,protoProps),staticProps&&defineProperties(Constructor,staticProps),Constructor}}();function _classCallCheck(instance,Constructor){if(!(instance instanceof Constructor))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}var RocketBrowserCompatibilityChecker=function(){function RocketBrowserCompatibilityChecker(options){_classCallCheck(this,RocketBrowserCompatibilityChecker),this.passiveSupported=!1,this._checkPassiveOption(this),this.options=!!this.passiveSupported&&options}return _createClass(RocketBrowserCompatibilityChecker,[{key:"_checkPassiveOption",value:function(self){try{var options={get passive(){return!(self.passiveSupported=!0)}};window.addEventListener("test",null,options),window.removeEventListener("test",null,options)}catch(err){self.passiveSupported=!1}}},{key:"initRequestIdleCallback",value:function(){!1 in window&&(window.requestIdleCallback=function(cb){var start=Date.now();return setTimeout(function(){cb({didTimeout:!1,timeRemaining:function(){return Math.max(0,50-(Date.now()-start))}})},1)}),!1 in window&&(window.cancelIdleCallback=function(id){return clearTimeout(id)})}},{key:"isDataSaverModeOn",value:function(){return"connection"in navigator&&!0===navigator.connection.saveData}},{key:"supportsLinkPrefetch",value:function(){var elem=document.createElement("link");return elem.relList&&elem.relList.supports&&elem.relList.supports("prefetch")&&window.IntersectionObserver&&"isIntersecting"in IntersectionObserverEntry.prototype}},{key:"isSlowConnection",value:function(){return"connection"in navigator&&"effectiveType"in navigator.connection&&("2g"===navigator.connection.effectiveType||"slow-2g"===navigator.connection.effectiveType)}}]),RocketBrowserCompatibilityChecker}(); </script> <script type='text/javascript' id='rocket-preload-links-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var RocketPreloadLinksConfig = {"excludeUris":"\/(.+\/)?feed\/?.+\/?|\/(?:.+\/)?embed\/|\/(index\\.php\/)?wp\\-json(\/.*|$)|\/wp-admin\/|\/logout\/|\/wp-login.php","usesTrailingSlash":"1","imageExt":"jpg|jpeg|gif|png|tiff|bmp|webp|avif","fileExt":"jpg|jpeg|gif|png|tiff|bmp|webp|avif|php|pdf|html|htm","siteUrl":"https:\/\/tintuc7s.com","onHoverDelay":"100","rateThrottle":"3"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' id='rocket-preload-links-js-after'> (function() { "use strict";var r="function"==typeof Symbol&&"symbol"==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&"function"==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?"symbol":typeof e},e=function(){function i(e,t){for(var n=0;n<t.length;n++){var i=t[n];i.enumerable=i.enumerable||!1,i.configurable=!0,"value"in i&&(i.writable=!0),Object.defineProperty(e,i.key,i)}}return function(e,t,n){return t&&i(e.prototype,t),n&&i(e,n),e}}();function i(e,t){if(!(e instanceof t))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}var t=function(){function n(e,t){i(this,n),this.browser=e,this.config=t,this.options=this.browser.options,this.prefetched=new Set,this.eventTime=null,this.threshold=1111,this.numOnHover=0}return e(n,[{key:"init",value:function(){!this.browser.supportsLinkPrefetch()||this.browser.isDataSaverModeOn()||this.browser.isSlowConnection()||(this.regex={excludeUris:RegExp(this.config.excludeUris,"i"),images:RegExp(".("+this.config.imageExt+")$","i"),fileExt:RegExp(".("+this.config.fileExt+")$","i")},this._initListeners(this))}},{key:"_initListeners",value:function(e){-1<this.config.onHoverDelay&&document.addEventListener("mouseover",e.listener.bind(e),e.listenerOptions),document.addEventListener("mousedown",e.listener.bind(e),e.listenerOptions),document.addEventListener("touchstart",e.listener.bind(e),e.listenerOptions)}},{key:"listener",value:function(e){var t=e.target.closest("a"),n=this._prepareUrl(t);if(null!==n)switch(e.type){case"mousedown":case"touchstart":this._addPrefetchLink(n);break;case"mouseover":this._earlyPrefetch(t,n,"mouseout")}}},{key:"_earlyPrefetch",value:function(t,e,n){var i=this,r=setTimeout(function(){if(r=null,0===i.numOnHover)setTimeout(function(){return i.numOnHover=0},1e3);else if(i.numOnHover>i.config.rateThrottle)return;i.numOnHover++,i._addPrefetchLink(e)},this.config.onHoverDelay);t.addEventListener(n,function e(){t.removeEventListener(n,e,{passive:!0}),null!==r&&(clearTimeout(r),r=null)},{passive:!0})}},{key:"_addPrefetchLink",value:function(i){return this.prefetched.add(i.href),new Promise(function(e,t){var n=document.createElement("link");n.rel="prefetch",n.href=i.href,n.onload=e,n.onerror=t,document.head.appendChild(n)}).catch(function(){})}},{key:"_prepareUrl",value:function(e){if(null===e||"object"!==(void 0===e?"undefined":r(e))||!1 in e||-1===["http:","https:"].indexOf(e.protocol))return null;var t=e.href.substring(0,this.config.siteUrl.length),n=this._getPathname(e.href,t),i={original:e.href,protocol:e.protocol,origin:t,pathname:n,href:t+n};return this._isLinkOk(i)?i:null}},{key:"_getPathname",value:function(e,t){var n=t?e.substring(this.config.siteUrl.length):e;return n.startsWith("/")||(n="/"+n),this._shouldAddTrailingSlash(n)?n+"/":n}},{key:"_shouldAddTrailingSlash",value:function(e){return this.config.usesTrailingSlash&&!e.endsWith("/")&&!this.regex.fileExt.test(e)}},{key:"_isLinkOk",value:function(e){return null!==e&&"object"===(void 0===e?"undefined":r(e))&&(!this.prefetched.has(e.href)&&e.origin===this.config.siteUrl&&-1===e.href.indexOf("?")&&-1===e.href.indexOf("#")&&!this.regex.excludeUris.test(e.href)&&!this.regex.images.test(e.href))}}],[{key:"run",value:function(){"undefined"!=typeof RocketPreloadLinksConfig&&new n(new RocketBrowserCompatibilityChecker({capture:!0,passive:!0}),RocketPreloadLinksConfig).init()}}]),n}();t.run(); }()); </script> <script type='text/javascript' id='tie-scripts-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var tie = {"is_rtl":"","ajaxurl":"https:\/\/tintuc7s.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","is_taqyeem_active":"","is_sticky_video":"","mobile_menu_top":"","mobile_menu_active":"area_1","mobile_menu_parent":"","lightbox_all":"true","lightbox_gallery":"true","lightbox_skin":"dark","lightbox_thumb":"horizontal","lightbox_arrows":"true","is_singular":"1","autoload_posts":"","reading_indicator":"","lazyload":"","select_share":"true","select_share_twitter":"","select_share_facebook":"","select_share_linkedin":"","select_share_email":"","facebook_app_id":"5303202981","twitter_username":"","responsive_tables":"true","ad_blocker_detector":"","sticky_behavior":"upwards","sticky_desktop":"","sticky_mobile":"true","sticky_mobile_behavior":"default","ajax_loader":"<div class=\"loader-overlay\"><div class=\"spinner-circle\"><\/div><\/div>","type_to_search":"1","lang_no_results":"Nothing Found","sticky_share_mobile":"true","sticky_share_post":""}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://tintuc7s.com/wp-content/themes/jannah/assets/js/scripts.min.js?ver=5.4.0' id='tie-scripts-js' defer></script> <script type='text/javascript' id='tie-scripts-js-after'>window.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { jQuery.ajax({ type : "GET", url : "https://tintuc7s.com/wp-admin/admin-ajax.php", data : "postviews_id=291032&action=tie_postviews", cache: !1, success: function( data ){ jQuery("#single-post-meta").find(".meta-views").html( data ); } }); });</script> <script data-minify="1" type='text/javascript' src='https://tintuc7s.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/jannah/assets/ilightbox/lightbox.js?ver=1663896272' id='tie-js-ilightbox-js' defer></script> <script type='text/javascript' src='https://tintuc7s.com/wp-content/themes/jannah/assets/js/desktop.min.js?ver=5.4.0' id='tie-js-desktop-js' defer></script> <script data-minify="1" type='text/javascript' src='https://tintuc7s.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/jannah/assets/js/live-search.js?ver=1663896272' id='tie-js-livesearch-js' defer></script> <script type='text/javascript' src='https://tintuc7s.com/wp-content/themes/jannah/assets/js/single.min.js?ver=5.4.0' id='tie-js-single-js' defer></script> <script data-minify="1" type='text/javascript' src='https://tintuc7s.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/jannah/assets/js/br-news.js?ver=1663896272' id='tie-js-breaking-js' defer></script> <script type="rocketlazyloadscript"> WebFontConfig ={ google:{ families: [ 'Montserrat:600,regular:latin&display=swap' ] } }; (function(){ var wf = document.createElement('script'); wf.src = '//ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1/webfont.js'; wf.type = 'text/javascript'; wf.defer = 'true'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(wf, s); })(); </script><script>window.lazyLoadOptions={elements_selector:"img[data-lazy-src],.rocket-lazyload,iframe[data-lazy-src]",data_src:"lazy-src",data_srcset:"lazy-srcset",data_sizes:"lazy-sizes",class_loading:"lazyloading",class_loaded:"lazyloaded",threshold:300,callback_loaded:function(element){if(element.tagName==="IFRAME"&&element.dataset.rocketLazyload=="fitvidscompatible"){if(element.classList.contains("lazyloaded")){if(typeof window.jQuery!="undefined"){if(jQuery.fn.fitVids){jQuery(element).parent().fitVids()}}}}}};window.addEventListener('LazyLoad::Initialized',function(e){var lazyLoadInstance=e.detail.instance;if(window.MutationObserver){var observer=new MutationObserver(function(mutations){var image_count=0;var iframe_count=0;var rocketlazy_count=0;mutations.forEach(function(mutation){for(var i=0;i<mutation.addedNodes.length;i++){if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName!=='function'){continue} if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName!=='function'){continue} images=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('img');is_image=mutation.addedNodes[i].tagName=="IMG";iframes=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('iframe');is_iframe=mutation.addedNodes[i].tagName=="IFRAME";rocket_lazy=mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName('rocket-lazyload');image_count+=images.length;iframe_count+=iframes.length;rocketlazy_count+=rocket_lazy.length;if(is_image){image_count+=1} if(is_iframe){iframe_count+=1}}});if(image_count>0||iframe_count>0||rocketlazy_count>0){lazyLoadInstance.update()}});var b=document.getElementsByTagName("body")[0];var config={childList:!0,subtree:!0};observer.observe(b,config)}},!1)</script><script data-no-minify="1" async src="https://tintuc7s.com/wp-content/plugins/wp-rocket-2/assets/js/lazyload/17.5/lazyload.min.js"></script><script>function lazyLoadThumb(e){var t='<img data-lazy-src="https://i.ytimg.com/vi/ID/hqdefault.jpg" alt="" width="480" height="360"><noscript><img src="https://i.ytimg.com/vi/ID/hqdefault.jpg" alt="" width="480" height="360"></noscript>',a='<button class="play" aria-label="play Youtube video"></button>';return t.replace("ID",e)+a}function lazyLoadYoutubeIframe(){var e=document.createElement("iframe"),t="ID?autoplay=1";t+=0===this.parentNode.dataset.query.length?'':'&'+this.parentNode.dataset.query;e.setAttribute("src",t.replace("ID",this.parentNode.dataset.src)),e.setAttribute("frameborder","0"),e.setAttribute("allowfullscreen","1"),e.setAttribute("allow", "accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"),this.parentNode.parentNode.replaceChild(e,this.parentNode)}document.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){var e,t,p,a=document.getElementsByClassName("rll-youtube-player");for(t=0;t<a.length;t++)e=document.createElement("div"),e.setAttribute("data-id",a[t].dataset.id),e.setAttribute("data-query", a[t].dataset.query),e.setAttribute("data-src", a[t].dataset.src),e.innerHTML=lazyLoadThumb(a[t].dataset.id),a[t].appendChild(e),p=e.querySelector('.play'),p.onclick=lazyLoadYoutubeIframe});</script> </body> </html> <!-- This website is like a Rocket, isn't it? Performance optimized by WP Rocket. Learn more: https://wp-rocket.me -->