Thế Giới

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ – Bài cuối


Chú thích ảnh
Cán bộ Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) xét nghiệm định lượng protein trong vắc xin COVID-19. Ảnh: Minh Quyết / TTXVN

Việc kết nối và phát triển thị trường phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm, nhất là mô hình chuỗi liên kết, đi vào chiều sâu để kết nối và phát huy tối đa vai trò của các nhân tố trên thị trường khoa học và công nghệ. Công nghệ. Ngoài ra, việc thúc đẩy phát triển các sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số sàn giao dịch công nghệ khu vực sẽ hỗ trợ đắc lực cho các tổ chức trung gian để thị trường khoa học và công nghệ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Đẩy mạnh kết nối để phát triển thị trường

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho biết: Để Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đạt được mục tiêu đến năm 2030, cần đẩy mạnh kết nối và phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Công nghệ; đồng thời tiếp tục tăng cường đầu tư cho khoa học và công nghệ không chỉ từ phía nhà nước mà cả xã hội, đặc biệt là từ các doanh nghiệp. Ngoài ra, cần tăng cường kết nối giữa các viện, trường đại học với doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp thực sự trở thành trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, biến kết quả nghiên cứu từ viện thành sản phẩm. Các mặt hàng. Trong đó, vấn đề liên kết và chuyển giao tri thức hiệu quả là yếu tố then chốt, quyết định giúp phát triển thị trường khoa học và công nghệ, góp phần nâng cao trình độ khoa học và công nghệ của Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhấn mạnh: Để góp phần phát triển thị trường khoa học và công nghệ, tạo môi trường thuận lợi cho các chủ thể tham gia thị trường, đẩy mạnh các hoạt động kết nối các thành phần, đẩy mạnh các hoạt động nhằm thúc đẩy thương mại hóa công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thúc đẩy phát triển mô hình các tổ chức trung gian, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư tìm kiếm các giải pháp sáng tạo. Kết quả nghiên cứu có tiềm năng được thương mại hóa trong mọi lĩnh vực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

Đổi mới công nghệ là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Theo khảo sát tại các doanh nghiệp do Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) thực hiện, gần 90% doanh nghiệp thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển để tiếp thu sản phẩm mới. dưới hình thức đầu tư công nghệ mới, nâng cấp, sửa đổi công nghệ hiện có, trong khi việc chuyển giao từ tổ chức khoa học và công nghệ sang doanh nghiệp rất thấp.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang cùng các bộ, ngành, địa phương triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chính phủ số, kinh tế số, triển khai các giải pháp liên ngành về chuyển đổi số theo Chiến lược quốc gia về Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030.

Triển khai Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030, Bộ đặt mục tiêu đẩy mạnh số hóa các kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ có tiềm năng thương mại trên thị trường, kết nối hiệu quả với mạng lưới các trung gian khu vực và toàn cầu. Đồng thời, Bộ đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, kết nối thị trường khoa học và công nghệ Việt Nam với thị trường khoa học và công nghệ quốc tế; đẩy mạnh tổ chức các sự kiện xúc tiến thị trường khoa học và công nghệ ở quy mô khu vực, quốc gia và quốc tế; đầu tư, phát triển các sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số sàn giao dịch công nghệ khu vực để làm đầu mối hỗ trợ đắc lực cho các tổ chức trung gian. để thị trường khoa học và công nghệ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Phát triển và nâng cao năng lực của các tổ chức trung gian

Để đạt được mục tiêu phát triển các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường các hoạt động xúc tiến thị trường khoa học và công nghệ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và hội nhập quốc tế trên thị trường khoa học và công nghệ; phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia về thị trường khoa học và công nghệ…

Hiện có khoảng 2.000 cán bộ đang làm việc trong các tổ chức trung gian như trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ, sở giao dịch công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu,… Đội ngũ này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường khoa học và công nghệ. Ngoài ra, để thúc đẩy hoạt động giao thương trao đổi công nghệ, cần xúc tiến xây dựng hệ thống liên kết trao đổi công nghệ vùng duyên hải Bắc Bộ, nhằm thúc đẩy thị trường khoa học. và công nghệ tại Việt Nam. Sàn giao dịch công nghệ tập trung vào các lĩnh vực như: Nông nghiệp, công nghệ thực phẩm, thủy sản, cơ khí, điện tử, nano, y dược cho các viện, trường, doanh nghiệp, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, tiềm năng thế mạnh của Việt Nam, góp phần tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa trong nước, khu vực và quốc tế.

Thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã triển khai nhiều chương trình, dự án hỗ trợ nghiên cứu khoa học và công nghệ, tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức, trung gian tham gia thị trường. Hiện nay, các mô hình trung gian đang tạo cơ hội cho các nhà đầu tư tìm kiếm các phát minh, kết quả nghiên cứu có tiềm năng thương mại hóa trong mọi lĩnh vực để ứng dụng phục vụ mục đích. phát triển kinh tế xã hội.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho rằng: Hiện nay, các tổ chức trung gian chưa đủ mạnh để cung cấp dịch vụ kết nối, hỗ trợ cả bên cung và bên cầu và các bên khác trong các giao dịch liên quan đến công nghệ. công nghệ và sở hữu trí tuệ. Các sàn giao dịch công nghệ hoạt động chưa hiệu quả như mong đợi, chưa phát huy tối đa vai trò trung gian trên thị trường khoa học và công nghệ. Vì vậy, thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các tổ chức trung gian và đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về thị trường khoa học và công nghệ. .. hướng tới mục tiêu đến năm 2025, hình thành và phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ với 80 tổ chức trung gian và 3 mạng lưới tổ chức trung gian chuyên biệt cho 3 ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Đến năm 2030, giá trị giao dịch hàng hóa khoa học và công nghệ bình quân đạt 30% và trên 35% đối với một số ngành, lĩnh vực xuất khẩu chủ lực.

Source link

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button